Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
326Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pihak Yang Terlibat Di Dalam Projek Pembinaan

Pihak Yang Terlibat Di Dalam Projek Pembinaan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 27,029|Likes:
Published by zuliss
Di dalam sesuatu projek pembangunan, terdapat pelbagai pihak yang terlibat di dalam usaha untuk menjayakannya. Pihak-pihak yang terlibat ini seharusnya mempunyai kepentingan hak dan tanggungjawab yang berbeza. Di dalam bab 1 ini, kami akan menerangkan secara terperinci mengenai kepentingan hak serta tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat di dalam melaksanakan sesuatu projek.

Penglibatan pihak-pihak seperti perunding, kontraktor dan pembekal dari peringkat awal projek sehingga tamat projek banyak membantu pihak majikan di dalam usaha untuk merealisasikan impiannya. Tanpa penglibatan pihak-pihak tersebut, projek yang diimpikan oleh majikan tidak mungkin akan terlaksana. Oleh yang demikian, persefahaman yang tinggi adalah merupakan aset terpenting bagi majikan dan pihak-pihak terlibat dalam proses melaksanakan projek.
Di dalam sesuatu projek pembangunan, terdapat pelbagai pihak yang terlibat di dalam usaha untuk menjayakannya. Pihak-pihak yang terlibat ini seharusnya mempunyai kepentingan hak dan tanggungjawab yang berbeza. Di dalam bab 1 ini, kami akan menerangkan secara terperinci mengenai kepentingan hak serta tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat di dalam melaksanakan sesuatu projek.

Penglibatan pihak-pihak seperti perunding, kontraktor dan pembekal dari peringkat awal projek sehingga tamat projek banyak membantu pihak majikan di dalam usaha untuk merealisasikan impiannya. Tanpa penglibatan pihak-pihak tersebut, projek yang diimpikan oleh majikan tidak mungkin akan terlaksana. Oleh yang demikian, persefahaman yang tinggi adalah merupakan aset terpenting bagi majikan dan pihak-pihak terlibat dalam proses melaksanakan projek.

More info:

Published by: zuliss on May 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2015

pdf

text

original

 
KAJIAN UNDANG-UNDANG
Pihak Yang Terlibat di dalam Projek Pembinaan
Pengenalan
Majikan
Pihak Perunding
Kontraktor
Pembekal
Pihak Berkuasa Tempatan
Buruh
 Timbangtara
PENGENALAN
Di dalam sesuatu projek pembangunan, terdapat pelbagai pihak yangterlibat di dalam usaha untuk menjayakannya. Pihak-pihak yang terlibat iniseharusnya mempunyai kepentingan hak dan tanggungjawab yang berbeza.Di dalam bab 1 ini, kami akan menerangkan secara terperinci mengenaikepentingan hak serta tanggungjawab pihak-pihak yang terlibat di dalammelaksanakan sesuatu projek.Penglibatan pihak-pihak seperti perunding, kontraktor dan pembekaldari peringkat awal projek sehingga tamat projek banyak membantu pihakmajikan di dalam usaha untuk merealisasikan impiannya. Tanpa penglibatanpihak-pihak tersebut, projek yang diimpikan oleh majikan tidak mungkin akanterlaksana. Oleh yang demikian, persefahaman yang tinggi adalahmerupakan aset terpenting bagi majikan dan pihak-pihak terlibat dalamproses melaksanakan projek.Sepertimana senario yang berlaku dewasa ini, secara keseluruhannyakebanyakan projek pembangunan banyak bergantung kepada aset majikandan juga daya usaha perunding dan kontraktor di dalam menjayakan sesuatuprojek. Maka, gandingan usahama pihak-pihak terlibat bolehlahdikembangkan sepertimana rajah 1 yang dilampirkan kemudian ini.
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DI DALAM PROJEK B.O.T
Terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung di dalam projekyang menggunakan sistem Build-Operate-Transfer sebagai sistempembinaan. Pihak-pihak tersebut adalah:1. Pemaju2. Kerajaan3. Kontraktor4. Pelabur5. Syarikat kewangan
 
6. Pengendali/ Juruoperasi 1. PemajuPihak pemaju adalah pihak yang terpenting di dalam projek B.O.T, iaitumerupakan pihak pertama yang membuat cadangan kepada kerajaan untukmenjalankan projek menggunakan sistem B.O.T. Pihak pemaju biasanyaadalah gabungan daripada beberapa golongan profesional seperti kontraktor,institusi perbankan, pelabur, peguam dan rakan kongsi industri yangmendorong kepada penubuhan sesebuah syarikat pemaju. Pihak pemajuakan membuat kajian pasaran, kajian sistem, kesan sosial dan ekonomi,kewangan, permasalahan undang-undang dan cukai dan lain-lain hal yangberkaitan dengan projek yang menggunakan sistem ini.2. KerajaanKerajaan adalah pihak yang memiliki hak dan merupakan penggunaterakhir di dalam projek yang menggunakan sistem ini. Kerajaan akanmenyerahkan hak sepenuhnya kepada pihak pemaju untuk membina danmenjalankan projek, seterusnya mengutip hasil pendapatan daripada projektersebut. Apabila tamat tempoh perjanjian, projek tersebut akan diserahkankembali kepada pihak Kerajaan yang akan menjadi pemilik mutlak projektersebut.3. KontraktorKontraktor boleh menjadi sebahagian daripada pihak pemaju yangmenjalankan projek ini sekiranya diberikan kontrak pembinaan oleh syarikatpemaju tersebut. Biasanya kontraktor akan terlibat di dalam peringkatmerekabentuk dan proses pembinaan di dalam projek tersebut.4. PelaburPelabur merupakan syarikat awam atau swasta yang berminat terhadapkonsep penyerahan hak ini serta ingin untuk turut serta melabur di dalamsyarikat pemaju tersebut. Pelabur juga boleh terdiri daripada pihak pemajuprojek tersebut sendiri, contohnya United Engineers adalah pemaju danpelabur bagi projek lebuhraya Utara-Selatan (PLUS). Pulangan yang akandiberikan kepada pihak pelabur adalah di dalam bentuk dividen atausejumlah wang penghargaan.5. Syarikat KewanganOleh kerana projek yang menggunakan sistem B.O.T biasanyamemerlukan dana yang sangat besar, maka ekuiti sahaja tidak dapatmenampung projek ini dan biasanya dana daripada syarikat kewangankomersil dan syarikat peminjaman dana diperlukan. Pulangan yang akandiperolehi oleh pihak ini adalah berbentuk faedah. Pihak yang memberi
 
pinjaman (syarikat kewangan) kepada pemaju terbabit akan mengawalsumber kewangan, kestabilan kewangan projek, menguruskan pinjaman-pinjaman dan mengkaji bagaimanakah cara untuk mencapai keuntungan danmengembalikan modal yang telah dilaburkan.6. Pengendali / JuruoperasiTugas pengendali atau juruoperasi ini boleh juga dijalankan oleh pihakpemaju sendiri. Tanggungjawab pengendali ialah untuk mengumpul danmenguruskan hasil-hasil pendapatan semasa dalam tempoh pemilikan hakdan akan mendapat pulangan dalam bentuk kontrak untuk menguruskanhasil/ pendapatan projek tersebut.
MAJIKAN
PENGENALANMajikan merupakan satu pihak yang memulakan sesuatu projekpembinaan dan juga merupakan orang yang bertanggungjawab untukmembayar segala kerja yang telah disiapkan dengan sempurna. Kadangkalamajikan dikenali juga sebagai pemilik bangunan, kerajaan atau pemaju.Majikan mungkin terdiri daripada orang biasa yang tidak tahu menahutentang bidang pembinaan. Maka sekumpulan pasukan diperlukan untukberkhidmat bagi pihak majikan. Pasukan petugas atau dikenali sebagaikumpulan pereka bentuk ini terdiri daripada Arkitek, Jurutera, Jurukur Bahan,Penilai, Perancang Bandar dan Wilayah, dan pakar-pakar lain yangmemindahkan kehendak dan hajat majikan ke dalam bentuk kerja pembinaanyang dicadangkan. Mereka bekerjasama untuk mengilhamkan danmenghasilkan rekabentuk.Kadang-kadang majikan perlu dirujuk dan berunding bagi memutuskansesuatu perkara yang memenuhi dan mencapai matlamatnya. Kumpulanperekabentuk tersebut bukan sahaja terhad untuk memberi nasihatmengenai proses pembinaan, malah mungkin juga perlu untuk memutuskansamada untuk meneruskan pembinaan ataupun tidak, atau membericadangan yang dapat membantu dalam perlaksanaan projek.Majikan boleh dikategorikan sebagai individu, korporat dan kerajaan.Majikan dari pihak individu terdiri daripada orang perseorangan manakaladisektor korporat terdiri daripada syarikat atau perbadanan korporat dandisektor kerajaan terdiri daripada kerajaan negeri dan syarikat-syarikatdibawah kerajaan. TANGGUNGJAWAB MAJIKANSetiap pihak yang berkontrak atau mempunyai hubungan dalamsesebuah kontrak itu pasti mempunyai tanggungjawab masing-masing.

Activity (326)

You've already reviewed this. Edit your review.
Azz Niezah Gaddie liked this
Pieja Yusof liked this
Marlia Suhai liked this
Finalist Farrah liked this
Hikayat Putera Aeman liked this
89zunena liked this
Aleizzle Alex Gontier added this note
boleh tahu sape pengarang/penerbit/penulis asal..atau dari mana petikan ni? sebab nk tulis rujukan utk tesis..tlg ye..
Fiqru Razi liked this
Shie Shieraa Alias liked this
Mengembara Mencari Ilmu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->