Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
La Mujer Adultera

La Mujer Adultera

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,893|Likes:
Reflexión acerca del pasaje bíblico que leemos en Juan 8:1-12 donde se relata la situación de la mujer adúltera
Reflexión acerca del pasaje bíblico que leemos en Juan 8:1-12 donde se relata la situación de la mujer adúltera

More info:

Published by: Iglesia Evangélica Betania on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
AD N]KMV DB]ARMVD'
Ammv 0;4.44'Msrd `esrjved s}ombm }g bîd bms|}ås bm t}m g}msrvj _môjvs}ivemsm }gj bm ajs n}o`js bms|vmoejs t}m vmoefeÿ bm |dvrm bmajs msovefds u idvesmjs'Ajs dac}doeams t}mvîdg |vmgbmvam |jv jvbmg bm ajs |vegoe|damssdomvbjrms u idvesmjs! |mvj gj |}bemvjg |jvt}m yemvjg mg Kmsûs}g `jnfvm ms|moeda'Gj |}bemvjg dvvmsrdv d Kmsûs! t}e{äs |jvt}m maajs jumvjg d Kmsûs'Mg Kg 46;20beom aj sec}emgrm'
Ma t}m nm vmo`d{d! u gj vmoefm nes |dadfvds! remgm t}emg am k}{c}m8 ad |dadfvd t}m `m `dfadbj! maad am k}{cdvä mg ma bîd |jsrvmvj'
 D|aeodoeÿg; Ma t}m vmo`d{d ads |dadfvds bm Kmsûs! remgm k}eoej!u gj }g k}eoej o}dat}emvd segj }g k}eoej bm ojgbmgdoeÿg! ojnjmg ad \dadfvd bm Bejs msrm k}eoej sm bmgjnegd ma K}eoej bma rvjgjfadgojD| 6<;44mg dbmadgrm'Gj yd d smv }g k}eoej mg ma t}m bmgrvj bm P remn|j |}mbdst}mbdv aefvm bm ad |mgd! segj }g k}eoej mg ma t}m yds d smc}evyeyemgbj! |mvj dt}î msrd aj cvdfm bma ds}grj! se yds d smc}evyeyemgbj! |mvj i}mvd bm ad |vmsmgoed bm Bejs'D|dvrdbj |jv rjbd }gd mrmvgebdb bm Bejs! mg ma adcj t}m dvbmojg d{}ivm' Gj t}emvj t}mvebjs `mvndgjs*ds bmsyedvnm bma rmnd! msrjdac}doeams jumvjg d Kmsûs! u o}dgbj }gj jum d Kms}ovesrj! msrjovmd d}rjvebdb! u ads |dadfvds bma _môjv mg ads ojgoemgoeds bmajs dac}doeams rmgîdg d}rjvebdb u rmnjv! t}e{äs |jv msj gj am|vmgbemvjg Kg 3;29'
Ajs dac}doeams vms|jgbemvjg ¤Kdnäs `jnfvm dac}gj `d `dfadbjojnj msrm `jnfvm$
 
 U ads |dadfvds bma _môjv t}m sjg mso}o`dbds d}g mg ma bîd bm`ju ovmdg d}rjvebdb u rmnjv! j
ºmvms r} }gj bm ajs t}m oemvvdgad |}mvrd bma jîbj d ads |dadfvds bm
yebd bma _môjv:
Rmgmnjs d jrvjs |mvsjgdkms ojnj sjg ajs |vegoe|damssdomvbjrms u ajs idvesmjs! t}m |mgsdfdg t}m rjbjs ajs t}m mvdgmgcdôdbjs |jv Kmsûs mvdg ndaberjs! |jv gj ojgjomv ad amu!ammv Kg 3;25'\äc' 6'
Ad n}kmv db}armvd
Y'4 Ymnjs ojnj K}dg mg msrm ymvsîo}aj ms ojnj se gjst}esemvd bmoev t}m! t}m rjbjs remgmg odsd |mvj g}msrvj _môjv gjremgm bjgbm vmojsrdv ad odfm{d mg msrd remvvd'Gdbem bm ajs t}m msrdfdg daaî |vmsmgrms am jivmoeÿ s} odsd|dvd t}m |}bemvd bjvnev msd gjo`m! seg mnfdvcj Åa sm i}m daNjgrm bm ajs Jaeyjs'.Jfsmvydnjs ad sjambdb bm Kmsûs mg }g n}gbj bm |modbjvms!ammnjs ojnj ma sm yd da Njgrm bm ajs Jaeyjs! sdfmnjs t}m adojn}geÿg ojg ma \dbvm ms |mvimord mg rjbj njnmgrj! |mvj mgma Njgrm bm ajs Jaeyjs mvd ojnj ma a}cdv bm mgo}mgrvj ojg s}\dbvm u ojg s} Bejs! (\dbvm ojnj smc}gbd |mvsjgd bm ad Rvegebdb! u Bejs ojnj Kmsûs `mo`j `jnfvm%'Y'6
Ndbv}cdv |dvd ad jfvd'
Mg ma jvecegda bm ndbv}cdbd!gj |jvt}m daaî msr}yemvd näs omvod bm Bejs! (|}ms ma mgo}mgrvjojg s} \dbvm u Bejs mvd mg rjbj njnmgrj%'Kms}ovesrj n}u bm ndbv}cdbd bmsomgbeÿ |jv ad adbmvd bmaNjgrm bm ajs Jaeyjs! o}{j ma ydaam bma Ombvÿg u yjayeÿ d s}fev`doed ad oe}bdb mg f}sod bma rmn|aj'\}ms ms daaî bjgbm nds dia}mgoed bm cmgrm sjaîd `dfmv! mvd }gserej n}u ojgo}vvebj' D|aeodoeÿg;Ma _môjv! ojnj mg rjbds s}s dooejgms! dt}î gjs msrd mgsmôdgbj t}m o}dgbj `du t}m rvdfdkdv |dvd s} jfvd gj|jbmnjs bmkdv |dvd nds rdvbm ads rdvmds t}m gjs mgodvcd'
N}u bm ndbv}cdbd! d |venmvd `jvd! ojg remn|j u  |vejvebdb!
sjg ads ojsds bm ad ecamsed'
 
Bmfmnjs bm ojgimsdv t}m mg n}o`ds jodsejgms ydnjsbmkdgbj drväs ajs ds}grjs t}m ojn|mrmg d g}msrvj Bejs! adsjfaecdoejgms t}m odbd ovesredgjs rmgmnjs! ads vms|jgsdfeaebdbt}m `mnjs dbt}evebj da ijvndv |dvrm bma o}mv|j bm Ovesrj'U ms t}m g}msrvds ojsds! ads rdvmds bma n}gbj d`jcdg masmvyeoej t}m bmfmnjs bm |vmsrdv d ad jfvd bm Bejs'Rmgcj t}m `domv dacj t}m ojn|mrm d ad Ecamsed! a}mcj aj`dcj…\äc'?
Ad n}kmv db}armvd
 O}dgbj `du t}m aamydv d odyj }gd rdvmd en|jvrdgrm |dvd adCajved bm Bejs ojnj |dvd ma smvyeoej bma |vÿkenj ms nmgmsrmvndbv}cdv `mvndgjs*ds! u bmfmnjs bm ojgimsdv t}m mg n}o`dsjodsejgms gj aj `domnjs' _jnjs od|doms bm ndbv}cdv |dvdjrvds ojsds! u `du mgrvd ad o}msreÿg bm |vejvebdb mg g}msrvdsyebds! |mvj `du gj ydnjs d mgrvdv'Ymnjs ojnj g}msrvj _môjv mvd ma Ndmsrvj bm ndmsrvjs!
‑u rjbj ma |}mfaj yegj d åa8 u smgrdbj åa! ams mgsmôdfd„ 
'Y'? U mgrvd mg dooeÿg ajs t}m t}mvîdg `domvam }gd mgomvvjgdd Kmsûs'Ma `mo`j bm t}m rvdmg d Kmsûs d msrd n}kmv u gj da _dgmbvîg!|}ms ma _dgmbvîg ms t}emg rmgîd ojn|mrmgoed |dvd k}{cdv d msrdn}kmv! ms |dvd |jgmv d |v}mfd d Kmsûs! |dvd |jbmv |eaadvam u d sî do}sdvam! ud t}m ajs dac}doeams `dfîdg idaadbj'
Rvdmg d ad n}kmv'
 
 
Y'2 Ymnjs
ad `e|jovmsîd
rdg mgjvnm t}m rmgîdg ajs msovefdsu idvesmjs'Ma bîd dgrmvejv ams aadndfdg
mgcdôdbjv
 3;23! u `ju ndmsrvj'  Ud `mnjs beo`j mg n}o`ds jodsejgms t}m }gd bm ads ojsdst}m nds bmg}goedfd g}msrvj _môjv mvd ad `e|jovmsîd mg ma ndsdn|aej smgrebj bm ad |dadfvd! |}ms ad `e|jovmsîd mgoemvvdidasmbdb! mgcdôj! iegcenemgrj! mg bmiegereyd dndv ad nmgrevd ugj rmgmv d|vmoej d ad ymvbdb'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->