Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Duhul lui Dumnezeu si duhul lumii

Duhul lui Dumnezeu si duhul lumii

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 167 |Likes:
Published by Father Dorin

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Father Dorin on May 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
Lumea noastr 
ă
este irespirabil
ă
, atunci când nu sim
ţ
i în oameni Duhul lui Dumnezeu,când nu sim
ţ
i harul Prea Sfintei Treimi în oameni
ş
i în munca lor. Pentru astfel de oameniScriptura folose
ş
te sintagma:
sunt numai trupuri
, au gânduri
ş
i inten
ţ
ii telurice, nu vor decât pl
ă
ceri…
ş
i uitare. Uitarea, trecerea cu vederea, desconsiderarea, ura neîmp
ă
cat
ă
 fa
ţă
de cel s
ă
rac, fa
ţă
de cel lipsit, fa
ţă
de cel singur 
ş
i neputincios sunt semnelesataniz
ă
rii omului.Luarea în batjocur 
ă
a celui cu malforma
ţ
ii sau a celui lipsit fac parte din simptomatologiadecaden
ţ
ei interioare, a vidului moral. Cea mai mare dezam
ă
gire
ş
i înfiorare te love
ş
te în plin, în adâncurile tale, când cei care te smintesc…sunt tocmai cei care sunt pu
ş
i s
ă
tevindece, s
ă
te apere, s
ă
te ajute, s
ă
te înve
ţ
e. Cea mai satanic
ă
lovire a oamenilor e atuncicând ierarhia Bisericii sminte
ş
te, când ea e prima care te scârbe
ş
te.Oamenii credincio
ş
i
ş
i sinceri privesc la ierarhia Bisericii ca la ni
ş
te icoane…
ş
i a
ş
a e bine
ş
i normal s
ă
fie. Pentru c
ă
au harul lui Dumnezeu în ei…
ş
i harul lui Dumnezeu ne face s
ă
 vedem numai binele, frumosul din oameni. Multora dintre noi Dumnezeu ne închideochii, ni-i închide duhovnice
ş
te…ca s
ă
nu în
ţ
elegem stric
ă
ciunea din oameni, satanismul,
ă
utatea de care suntem în stare, indiferen
ţ
a diabolic
ă
, rânjetul vânz
ă
tor 
ş
i asasin…pentruc
ă
ne-am pierde cu totul credin
ţ
a.Ce fel de credin
ţă
s
ă
mai ai…când vezi c
ă
omul este cinstit mai pu
ţ
in sau deloc…încompara
ţ
ie cu banii lui? Ce fel de smerenie s
ă
mai ai, când dicteaz
ă
arogan
ţ
a, prostia
ş
inepotismul? Cum s
ă
te mai deschizi fa
ţă
de oameni, s
ă
te confesezi lor…dac
ă
vezi c
ă
 oameni p
ă
rut
verticali
sunt ni
ş
te farsori,
ş
i ei, da,
ş
i ei, lamentabili? Cum s
ă
mai r 
ă
mâi întoate min
ţ
ile, când vezi c
ă
nimic
ş
i nimeni nu te ajut
ă
s
ă
crezi, s
ă
fii bun, s
ă
fii binevoitor,s
ă
fii smerit, s
ă
munce
ş
ti cinstit…În
ţ
eleg
ş
i m
ă
cutremur…la durerile pe care fra
ţ
ii
ş
i surorile noastre le rabd
ă
, zilnic, pentruca Biserica noastr 
ă
s
ă
mai aib
ă
ziduri. Nou
ă
ne place s
ă
credem c
ă
zidurile stau singure,
ş
i, cu cât sunt mai înalte
ş
i mai frumos pictate…sunt
ş
i în
ţ
elese sau sunt ve
ş
nice. Nu, nu
 
sunt ve
ş
nice! Numai oamenii au un destin ve
ş
nic…Zidurile se f 
ă
râm
ă
ă
ă
oameni, pentruc
ă
oamenii fac zidurile
ş
i nu invers.
Ş
i tot oamenii fac copii.
Ş
i tot oamenii fac c
ă
ţ
i.
Ş
i tot oamenii fac, împreun
ă
cuDumnezeu, ca Biserica s
ă
mai aib
ă
frumuse
ţ
e, pentru c
ă
frumuse
ţ
ea st
ă
în oameni
ş
inumai ei pot s
ă
o observe.Cine în
ţ
elege frumuse
ţ
ea
ş
i adâncimea Bisericii? Cât timp
ş
i câte resurse
ş
e de câteexperien
ţ
e are nevoie un om…ca s
ă
fie duhovnicesc cât de cât? Am în
ţ
eles c
ă
foarte multtimp… Mult
ă
durere, multe lacrimi, multe nefericiri strânse ca pe
ş
tii în plas
ă
…pentru cas
ă
ias
ă
un om,
om
. Cine nu creeaz
ă
oameni duhovnice
ş
ti, cine nu a creat
ş
i nu vrea s
ă
 creeze oameni duhovnice
ş
ti nu
ş
tie…ce e chinul.P
ă
rin
ţ
ii trupe
ş
ti ne nasc, ne cresc, ne educ
ă
cum pot…dar nu ne fac s
ă
fim sfin
ţ
i. Ca s
ă
teumpli de Duhul lui Dumnezeu ca s
ă
fii viu, viu pentru ve
ş
nicie, ai nevoie de un P
ă
rinteduhovnicesc, de un om autentic, în care s
ă
vezi
ş
i prin care s
ă
vezi pe Dumnezeu. Ainevoie de un stâlp al sfin
ţ
eniei. F
ă
ă
el…cite
ş
ti, te zba
ţ
i, dar nu rezolvi mare lucru…
Ş
iSatana e leu paraleu în jurul acestor oameni, a P
ă
rin
ţ
i duhovnice
ş
ti, a realilor P
ă
rin
ţ
iduhovnice
ş
ti, pentru c
ă
ei v
ă
d sufletele oamenilor, îi ajut
ă
s
ă
scape de draci…
ş
i dracii se
ă
zbun
ă
pe ei din bel
ş
ug.Tot ce a
ş
spune despre ce se întâmpl
ă
dincolo de cortina fe
ţ
ei unui astfel de om…ar p
ă
reafabula
ţ
ie. Nimic din greul lumii nu este comparabil cu…na
ş
terea unui om pentruÎmp
ă
ăţ
ia lui Dumnezeu. Nou
ă
ni se pare c
ă
e de ajuns s
ă
îi botez
ă
m, s
ă
îi spovedim, s
ă
îiîmp
ă
rt
ăş
im pe credincio
ş
i, a
ş
a, mai mult sau mai pu
ţ
in la întâmplare…Îns
ă
lucrurile suntmai profunde
ş
i mai complexe decât ne-am putea închipui.Îns
ă
, ca exerci
ţ
iu de imagina
ţ
ie - nu de duhovnicie – imagina
ţ
i-v
ă
totu
ş
i, c
ă
lumeaaceasta e ca un seif de banc
ă
, din care trebuie s
ă
evadezi trecând…printre mii de lasereinvizibile. Nu le vezi cu ochii…dar le sim
ţ
i pe piele din plin…dac
ă
te apropii de ele.Acea grozavie de la
ţ
uri ale Satanei, de care vorbe
ş
te Tradi
ţ
ia…nu numai c
ă
e real
ă
…dar ea se activeaz
ă
 
ş
i e sim
ţ
it
ă
ş
i apoi, la un grad mai înalt, v
ă
zut
ă
ş
i e atât detulbur 
ă
toare…c
ă
nu mai trebuie s
ă
cite
ş
ti nimic…ca s
ă
te îngroze
ş
ti. E de ajuns…numais
ă
dai cu ochii.
Ş
i o sim
ţ
i,
ş
i o vezi,
ş
i te îngroze
ş
ti…
ş
i te scârbe
ş
ti de to
ţ
i
ş
i de toate…
Ş
i a
ş
a arat
ă
via
ţ
aSfin
ţ
ilor: prea mult
ă
vedere…
ş
i luciditate! Noi mai credem, iar 
ăş
i aiurea, c
ă
Sfin
ţ
ii, cucât sunt mai Sfin
ţ
i…se simt
ş
i mai bine pe p
ă
mânt sau c
ă
sunt mai bucuro
ş
i
ş
i mai lipsi
ţ
ide griji. Numai c
ă
lucrurile stau invers: cu cât te înduhovnice
ş
ti mai mult…cu atât respirimai greu duhoarea lumii de acum, duhoarea patimilor lumii
ş
i nu mireasma contempl
ă
riiduhovnice
ş
ti a lumii.Sfin
ţ
enia e o continu
ă
traum
ă
, boal
ă
, îmboln
ă
vire a trupului, schingiuire a nervilor…dar 
ş
i o bucurie
ş
i o pl
ă
cere dumnezeiasc
ă
, pe care nu ai cui s
ă
le împ
ă
rt
ăş
e
ş
ti…pentru c
ă
 oamenilor le plac doar sarmalele, filmele porno
ş
i banii.
 
Ş
i, î
ţ
i sporesc chinurile, nervii, epuizarea, pe timp ce trece, pe fiecare zi…pentru c
ă
nusuport
ă
frumuse
ţ
ea din tine, nu suport
ă
s
ă
le dai lec
ţ
ii, nu suport
ă
s
ă
te vad
ă
muncind
ş
i pe ei c
ă
scând, nu te suport
ă
fericit, nu te vor fericit, nu vor s
ă
te ajute, nu vor s
ă
tevad
ă
…pentru c
ă
te invidiaz
ă
, pentru c
ă
îi faci pro
ş
ti, da, dea dreptul…de
ş
i nu ai niciointen
ţ
ie spre acest fapt. Nu te vor! De aici vei cunoa
ş
te c
ă
ai sporit în via
ţ
a duhovniceasc
ă
: când oamenii faccoali
ţ
ie împotriva ta, când to
ţ
i te privesc aiurea
ş
i haotic, ne
ş
tiind nici ei de ce fac acestlucru…f 
ă
ă
ca tu s
ă
faci nimic r 
ă
u
ş
i
ă
ă
s
ă
deranjezi pe cineva. Când nu po
ţ
i s
ă
îl prive
ş
ti pe cel
ă
lalt în ochi, e sigur: e
ş
ti invidios, e
ş
ti la
ş
, e
ş
ti mic, e
ş
ti r 
ă
u! Cine are Duhullui Dumnezeu, dimpotriv
ă
, când vine cineva deschis, cu inim
ă
larg
ă
, binevoitor, candid,neduplicitar…tr 
ă
ie
ş
te o adev
ă
rat
ă
minune, pentru c
ă
simte c
ă
 
 Dumnezeu te-a trimis
.Întâlnesc rar…oameni
trimi
 ş
i de Dumnezeu
, cu adev
ă
rat, în via
ţ
a mea. Pe mul
ţ
iDumnezeu i-a folosit, cu voia sau împotriva lor, ca s
ă
îmi fac
ă
bine…Îns
ă
cei care
mi-au fost trimi
 ş
i
ca s
ă
m
ă
ajute…sunt foarte rari, foarte pu
ţ
ini. Pentru c
ă
aceia, la rândul lor,trebuie s
ă
fie oameni ai lui Dumnezeu ca s
ă
ajute pe alt om al lui Dumnezeu. Ei în
ş
i
ş
itrebuie s
ă
fie monumente de frumuse
ţ
e…pentru ca tu, s
ă
stai, n
ă
ucit, în fa
ţ
a m
ă
re
ţ
iei
ş
i afrumuse
ţ
ii lor…
ş
i s
ă
nu mai vrei s
ă
pleci, s
ă
nu se mai termine, s
ă
nu se mai întâmplenimic altceva.
Ş
i Sfin
ţ
ii lui Dumnezeu de lâng
ă
noi sunt p
ă
c
ă
to
ş
i: trebuie s
ă
 
ş
ti
ţ
i acest lucru! To
ţ
isuntem p
ă
c
ă
to
ş
i. Numai c
ă
diferen
ţ
a dintre noi, care st
ă
m înfunda
ţ
i în nesim
ţ
ire
ş
i ei, careî
ş
i imput
ă
tot felul de mici p
ă
cate pe lâng
ă
ale noastre
ş
i, când cad în vreun p
ă
cat, e unsfâr 
ş
it al bucuriei
ş
i al lini
ş
tii lor…e mare diferen
ţă
.Ei sunt p
ă
c
ă
to
ş
i de clip
ă
…pe lâng
ă
noi, p
ă
c
ă
to
ş
i cu tona, cu sacul, cu nesim
ţ
irea cât casa pe noi. Tocmai de aceea…ei iubesc mult s
ă
se îndrepte…
ş
i li se iart
ă
mult. Nu pot s
ă
 suporte p
ă
catul în ei
ş
i
ş
i-l cur 
ăţ
esc prin durere mult
ă
, prea mult
ă
pentru s
ă
rmanele lor inimi
ş
i trupuri.Da, Dumneze ne acoper 
ă
ochii…ca s
ă
nu vedem!… Exist
ă
un fel de luciditate, cared
ă
uneaz
ă
grav s
ă
n
ă
t
ăţ
ii sfin
ţ
eniei, pentru c
ă
te face s
ă
judeci, s
ă
te cutremuri, s
ă
tescârbe
ş
ti…
ş
i, implicit, s
ă
cârte
ş
ti. Îns
ă
, când Dumnezeu ne face s
ă
ne îngrozim de p
ă
catele noastre
ş
i ale altora…atunci ori suntem cerca
ţ
i, l
ă
sa
ţ
i s
ă
ne c
ă
lim cadiamantul…or suntem în adâncul f 
ă
ă
delegilor, împreun
ă
cu dracii…
ş
i vedem lucrurilecaracteristice înfr 
ăţ
irii cu ei.Dac
ă
exist
ă
durere exprimat
ă
din vedere a r 
ă
ului e numai de aici: oamenii sunt preadezam
ă
gi
ţ
i de oameni
ş
i de ei sau au ajuns adâncul f 
ă
ă
delegii
ş
i tocmai de aceea…r 
ă
ulizvor 
ăş
te din ei ca din mocirl
ă
.Te treze
ş
ti din vraja lumii…numai dac
ă
te adie harul lui Dumnezeu. Nesim
ţ
irea inimiisau cerbicia min
ţ
ii…înseamn
ă
tocmai neacceptarea adierii de frumuse
ţ
e a lui Dumnezeuîn via
ţ
a noastr 
ă
. Când ne adie harul, atunci începem s
ă
ne vedem petele din suflet
ş
i

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Madalina Ene liked this
oana_alb liked this
laurentiu_edi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->