Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
105. - 8

105. - 8

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
 
N a c r tURED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINAIZVJEŠ
Ć
E O PROVO
Đ
ENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMANACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIHU DRŽAVNOM PRORA
Č
UNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINUZA POTREBE NACIONALNIH MANJINAZagreb, srpanj 2013.
 
1
SADRŽAJ
I.
 
UVOD ........................................................................................................................ 3
 
II.
 
RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMANACIONALNIH MANJINA .................................................................................... 5
 
III.
 
O
Č
UVANJE TRADICIJSKIH NAZIVA I OZNAKA, TE UPORABAZNAMENJA I SIMBOLA NACIONALNIH MANJINA ........................................ 8
 
IV.
 
ODGOJ I OBRAZOVANJE NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIHMANJINA ................................................................................................................. 9
 
V.
 
PRAVO NA O
Č
ITOVANJE SVOJE VJERE I OSNIVANJE VJERSKIHZAJEDNICA ........................................................................................................... 24
 
VI.
 
PRISTUP SREDSTVIMA JAVNOG PRIOP
Ć
AVANJA ....................................... 24
 
VII.
 
KULTURNA AUTONOMIJA ................................................................................ 25
 
VIII.
 
ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA ........................ 28
 
IX.
 
VIJE
Ć
A I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMALOKALNE I PODRU
Č
NE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ............................ 33
 
X.
 
AKTIVNOSTI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ................................... 35
 
XI.
 
STAMBENO ZBRINJAVANJE I POVRATAK .................................................... 38
 
XII.
 
ETNI
Č
KI MOTIVIRANA KAZNENA DJELA I POSTUPCI VEZANI UZDISKRIMINACIJU ................................................................................................. 40
 
XIII.
 
PROVEDBA DIJELA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME IAKCIJSKOG PLANA DESETLJE
Ć
A ZA UKLJU
Č
IVANJE ROMA 2005. -2015. ........................................................................................................................ 43
 
XIV.
 
ZAŠTITA OD SVAKE DJELATNOSTI KOJA UGROŽAVAOSTVARIVANJE PRAVA I SLOBODA PRIPADNIKA NACIONALNIHMANJINA - RAZVIJANJE TOLERANCIJE PREMA RAZLI
Č
ITOSTI ISUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ......................................................................... 51
 
XV.
 
BILATERALNA SURADNJA ............................................................................... 58 XVI. POPIS STANOVNIŠTVA, KU
Ć
ANSTAVA I STANOVA 2011.........................59XVII.
 
ZBIRNI FINANCIJSKI POKAZATELJI ............................................................... 59
 
XVIII.
 
ZAKLJU
Č
AK .......................................................................................................... 61
 
 
2
PRILOZI
Prilog 1. Popisi stanovništva prema narodnosti od 1971. – do 2011. godine
(Državni zavod za statistiku) .................................................................................................
666
 
Prilog 2. Popis osnovnih i srednjih škola s nastavom na jeziku i pismu nacionalnihmanjina po modelu A - školska godina 2012./2013.; popis osnovnih i srednjihškola s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina po modelu B -školska godina 2012./2013. i popis osnovnih škola s nastavom na jeziku ipismu nacionalnih manjina po modelu C - školska godina 2012./2013.
(Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)
......................................................... 67
 
Prilog 3. Ukupni financijski pokazatelji za 2011. godinu za potrebe obrazovnihprograma i nastave na jeziku i pismu nacionalne manjine u okviruMinistarstva znanosti, obrazovanja i sporta (
 Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta)
............................................................................................... 74
 
Prilog 4. Pregled financijskih sredstava koja su u 2012. godini dodijeljena u kategoriji„Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“
(Agencija za elektroni
č 
kemedije)
..................................................................................................................... 76
 
Prilog 5. Pregled sredstava raspore
đ
enih udrugama i ustanovama nacionalnih manjinaputem Savjeta za nacionalne manjine iz podru
č
 ja kulturne autonomije za2012. godinu
(Savjet za nacionalne manjine)
.......................................................... 81
 
Prilog 6. Podaci o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnimtijelima na dan 31. prosinca 2012. godine
(Ministarstvo pravosu
đ 
a)
..................... 82
 
Prilog 7. Aktivnosti u vezi s provo
đ
enjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnihmanjina u Gradu Zagrebu - ocjena stanja i provo
đ
enja u 2012. godini
(Grad  Zagreb)
.................................................................................................................... 84
 
Prilog 8. Funkcioniranje vije
ć
a i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu ifinanciranje njihovog rada u 2011. godini
(Grad Zagreb)
..................................... 87
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->