Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RABDAREA PATIENCE 耐心 PACIENCIA ТЕРПЕНИЕ

RABDAREA PATIENCE 耐心 PACIENCIA ТЕРПЕНИЕ

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 160 |Likes:
Published by MIRAHORIAN
RABDAREA PATIENCE 耐心 NÀI XĪN PACIENCIA ТЕРПЕНИЕ
DESPRE RABDARE SI IUBIREA DE SINE
(FLY- "First Love Yourself"; ZBOARA- "Intai iubeste-te pe tine" )
Motto: "Spune-mi unde este centrul tău,
ca să-ti spun câtă răbdare ai ?"
(Mirahorian)
RABDAREA PATIENCE 耐心 NÀI XĪN PACIENCIA ТЕРПЕНИЕ
DESPRE RABDARE SI IUBIREA DE SINE
(FLY- "First Love Yourself"; ZBOARA- "Intai iubeste-te pe tine" )
Motto: "Spune-mi unde este centrul tău,
ca să-ti spun câtă răbdare ai ?"
(Mirahorian)

More info:

Categories:Types, Research
Published by: MIRAHORIAN on Jul 26, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

 
 RABDAREAPATIENCE 
耐心
 
NÀI XĪN
PACIENCIA
ТЕРПЕНИЕ
 DESPRE RABDARE SI IUBIREA DE SINE
(FLY- "First Love Yourself"; ZBOARA- "Intai iubeste-te pe tine" )
Motto
: "Spune-
mi unde este centrul tău,
 
ca să
-
ti spun câtă răbdare ai ?"
Efecte ale centrării greşite:nerăbdarea, pierderea energiei, pierderea libertăţ
ii,
 
oboseala, epuizarea şi transa hipnotică ( transa de
expecta
ţ
ie) .
-
 .
Introducere- Importanta rabdarii
 
Importan
ţa acestui subiect este subliniata in 
proverbe,maxime si citate:
"Un om care este stăpân al rabdării este stăpân peste orice altceva"/"
 A humanbeing who is a master of patience is master of everything else".(George Savile )
Ce este r
ă
bdarea ?
R
ă
bdarea inseamn
ă
rezisten
ţă
la l
ă
comie, dorin
ţ
e, fluctua
ţ
ii psiho-emo
ţ
ionalea
ş
tept
ă
ri
ş
i se realizeaz
ă
prin centrare in ACUM ( iesire din minte)
ş
i prin prezen
ţă
 con
ş
tient
ă imparţială( non
-identificare), in timp ce ner 
ă
bdarea/graba/agita
ţ
ia esterezultatul identific
ă
rii cu fluctua
ţ
iile psiho-emo
ţ
ionale din prezent (percep
ţii, gânduri,
emo
ţ
ii), din trecut (memorie)
ş
i din viitor (imagina
ţ
ie), ca urmare a prizonieratului in
minte. Nerăbdarea (ataşarea de scop, destinaţie) conduce
 
la grabă. Graba este un
act de "non-
mulţumire"(nu
-ai-
destul), fie că este vorba "Eu nu sunt destul de bun,aşa că am nevoie să mă mişc mai repede pentru a fi destul" , fie că "lucrurile numerg suficient de repede" , in care, de obicei, nu suntem prezenţi în aici şi acum, ci încercăm să scăpăm de aici. [vedeti 
Dacă nu inţelegem ce este răbdarea şi care este cauza pentru care suntemnerăbdători ( centrarea pe rezultatele şi efectele acţiunilor ), atunci degeaba ne
ant
renăm răbdarea, "ca şi cum ar fi un muşchi", cum se afirmă in 
"Răbdarea, ca oricare altă aptitudine, este rezultatul inţelegerii şi a exerciţiului, iar nu a aşteptării şi a indurării prosteşti, care indică lipsă de respect şi de iubire
faţă de
sine "(Mirahorian)Sursa nerabd
ă
rii este pierderea contactului cu clipa prezent
ă
 
(ACUM) şi cu noiinşine ca urmare a programă
rii in vederea identific
ării cu mintea şi cu centrul să
uvirtual (egoul), iar efectele ner 
ă
bd
ă
rii ( constau in grab
ă, agitaţie, frustrare, furie ş
iteam
ă
, care amplific
ă
 
separarea de noi inşine şi ruperea de realitate).
 
Nerăbdarea se poate manifesta ca o grabă, o nelinişte, o agitaţie sau ca o frică de apierde o sursă externă de satisfacere in plan biologic (plăcere), profesional (reuşită)
social ori economic.
Efecte ale centrării greşite: nerăbdarea, pierderea energiei, pierderea libertăţ
ii,
oboseala, epuizarea şi transa hipnotică ( transa de expectaţ
ie) .
"Ceea ce ne ob
oseşte atât de mult, atunci când aşteptăm ceva sau pe cineva nueste lipsa de răbdare, lipsa noastră de eternitate( 
proverbe), ci identificarea cu
mintea ( traficul de fluctuaţii psiho
-
emoţionale) si identificarea centrului să
u virtual
(ego) cu efectele sau rezultatele aşteptate. Această identificare deplasează centrulatenţiei noastre in afara noastră şi are doua efecte imediate :1. ne lipsim dealimentarea cu energie ( fără atenţie asupra dvs va privaţi de energia necesară
v
ieţii); 2. facem pe placul vampirilor energetici ( care se hrănesc atunci când se lasăaşteptaţi). Atenţia dvs este o sursă de energie, de viaţă şi de finanţare, cum nu maiexistă alta. (La acest lucru se refera paragraful 
Dacă vă aduceţi aminte de acest lucru ( să vă acordaţi intreaga atenţie la ceea cefaceţi in fiecare clipă) atunci când aşteptaţi ceva sau ca cineva să apară, nu veţi maiobosi niciodată, iar lumea va spune că aveţi o răbdare imensă. "
 
"Cine te face nerăbdător devine pe moment centrul şi stăpânul tău "(Mirahorian)
 
 
 
"Trăirea in expectaţii sau aşteptări ne rupe de acum, adica de realitate ( de aici
ruperea de sursa de energie)
şi ne deplasează in viitor şi in lucrurile sau fiinţ
elea
ş
teptate. ( efecte, rezultate). A
şteptarea conduce la oboseală, epuizare ş
i transa
hipnotică ( transa de expectaţie). Acest lucru il facea Hitler cu mulţimile, care eraulăsate să aştepte pe stadioane cu orele, inaintea discursului său. A practica ac
est tip
de răbdare la aşteptare, care finanţează un centru extern de putere ( vampirienergetici) nu este doar nociv, ci si o dovadă de prostie şi de lipsă de respect ş
i de
iubire faţă de noi inş
ine "(Mirahorian)
"Spune-
mi unde este centrul tău, ca să
-t
i spun câtă răbdare ai ?"
 
Intelegem acum afirmatia din motto: "Spune-
mi unde este centrul tău, ca să
-ti spun
câtă răbdare ai ?" Nerabdarea se manifesta doar atunci cand lipseste asezarea in
centrul veritabil al fiintei dvs., care este prezenta constienta impartiala in acum siaici, si va identificati cu fluctuatiile psiho-emotionale( ganduri emotii, expectatii).Nerabdarea se manifesta atunci cand permiteti ca centrul dvs sa se afle in afara,in loc sa fie situat aici, si in viitor, in loc de acum.
Cel mai mare pacat este inconştienţa, absenţa .
 
Singurul pacat a fiintelor umane este lipsa prezenţei, constienţei.
 
Cuvântul grecesc hamartia (ἁμαρτία), tradus in Noul Testament prin "păcat" ( pt aface posibilă manipularea prin culpabilizare şi comerţul
 
cu iertări, indulgenţe),inseamnă in limba greacă clasică: lipsa prezenţei, lipsa conştienţei; absenţa; "alipsi"(atenţia), "a rata ţinta(obiectivul)", "a pierde marca (nivelul cerut; starea de
martor)".
In Dhammapada se afirmă: "Conştienţa ( prezenţa; atenţia) conduce la imortalitate;in timp ce aceia lipsiţi de conştienţă(prezenţă; atenţie) sunt deja morţi". ([2] in
bibliografie ) As stated in the Dhammapada: "awareness(attention) leads to immortality, whilethose deprived of awareness(attention, consciousness) are already dead"/"Awareness is the path of immortality; thoughtlessness is the path of death. Thosewho are aware do not die. The thoughtless are as if dead already" 
"Comme est indiqué dans le Dhammapada 2, «la présence (l'attention) mène àl'immortalité, tandis que ceux qui n'ont pas conscience (présence; attention), ils sontdéjà morts"
 Come indicato nel Dhammapada 2: "consapevolezza (presenza, l'attenzione)
conduce all'immortalità, mentre quelli privi di coscienza (
assenti; disattenti) sono
come già morti"
([2] in bibliografie ) 
Cu ce este inlocuit
ă
"prezen
ţ
a constient
ă
" ?
Cu identificarea cu mintea (egoul; nerăbdarea este a egoului ), cu obisnuinta ( cuprogramarea reactivă, care va cere să ascultaţi de alţii)([3][4][5] in 
bibliografie ), culipsa de iubire fata de dvs ( fiindca ati fost conditionati sa practicati iubirea simpatica,in locul celei empatice, adica sa va identificati cu altii, sa va faceti dumnezei din altii,crezand astfel ca dati dovada de iubire). ([6] in bibliografie )

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mariana Bacrau liked this
ionel26 liked this
Oana Livia liked this
Stela Andreica liked this
frieda_ka liked this
Denis M Maftei liked this
Ram Ramona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->