Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
defectologie si logopedia

defectologie si logopedia

Ratings:

3.33

(1)
|Views: 4,553|Likes:
Published by antony_k20026528

More info:

Published by: antony_k20026528 on May 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIFACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI
S
TIIN
 T
ELE EDUCATIEI
DEFECTOLOGIE
S
ILOGOPEDIE
MODULELE I, II
S
I III
Conf. univ. Dr.Florin Emil VerzaEditura Credis
2007
2
MODULUL 1
Con
t
inutul
s
i sfera defectologiei
s
ilogopedieiSpecificul deficien
t
elor deintelect/mintale
Unitatea de învatare nr. 1Continutul si dezvoltarea defectologiei si logopedieiUnitatea de învatare nr. 2Deficientele de intelect/mintale
Delimitari conceptuale în defectologie si logopedie3
Unitatea de înv
at
are nr. 1Con
t
inutul
s
i sfera defectologiei
s
i logopediei;Specificul deficien
t
elor de intelect/mintale.
CUPRINS:
Con
t
inutul
s
i dezvoltarea defectologiei
s
i logopediei;
Delimit
a
ri conceptuale;
Metodele defectologiei
s
i logopediei ;
Scopurile:
s
a
se
 î
n
t
eleag
a
domeniul
s
i obiectul de studiu al defectologiei
s
i
 
logopediei;
s
a
se constituie o viziune de ansamblu asupra evolu
t
iei
 î
n timp adomeniului ;
s
a
se con
s
tientizeze importan
t
a adapt
a
rii metodelor de lucru laspecificul acestor persoane cu cerin
t
e educative speciale.
Obiective
La finalul acestei unit
at
i, studen
t
ii vor fi capabili s
a
:
eviden
t
ieze sarcinile specifice
s
i precise ale defectologiei
s
ilogopediei;
s
a
 î
n
t
eleag
a
locul defectologiei
s
i logopediei
 î
n cadrul celorlalte
s
tiin
t
e psiho-pedagogice;
s
a
dezvolte competen
t
e
 î
n a urm
a
rii rela
t
iile dintre factoriideterminan
t
i
 î
n dezvoltarea defectologiei
s
i logopediei;
Delimitari conceptuale în defectologie si logopedie4
1.1
Con
t
inutul
s
i dezvoltarea defectologiei
s
i logopediei.
Constituirea ca
s
tiin
ta
a defectologiei
s
i logopediei trebuie
 î
n
t
eleasa
 î
nrela
t
ie cu evolu
t
ia
s
tiin
t
elor psihologice
s
i pedagogice care au cunoscutun av
â
nt seminificativ
 î
n a doua jumatate a secolului XIX
s
i prima parte asecolului trecut.
 Î 
n acest context s-au constituit noi domenii ce au trecutde la latura teoretica la accentuarea caracterului aplicativ bazat penevoia de cunoastere a copilului
s
i de evaluare a capacita
t
ilor psihice,
 î
nvederea adopt
a
rii unor strategii eficiente pentru sporirea influentelorprocesului instructiv-educativ. S-a acreditat ideea c
a
diferen
t
ele psihofizicedintre copii
s
i modalit
at
ile specifice de activitate determin
a
adoptarea ierarhic
a s
i diferen
t
ial
a
a educa
t
iei
s
i interven
t
iilor care s
a
valorifice maximal poten
t
ialul uman restant. Ca atare, se consider
a
c
a
orice fiin
ta
uman
a
poate fi supus
a
unui proces pozitiv de influen
t
are, iarpentru copiii cu dizabilita
t
i, instruc
t
ia
s
i educa
t
ia trebuie s
a
sesubordoneze scopului corectiv-recuperativ
s
i integrativ socio-profesional.Pe acest fundal s-au diversificat noi domenii ale defectologiei
s
ilogopediei care ulterior au c
a
p
a
tat o extindere
s
i dezvoltaresemnificativ
a
cu referire la
 î
ntreaga problematic
a
a tuturor categoriilor deindivizi plasati la extremele “normalit
at
ii”. Subliniem defini
t
ia modern
a
dat
a
domeniului de c
a
tre Emil Verza (1998, pg.3) : “Psihopedagogiaspecial
a
sau defectologia este
s
tiin
t
a psihopedagogic
a
ce se ocup
a
depersoanele handicapate, de studiul particularit
at
ilor psihice, de instruc
t
ia
s
i educa
t
ia lor, de evolu
t
ia
s
i dezvoltarea lor psihic
a
, de modalit
at
ilecorectiv-recuperative pentru valorificarea poten
t
ialului uman existent
s
i
 
formarea personalit
at
ii acestora
 î
n vederea integr
a
rii socio-profesionalec
â
t mai adecvate”.Prin urmare, defectologia
s
i logopedia, sinonim psihopedagogiaspecial
a
, dep
as
e
s
te cadrul teoretic
s
i are profunde implica
t
ii practicaplicative
 î
n care educa
t
ia, instruc
t
ia, recuperarea
s
i integrarea seconstituie ca activit
at
i de interven
t
ie special
a
care s
a
conduc
a
ladezvoltarea de comportamente
s
i disponibilit
at
i ce faciliteaz
a
adaptarea
s
i inser
t
ia social
a
.
 Î 
n urma cercet
a
rilor
s
i studiilor aprofundate a devenitposibil
a
elaborarea de programe corectiv-recuperative specifice fiec
a
reicategorii de deficien
ta
adaptate la gravitatea acesteia, la forma demanifestare, la v
â
rsta subiectului, la posibilit
at
ile de compensare
s
idezvoltare a structurilor psihice. Rezult
a
, a
s
adar, c
a
nu pot fi utilizate
 î
nprocesul instructiv-educvativ acelea
s
i metode
s
i tehnici din
s
coala demasa (obi
s
nuit
a
) pentru c
a
ritmul
s
i specificul activit
at
ii psihice impune ometodologie adaptat
a
la particularit
at
ile copiilor cu diferite tulbur
a
ri dedezvoltare. De altfel,
s
i
 î
n
t
ara noastr
a
a fost elaborat un curriculumspecific pentru
 î
nv
ata
m
â
ntul special
s
i seturi de tehnici corectivrecuperativece
s
i-au dovedit eficien
t
a de-a lungul timpului. Demersurilespecializate din practica
s
colar
a
a
 î
nv
ata
m
â
ntului special
s
i integrat audeterminat adoptarea de programe
s
i manuale care s
a
r
a
spund
aDelimitari conceptuale în defectologie si logopedie5
obiectivelor respective
s
i s
a
contribuie la sporirea eficien
t
ei preg
a
tiriisubiec
t
ilor pentru via
t
a social
a
.Domeniul defectologiei
s
i logopediei s-a dezvoltat in rela
t
ie cuprogresele
 î
nsemnate
 î
nregistrate de nivelul unor
s
tiinte adiacenteprecum biologia, fiziologia, medicina, lingvistica
s
i mai ales psihologia
s
ipedagogia etc. a facut posibil
a
colaborarea interdisciplinar
a
aspeciali
s
tilor pe direc
t
ia terapiei
s
i educa
t
iei a diferitelor categorii depersoane aflate
 î
n dificultate.
 Î 
n cadrul defectologiei
s
i logopediei auap
a
rut noi subramuri fundamentate
s
tiin
t
ific ca: oligofrenopsihologia(psihologia deficen
t
ilor de intelect)
s
i oligofrenopedagogia (pedagogiadeficen
t
ilor de intelect) ce se centreaz
a
pe studiul activit
at
ii psihice, apsihodiagnozei
s
i evalu
a
rii personalit
at
ii deficen
t
ilor de intelect, aoptimiz
a
rii procesului instructiv-educativ
s
i de m
â
nuire a metodologieicorectiv-recuperative pentru preg
a
tirea acestora
 î
n vederea integr
a
rii lor
 î
n via
t
a social
a
; surdopsihologia (psihologia deficen
t
ilor de auz)
s
isurdopedagogia (pedagogia deficen
t
ilor de auz) prin intermediul c
a
rorase pune
 î
n eviden
ta
problematica psihologic
a s
i pedagogic
a
a

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
emafirst liked this
anca_panait liked this
anca_panait liked this
Radu Mircea Hana liked this
Vikusik Chiperi liked this
Cubyx Lord liked this
Marcela Gavrila liked this
48anele liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->