Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
105. - 9

105. - 9

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/25/2013

pdf

text

original

 
 
NacrtUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 
Izvješ
ć
e o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjinaza razdoblje od 2011.-2013. godine, za 2012. godinu
Zagreb, srpanj 2013. godine
 
S A D R Ž A J
PROVEDBA MJERA IZ AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA ZA RAZDOBLJE2011. – 2013. GODINE - Izvješ
ć
e za 2012. godinu - UVOD………………………………………………………………………………………………………..1POGLAVLJE I.SLUŽBENA I JAVNA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA ………………………………………………………………………….3POGLAVLJE II.ODGOJ I OBRAZOVANJE NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA ………………………………………………………………………...10POGLAVLJE III.UPORABA ZNAMENJA I SIMBOLA NACIONALNIH MANJINA ………………………………………………………………………..……………..….31POGLAVLJE IV.KULTURNA AUTONOMIJA NACIONALNIH MANJINA ………………………………………………………………………..………………………....33POGLAVLJE V.PRAVO NA O
Č
UVANJE VJERE I NA OSNIVANJE VJERSKIH ZAJEDNICA………………………………………………………………………..……....38POGLAVLJE VI.PRISTUP SREDSTVIMA JAVNOG PRIOP
Ć
AVANJA ………………………………………………………………………..…………………….…...40POGLAVLJE VII.SAMOORGANIZIRANJE I UDRUŽIVNJE RADI OSTVARIVANJA ZAJEDNI
Č
KIH INTERESA …………………………………………………….....44POGLAVLJE VIII.ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U PREDSTAVNI
Č
KIM I IZVRŠNIM TIJELIMA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJRAZINI, TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUDNIM TIJELIMA TE TIJELIMA UPRAVE JEDINICA LOKALNE I PODRU
Č
NE(REGIONALNE) SAMOUPRAVE ………………………………………………………………………..…………………………………………………..46POGLAVLJE IX.SUDJELOVANJE NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM ŽIVOTU PUTEM VIJE
Ć
A I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA …………...59
 
POGLAVLJE X.ZAŠTITA OD SVAKE DJELATNOSTI KOJA UGROŽAVA OSTVARIVANJE PRAVA I SLOBODA PRIPADNIKA NACIONALNIHMANJINA - RAZVIJANJE TOLERANCIJE PREMA RAZLI
Č
ITOSTI I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ……………………………………………..63POGLAVLJE XI.NACIONALNI PROGRAM ZA ROME I AKCIJSKI PLAN DESETLJE
Ć
A ZA UKLJU
Č
IVANJE ROMA 2005.-2015. . …………………………………...73POGLAVLJE XII.OP
Ć
E MJERE ZA POTPORU PROVEDBI USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I AKCIJSKOG PLANA………………...78
PODACI O BROJU ZAPOSLENIH PRIPADNIKA NACIONALNIM MANJINA ZA 2012. GODINU U:
 1. tijelima državne uprave, stru
č
nim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske ……………………………………………………………………....852. tijelima uprave jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave i ………………………………………………………………………………………...903. pravosudnim tijelima, te……………………………………………………………………………………………………………………………………..….114o prijavama (i pozivanju na pravo prednosti) pripadnika nacionalnih manjina u oglasima za radna mjesta sudaca, zamjenika državnih odvjetnika te kandidataza Državnu školu za pravosudne dužnosnike …………………………………………………………………………………………………………………120

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->