Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament Concurs Foto_Aegon Open Photo 2013

Regulament Concurs Foto_Aegon Open Photo 2013

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Dana Stoica

More info:

Published by: Dana Stoica on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
 
REGULAMENT CONCURS
“Aegon Open Photo 2013”
1. Organizatorii si regulamentul oficial al concursului
1.1 Organizatorii
concursului “Aegon Open Photo”
sunt:
Aegon
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia
-
Sucursala Floreşti
, societate romana, cusediul in str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, inregistrata la RegistrulComertului din Bucuresti sub nr. J12/3192/2011 CUI: 29501352 Cont: RO 10 BTRL 0130 1202 C65964XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj Napoca telefon: 0264 224 200.si
Club Sportiv Winners Tennis Club
cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calvaria fn, nr.de înregistare
fiscală
CIF 23879309/15.05.2008, având contul RO04BTRL01301205K55134XX deschis la BancaTransilvania Cluj.1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concurs si modul in care seacorda premiile.
2. Temeiul legal
2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor siserviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Durata concursului, aria de desfasurare si dreptul de participare la concurs
3.1 Concursul se desfasoara in municipiul Cluj-Napoca in perioada 29 iulie
 –
7 august 2013.3.2 Concursul are loc in cadrul competitiilor Aegon Junior Open (28.07.2013-04.08.2013) si Aegon TennisCup (03.08.2013-09.08.2013), organizate de Winners Tennis Club, in conformitate cu prevederileprezentului Regulament Oficial, fiind destinat fotografilor profesionisti si amatori.
4. Mecanismul concursului
4.1. Participantii la concurs vor realiza fotografii pe parcursul competiiilor de tenis Aegon Junior Open(turneu international) si Ageon Tennis Cup (turneu national), surprizand momente in cadrul urmatoarelor etape ale celor doua competitii:
3 august 2013 - Semifinale simplu; Fete, Baieti
 –
patru meciuri; Start Turneu National; intre orele 9.00si 15.00;
4 august 2013- Finale Fete, Baieti
 –
doua meciuri; Start Turneu National; intre orele 10.00 si 13.00;
 
 
4.2. Concursul se va derula pe pagina Facebook a Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj.4.3. Participantii vor posta cel mult 5 (cinci) fotografii realizate in zilele si intervalele orare mentionate lapunctul 4.1 pe pagina Facebook a Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj.4.4. Participantii care vor posta mai mult de 5 (cinci) fotografii vor fi descalificati.4.5. Pagina Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj va fi moderata, iar Organziatorii vor eliminapostarile care nu respescta tema concursului.4.6. Pentru calificarea in selectie, fiecare fotografie trebuie sa cumuleze minimum 20 de like-uri de lavizitatorii paginii Winners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj, pana in data de 5 august, ora 16.00.4.7. Fotografiile vor fi inscrise in concurs incepand din data de 3 august 2013, ora 9.00, pana in data de 4august 2013, ora 23.59.4.8. Fotografiile care intra in selectia finala vor fi jurizate de un comitet, cu urmatorii membri: Ioana Tohat
 –
fotograf Ziua de Cluj, Tiberiu Matei
 –
fotograf independent, Andrei Mutu
 –
initiator I Love Cluj, respectivun reprezentant al companiei Aegon.Jurizarea va avea loc in 5 si 6 august 2013, iar castigatorii vor fi desemnati si anuntati in 7 august 2013.
5. Premii
5.1.
Premiile acordate in cadrul concursului “Aegon Photo Open 2013” vor consta in trei vouchere
valorice, care vor acoperi achizitia de produse si accesorii foto de la magazinul Yellow Store din PolusCenter, Cluj-Napoca, repartizate dupa cum urmeaza:Premiul I
 –
voucher in valoare de 300 EuroPremiul
II
 –
 
voucher in valoare de 200 EuroPremiul III
 –
voucher in valoare de 100 Euro5.2. Un premiu suplimentar va consta in produse personnalizate Aegon, in valoare de 50 Euro. Acesta vafi acordat pentru fotografia care cumuleaza cel mai mare numar de like-uri de la vizitatorii paginii WinnersTennis Club, facebook.com/winnerscluj, pana in data de 5 august, ora 16.00.6.
Desemnarea castigatorilor:
6.1. Fiecare dintre cei 4 (patru) membri al juriului va realiza un clasament propriu, cu pozitii de la n la 1,unde n reprezinta numarul total de fotografii inscrise in concurs si numarul maxim de puncte acordatepentru fiecare fotografie jurizata. Dupa realizarea clasamentelor individuale, punctajele din listeleintocmite de cei patru jurati vor fi insumate pentru fiecare fotografie jurizata.6.2. Primele trei fotografii din clasament (pozitiile 1-3) vor fi declarate castigatoare, iar participantii care le-au inscris in concurs vor primi, in odine, voucherele de mentionate la punctul 5.1.6.3. Fotografia care va cumula cel mai mare numar de like-uri din partea vizitatorilor paginii Facebook aWinners Tennis Club, facebook.com/winnerscluj va fi desmnata castigatoarea premiului de popularitate,iar participantul care o va inscrie va primi premiul mentionat la punctul 5.2.6.3. Daca primele pozitii din clasament vor fi ocupate de fotografiile inscrise de acelasi participant, va fipremiata o singura fotografie, respectiv cea care ocupa cea mai inalta pozitie in clasament; acesteia ii vareveni cel mai mare premiu.6.4. Fotografiile clasate pe pozitiile urmatoare (de la pozitia nr. 4 la pozitia nr. n) vor fi consideraterezerve, iar concurentii care le inscriu vor fi considerati, in ordine, castigatori, in cazul in care unul sau maimulti participanti clasati pe pozitiile 1-3 nu pot accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nuau indeplinit conditiile de participare si de acces la aceasta concurs, stipulate in prezentul Regulament.Organizatorii isi rezerva dreptul de a apela la rezerve, care vor fi supuse acelorasi proceduri de validare,in cazul in care au motive intemeiate sa considere ca un anumit participant deja desemnat castigator aincalcat termenele si conditiile prezentului Regulament sau refuza premiul.
 
 
6.3. Castigatori vor fi anuntati si contactati prin paginile Facebook Winners si Aegon.6.4. Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premiul acordat, iar premiul nu sepot inlocui cu alte beneficii.6.5. Organizatorii vor contacta castigatorul prin profilul Facebook folosit de aceasta la inscriereafotografiilor in concurs, in maxim doua zile lucratoare de la desemnarea acestuia.6.6. Daca castigatorul nu raspunde la notificarile trimise de Aegon si Winners in termen de 5 zilelucratoare, nu poate fi contactat sau daca acesta refuza premiul, se va desemna alt castigator prinmecanismul prezentat mai sus.6.7.Prin inregistrarea in concurs, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personalesi a imaginii in scopuri publicitare de catre Aegon, in cazul castigarii premiului. De asemenea, participantiiisi dau acordul pentru folosirea imaginilor de catre Aegon in cadrul unei expozitii publice, respectiv suntde acord cu tiparirea si reproducerea acestora.
7. Validarea castigatorilor 
7.1 Organizatorii vor verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii vor descalifica pe cei acaror activitate in cadrul concursului o considera drept frauda.7.2 Participantul accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu are dreptul la niciun fel de explicatie dinpartea Organizatorilor in momentul in care acestia considera ca a folosit metode frauduloase. Astfel caorice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din concurs a participantului in cauza.7.3 Validarea castigatorului se va face pe baza copiei actului de identitate, trimisa ca raspuns la mesajulprimit pe propriile pagini Facebook, prin care sunt anuntati ca au castigat. Pentru revendicarea premiuluicastigatorul trebuie sa raspunda la mesajul trimis de Organizatori pana in data de 21 august, ora 18.00.
8. Protectia datelor personale
8.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati sa faca publice numelecastigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata la sediulOrganizatorilor.8.2. Organizatorii se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectiadatelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastrezeconfidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizezeconform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.8.3. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoareledrepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupradatelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).8.4. Prin simpla participare la concurs, participantii sunt de acord ca datele lor din profilul Facebook saintre in baza de date a Organizatorilor, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizatori sau de catrepersoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse,oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor,Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale.
9. Taxe si impozite
9.1 In numele fiecarui castigator, Organizatorii Concursului vor vira la Bugetul de Stat impozitul curetinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conformprevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.9.2 Organizatorii concursului nu sunt raspunzatori de plata altor obligatii financiare legate de premiileoferite, cu exceptia celui de mai sus

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->