Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
158Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Toa Do Trong Mat Phang - Dang Viet

Phuong Phap Toa Do Trong Mat Phang - Dang Viet

Ratings:

4.27

(1)
|Views: 18,768|Likes:
Published by nguyentangvu
Đây là các bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ôn thi đại học: Đường thẳng và đường tròn. Phần đầu là nhắc lại các kiến thức cơ bản và các bài tập cơ bản mà học sinh cần phải làm được. Phần sau là phần bài tập nâng cao tương đương với trình độ thi đại học giúp các em ôn luyện tốt hơn cho kỳ thi.
Đây là các bài toán về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ôn thi đại học: Đường thẳng và đường tròn. Phần đầu là nhắc lại các kiến thức cơ bản và các bài tập cơ bản mà học sinh cần phải làm được. Phần sau là phần bài tập nâng cao tương đương với trình độ thi đại học giúp các em ôn luyện tốt hơn cho kỳ thi.

More info:

Published by: nguyentangvu on May 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

 
Trung tâm b
i d
ưỡ 
ng ki
ế
n th
ứ 
c Quang Minh423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11Nguy
n T
ă
ng V
ũ
 http://tangvu.tk  
1
 PH
ƯƠ 
NG PHÁP T
A
ĐỘ
TRONG M
T PH
NGÔN THI
ĐẠ
I H
C N
Ă
M 2009
I.
Đườ 
ng th
ng
1.
 
Ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
nga)
 
Các
đị
nh ngh
 ĩ 
a
 
Vect
ơ 
 
( )
;
n A B
khác vect
ơ 
 
0
và có giá vuông góc v
ớ 
i
đườ 
ng th
ng
( )
đượ 
c g
i là vect
ơ 
  pháp tuy
ế
n c
a
đườ 
ng th
ng
( )
 
 
Vect
ơ 
 
( )
;
u a b
khác vect
ơ 
 
0
có giá song song ho
c trùng v
ớ 
i
( )
đượ 
c g
i là vect
ơ 
ch
  ph
ươ 
ng c
a
đườ 
ng th
ng
( )
  N
ế
u
0
a
thì
ba
=
 
đượ 
c g
i là h
s
góc c
a
đườ 
ng th
ng
( )
 
 
Chú ý:-
 
Các vect
ơ 
pháp tuy
ế
n (vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng) c
a m
t
đườ 
ng th
ng thì cùng ph
ươ 
ng. N
ế
u
( )
;
n A B
là vect
ơ 
pháp tuy
ế
n c
a
( )
thì
( )
.;
k n kA kB
=
c
ũ
ng là vect
ơ 
pháp tuy
ế
n c
a
( )
 -
 
Vect
ơ 
pháp tuy
ế
n và vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng c
a m
t
đườ 
ng th
ng thì vuông góc nhau. N
ế
u
( )
;
n A B
là vect
ơ 
pháp tuy
ế
n thì
( )
;
u B A
là vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng.
b)
 
Các d
ng ph
ươ 
ng trình
 
Ph
ươ 
ng trình t
ng quát c
a
đườ 
ng th
ng
( )
 
đ
i qua
đ
i
m
( )
00
;
 M x y
có vect
ơ 
pháp tuy
ế
n
( )
;
n A B
là:
( ) ( ) ( )( )
0000
:00
d A x x B y y Ax By C C Ax By
+ =⇔ + + = =
 
Nh
n xét:
Ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
( )
1
song song
v
ớ 
i
( )
có d
ng:
( )
1
:0
d Ax By C 
+ + =
 Ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
( )
2
vuông góc
v
ớ 
i
( )
có d
ng
( )
2
:0
d Bx Ay C 
+ =
 Ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng có
h
s
góc
 
đ
i qua
đ
i
m
( )
00
;
 A x y
là:
( )
00
 y k x x y
= +
 Ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
đ
i qua
( ) ( )
;0,0;
 A a B b
là:
( )
:1
 x y ABa b
+ =
(ph
ươ 
ng trình
đ
o
n ch
n)
 
Ph
ươ 
ng trình tham s
c
a
đườ 
ng th
ng
( )
đ
i qua
( )
00
;
 N x y
có vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng
( )
;
u a b
 là:
( )
00
:
 x x a y y b
= += +
(
là tham s
)
 
Trung tâm b
i d
ưỡ 
ng ki
ế
n th
ứ 
c Quang Minh423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11Nguy
n T
ă
ng V
ũ
 http://tangvu.tk  
2
 
Ph
ươ 
ng trình chính t
c c
a
đườ 
ng th
ng
( )
 
đ
i qua
( )
00
;
 N x y
có vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng
( )
;
u a b
 
( )
,0
a b
là:
00
 x x y ya b
=
 
c) V
trí t
ươ 
ng
đố
i gi
ữ 
a hai
đườ 
ng th
ng
Cho hai
đườ 
ng th
ng
( )
1111
:0
d Ax B y C 
+ + =
( )
2222
:0
d A x B y
+ + =
. Khi
đ
ó s
giao
đ
i
mc
a
( )
1
( )
2
là s
nghi
m c
a h
ph
ươ 
ng trình:
( )
111222
0:0
 Ax B y  I  A x B y
+ + =+ + =
 Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
( )
1
( )
2
c
t nhau thì nghi
m c
a
( )
 I 
chính là t
a
độ
c
a giao
đ
i
m.
2.
 
Kho
ng cách và góca) Kho
ng cách
 
Cho
đườ 
ng th
ng
( )
:0
 Ax By
Δ + + =
đ
i
m
( )
00
;
 A x y
.
Kho
ng cách
t
 
đ
i
m
 A
 
đế
n
đườ 
ng th
ng
( )
là:
( )
00/22
 A
 Ax By  A B
Δ
+ +=+
 
 
Cho hai
đườ 
ng th
ng
( )
111
:0
 Ax B y
Δ + + =
( )
2222
:0
 A x B y
Δ + + =
c
t nhau t
i
 A
. Khi
đ
ó ph
ươ 
ng trình hai
đườ 
ng phân giác c
a góc
 A
là:
( )
111222122221122
:0
 Ax B y C A x B y  A B A B
+ + + ++ =+ +
( )
111222222221122
:0
 Ax B y C A x B y  A B A B
+ + + +=+ +
 
b)
 
Góc
 Hai
đườ 
ng th
ng
( )
1
( )
2
c
t nhau t
i
 A
t
o ra 4 góc, góc nh
nh
t trong 4 góc
đ
ó
đượ 
cg
i là góc gi
a hai
đườ 
ng th
ng
( )
1
( )
2
. N
ế
u
12
//
d
thì góc gi
a hai
đượ 
c th
ng là
0
o
.G
i
α
là góc gi
a
( )
1
( )
2
,
β
là góc gi
a hai vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng
( )
111
;
u a b
( )
222
;
u a b
.Khi
đ
ó: N
ế
u
090
o o
β
thì
α =β
  N
ế
u
90180
o o
<β
thì
180
o
α = β
 Trong
đ
ó
β
 
đượ 
c tính nh
ư
sau:
1212122222121122
.cos..
u u aa bbu ua b a b
+β = =+ +
 
 Khi
đ
ó
121222221122
coscos.
aa bba b a b
+α = β =+ +
 Các k 
ế
t qu
trên v
n
đ
úng n
ế
u thay vect
ơ 
ch
ph
ươ 
ng b
ng vect
ơ 
pháp tuy
ế
n.
Tr
ườ 
ng h
ợ 
p
đặ
c bi
t:
Ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
đ
i qua
đ
i
m
( )
00
;
 A x y
h
ợ 
 p v
ớ 
i
Ox
m
t góc
α
có h
s
góc
tan
= α
và có ph
ươ 
ng trình là:
( )
00
 y k x x y
= +
 
3.
 
Bài t
p v
 
đườ 
ng th
ng
 
Trung tâm b
i d
ưỡ 
ng ki
ế
n th
ứ 
c Quang Minh423/27/15 L
c Long Quân, P.5, Q.11Nguy
n T
ă
ng V
ũ
 http://tangvu.tk  
3
a) Bài t
p c
ơ 
b
nBài 1. (Ph
ươ 
ng trình các
đườ 
ng th
ng c
ơ 
b
n trong tam giác).
Cho tam giác ABC có A(1;2), B(-3; 4) và C(2;0).a)
 
Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng trung tuy
ế
n AM. b)
 
Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng cao BK c)
 
Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng trung tr 
c c
a AB.
Bài 2. (Tìm t
a
độ
các
đ
i
m
đặ
c bi
t trong tam giác)
Cho tam giác ABC có A(0;1), B(-2; 3) và C(2;0)a)
 
Tìm t
a
độ
tr 
c tâm H c
a tam giác ABC. b)
 
Tìm t
a
độ
tâm I c
a
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
 p c
a tam giác ABC.c)
 
Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng qua IH và ch
ng minh r 
ng IH
đ
i qua tr 
ng tâm G c
a tamgiác ABC.
Bài 3. (Tìm
đ
i
m
đố
i x
ứ 
ng c
a m
t
đ
i
m qua m
t
đườ 
ng th
ng).
Cho 2
đ
i
m A(1;2) và B(-3; 3) và
đườ 
ng th
ng
( )
:0
d x y
=
 a)
 
Tìm t
a
độ
hình chi
ế
u c
a A trên
( )
  b)
 
Tìm t
a
độ
 
đ
i
m D
đố
i x
ng v
ớ 
i A qua d.c)
 
Tìm giao
đ
i
m c
a
( )
 BD
( )
 
Bài 4. (Tìm
đ
i
m trên
đườ 
ng th
ng cách m
t
đ
i
m khác m
t kho
ng cho tr
ướ 
c)
Cho
đườ 
ng th
ng
22:12
 x  y
= − Δ= +
đ
i
m M(3;1).a)
 
Tìm trên
Δ
 
đ
i
m A sao cho
13
 AM 
=
  b)
 
Tìm trên
Δ
 
đ
i
m B sao cho MB là ng
n nh
t.
Bài 5. (Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng qua m
t
đ
i
m cách m
t
đ
i
m m
t kho
ng chotr
ướ 
c)
Cho
đ
i
m
( )
1;1
 A
đ
i
m
( )
2;2
 B
. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
( )
qua
 A
và cách
 B
m
tkho
ng b
ng
5
.
Bài 6. (Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng h
ợ 
p v
ớ 
i m
t
đườ 
ng th
ng cho tr
ướ 
c m
t góc)
Cho
đườ 
ng th
ng
( )
10
 x y
Δ + − =
. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ng
( )
h
ợ 
 p v
ớ 
i
( )
Δ
m
t góca)
0
90
b)
0
45
c)
0
60
d)
0
30
 
b) Bài t
p nâng caoBài 1. (B – 2004)
Trong m
t ph
ng t
a
độ
Oxy cho hai
đ
i
m
( )
1;1
 A
( )
4;3
 B
. Tìm
đ
i
m Cthu
c
đườ 
ng th
ng
210
 x y
=
sao cho kho
ng cách t
C
đế
n
đườ 
ng th
ng AB b
ng 6.
Bài 2. (A – 2006)
Trong m
t ph
ng t
a
độ
, cho các
đườ 
ng th
ng:
( ) ( ) ( )
123
:30:40:20
d x y d x y d x y
+ + = = =
 

Activity (158)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vuhong Namc added this note
lam sao de dowload vay admin
1 thousand reads
1 hundred reads
Silver Man liked this
Phạm Đức Tùng liked this
Tung Viet Tran added this note
co
quangnhc liked this
truongyeunam liked this
Gy Tien liked this
Chi Mai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->