Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bajčetić 4446/10 - Izlaganje o činjenicama

Bajčetić 4446/10 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2013

pdf

text

original

 
 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA14. rujna 2010.
VIJEĆE
 PRVI ODJEL
Zahtjev br. 4446/10
Branka BAJČETIĆ
  protiv Hrvatske podnesen dana 21. prosinca 2009.
IZLAGANJE ČINJENICA
 
ČINJENICE
 
Podnositeljica zahtjeva, gđa Branka Bajčetić, hrvatska je državljanka rođena 1954. godine iživi u Zagrebu. Pred sudom ju zastupaju gđa L. Kušan i g. Z. Kušan, odvjetnici iz Ivanić
Grada.
Činjenično stanje predmeta, kako ga je navela podnositeljica zahtjeva, može se sažeti kako
slijedi.Odlukom
Općinskog su
da u Zagrebu od 10. srpnja 2003. godine podnositeljica zahtjeva
lišena je poslovne sposobnosti zbog svoje psihičke bolesti. Nije sudjelovala u tom postupku,
nego ju je zastupao njezin otac.Odlukom
Centra za socijalnu skrb Zagreb, Ured Peščenica
(u daljnjem tekstu “Centar”) od 16. rujna 2003. godine majka podnositeljice zahtjeva J.S. imenovana je njezinomstarateljicom. Dana 28. kolovoza 2006. godine Centar je imenovao brata podnositeljicezahtjeva M.S. njenim novim starateljem. Do promjene je došlo zbog izjave M.S. da njenamajka, J.S. više nije sposobna brinuti se o interesima podnositeljice zahtjeva zbog svoje bolesti.
 
BAJČETIĆ protiv HRVATSKE
 – 
Izlaganje o činjenicama
 
Dana 1. listopada 2006. godine umro je otac podnositeljice zahtjeva i pokrenut jeostavinski postupak pred javnim bilježnikom u Zagrebu. Podnositeljica zahtjeva nijesudjelovala u tom postupku osobno, nego ju je zastupao njezin brat, M.S.. U zapisniku sro
čišta održanog 29. studenog 2006. godine navedeno je da su se nazočni nasljednici, to jestmajka podnositeljice zahtjeva J.S. i njezin brat M.S. dogovorili da će J.S. naslijediti sve pokretnine iza svoga supruga, a da će M.S. i podnositeljica zahtjeva nasl
ijediti stan u Zagrebu,
Ivanićgradska ulica, tako da bi M.S. postao vlasnikom dvije trećine stana, a podnositeljicazahtjeva jedne trećine. Istoga dana doneseno je rješenje o nasljeđivanju kojim je potvrđen taj
dogovor.
Dana 27. kolovoza 2007. godine kće
r podnositeljice zahtjeva G.B. podnijela je zahtjev
Centru, tražeći da bude imenovana starateljicom svoje majke. Objasnila je da je proteklih pet
godina studirala u Francuskoj, da se sada vratila u Hrvatsku i da je voljna brinuti se o svojojmajci te da je
 potpuno sposobna to činiti. Dodala je da svi članovi obitelji podupiru njezin
zahtjev.Dana 2. listopada 2007. G.B. je obavijestila Centar da je M.S. dana 1. listopada 2007.godine izbacio podnositeljicu zahtjeva iz stana u kojemu je do tada živjela (kojeg je ostavionjen pokojni otac) i promijenio bravu. G.B. je zatražila od Centra da poduzme hitne mjerekako bi zaštitio interese podnositeljice zahtjeva. Ovaj je zahtjev ponovila 4. listopada i na
točno neutvrđeni datum. Zatražila je da Centar podnese građansku tužbu protiv M.S. zbog
smetanja posjeda.Dana 4. listopada 2007. godine G.B. je podnijela i zahtjev Ministarstvu zdravstva isocijalne skrbi (u daljnjem tekstu: “Ministarstvo”) za nadzor rada Centra.Dana 11. listopada 2007. godine Ministarstvo je zatražilo od Centra da odgovori na navodeG.B..Prigovorila je danjezin zahtjev od 27. kolovoza 2007. godine da bude imenovana starateljicom podnositeljice
zahtjeva nije bio niti upisan niti obrađen. Pravnica iz Centra držala je zahtjev u ladici te ga je
vratila G.B. tek 1. listopada 2007. godine na inzistiranje G.B.. G.B. ga je tada dala upisati uupisnik zaprimljene pošte Centra. Ona nadalje tvrdi da je M.S. izbacio podnositeljicu zahtjeva
iz stana u kojemu je živjela, da je sam uselio u stan i da ga pokazuje mogućim kupcima. G.B.također tvrdi da Centar nije zaštitio interese podnositeljice zaht
 jeva nego da je upravo
suprotno već poslao stručnjaka da procijeni vrijednost stana.
Dana 17. listopada 2007. godine Centar je zatražio da M.S. odgovori na navode G.B..
Dana 8. siječnja 2008. godine G.B. je ponovno zatražila od Centra da poduzmu mjere kako
 bi zaštitili interese podnositeljice zahtjeva. Navela je da je podnositeljica zahtjeva bila puštenaiz psihijatrijske bolnice dana 13. prosinca 2007. godine. Iako je M.S. bio dao podnositeljici
zahtjeva ključeve od stana sredinom prosinca 2007. godine on je nastavio uzimati i vraćati jojključeve kako mu se prohtjelo. Isto je tako zaključao sve osim jedne sobe u stanu, uključujući
i one u kojima su držane stvari potrebne za život podnositeljice zahtjeva, kao što je njena
odjeća, stroj za pranje rublja i sklopka koja je regulirala grijanje. Nadalje, spriječio je G.B. daživi u stanu s podnositeljicom zahtjeva, iako zbog svog psihičkog stanja podnositeljica
zah
tjeva nije bila sposobna brinuti se o sebi. Budući da M.S. nije više stanovao u tom stanu,
 podnositeljica zahtjeva je živjela sama. Tako je živjela u stanu tjedan dana bez nadzora, nakon
čega joj se stanje pogoršalo i morala je ponovno biti hospitalizirana
.G.B. nadalje tvrdi da je M.S. vikao na podnositeljicu zahtjeva i prijetio joj, što jeuzrokovalo njen intenzivni strah i pogoršalo njeno stanje. Zabranio je podnositeljici zahtjeva
da posjećuje njihovu majku J.S. u staračkom domu, zaprijetivši joj da će ju istući akodrugačije postupi. G.B. nastavlja da je 3. siječnja 2008. godine, na rođendan podnositeljicezahtjeva, M.S. zabranio podnositeljici zahtjeva da ju pozove na ručak, i da je nakon toga ponovno uzeo ključeve od stana od podnositeljice zahtjev
a i nije joj ih vratio.
 
BAJČETIĆ protiv HRVATSKE
 – 
Izlaganje o činjenicama
 
On je i primao isplate mirovine podnositeljice zahtjeva i trošio ih kako mu se prohtjelo.G.B. je zatražila da ga se hitno razriješi dužnosti staratelja podnositeljice zahtjeva.
Dana 10. siječnja 2008. godine održano je ročište u Centru čiji je predmet bio promjena
staratelja podnositeljice zahtjeva. Istoga je dana G.B. dala izjavu u Centru da prigovara prodaji stana u kojemu je živjela podnositeljica zahtjeva, osim ako M.S. osigura neki drugi,manji stan za podnositeljicu zahtjeva.
Dana 4. veljače 2008. godine Centar je imenovao G.B. starateljicom podnositeljice
zahtjeva. Istoga je dana Centar imenovao odvjetnika B.L., starateljem podnositeljice zahtjeva
za poseban slučaj u postupku za prodaju stana u Ivanićgradskoj ulici. On je izričito ovlašten
 poduzeti sve radnje kako bi prodao stan.
 Na ročištu održanom 3. ožujka 2008. godine u Centru G.B. je izjavila da je podnositeljicazahtjeva bila otpuštena s psihijatrijske bolnice dana 20. veljače 2008. godine te da od tada
žive u unajml
 jenom stanu zajedno, jer ih je M.S. spriječio da žive u stanu u Ivanićgradskojulici. Također je izjavila da M.S. još uvijek prima isplate mirovine podnositeljice zahtjeva te je zatražila da one bude plaćene njoj i njenoj majci.
Ministarstvo je dana 17. travnja 2008. godine odbilo žalbu koju je G.B. podnijela protiv
odluke od 4. veljače 2008. godine glede ovlaštenja danog B.L.
- u odnosu na prodaju stana u
Ivanićgradskoj ulici.
 
 Na ročištu održanom dana 21. svibnja 2008. godine u Centru G.B. je obaviještena
da je
M.S. u međuvremenu vratio karticu bankovnog računa na koji je primao isplate mirovine
 podnositeljice zahtjeva. Kartica je predana G.B.-
i. Međutim, M.S. nije predao mirovine podnositeljice zahtjeva za listopad, studeni i prosinac 2007. godine i siječ
anj 2008. godine.
 Na ročištu održanom u Centru dana 23. lipnja 2008. godine Centar je prihvatio ponudukoju je dao M.S. da kupi udio podnositeljice zahtjeva u stanu u Ivanićgradskoj ulici.
Odlukom od 27. lipnja 2008. godine Centar je ovlastio B.L.-a
da zaključi kupoprodajni
ugovor s M.S.-
om i položi cijenu od 24,000 eura (EUR) na bankovni račun podnositeljicezahtjeva. Dana 3. kolovoza 2008. godine G.B. je uložila žalbu protiv te odluke, tvrdeći da jeveć rješenje o nasljeđivanju bilo doneseno nezak 
onito, jer je podnositeljicu zahtjeva u tom postupku zastupao M.S. iako je bio zainteresirana stranka. Ona je nadalje tvrdila da cijena nijeodgovarala tržišnoj vrijednosti udjela podnositeljice zahtjeva u stanu.Dana 20. svibnja 2009. godine Ministarstvo je odbilo žalbu. Dana 27. srpnja 2009. godineG.B. je podnijela upravnu tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske protiv odlukeMinistarstva.
 Na ročištu održanom dana 11. studenog 2009. u Centru G.B. je obaviještena da je M.S.
uplatio iznos od 174.250 hrv
atskih kuna (HRK) na bankovni račun podnositeljice zahtjeva.
 Izgleda da je postupak pred Upravnim sudom koji se odnosi na prodaju stana još uvijek utijeku.
PRIGOVORI
1.
Podnositeljica zahtjeva prigovara na temelju članka 8. Konvencije trajnom propuš
tanjunadležnih državnih vlasti da osiguraju poštovanje njenoga privatnoga i obiteljskoga života.2.
 Na temelju članka 6. Konvencije podnositeljica zahtjeva prigovara da nije imala pristupsudu kako bi podnijela građansku tužbu protiv M.S.
-a zbog smetanja posjeda, za isplatu
njenih mirovina i za zaštitu svojih vlasničkih prava. Također prigovara da su ostavinski postupak i postupak za prodaju njenoga stana vođeni nepošteno.
3.
Podnositeljica zahtjeva nadalje prigovara na temelju članka 13. Konvencije
da nijeimala nikakav djelotvorni pravni lijek u odnosu na svoje prigovore na temelju Konvencije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->