Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
20 CS Tran Thi Ngoc Anh

20 CS Tran Thi Ngoc Anh

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Văn Hồng on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
1
M
ỤC LỤC
 
DANH M
ỤC H
ÌNH V
.......................................................................................2DANH M
ỤC BẢNG
............................................................................................3M
Ở ĐẦU
.............................................................................................................4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
 1.1. Tìm hi
ểu chung về cây quất
......................................................................81.2. Tìm hi
ểu chung về tinh dầu
.....................................................................9
1.3. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước
................................................141.4. Ly trích b
ằng chiếu xạ vi sóng
.................................................................16
1.5. Đánh giá chất lượng tin
h d
ầu bằng phương pháp hóa l
ý...........................18
CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM
 2.1. Hóa ch
ất v
à d
ụng cụ
................................................................................242.2. Nguyên li
ệu v
à x
ử lí nguy
ên li
ệu
..............................................................262.3. Ly trích tinh d
ầu từ vỏ quả quất
..............................................................262.4. Kh
ảo sát các chỉ số hóa lý v
à thành ph
ần hóa học
c
ủa tinh dầu vỏ quả quất
..........................................................................292.5. Kh
ảo sát th
ành ph
ần hóa học n
goài tinh d
ầu của vỏ quả quất
...................312.6. Kh
ảo sát th
ành ph
ần hóa học của nước quả quất
......................................32
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ V
À TH
ẢO LUẬN3.1. Độ ẩm nguy
ên li
ệu
..................................................................................333.2. Ly trích tinh d
ầu từ vỏ quả quất
...............................................................333.3. Kh
ảo sát th
ành ph
ần hóa học n
goài tinh d
ầu của vỏ quả quất
...................39
3.4. Định tính sơ bộ th
ành ph
ần hóa học của nước quả quất
............................41
ẾT LUẬN V
À KI
ẾN NGHỊ
..............................................................................43
ẾT LUẬN
..........................................................................................................43KI
ẾN NGHỊ
.........................................................................................................43
 
TÀI LI
ỆU THAM KHẢO
....................................................................................45PH
Ụ LỤC
 
 
2
DANH M
ỤC H
ÌNH V
 
Hình 1.1.
Đặc điểm
hình thái cây qu
ất v
à qu
ả quất
...............................................8Hình 2.1. Quy trình ch
ưng cất
lôi cu
ốn hơi nướctheo phương pháp đun nóng cổ điển
........................................................27
 
Hình 2.2. H
ệ thống chưng
c
ất lôi
cu
ốn hơi nướctheo phương pháp đun nóng cổ điển
........................................................27Hình 2.3.
 
Quy trình ch
ưng cất
lôi cu
ốn hơi nướctheo phương pháp chiếu xạ vi sóng
.........................................................28
 
Hình 2.4. H
ệ thống chưng cất lôi cuốn hơi nước
theo
phương pháp chiếu xạ vi sóng
.......................................................28Hình 2.5.
 
Quy trình ly trích các h
ợp chất n
goài tinh d
ầu của vỏ quả quất
..............31Hình 2.6. S
ắc kí cột hai mẫu vỏ quả quất d
ùng
xác định th
ành ph
ần hóa học ngo
ài tinh d
ầu.
...........................................32Hình 3.1. S
ắc kí đồ tinh dầu vỏ quả quất thu được
t
ừ phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước cổ điển.
.............................36Hình 3.2. S
ắc kí đồ tinh dầu vỏ quả quất thu được từ phương pháp
 
chưng cất lôi cuốn hơi nước
ết hợp với chiếu xạ vi sóng.
......................36
 
3
DANH M
ỤC BẢNG
 
B
ảng 1.1. Th
ành ph
ần hóa học của tinh dầu vỏ quả quất
........................................12B
ảng 1.2. Th
ành ph
ần hóa
h
ọc của tinh dầu
v
ỏ q
u
ả quất
........................................12B
ảng 1.3. Cá
c ch
ỉ số hóa
- lý c
ủa tinh dầu
.............................................................13B
ảng 3.1. Độ ẩm của vỏ quả quất
..........................................................................33B
ảng 3.2. Các chỉ số hóa lý của tinh dầu
...............................................................34B
ảng 3.3. Th
ành ph
ần hóa học của tinh dầu vỏ quả quất qua chụp phổ GC/MS
.....37B
ảng 3.4. Kết quả thử hoạt tính sinh họ
c c
ủa mẫu tinh dầuthu được từ phương pháp chưng cất lô
i cu
ốn hơi nước cổ điển
..................38B
ảng 3.5. Kết quả thử hoạt tính sinh học của mẫu tinh dầu thu được từ phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước
ết hợp với chiếu xạ vi sóng
....39B
ảng
3.6. Thành ph
ần hóa học ngo
ài tinh d
ầu của vỏ quả quất
qua ch
ụp phổ GC/MS
.................................................................................40

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->