Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Breevast Annualreport 2011 En

Breevast Annualreport 2011 En

Ratings:
(0)
|Views: 9,281|Likes:
Published by Mirjam Remie
Jaarverslag Breevast 2011.
Jaarverslag Breevast 2011.

More info:

Published by: Mirjam Remie on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
Breevast
B.
V.
JAARVERSLAG
2011
'vastgesteld
en
goedgekeurd
in
de
Algemene
Vergadering
van
Aandeelhouders
van
30j
anuari
2013'
Janrverslag
20/t
Breevast
B.
V.
Company.info
 
Inhoudsopgave
Profiel
Strategic
Kerncijfers
Personalia
Bericht
van
deRaad
van
Commissarissen
pagina3pagina3pagina
5
pagina
6
pagina
7
Verslag
van
de
DirectieStrategic
en
ontwikkeling
vastgoedactiviteitenResultaat
envermogen
RisicomanagementPersoneel
en
organisatie
Vooruitzichten,
financiering
en
continu't'teit
pagina
9
pagina
9
pagina
13
pagina
14
pagina
15
pagina
15
Geconsol
ideerde
jaarrekening
pagina
17Geconsolideerde
balans
op
31
december
2011
Geconsolideerde
winst-
en
veri
iesrekening
Geconsol
ideerd
kasstroomoverzicht
Grondslagen
voor
consolidatie,
waardering
enresultaatbepaling
Toelichting
opdegeconsolideerde
balans
Toelichting
opdegeconsolideerde
winst-
en
verliesrekeningpagina
17
pagina
18
pagina
20
pagina
21
pagina
26
pagina
37
Vennootschappel
ij
ke
jaarrekening
Vennootschappelijke
balans
op
31
december
2011
Vennootschappelijke
winst-
en
verliesrekening
Toelichting
opde
vennootschappelijke
balans
Toelichting
opde
vennootschappelijke
winst-en
verliesrekening
pagina
44
pagina
44
pagina
44
pagina
45
pagina
48
Groepsmaatschappijen
endeelnemingen
Overige
gegevens
pagina
50
pagina
53
Jaarvers/ag
20//
Breevast
B.
V.
Company.info
 
Proflel
De
vastgoedonderneming
Breevast
B.
V.
is
opgericht
in
1963
en
richt
zich
op
het
ontwikkelen,
realiseren
en
exploiteren
van
commercieel
en
residentieel
vastgoed
in
West-
en
CentraalEuropa
en
Noord
Amerika.
Breevast
streeft
verdeling
van
deportefeuille
in
sectoren
en
landen
namet
het
oog
op
risicospreiding.
Devennootschap
is
gevestigd
in
Amsterdam.
StrategicBreevast
wil
deuitbouw
en
verbetering
van
dekwaliteit
van
haar
vastgoedportefeuille
realiseren.
Hiertoe
worden
niet
aileenindividuele
objecten
verworven
maarBreevastacquireert
eveneens,
al
dan
nietmet
partners,
bestaandevastgoedportefeuilles.
Binnen
joint
ventures
is
Breevast
veelal
verantwoordelijkvoor
hetasset
management.
Ter
bevordering
van
de
dynamiek
van
de
onderneming
en
rendementsverbetering
houdt
Breevast
tevens
een
roulerende
vastgoedportefeuille
aan.
Breevast
ontwikkelt
commercieel
vastgoed
voor
de
eigen
portefeuille
om:
hogere
aanvangsrendementente
kunnen
realiseren;
~
devastgoedportefeuille
relatief
jong
envan
goede
kwaliteit
te
houden;
~
marktrelevante
know-howbinnen
de
ondernemingtehandhaven.
Daarnaast
ontwikkelt
Breevast
vastgoed
voor
de
verkoop
aanderden.
Breevast
beperkt
hetrisico
van
projectontwikkeling
door
voor
aanvangvan
de
bouw
een
substantieeldeclteverhuren
eneen
strikte
budgetdisciplinetehandhaven.
In
de
Verenigde
Staten
heeft
Breevast
sinds
1996
eenontwikkelings-
en
asset
management
organisatie
middels
haar
dochtervennootschap
Breevast
U.
S.
,
Inc.
In
dit
werkgebied
ligt
de
nadruk
op
het
creeren
van
additionele
waarde
door
(her)ontwikkeling
van
vastgoed.
Hierbij
hanteert
Breevast
een
relatief
kortedoorlooptijd
vantwee
tot
vijf
jaar.
Naast
de
solideposities
in
de
kernmarkten
in
Nederland,Belgie
en
de
Verenigde
Staten
is
Breevastalert
op
kansen
in
voor
haar
nieuwe
werkgebieden.
Hierbij
wordt
geconcentreerd
op
economisch
sterke
en/ofsnel
groeiende,politickstabiele
landen.
Met
het
oog
op
kosteneffltcientie
en
het
behoud
van
interne
kermis
streeftBreevast
er
naar
om
hetadministratieve,commerciele
en
technische
beheer
van
haar
portefeuille
voor
een
belangrijk
decl
binnen
de
eigen
organisatie
telaten
plaatsvinden.
Door
het
directe,
frequente
contact
met
de
huurders
en
de
vastgoedmarktkan
alert
worden
ingespeeld
opmarktontwikkelingen.
Bij
het
ontwikkelen,
realiseren
en
exploiteren
van
vastgoed
speelt
het
bewaken
enoptimaliseren
van
de
cashflow
voor
Breevast
een
centrale
rol.
Breevast
voert
een
actief
beleidmet
betrekking
tot
het
bewaken
en
beheersbaar
houden
van
risico's
die
inherent
zijnaanhet
beleggen
in,en
het
ontwikkelen
van
vastgoed.Hetrisicomanagement
richt
zich
zowel
opde
strategische,
operationele,
flnanciele
en
rapportagerisico's
als
ookopcompliance
risico's.
Tot
hetrisicomanagement
behoort
tevens
hetbeoordelen
en
waar
nodig
bijsturen
van
de
internebedrijfsprocessen
en
procedures.
Corporate
Governance
Hoewel
Breevast
als
niet-genoteerde
onderneming
niet
gebonden
is
aanvoorschriften
en
richtlijnen
voorbeursfondsen,
volgt
zij
de
ontwikkelingen
op
dit
terrein.
Breevast
heeftals
beleid
om
de
regels
en
normen
voor
beursfondsen
te
beoordelen
naar
hun
waardevoor
Breevast
Jaarverslag
20lI
Breevast
B.
V.
Company.info

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->