Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cazul Cassis de Dijon

Cazul Cassis de Dijon

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: Costel Schengen Sentes on Jul 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

 
SPETA
CUVÂNT, SINTAGMĂ,EXPRESIE - CHEIE
1. Monopoluri naţionale careprezintă caracter comercial2. Restricţii cantitative – Măsuricu efect echivalent- Condii şilimite
IZVORUL JURIDIC ALCUVÂNTULUI CHEIETratatul CE, articolul 31 (fostularticol 37)
În ceea ce priveşte problemadispoziţiilor naţionale ale căror diferenţecreează obstacole de ordin tehnic în caleaschimburilor comerciale, este necesar să seamintească că, la 28 mai 1969, Consiliul aadoptat un program general destinateliminării acestor obstacole (JO C 76,17.6.1969)şi, în special, o rezoluţie privind produsele alimentare. Programul prevedea,între altele, că, înainte de 1 ianuarie 1971,Consiliul urma adopte directive însectorul alcoolului şi era însoţit de unacord al reprezentailor guvernelor statelor membre, reunite în cadrulConsiliului, care instituia un regim provizoriu de
 statu quo
. Calendarul adoptatîn mai 1969 a fost înlocuit ulterior printr-un altul, anexat la Rezoluţia Consiliului din17decembrie 1973 (JO C 117, 31.12.1973),care amâna până la 1 ianuarie 1978 datalimită pentru adoptarea de către Consiliu a propunerilor Comisiei referitoare la produsele pe bază de alcool. Cu toateacestea, nu au fost prezentate Consiliului, până la data de 20 februarie 1979, propuneri în acest domeniu.
Tratatul CE, articolul 28 (fostularticol 30) si articolul 30 (fostul articol36)
a). În domeniile în care nu există oreglementare unitară la nivel comunitar,fiecare stat membru poate impune peteritoriul său propriile prevederi în privinţa producţiei şi comercializării alcoolului şi1
 
SPETA
3. Restricţii cantitative – Măsuri cu efect echivalent -Fixarea conţinutului minimal dealcool4. Principiul recunoteriimutuale
 băuturilor spirtoase, dar acestea nu trebuie
constituie restricţii cantitative la importsau măsuri cu efect echivalent acestora
.
 b). Obstacolele asupra liberei circulaţiia rfurilor cauzate de disparităţi întrelegisliilor naţionale sunt acceptate înmăsura în care sunt justificate de intereseimperative, printre care Curtea a enunţat:1. eficacitatea controalelor fiscale,2. protecţia sănătăţii publice,3. loialitatea tranzacţiilor comerciale,4. protecţia consumatorilor.
Tratatul CE, articolul 28 (fostularticol 30)
Din motive de protecţie a ţii persoanelor, în sensul articolului 30 (
fostularticol 36),
nu se poate, dimpotrivă, justificafixarea conţinutului minimal de alcool pentru băuturile spirtoase destinate consumuluiuman.Cu nimic mai mult nu se poate reţineargumentul conform căruia este necesar să sefixeze legal anumite limite inferioareconţinutului de alcool pentru a răspunde atât practicii comerciale generale în RepublicaFedera, t şi doriei consumatorilor.Această întrebare poate rămânenesolionată, practica comerciaşidorinţele consumatorilor nu sunt, în oricecaz, nişte elemente constitutive ale ordinii publice care permit să se recurgă la
articolul30 (fostul articol 36).
Tratatul CE, articolul 3 (fostularticol 3)
Unul dintre obiectivele Tratatului CEeste acela de a crea o piaţă internăcaracterizată prin eliminarea, între statelemembre, a obstacolelor care stau în calealiberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor,serviciilor şi capitalurilor” (art. 3 alin. (1) lit.(c) TCE).Principiul se bazează pe o regulă şi peo excepţie:
2
 
SPETA
a)
 Regula generală
: în principiu, unstat membru nu poate interzice sau restrângevânzarea pe teritoriul său a mărfurilor 
 produse şi comercializate legal într-un altstat membru, chiar în situaţia în care acestemărfuri sunt produse în conformitate cuspecificaţiie tehnice sau cantitative carediferă de cele cerute pentru propriile salemărfuri. La baza acestei reguli se situeazăart. 28 (fostul articol 30) care prevede căîntre statele membre sunt interziserestricţiile cantitative la import, precum şiorice masuri cu efect echivalent acestora.” b)
 Excepţia
: în absenţa armonizării,statul membru poate deroga de la acest principiu şi poate lua măsuri de interziceresau restrângere a accesului acestor mărfuri pe piaţa naţională, doar în situaţia în careaceste măsuri sunt necesare, proporţionaleşi justificate pe motivele enumerate la art.30 (fostul articol 36) referitoare la morala publică, ordinea publică, siguranţa publică, protecţia sănătăţii şi a vieţii persoanelor şianimalelor sau conservarea plantelor, protecţia patrimoniului naţional, protecţia proprietăţii industriale şi comerciale.Aplicarea
 principiului recunoaşteriireciproce
are un număr de avantajeimportante:1. realizarea mai rapia pieiinterne a mărfurilor;2. descurajarea suprareglementării decătre statele membre, deoarece aceasta ar  putea induce obstacole asupra exerctării decătre proprii producători a liberei circulaţiia mărfurilor;3. introducerea unui element deconcurenţă între reglementări naţionale în privinţa schimburilor transfrontaliere,facilitând, în consecinţă, cele mai bune practici.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->