Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nap i 130725

Nap i 130725

Ratings: (0)|Views: 122|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Published by: Civitas Europica Centralis on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

 
Egymás felé forduló régiók Kelet-Közép Európában
Approachingregions in East-Central Europe
KK
ISEBBSÉGIISEBBSÉGI
SS
AJTÓFÓKUSZAJTÓFÓKUSZ
2013.
JÚLIUS
25.,
CSÜTÖRTÖK
B
OÉR
K
RISZTINA
 
Kiemelt hírekKiemelt hírek
Tusványos – 2013 – 24. bálványosi nyári szabadegyetem
Az erlyi Tusnádrdőnmegkezdődtek szerdán a - Tusványosként emlegetett -24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor előadásai: egyebek közt a romániai régiósítás, azerdélyi magyar orvosképzés és a nemzeti jelképeszerepeltek a vitafórumokon és pódiumbeszélgetéseken. A hét géig tartórendezvényt az alapítók -
Németh Zsolt
és
Toró T.Tibor
- nyitották meg. A lügyminisztérium parlamenti államtitkára a közép-európaiországok egymásrautaltságát hangsúlyozta: szerinte össze fogva hatékonyabban tudnak résztvenni az európai válság kezelésében. Hozzátette: a határokon átívetevékenységekkel amagyarok a közép-európai együttműködés legnagyobb haszonélvezői lehetnek. A politikusszerint Magyarország képes arra, hogy a 2008 óta tartó gazdasági és pénzügyi válság általsújtotta országok közül átkerüljön a lságot sikeresen kezelő országok közé, és sikerét"
 szétterítse az egész nemzet irányába
".
Toró T. Tibor
, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)elnöke a megnyitón, majd a romániai régióátszervezésről rendezett pódiumbeszélgetésen ishangsúlyozta, a szabadegyetemen aláírásokat gyűjtenek annak az erdélyi kiáltványnak atámogatására, amely a román kormány régiósítási terve ellen, a történelmi régiók és azautonómia mellett szól. Kifejtette: az erdélyi magyar közösségnek a konfliktusokat is fel kellvállalnia, hogy számára kedvezően végződjön a régióátalakítás.
Toró
a békés, de konfliktusoseszközök közé sorolta a polgári engedetlenség eszközét, mely útelzárásokra, vagy az adófizetésmegtagadására is kiterjedhet (MTI)
– „
 Egymásra utaltak a közép-európaiországok, amelyek összefogva hatékonyabban tudnak részt venni az európai válság kezelésében
” - mondta
Németh Zsolt
szerdán a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem ésDiáktábor megnyitóján. A Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy ahatárokon átívelő tevékenységekkel a magyarok a közép-európai együttműködés legnagyobb
1
A szemlében szereplő cikkek nagy része a címre kattintva megjelenik – az MTI-hírekhez tartozó linkek egyes esetekben csak a www.mti.hu oldalon elvégzett egyszerű és ingyenesregisztrációután fognak működni
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2013-07-25.
 
haszonélvezői lehetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kisebbségi jogok minden esetben ademokrácia kérdéskörébe tartoznak.
 Ha ezeket a jogokat törvény nemtiltja, "jogállamban nem ützhet semmiféle akadályba" azérvényesülésük 
” - jelentette ki, hozzátéve, hogy ennek támogatásábanegyertés mutatkozik Magyarországon. A közép-eupaiegyüttműködésről szólva hangsúlyozta, hogy a régió országai "
külön-külön keveset számítanak 
", viszont „
együtt odaülhetünk a nagy európaiválságkezelés asztalához
”. A politikus szerint Magyarország képes arra,hogy a 2008 óta targazdasági és nzügyi lság által jtottaországok közül átkerüljön a válságot sikeresen kezelő országok közé. Az elkövetkező évek fontos kérdésének nevezte, hogy képes lesz-e Magyarország sikerét „
 szétteríteni az egésznemzet irányába
”, az országon belül a hátrányos helyzetű rétegek felé, illetve a határokon túlra(MTI)
– A közigazgatásiminisztérium parlamenti államtitkára szerint a tervezett román közigazgatási reform súlyosansérti az Európa Tanács és az Európai Unió nemzetközi jogi egyezményeit.
Rétvári Bence
errőla Tusványosi Szabadegyetemen beszélt az MTI-nek szerdán. Az államtitkár kiemelte: az unió ésEurópa Tanács által elfogadott nemzetközi jogi egyezmények nemcsak védik a nemzetiségeketa közigazgatási rendszeren belül, de további, a közigazgatás szintjén is megjelenő garanciák  bevezetését is javasolják. Kitért arra, hogy az Európa Tanács számos egyezményt, ajánlástfogadott el a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében. Utalt arra, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye kimondja: "
azokon a területeken, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi ésterületi helyzetüknek megfelelő és az állam belső törvényeivel összhangban álló helyi vagyautonóm közigazgatással, illetve különleges státusszal rendelkezzenek 
" (MTI)
 Budapest mint főváros első számú gyűjtőhelye, gondozója és felelőse a nemzeti összetartozásnak, Budapest a magyarság jelképe, mindenmagyar emberé
” - hangsúlyozta
Tarlós István
, Budapest főpolgármestere szerdán a 24. bálványosi nyári szabadegyetemen. Budapest főpolgármestere a Nemzeti jelképeink, amire büszkék vagyunk címmel megrendezett fórum részvetőjeként beszélt a magyarság jelképeiről.Ezek közé sorolta a magyar nyelvet, az alaptörvényt, a zászlót, a címert, a himnuszt, azünnepeket és a magyar fővárost is.
Tarlós István
úgy vélekedett: a jelképek szellemi irányokat,a hagyományokhoz való ragaszkodást fejezik ki, s ha Tusnádfürdőn románok és magyarok  büszkén beszélhetnek nemzeti jelképeikről, akkor megvan az esély a közeledésre, a barátkozásra (MTI)
– A Bálványosi Nyári Szabadegyetem ésDiáktáborban a romániai régióátszervezésről szóló szerda délelőtti pódiumbeszélgetés magyar,román és olasz előadói is úgy vélték, az erdélyi magyarság többek között a problémanemzetköziesítésével érheti el, hogy ne csorbuljanak érdekei.
Valentin Stan
, a BukarestiTudományegyetem politológia tanára és
Andrea Carteny
a Római Tudományegyetem Kelet-Európával foglalkozó tanára is azt javasolta, hogy a nemzetközi színtereken vessék fel ardést. Utóbbi úgy lte, Ronia és Moldova egyese is setheta magyar autonómiatörekvéseket, hiszen az egyesülés rákényszeríthetné Romániát egy föderálisállamszerkezet kialakítására.
Andrea Carteny
- aki Kolozsváron szerzett doktori met aromán és a magyar nacionalizmusból - úgy vélte, Európában a történelmi jog is az emberi jogok réskezd lni. Itt nem elég az afrikai rcéhez igazított emberi jogok egyetemesnyilatkozatára hivatkozni (MTI)
 Marosvásárhelyen ésSzatmárnémetiben nyitja meg még az idén két új irodáját a Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH)
” – jelentette be
Szatmáry Kristóf 
gazdaságszabályozásért felelős államtitkár szerdán,a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. A politikus az MTI-nek elmondta,
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2013-07-25.
2
 
hogy a KRÜH 11 irodájából négy működik Romániában. A marosvásárhelyi megnyitását az isindokolja, hogy hagyományosan a régióközpontnak számít és akár a leenszékelyföldiautonómia központja lehet. Szatmárnémeti pedig a partiumi magyarság szempontbólkiemelten fontos város.
Szatmáry Kristóf 
hangsúlyozta, hogy felértékelődik a Kárpát-medenceés a p-európai gazdasági r Magyarország számára, azért is, mert a magyar gazdaságpolitikának válaszolnia kell a világgazdasági átalakulásra, arra, hogy a hagyományosglobális folyamatok nem működnek jól (MTI)
– A romániai régiófelosztás lesz az egyik fő témája a 24.alkalommal megrendezendő Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek, a szervezők szerint. Aszerdai megnyitón jelen lesz
Németh Zsolt
, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára,valamint
Mihai Razvan Ungureanu
volt román miniszterelnök is. Az elnap egyik sztárvendége az az újságíró,
Lucian Mindruta
lesz, aki kemény szavakkal bírálja hazájátelmaradottsága, valamint a románok jelentős részére jellemző avítt etnocentrizmus miatt (Nsz)
 
 – 
 Minden eszközt ki kell használni, ha meg akarjuk akadályozni a magyar többségű megyék román fölényű régiókba olvasztását, elengedhetetlen, hogy a magyar szervezetek megtalálják az együtt cselekvés útját, és fontos lenne ügyünk mellé állítani a nemzetközi közvéleményt 
” – fogalmazták meg azok az előadók, akik a regionalizmus és nemzeti érdek összefüggéseirekeresték a választ tegnap Tusványoson (Háromszék)
– 
 Nemzeti jelképeink, amire büszkék vagyun
címmelhirdettek vit tegnap lun Tusványoson a s roly-sátorban. A jelképekl aregionalizáció aktuális kérdésén át inkább az autonómia felé gravitált a
Szász Péter
, az ErdélyiMagyar Néppárt Kolozs megyei alelnöke által moderált beszélgetés (Háromszék)
– Erdély történelmi esélye elnevezéssel nyitották meg szerdán a Tusványoson aBálványos Intézet és az IJ Kommunikációs Kft. közös projektjét, az infografikai megoldásokkalmegvalósított labirintust (Krónika)
 Ha a kisebbségi jogokat törvény nem tiltja, jogállamban nem ütközhet semmiféle akadályba az érvényesülésük 
” – jelentette ki szerdán
Németh Zsolt
a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor hivatalos megnyitóján(Krónika)
A lványosi Nyári Szabadegyetem ésDiáktáborban a romániai régióátszervezésről szóló pódiumbeszélgetés magyar, román és olaszelőadói úgy vélték, az erdélyi magyarság többek között a probléma nemzetköziesítésével érhetiel, hogy ne csorbuljanak ... (Krónika)
A lványosi NyáriSzabadegyetem és Diáktáborban a romániai régióátszervezésről szószerda lelőtti pódiumbeslgetés magyar, román és olasz előadói is úgy vélték, az erdélyi magyarság többek között a probléma nemzetköziesítésével érheti el, hogy ne csorbuljanak érdekei.
Valentin Stan
,a Bukaresti Tudományegyetem politogia tanára és
Andrea Carteny
a maiTudományegyetem Kelet-Európával foglalkotanára is azt javasolta, hogy a nemzetköziszíntereken vessék fel a kérdést. Utóbbi úgy vélte, Románia és Moldova egyesítése is segíthetnéa magyar autonómiatörekvéseket, hiszen az egyesülés rákényszeríthetné Romániát egy föderálisállamszerkezet kialakítására (Maszol.ro)
– Az erdélyi magyar orvosképzés volt a témája aTusványosi fesztivál első napján a MISZSZ-sátor rendezvényének, ahol
Szabó Béla
professzor,tagozatvezető,
Tubák Nimród
, a Magyar Diákszövetség elnöke,
Zakariás Zoltán
, az ErdélyiMagyar Néppárt alelnöke, szakmabeli és
Brassai Attila
professzor, mint moderátor vázolta fela Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem jelenlegi, pontosabban a magyar nyelvűorvosképzés helyzetét (Maszol.ro)
K
ISEBBSÉGI
S
 AJTÓFÓKUSZ
Civitas Europica Centralis (CEC)
H-1115 Budapest, Szentpéteri. u. 10..
 
2013-07-25.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->