Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prevod Kurana - Besim Korkut

Prevod Kurana - Besim Korkut

Ratings: (0)|Views: 3,113|Likes:
Published by www.dini-islam.net
Želiš li znati svrhu svoga postojanja zašto si ko si odakle si,želiš li znati ko je zaista Bog Jedini, Uzvišeni ,Svemoćni ,naći ćeš odgovore u ovoj knjizi Kur'anu.

(25) El-Furkan 1. Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena,

Svrha života : Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, (51:55 Kur'an).
Želiš li znati svrhu svoga postojanja zašto si ko si odakle si,želiš li znati ko je zaista Bog Jedini, Uzvišeni ,Svemoćni ,naći ćeš odgovore u ovoj knjizi Kur'anu.

(25) El-Furkan 1. Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena,

Svrha života : Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, (51:55 Kur'an).

More info:

Published by: www.dini-islam.net on May 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

 
 
SURA 1Pristup – Al-FatihaMekka – 7 ajetaU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
1. Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,2. Milostivog, Samilosnog,3. Vladara Dana sudnjeg,4. Tebi se klanjamo i od Tebe pomo
ć
tražimo!5. Uputi nas na pravi put,6. na put onih kojma si milost Svoju darovao,7. a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
 
 
SURA 2Krava – Al-BaqaraMedina – 286 ajetaU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
1. Elif Lam Mim.2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;3. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali;4. i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima kojiu onaj svijet budu
č
vrsto vjerovali.5. Njima
ć
e Gospodar njihov na pravi put ukazati i oni
ć
e ono što žele ostvariti.6. Onima koji ne
ć
e da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni ne
ć
e vjerovati.7. Allah je zape
č
atio srca njihova i uši njihove, a pred o
č
ima njihovim je koprena; njih
č
eka patnjagolema.8. Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!”- a oni nisu vjernici.9. Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znaju
ć
i, samo sebe varaju.10. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još pove
ć
ava; njih
č
eka bolna patnja zato što lažu.11. Kada im se kaže: “Ne remetite red na zemlji!” odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo!”12. Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju.13. Kad im se kaže: “Vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju!” oni odgovaraju: “Zar da vjerujemo u ono u što bezumni vjeruju?” – A, uistinu oni su bezumni, ali ne znaju.14. Kada susretnu one koji vjeruju, govore: “Vjerujemo!” a
č
im ostanu nasamo sa šejtanima svojim,govore: “Mi smo s vama, mi se samo rugamo.”15. Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svom nevjerstvu lutaju.16. Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni neznaju šta rade.17. Sli
č
ni su onima koji potpale vatru, i kad ona osvjetli njihovu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostaviih u mraku, i oni ništa ne vide!18. Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste.19. Ili, oni su nalik na one, koji za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, usred grmljavine imunja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje boje
ć
i se smrti, - a nevjernici ne mogu uma
ć
i Allahu, -i20. munja samo što ih ne zaslijepi; kada god im ona bljesne, oni pro
đ
u, a
č
im utonu u mraku stanu. A daAllah ho
ć
e, mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah, zaista, sve može.
 
 
21. O ljudi, klanjajte se Gospodaru svome, koji je stvorio vas i one prije vas, da biste se kazne sa
č
uvali;22. koji vam je Zemlju u
č
inio posteljom, a nebo zdanjem; koji s neba spušta kišu i
č
ini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne
č
inite svjesno druge Allahu ravnim!23. A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, na
č
inite vi jednu suru sli
č
nu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite.24. Pa ako ne u
č
inite, a ne
ć
ete u
č
initi, onda se
č
uvajte vatre za nevjernike pripremljene,
č
ije
ć
e gorivo bitiljudi i kamenje.25. A one koji vjeruju i dobra djela
č
ine obraduj džennetskim baš
č
ama kroz koje
ć
e rijeke te
ć
i; svaki putkada im se iz njih da kakav plod, oni
ć
e re
ć
i: “Ovo smo i prije jeli”, - a bi
ć
e im davani samo njimasli
č
ni. U njima
ć
e
č
iste žene imati, i u njima
ć
e vje
č
no boraviti.26. Allah se ne ustru
č
ava da za primjer navede mušicu ili nešto si
ć
ušnje od nje; oni koji vjeruju – ta oniznaju da je to Istina od Gospodara njihova; a oni koji ne vjeruju – govore: “Šta to Allah ho
ć
e sa ovim primjerom?” Tim On mnoge u zabludi ostavlja, a mnogima na pravi put ukazuje; ali, u zabludi ostavljasamo velike grešnike,27. koji krše ve
ć
 
č
vrsto prihva
ć
enu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da seodržava, i prave nered na Zemlji; oni
ć
e nastradati.28. Kako možete da ne vjerujete u Allaha, vi koji ste bili ništa, pa vam je On život dao; On
ć
e, zatim,u
č
initi i da pomrete i poslije
ć
e vas oživjeti, a onda
ć
ete se Njemu vratiti.29. On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedamnebesa ga uredio; On sve zna.30. A kada Gospodar tvoj re
č
e melekima: “Ja
ć
e na Zemlji namjesnika postaviti!” – oni rekoše: “Zar 
ć
e Tinamjesnik biti onaj koji
ć
e na njoj nered
č
initi i krv prolijevati? A mi Tebe veli
č
amo i hvalimo i, kakoTebi dolikuje, štujemo.” On re
č
: “Ja znam ono što vi ne znate.”31. I pou
č
i On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predo
č
i melekima i re
č
e: “Kažite Mi nazive njihove,ako istinu govorite!”32. “Hvaljen neka si” rekoše oni “mi znamo samo ono
č
emu si nas Ti pou
č
io; Ti si Sveznaju
ć
i iMudri.”33. “O Ademe”, - re
č
e On – “kaži im ti nazive njihove!” I kad im on kaza nazive njihove, Allah re
č
: “Zar vam nisam rekao da samo Ja znam tajne nebesa i Zemlje i da samo Ja znam ono što javno
č
inite i onošto krijete!”34. A kada rekosmo melekima: “Poklonite se Ademu!” oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, on se uzoholii posta nevjernik.35. I Mi rekosmo: “O Ademe, živite, ti i žena tvoja, u džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odaklegod ho
ć
ete, ali se ovom drvetu ne približujte pa da sami sebi nepravdu nanesete!”36. I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u
č
emu su bili. “Si
đ
ite!” – rekosmo Mi – “jedni drugima
ć
ete neprijatelji biti, a na Zemlji
ć
ete boraviti i do roka odre
đ
enog živjeti!”37. I Adem primi neke rije
č
i od Gospodara svoga, pa mu On oprosti; On, doista prima pokajanje, On jemilostiv.38. Mi rekosmo: “Silazite iz njega svi! Od Mene
ć
e vam uputstvo dolaziti, i oni koji uputstvo moje buduslijedili – ni
č
ega se ne
ć
e bojati i ni za
č
im ne
ć
e tugovati.39. A onima koji ne budu vjerovali i knjige Naše budu poricali bi
ć
e stanovnici džehennema; u njemu
ć
evje
č
no ostati.”40. O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali, -ispuni
ć
u i Ja svoj koji sam vama dao, i samo se Mene bojte!41. Vjerujte u ono što objavljujem,
č
ime se potvr 
đ
uje da je istinito ono što vi imate, i ne budite prvi koji uto ne
ć
e vjerovati. I ne zamjenjujte rije
č
i Moje za nešto što malo vrijedi, i samo se Mene bojte!

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
skoteionos liked this
maxvlad liked this
Citizen-BiH liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->