Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Thuc Hanh Dem Dan

Thuc Hanh Dem Dan

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by Toàn Đình Lưu
Huong dan dem dan cho giao vien mam non
Huong dan dem dan cho giao vien mam non

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Toàn Đình Lưu on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
Th
ự 
c hành
ñệ
m
ñ 
àn
ñơ 
n gi
n
Trang 3
 L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u
Hãy làm m
t vi
t bé nh
, bình th
ườ 
ng v
ớ 
i
ñầ
u óc phi th
ườ 
ng; h
ơ 
n là làm m
tvi
c phi th
ườ 
ng v
ớ 
i
ñầ
u óc t
m th
ườ 
ng và nh
bé.Trong xã h
i hi
n nay,
ñặ
c bi
t trong các lãnh v
c v
ă
n hóa, ngh
thu
t, lo
i ng
ườ 
ith
hai chi
ế
m s
l
ượ 
ng không nh
và ngày càng nhi
u h
ơ 
n. Khi vào các nhà sách, tìm
ñế
n khu v
c sách v
Âm nh
c, chúng ta d
tìm th
y các tuy
n t
p nh
c nh
ư
ng l
i khótìm th
y nh
ng tài li
u d
y h
c v
âm nh
c nghiêm túc. N
ế
u có ch
ă
ng, th
ườ 
ng ch
nh
ng tuy
n t
p h
n
ñộ
n, nh
ng tài li
u d
y nh
c theo ki
u “mì
ă
n li
n” nh
ư
ng l
i
ñượ 
c in r
t
ñẹ
p và bày bán tràn lan. Chính vì v
y, sau khi nh
n
ñượ 
c và
ñọ
c xong b
nth
o cu
n sách
“ 
 ðệ
 m
 ð
 àn Dành Cho Giáo Viên
 m Non” 
c
a tác gi
 
Nguy
nH
ươ 
ng Thành
cùng
Ban biên t
p
(m
t nh
c s
 ĩ 
 
ñ
ã có nhi
u n
ă
m kinh nghi
m khôngnh
ng trong lãnh v
c sáng tác, ph
i khí mà còn trong vi
c
ñ
ào t
o, hu
n luy
n âmnh
c cho gi
ớ 
i tr
) chúng tôi
ñ
ã c
m th
y b
t ng
ờ 
và thán ph
c tác gi
 
ñ
ã dành tâmhuy
ế
t và s
nghiên c
u
ñ
áng k
 
ñể
vi
ế
t v
m
t
ñề
tài t
ưở 
ng ch
ng
ñơ 
n gi
n. V
ớ 
i n
idung c
a tài li
u này, tác gi
 
ñ
ã không nh
ng giúp cho vi
c d
y
ñệ
m
ñ
àn
ñượ 
c h
 th
ng hóa, ph
ươ 
ng pháp hóa mà còn nh
m
ñ
em l
i cho ng
ườ 
i h
c
ñệ
m
ñ
àn s
hi
u bi
ế
tr
ng nh
ư
ng c
ă
n b
n v
nh
c c
.
ð
ó là m
t n
l
c l
ớ 
n góp ph
n không nh
vào vi
c t
onên nh
ng “ngh
s
 ĩ 
 
ñệ
m
ñ
àn” t
ươ 
ng lai ch
không ph
i là nh
ng ng
ườ 
i “th
ợ 
ch
ơ 
i
ñ
àn”. Ngoài ra, vi
c chuyên môn hóa các giáo viên m
m non h
ế
t s
c là c
n thi
ế
t c
n
ñượ 
c xem xét m
t cách nghiêm túc nh
ư
tác gi
 
H
ươ 
ng Thành
 
ñ
ã làm. Vì có nh
ư
 v
y m
ớ 
i
ñ
em l
i cho n
n giáo d
c âm nh
c nh
ng viên g
ch n
n t
ng ch
c ch
n.Chúng tôi trân tr
ng gi
ớ 
i thi
u
ñế
n Quý
ñộ
c gi
, các nhà chuyên môn v
giáo d
câm nh
c cu
n sách b
ích này và hy v
ng s
 
ñ
em l
i nhi
u k
ế
t qu
th
c t
ế
, giá tr
.Tp. HCM, ngày 21 tháng 06 n
ă
m 2009.Th.S Nguy
n Bách(Gi
ng viên Nh
c vi
n Tp. HCMH
i viên H
i Nh
c S
 ĩ 
Vi
t NamH
i Viên H
i Âm Nh
c Tp. HCM)
 
 
Th
ự 
c hành
ñệ
m
ñ 
àn
ñơ 
n gi
n
Trang 4
 L
ờ 
i m
ở 
 
ñầ
u
Trong quá trình gi
ng d
y nhi
u n
ă
m
ở 
b
môn “ organ” (electric keyboard) và
ñặ
cbi
t
ở 
các l
ớ 
p t
p hu
n s
d
ng
ñ
àn, chúng tôi nh
n th
y
ñ
a s
các giáo viên thu
n túych
s
d
ng nh
c c
này nh
ư
là m
t nh
c c
 
ñộ
c t
u (
ñơ 
n
ñ
i
u ch
s
d
ng tay trái b
mh
ợ 
p âm, tay ph
i
ñ
àn giai
ñ
i
u) trong lúc nhu c
u
ñể
s
d
ng cây
ñ
àn này vào th
c t
ế
r
tphong phú và
ñ
a d
ng:- S
d
ng
ñệ
m ca khúc (tay trái
ñ
àn h
ợ 
p âm ,tay ph
i t
o câu hoa m
 ĩ 
).
ð
ây làcông vi
c r
t c
n thi
ế
t cho sinh h
at ca hát c
a l
a tu
i m
m non, nâng cao
ñượ 
c tính th
m m
 ĩ 
trong h
c t
p c
ũ
ng nh
ư
trong phong trào v
ă
n ngh
c
atr
ườ 
ng, l
ớ 
p h
c…- S
d
ng
ñ
àn v
ớ 
i nh
ng ch
c n
ă
ng công ngh
m
ớ 
i (Tone with wave, phím sáng,SD card, k
ế
t n
i USB … ). Các ph
ươ 
ng ti
n giúp ích cho s
t
rèn luy
n, h
c
ñộ
c t
u, h
c hát, h
c
ñệ
m
ñ
àn…Vì v
y ban biên t
p chúng tôi b
ướ 
c
ñầ
u biên so
n cu
n sách “
ñệ
m
ñ
àn
ñơ 
n gi
ndành cho Giáo viên m
m non”. Chúng tôi c
g
ng s
d
ng nh
ng thu
t ng
d
hi
u,bình dân và phù h
ợ 
p v
ớ 
i nhu c
u âm nh
c cho m
m non, trong quá trình th
c hi
nchúng tôi luôn mong mu
n s
góp ý chân thành và b
ích c
a quý
ñồ
ng nghi
p, c
aquý th
y cô m
m non.
 Ban biên t
 p
 
Th
ự 
c hành
ñệ
m
ñ 
àn
ñơ 
n gi
n
Trang 5
Hi
u th
ế
nào là
ñệ
m
ñ
àn cho m
t ca khúc?
1
 
+ Chúng ta có th
ví 
ñệ
m
ñ
àn nh
ư
m
t chi
ế
c áo khoác
2
, trang trí cho ca khúc, tháptùng
3
cho ca khúc, làm n
i b
t cho ca khúc .+ Khi th
c hi
n
ñệ
m
ñ
àn coi nh
ư
chúng ta làm m
t công vi
c c
a ng
ườ 
i hòa âm
4
 (
ñặ
t h
ợ 
p âm), ng
ườ 
i ph
i khí 
5
(s
d
ng nh
c c
h
ợ 
p lí ), ng
ườ 
i sáng tác
6
(làmcâu d
o
ñầ
u, câu n
i…).+ Phân bi
t v
ớ 
i
ñộ
c t
u m
t ca khúc : tay ph
i ta th
c hi
n b
m h
ợ 
p âm
7
, và v
ớ 
i
ñ
àn
ñệ
m t
 
ñộ
ng c
a
ñ
àn organ, ta xem nh
ư
là có m
t ban nh
c
8
 
ñầ
y
ñủ
, ph
ntay trái ta
ñ
àn giai
ñ
i
u
ñượ 
c xem nh
ư
là l
ờ 
i hát c
a 1 ca s
 ĩ 
hay
ñộ
c t
u c
a m
tnh
c c
riêng l
.+ Nh
ư
ng khi hát m
t ca khúc m
m non ta s
d
ng ph
n
ñệ
m tay trái và tay ph
i tat
o nh
ng câu n
i, t
o bè,ph
h
a ti
ế
t t
u, ch
c ch
n là không th
 
ñ
àn giai
ñ
i
utheo l
ờ 
i hát vì s
 
ñơ 
n
ñ
i
u và d
g
p “s
c
n
ế
u ta
ñ
àn sai n
t mà khi hát thì
ñ
úng (lúc
y r
t khó nghe,
ñ
ôi khi làm cho ng
ườ 
i truy
n
ñạ
t m
t bình t
 ĩ 
nh).+ Và t
t nhiên v
ớ 
i s
c
g
ng c
a chúng ta s
làm ph
n
ñệ
m
ñ
àn tr
ở 
thành m
t b
 ph
n không th
thi
ế
u
ñượ 
c, t
ă
ng ph
n ngh
thu
t cho ca khúc.
…Và nh
ng b
ướ
c chu
n b
cho ph
n
ñệ
m
ñ
àn :
+ H
c thu
c lòng các th
ế
b
m c
a h
ợ 
p âm
ở 
th
n
n (và các th
 
ñả
o càng t
t). S
 không khó vì v
ớ 
i ph
m vi “
ñơ 
n gi
n”
ở 
cu
n t
p này ch
s
d
ng t
hai
ñế
n bad
u hóa.+ Th
ườ 
ng xuyên ôn t
p các ki
ế
n th
c nh
c lí c
ơ 
b
n, nâng cao
9
.+ Nên trau d
i và luy
n tâp k
 ĩ 
thu
t ngón
10
, ch
y gam
11
 
ñể
chúng ta th
c hi
n ph
nn
i câu l
ư
u lóat h
ơ 
n.+ Luy
n t
p nhi
u, nghe nhi
u và hình dung nh
ng âm s
c phong phú c
a các lo
inh
c c
.+ S
d
ng nh
c c
h
ợ 
p lý, r
ti
n, có
ñủ
ch
c n
ă
ng phù h
ợ 
p v
ớ 
i m
c
ñ
ích
ñệ
m
ñ
àn,(
ñ
àn phím sáng, b
nh
ớ 
, th
SD card giúp luy
n t
p ti
n ích và mau chóng h
ơ 
n)
12
.
1
Chúng tôi s
s
d
ng t
CA KHÚC trong t
p này thay cho các t
: ti
u ph
m, bài hát, …
2
Thu
t ng
 
ñệ
m
ñ
àn c
a ti
ế
ng
ðứ
c (Bekleidung: m
c áo ).
3
Thu
t ng
 
ñệ
m
ñ
àn c
a ti
ế
ng Ý, Anh, Pháp (Accompagnement:
ñ
i theo, tháp tùng).
4
Arranger, Hamonic.
5
Instrumentation.
6
Composer
7
Ch
c n
ă
ng FINGERED, khi s
d
ng ph
n này thì
ñ
àn organ s
t
 
ñộ
ng
ñệ
m theo nh
p
ñ
i
u mình
ñ
ã ch
n.
8
Tùy theo
ñ
i
u (RHYTHM) mà ta có nh
ng ban nh
c nh
( Jazz small band), các nhóm estrade: pop,rock, bigband…
9
Chúng ta có th
k
ế
t h
ợ 
p v
a th
c hành v
a di
n gi
i lí thuy
ế
t, có l
ợ 
i cho s
ti
ế
n b
sau này.
10
K
 ĩ 
thu
t lu
n ngón, v
ươ 
n ngón (finger action), tách r
ờ 
i, n
y ngón (staccato), n
i ngón, li
n ngón(legato), s
c thái (dynamics and weight )…
11
Scale, rãi h
ợ 
p âm (arpeggio).
12
Hi
n trên th
tr
ườ 
ng có các lo
i
ñ
àn phù h
ợ 
p nh
ư
: LK 55VN, LK200s, WK-500, CTK-5000…

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->