Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
La Mujer Adultera

La Mujer Adultera

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,910|Likes:
Reflexión acerca del pasaje bíblico que leemos en Juan 8:1-12 donde se relata la situación de la mujer adúltera
Reflexión acerca del pasaje bíblico que leemos en Juan 8:1-12 donde se relata la situación de la mujer adúltera

More info:

Published by: Iglesia Evangélica Betania on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
AD N]KMV DB]ARMVD'
Ammv 0;4.44'Msrd `esrjved s}ombm }g bîd bms|}ås bm t}m g}msrvj _môjvs}ivemsm }gj bm ajs n}o`js bms|vmoejs t}m vmoefeÿ bm |dvrm bmajs msovefds u idvesmjs'Ajs dac}doeams t}mvîdg |vmgbmvam |jv jvbmg bm ajs |vegoe|damssdomvbjrms u idvesmjs! |mvj gj |}bemvjg |jvt}m yemvjg mg Kmsûs}g `jnfvm ms|moeda'Gj |}bemvjg dvvmsrdv d Kmsûs! t}e{äs |jvt}m maajs jumvjg d Kmsûs'Mg Kg 46;20beom aj sec}emgrm'
Ma t}m nm vmo`d{d! u gj vmoefm nes |dadfvds! remgm t}emg am k}{c}m8 ad |dadfvd t}m `m `dfadbj! maad am k}{cdvä mg ma bîd |jsrvmvj'
 D|aeodoeÿg; Ma t}m vmo`d{d ads |dadfvds bm Kmsûs! remgm k}eoej!u gj }g k}eoej o}dat}emvd segj }g k}eoej bm ojgbmgdoeÿg! ojnjmg ad \dadfvd bm Bejs msrm k}eoej sm bmgjnegd ma K}eoej bma rvjgjfadgojD| 6<;44mg dbmadgrm'Gj yd d smv }g k}eoej mg ma t}m bmgrvj bm P remn|j |}mbdst}mbdv aefvm bm ad |mgd! segj }g k}eoej mg ma t}m yds d smc}evyeyemgbj! |mvj dt}î msrd aj cvdfm bma ds}grj! se yds d smc}evyeyemgbj! |mvj i}mvd bm ad |vmsmgoed bm Bejs'D|dvrdbj |jv rjbd }gd mrmvgebdb bm Bejs! mg ma adcj t}m dvbmojg d{}ivm' Gj t}emvj t}mvebjs `mvndgjs*ds bmsyedvnm bma rmnd! msrjdac}doeams jumvjg d Kmsûs! u o}dgbj }gj jum d Kms}ovesrj! msrjovmd d}rjvebdb! u ads |dadfvds bma _môjv mg ads ojgoemgoeds bmajs dac}doeams rmgîdg d}rjvebdb u rmnjv! t}e{äs |jv msj gj am|vmgbemvjg Kg 3;29'
Ajs dac}doeams vms|jgbemvjg ¤Kdnäs `jnfvm dac}gj `d `dfadbjojnj msrm `jnfvm$
 
 U ads |dadfvds bma _môjv t}m sjg mso}o`dbds d}g mg ma bîd bm`ju ovmdg d}rjvebdb u rmnjv! j
ºmvms r} }gj bm ajs t}m oemvvdgad |}mvrd bma jîbj d ads |dadfvds bm
yebd bma _môjv:
Rmgmnjs d jrvjs |mvsjgdkms ojnj sjg ajs |vegoe|damssdomvbjrms u ajs idvesmjs! t}m |mgsdfdg t}m rjbjs ajs t}m mvdgmgcdôdbjs |jv Kmsûs mvdg ndaberjs! |jv gj ojgjomv ad amu!ammv Kg 3;25'\äc' 6'
Ad n}kmv db}armvd
Y'4 Ymnjs ojnj K}dg mg msrm ymvsîo}aj ms ojnj se gjst}esemvd bmoev t}m! t}m rjbjs remgmg odsd |mvj g}msrvj _môjv gjremgm bjgbm vmojsrdv ad odfm{d mg msrd remvvd'Gdbem bm ajs t}m msrdfdg daaî |vmsmgrms am jivmoeÿ s} odsd|dvd t}m |}bemvd bjvnev msd gjo`m! seg mnfdvcj Åa sm i}m daNjgrm bm ajs Jaeyjs'.Jfsmvydnjs ad sjambdb bm Kmsûs mg }g n}gbj bm |modbjvms!ammnjs ojnj ma sm yd da Njgrm bm ajs Jaeyjs! sdfmnjs t}m adojn}geÿg ojg ma \dbvm ms |mvimord mg rjbj njnmgrj! |mvj mgma Njgrm bm ajs Jaeyjs mvd ojnj ma a}cdv bm mgo}mgrvj ojg s}\dbvm u ojg s} Bejs! (\dbvm ojnj smc}gbd |mvsjgd bm ad Rvegebdb! u Bejs ojnj Kmsûs `mo`j `jnfvm%'Y'6
Ndbv}cdv |dvd ad jfvd'
Mg ma jvecegda bm ndbv}cdbd!gj |jvt}m daaî msr}yemvd näs omvod bm Bejs! (|}ms ma mgo}mgrvjojg s} \dbvm u Bejs mvd mg rjbj njnmgrj%'Kms}ovesrj n}u bm ndbv}cdbd bmsomgbeÿ |jv ad adbmvd bmaNjgrm bm ajs Jaeyjs! o}{j ma ydaam bma Ombvÿg u yjayeÿ d s}fev`doed ad oe}bdb mg f}sod bma rmn|aj'\}ms ms daaî bjgbm nds dia}mgoed bm cmgrm sjaîd `dfmv! mvd }gserej n}u ojgo}vvebj' D|aeodoeÿg;Ma _môjv! ojnj mg rjbds s}s dooejgms! dt}î gjs msrd mgsmôdgbj t}m o}dgbj `du t}m rvdfdkdv |dvd s} jfvd gj|jbmnjs bmkdv |dvd nds rdvbm ads rdvmds t}m gjs mgodvcd'
N}u bm ndbv}cdbd! d |venmvd `jvd! ojg remn|j u  |vejvebdb!
sjg ads ojsds bm ad ecamsed'
 
Bmfmnjs bm ojgimsdv t}m mg n}o`ds jodsejgms ydnjsbmkdgbj drväs ajs ds}grjs t}m ojn|mrmg d g}msrvj Bejs! adsjfaecdoejgms t}m odbd ovesredgjs rmgmnjs! ads vms|jgsdfeaebdbt}m `mnjs dbt}evebj da ijvndv |dvrm bma o}mv|j bm Ovesrj'U ms t}m g}msrvds ojsds! ads rdvmds bma n}gbj d`jcdg masmvyeoej t}m bmfmnjs bm |vmsrdv d ad jfvd bm Bejs'Rmgcj t}m `domv dacj t}m ojn|mrm d ad Ecamsed! a}mcj aj`dcj…\äc'?
Ad n}kmv db}armvd
 O}dgbj `du t}m aamydv d odyj }gd rdvmd en|jvrdgrm |dvd adCajved bm Bejs ojnj |dvd ma smvyeoej bma |vÿkenj ms nmgmsrmvndbv}cdv `mvndgjs*ds! u bmfmnjs bm ojgimsdv t}m mg n}o`dsjodsejgms gj aj `domnjs' _jnjs od|doms bm ndbv}cdv |dvdjrvds ojsds! u `du mgrvd ad o}msreÿg bm |vejvebdb mg g}msrvdsyebds! |mvj `du gj ydnjs d mgrvdv'Ymnjs ojnj g}msrvj _môjv mvd ma Ndmsrvj bm ndmsrvjs!
‑u rjbj ma |}mfaj yegj d åa8 u smgrdbj åa! ams mgsmôdfd„ 
'Y'? U mgrvd mg dooeÿg ajs t}m t}mvîdg `domvam }gd mgomvvjgdd Kmsûs'Ma `mo`j bm t}m rvdmg d Kmsûs d msrd n}kmv u gj da _dgmbvîg!|}ms ma _dgmbvîg ms t}emg rmgîd ojn|mrmgoed |dvd k}{cdv d msrdn}kmv! ms |dvd |jgmv d |v}mfd d Kmsûs! |dvd |jbmv |eaadvam u d sî do}sdvam! ud t}m ajs dac}doeams `dfîdg idaadbj'
Rvdmg d ad n}kmv'
 
 
Y'2 Ymnjs
ad `e|jovmsîd
rdg mgjvnm t}m rmgîdg ajs msovefdsu idvesmjs'Ma bîd dgrmvejv ams aadndfdg
mgcdôdbjv
 3;23! u `ju ndmsrvj'  Ud `mnjs beo`j mg n}o`ds jodsejgms t}m }gd bm ads ojsdst}m nds bmg}goedfd g}msrvj _môjv mvd ad `e|jovmsîd mg ma ndsdn|aej smgrebj bm ad |dadfvd! |}ms ad `e|jovmsîd mgoemvvdidasmbdb! mgcdôj! iegcenemgrj! mg bmiegereyd dndv ad nmgrevd ugj rmgmv d|vmoej d ad ymvbdb'

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nicole Valeria liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bren Verenisse liked this
Jennifer Lamus Alonso liked this
Bryan H. Villatoro liked this
Angel Melchor liked this
Alejandra Bizama Bastias liked this
Guillermo Quiroga Calderon liked this
Ruben Mania liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->