Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Program conferinta - Les Rencontres Europeens de Cluj" in limba romana - Mai2013

Program conferinta - Les Rencontres Europeens de Cluj" in limba romana - Mai2013

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Boglarka Nagy
Programul conferintei "Les rencontres europeens de Cluj" cu locatiile, interventiile planuite, tematicile si persoanele care prezinta...
Programul conferintei "Les rencontres europeens de Cluj" cu locatiile, interventiile planuite, tematicile si persoanele care prezinta...

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Boglarka Nagy on Jul 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

 
 ÎntâlnirileeuropenedelaCluj–Transilvania
apă,energie,deșeurișidezvoltareadurabilă
9,10,11mai2013Cluj-Napoca/Transilvaniahttp://www.institutfrancais-roumanie.com

Program
 
Joi9mai2013–Cluj-Napoca–CentruldeculturăurbanăCazinou(ParculCentral)
Orele9.30,PrimireaparticipanţilorOrele10/11,DeschidereaÎntâlnirilorEuropeneDl.EmilBOC,PrimarulmunicipiuluiCluj-Napoca(RO)Dna.ElenaDUMITRU,SecretardeStat,MinisterulMediuluişiSchimbărilorClimatice(RO)Dna.CarolineSOCIE,ServiciuldecooperarealAmbasadeiFranţei(FR)Dna.DanielaSURDEANU,MinisterulDezvoltăriiRegionaleșiAdministraţieiPublice(RO)Dna.SandaCĂTANĂ,DirectorlaAgenţiadeDevoltareRegionalăNord-Vest(RO)Dl.BrunoROCHE,PreședinteleCamereifrancezedecomerţșiindustrieînRomânia(FR)Dl.Ioan-AurelPOP,RectorulUniversităţiiBabeș-Bolyai(RO)Orele11/13.30Masărotundă«
Mediulșidezvoltareapetermenlung:obiectiveșiperspectiveînEuropa
»
cuocaziazileiEuropeișiaUniunieuropeneIntervenţii:Dna.ElenaDUMITRU,SecretardeStat,MinisterulMediuluişiSchimbărilorClimatice(RO)
 „StrategieiRomânieiîncadrulprogramului2014-2020însectoruldemediu”
Dl.PatriceEYRAUD,Ministerulecologieișidezvoltăriidurabile(FR)
StrategiaFranţeiîncadrul programului2014-2020însectoruldemediu”
Dl.BogdanGIOARA,PreședinteleasociaţieiREPER21(RO)Dl.RonanDANTEC,SenatoralLoire-Atlantique,delegatuloraşuluiNantes(FR)Dl.FlorePOP,ProfesorlaFacultateadeStiinţepolitice,UBB(RO)
 „Guvernaţatripartităamediuluișiadezvoltăriidurabile,scurtăprezentareanoţiuniideEmpowering”
AgenţiadeDezvoltareRegionalăNord-Vest(RO)
Fondurilededezvoltareregionalăînserviciul proiectelordemediu”
PrezentareaproiectelorfinanţateîncadrulprogramuluioperaţionalregionalREGIOînTransilvaniadeNord.Dna.AndreeaFEJER,inspectorPrimăriaBistriţa(RO)
„ConsolidareașimodernizareainternatuluiColegiuluiTehnicINFOEL”
Dl.IlieBOTA,managerMondorek(RO)
„Creștereaproductivităţiiînactivitateadecolectare,valorificareadeşeurilordeambalajereciclabilelaSCMondorekSRLutilizândtehnologiilemoderne” 
Dl.PetruŞUCĂ,directoreconomicUniversitateadeMedicinăşiFarmacie„IuliuHaţieganu”Cluj-Napoca(RO)
 „Reabilitarea,refuncţionalizarea,reparaţiacapitală,consolidareşimansardareacaminuluiIObservator”
Ora13.30Pauzădeprânz-bufet
 
Orele15/18,Masărotundă
«Chestiuneaenergetică»
Strategiaeuropeanaînmateriedeclimatobligătoatestatelemembresă-şimultiplicesurseledeenergieregenerabilășisă-șiameliorezeeficacitateaenergetică.Astfelvorfitratatemizeleceprivesceconomiaenergieiînmodernizareatermicăaclădirilorpubliceșirezidenţiale(maiprecis înceeacepriveșteîncălzireașiapacaldă)șiînmodernizareaproducţieiindustriale,asectoruluienergeticșiareţelelordetransmisie,darînegalămăsurăvorfitratatemizeleînmateriedeinvestiţiiînsurseledeenergieregenerabilă.Intervenţii:Dna.MauricetteFOURNIER,InstitutuldedezvoltareteritorialădinAuvergne(FR)Dl.OvidiuCÎMPEAN,directorPrimăriaCluj-Napoca(RO),
 „ProgramuldeCooperareElveţiano-RomânlaCluj-Napoca''
Dna.DanielleJUBAN,ConsiliermunicipalalorașuluiDijon(FR)Dl.TörökGERGELY,ClusterTRECdeenergiiverzidinCluj-Napoca,experttehnicADRNord-Vest(RO)Dna.MihaelaCOROIU,EnergoBit(RO)„
RealismulambiţiilorregionalealeRomânieiîndomeniulenergetic”
Intervenţiidinparteaunorcompaniifrancezeșifrancofone
Ora18.30RecepţieoferitădePrimăriaCluj-Napoca
Vineri10mai2013–Turda–PrimărieșiSalină
Orele9/10,transportCluj/TurdaOrele10/13,Masărotundă
«Gestiuneaapei»
 Întalnirileseînscriuîndinamica«2013,Anulinternaţionalalcooperăriiîndomeniulapei».Estevorbadeacontribuiladezbatereaînfavoareaobţineriiuneiapedeceamaiînaltăcalitateșiaprezervăriiresurselorhidrologicecurate.Meselerotundevorpermiteidentificareadomeniilorîncarepoatefiamplificatăcolaborareafranco-românăînsectorulgestiuniiapei.Vafitratatășiproblematicaagriculturii,ţinândcontdeprovocărilecucareseconfruntăRomânia(deexemplu:folosireapesticidelor,gestiuneaapelorînmediurural,«2012–anulsecetei»). ÎnparteneriatcuparteneriiprogramuluidecooperaremultilateralăFrance-Balkans/EuropeduSudEstcondusdePaysdeVichyAuvergneIntervenţii:Dl.CosticăSOFRONIE,inginerșidlAurelFILIPeconomist,Asociaţiapentrupoliticipubliceîndomeniulapei(APPA)(RO),
 „PlanuldemanagementalapelorînbazinulhidrograficSomeș-Tisa” 
Dl.MarcusAGBEKODO,Directorgeneraldeservicii,SindicatulapelordinVienne(SIVEER)(FR)Dl.FlorianDUDU,PreşedintelePatronatuluiserviciilorpublicedinRomânia(RO)Dl.EtienneFAUDRAD,DirectoralSICALAdinHaute-Loire(FR)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->