Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KURSUS KAJIAN TINDAKAN UNTUK GURU PELATIH oleh Siti Fatimah Mohd Yassin & Halimah Harun

STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN KURSUS KAJIAN TINDAKAN UNTUK GURU PELATIH oleh Siti Fatimah Mohd Yassin & Halimah Harun

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 4,465|Likes:
Published by srsfeqah

More info:

Published by: srsfeqah on May 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
STRATEGI
 
PENGAJARAN
 
DAN
 
PEMBELAJARAN
 
KURSUS
 
KAJIAN
 
TINDAKAN
 
UNTUK
 
GURU
 
PELATIH
 
Siti
 
Fatimah
 
Mohd.
 
Yassin
 
Halimah
 
Harun
 
Fakulti
 
Pendidikan,
 
Universiti
 
Kebangsaan
 
 Malaysia
 
Abstrak:
 
Kajian
 
tindakan
 
adalah
 
penting
 
untuk
 
penambahbaikan
 
amalan
 
pengajaran
 
dan
 
pembelajaran
 
(P&P)
 
di
 
 bilik
 
darjah.
 
 Justeru,
 
ia
 
merupakan
 
salah
 
satu
 
kursus
 
asas
 
dalam
 
program
 
pendidikan
 
guru.
 
Dengan
 
itu,
 
satu
 
kajian
 
tindakan
 
dijalankan
 
untuk
 
menambahbaik
 
strategi
 
P&P
 
kursus
 
Kajian
 
Tindakan
 
dalam
 
Pendidikan
 
untuk
 
guru
guru
 
pelatih
 
program
 
Diploma
 
Pendidikan
 
Lepasan
 
Ijazah
 
(DPLI).
 
Dalam
 
kitaran
 
pertama,
 
didapati
 
guru
guru
 
pelatih
 
sukar
 
untuk
 
memahami
 
kajian
 
tindakan
 
kerana
 
mereka
 
telah
 
terbiasa
 
dengan
 
pendekatan
 
kajian
 
lain
 
seperti
 
kajian
 
tinjauan
 
semasa
 
 belajar
 
di
 
peringkat
 
sarjana
 
muda.
 
Untuk
 
memahami
 
pelaksanaannya,
 
pengintegrasian
 
kurikulum
 
dijalankan
 
yang
 
mana
 
guru
 
pelatih
 
melaksanakan
 
tugasan
 
kajian
 
tindakan
 
dalam
 
kursus
 
pengajaran
 
makro
 
dan
 
mikro.
 
Seterusnya,
 
guru
 
pelatih
 
melakukan
 
kajian
 
tindakan
 
kolaboratif
 
dengan
 
rakan
 
guru
 
pelatih
 
di
 
sekolah
 
yang
 
sama
 
semasa
 
latihan
 
mengajar
 
dengan
 
dimudahcara
 
oleh
 
pensyarah
 
penyelia.
 
Setelah
 
tamat
 
latihan
 
mengajar
 
guru
 
pelatih
 
membentangkan
 
laporan
 
kajian
 
tindakan
 
dan
 
refleksi
 
untuk
 
dikongsi
 
 bersama
 
dengan
 
rakan
rakan
 
dari
 
pasukan
 
lain.
 
Didapati
 
strategi
 
P&P
 
yang
 
digunakan
 
memberi
 
manfaat
 
kepada
 
guru
 
pelatih.
 
Namun,
 
masih
 
terdapat
 
ruang
 
untuk
 
penambahbaikan
 
untuk
 
kitaran
 
kedua
 
dan
 
seterusnya.
 
PENGENALAN
 
Kajian
 
tindakan
 
telah
 
dipelopori
 
oleh
 
Kurt
 
Lewin
 
pada
 
tahun
 
1940an
 
melalui
 
teori
 
perubahan,
 
kajian
 
tindakan
 
dan
 
pembelajaran
 
tindakan.
 
Namun,
 
Islam
 
telah
 
lama
 
meminta
 
umatnya
 
 belajar
 
dan
 
melakukan
 
kajian
 
dengan
 
turunnya
 
ayat
 
Quran
 
mulai
 
tahun
 
610
 
melalui
 
surah
 
Al
 
‘Alaq.
 
Firman
 
Allah
 
ayat
 
1
5
 
 bermaksud,
 
Bacalah
 
dengan
 
nama
 
Tuhanmu
 
Yang
 
menciptakan.
 
Dia
 
telah
 
menciptakan
 
manusia
 
dari
 
segumpal
 
darah.
 
Bacalah,
 
dengan
 
Tuhanmulah
 
Yang
 
 Maha
 
Pemurah,
 
Yang
 
mengajarkan
 
dengan
 
 perantaraan
 
kalam,
 
Dia
 
mengajar
 
kepada
 
manusia
 
apa
 
 yang
 
tidak
 
diketahui
.”
 
Firman
 
Allah
 
 juga
 
dalam
 
surah
 
Asy
Syam
 
ayat
 
7
10
 
 bermaksud,
 
Demi
 
diri
 
manusia
 
dan
 
Yang
 
menyempurnakan
 
kejadiannya,
 
serta
 
mengilhamkannya
 
 jalan
 
 yang
 
membawa
 
kepada
 
kejahatan
 
dan
 
membawanya
 
kepada
 
ketakwaan;
 
sesungguhnya
 
berjayalah/beruntunglah
 
orang
 
menjadikan
 
dirinya
 
 – 
 
 yang
 
bersih
 
 – 
 
bertambah
tambah
 
bersih;
 
dan
 
sesungguhnya
 
hampalah/rugilah
 
orang
 
 yang
 
menjadikan
 
dirinya
 
 – 
 
 yang
 
sedia
 
bersih
 
 – 
 
itu
 
susut
 
dan
 
terbenam
 
kebersihannya
.”
 
Selain
 
itu,
 
kata
 
pepatah
 
Arab
 
 juga,
 
Beruntunglah
 
orang
 
 yang
 
hari
 
ini
 
lebih
 
baik
 
dari
 
semalam,
 
rugilah
 
orang
 
 yang
 
sama
 
keadaannya
 
hari
 
ini
 
dengan
 
semalam
 
dan
 
rugilah
 
orang
 
 yang
 
hari
 
ini
 
lebih
 
teruk
 
dari
 
semalam
”.
 
Firman
 
Allah
 
dan
 
pepatah
 
ini
 
mendasari
 
kajian
 
tindakan
 
dari
 
perspektif
 
Islam.
 
Kajian
 
tindakan
 
 boleh
 
dilakukan
 
dalam
 
diri
 
sendiri
 
(muhasabah),
 
keluarga
 
dan
 
masyarakat
 
supaya
 
penambahbaikan
 
dilakukan
 
sepanjang
 
masa.
 
KAJIAN
 
TINDAKAN
 
Kajian
 
tindakan
 
merupakan
 
pendekatan
 
sistematik
 
 bermula
 
dengan
 
membuat
 
refleksi
 
terhadap
 
amalan
 
sedia
 
ada,
 
merancang
 
tindakan,
 
melakukan
 
tindakan,
 
merefleksi
 
tindakan
 
dan
 
membuat
 
penambahbaikan.
 
Ia
 
 boleh
 
dilakukan
 
dalam
 
 beberapa
 
kitaran
 
sehingga
 
ia
 
mantap
 
atau
 
menjadi
 
satu
 
habit
 
yang
 
 baik
 
dan
 
mantap.
 
Kajian
 
tindakan
 
tidak
 
lengkap
 
 jika
 
tidak
 
didokumentasi.
 
 Justeru,
 
dapatan
 
kajian
 
tindakan
 
hendaklah
 
dilaporkan
 
dari
 
masa
 
ke
 
semasa
 
seperti
 
dibentangkan
 
dalam
 
seminar
 
atau
 
kolokium
 
untuk
 
dikongsi
 
 bersama
 
dengan
 
orang
 
lain
 
serta
 
mendapat
 
maklum
 
 balas
 
(Ross
Fisher,
 
2008).
 
Laporan
 
 boleh
 
dibuat
 
dalam
 
 bentuk
 
formal
 
seperti
 
penulisan
 
artikel
 
ilmiah
 
dalam
 
 jurnal
 
dan
 
 juga
 
kurang
 
formal
 
seperti
 
pembentangan
 
persidangan
 
atau
 
kolokium.
 
 
Prosiding
 
Seminar
 
Pendidikan
 
Serantau
 
Ke
4
 
2009/
 
848
 
Ramai
 
yang
 
keliru
 
dengan
 
kajian
 
tindakan
 
dengan
 
reka
 
 bentuk
 
kajian
 
lain.
 
Menurut
 
Schmuck
 
(2008),
 
keliruan
 
sering
 
timbul
 
dengan
 
kajian
 
eksperimental
 
dan
 
lain
lain
 
reka
 
 bentuk
 
kajian.
 
Kajian
 
tindakan
 
seharusnya
 
dilihat
 
sebagai
 
intervensi
 
yang
 
 boleh
 
dibuat
 
penambahbaikan
 
dari
 
masa
 
ke
 
semasa
 
hingga
 
mantap.
 
Manakala
 
kajian
 
eksperimental
 
adalah
 
melihat
 
keberkesan
 
intervensi
 
dan
 
tidak
 
ada
 
penambahbaikan
 
ke
 
atasnya.
 
Sepatutnya
 
sebelum
 
melakukan
 
kajian
 
eksperimental,
 
sewajar
 
kajian
 
tindakan
 
dilakukan
 
untuk
 
mendapatkan
 
intervensi
 
yang
 
mantap.
 
Ia
 
ada
 
kerana
 
kesan
 
ketidakmantapan
 
kepada
 
intervensi
 
 boleh
 
mengakibatkan
 
kajian
 
eksperimental
 
itu
 
tidak
 
mendapat
 
hasil
 
yang
 
diharapkan.
 
Kajian
 
tindakan
 
 boleh
 
dilaksanakan
 
dalam
 
dua
 
 bentuk
 
projek
 
iaitu
 
secara
 
ilmiah/akademik
 
dan
 
secara
 
projek
 
teras
 
untuk
 
melaporkan
 
kepada
 
organisasi
 
seperti
 
yang
 
ditunjukkan
 
dalam
 
rajah
 
1.
 
Dalam
 
projek
 
ilmiah/akademik
 
ini,
 
 biasanya
 
dilakukan
 
 bagi
 
tujuan
 
untuk
 
menyempurnakan
 
syarat
 
pengijazahan
 
sama
 
ada
 
di
 
peringkat
 
sarjanamuda,
 
sarjana
 
dan
 
doktor
 
falsafah.
 
Ia
 
 juga
 
melibatkan
 
pembentangan
 
atau
 
peperiksaan
 
lisan
 
dan
 
penulisan
 
artikel
 
ilmiah.
 
Ia
 
 juga
 
melibatkan
 
proses
 
membuat
 
sorotan
 
literatur
 
yang
 
mendalam
 
dan
 
menyeluruh.
 
Manakala,
 
sebagai
 
projek
 
teras,
 
cara
 
yang
 
sama
 
masih
 
dilakukan
 
tetapi
 
laporan
 
tidak
 
seilmiah
 
untuk
 
projek
 
akademik
 
dan
 
penulisan
 
artikel
 
ilmiah.
 
Namun,
 
di
 
sekolah
 
sewajar
 
projek
 
teras
 
 boleh
 
dilaksanakan.
 
Kajian
 
tindakan
 
di
 
sekolah
 
 juga
 
tidaklah
 
terlalu
 
formal.
 
Menurut
 
Ross
Fisher
 
(2008),
 
pentadbir
 
dan
 
guru
 
di
 
sekolah
 
perlu
 
melihat
 
kajian
 
tindakan
 
sebagai
 
pendekatan
 
yang
 
mesra
pengguna
 
dan
 
praktikal.
 
Ia
 
 bagi
 
menggalakkan
 
guru
 
membuat
 
penyelidikan
 
dan
 
seterusnya
 
membudayakan
 
kajian
 
tindakan
 
sebagai
 
salah
 
satu
 
aktiviti
 
dalam
 
profesion
 
perguruan.
 
4 refleksi1 rancang2 tindakan3 pemerhatian/pemantauanBab 3kumpuldananalisisdataBab 1PenyataanMasalahBab 2SorotanLiteraturBab 4 DapatanKajianBab 5 sumbangan kepadabidang pengetahuanProjek teras untukmelaporkan hasilkepadasekolah/organisasiProjek akademik danpenulisan artikel ilmiah
 
Rajah
 
1.
 
Pelaksanan
 
Kajian
 
Tindakan
 
Dalam
 
pendidikan,
 
guru
 
perlu
 
melakukan
 
kajian
 
tindakan
 
dalam
 
 bilik
 
darjah
 
untuk
 
menambah
 
pengetahuan
 
dan
 
melaku
 
penambahbaikan
 
terhadap
 
sesuatu
 
amalan.
 
Ia
 
 juga
 
merupakan
 
satu
 
proses
 
pengembangan
 
profesional
 
keguruan
 
itu
 
sendiri
 
dalam
 
meningkatkan
 
kualiti
 
P&P.
 
Bagi
 
guru
guru
 
pelatih
 
dan
 
guru
 
novis,
 
kajian
 
tindakan
 
amat
 
dituntut
 
untuk
 
mempraktikkan
 
teori
 
yang
 
dipelajari
 
dalam
 
program
 
pendidikan
 
guru.
 
Selain
 
itu,
 
guru
guru
 
yang
 
telah
 
 berpengalaman
 
mengajar
 
di
 
sekolah,
 
 boleh
 
mengemukakan
 
kaedah
kaedah
 
atau
 
teori
 
 baru
 
 berdasarkan
 
pengalaman
 
dan
 
amalan
 
yang
 
dilakukan
 
dalam
 
 bilik
 
darjah.
 
Hasil
 
kajian
 
oleh
 
guru
 
 berpengalaman
 
dan
 
pakar
 
 boleh
 
diterbitkan
 
dan
 
dijadikan
 
panduan
 
oleh
 
guru
 
lain
 
terutamanya
 
guru
 
pelatih
 
dan
 
novis.
 
Konsep
 
perkongsian
 
ilmu
 
adalah
 
amat
 
dituntut
 
dalam
 
profesion
 
perguruan.
 
848
 
Prosiding
 
Seminar
 
Pendidikan
 
Serantau
 
Ke
4
 
2009/
 
849
 
Pada
 
asasnya
 
kajian
 
tindakan
 
dalam
 
pendidikan
 
 boleh
 
dilakukan
 
di
 
 bilik
 
darjah
 
oleh
 
individu
 
guru.
 
Ia
 
fokus
 
kepada
 
satu
 
isu
 
dalam
 
 bilik
 
darjah.
 
Sebagai
 
contoh
 
untuk
 
mendapatkan
 
penyelesaian
 
 berkenaan
 
dengan
 
masalah
 
pengurusan
 
 bilik
 
darjah;
 
penambahbaikan
 
strategi
 
pengajaran
 
digunakan
 
oleh
 
guru
 
dan
 
pembelajaran
 
pelajar.
 
Kajian
 
tindakan
 
di
 
 bilik
 
darjah
 
 juga
 
 boleh
 
dilakukan
 
ke
 
atas
 
seorang
 
individu
 
(Ross
Fisher,
 
2008).
 
Kajian
 
tindakan
 
kolaboratif
 
 juga
 
 boleh
 
dilakukan
 
di
 
 bilik
 
darjah.
 
Ia
 
melibatkan
 
lebih
 
daripada
 
dua
 
guru
 
sama
 
ada
 
dalam
 
 bidang
 
yang
 
sama,
 
guru
guru
 
dalam
 
pelbagai
 
subjek
 
untuk
 
melakukan
 
pengintegrasian
 
kurikulum;
 
dan
 
guru
guru
 
dengan
 
pihak
 
luar
 
seperti
 
pensyarah
 
universiti.
 
Fokus
 
utama
 
ialah
 
kepada
 
satu
 
isu
 
dalam
 
satu
 
 bilik
 
darjah
 
atau
 
satu
 
masalah
 
yang
 
sama
 
dalam
 
 bilik
 
darjah
 
yang
 
 berlainan.
 
Kajian
 
tindakan
 
 juga
 
 boleh
 
dilakukan
 
di
 
peringkat
 
sekolah
 
(organisasi).
 
Ia
 
fokus
 
kepada
 
isu
 
yang
 
sama
 
dalam
 
satu
 
sekolah.
 
Sebagai
 
contoh
 
program
 
intervensi
 
untuk
 
mengatasi
 
masalah
 
disiplin
 
dalam
 
kalangan
 
pelajar
 
dan
 
program
 
suka
 
 belajar
 
 bagi
 
pelajar
 
yang
 
tidak
 
 berminat
 
untuk
 
 belajar
 
di
 
sekolah.
 
 Jika
 
sekolah
 
melakukan
 
kajian
 
tindakan
 
untuk
 
mengatasi
 
masalah
masalah
 
 berkenaan,
 
dijangka
 
pelajar
 
 bermasalah
 
ingin
 
 belajar
 
dan
 
mereka
 
tidak
 
terlibat
 
dengan
 
gejala
 
sosial
 
di
 
luar
 
sekolah.
 
Seterusnya,
 
kajian
 
tindakan
 
untuk
 
peringkat
 
daerah
 
 juga
 
 boleh
 
dilaksanakan.
 
Pengetua
 
atau
 
guru
 
 besar
 
 boleh
 
membincangkan
 
isu
 
dan
 
masalah
 
yang
 
sama
 
yang
 
 berlaku
 
di
 
sekolah
sekolah
 
dalam
 
satu
 
daerah.
 
Kajian
 
tindakan
 
di
 
peringkat
 
daerah
 
ini
 
memerlukan
 
komitmen
 
pihak
 
pengurusan
 
sekolah.
 
PERNYATAAN
 
MASALAH
 
Menyedari
 
 betapa
 
pentingnya
 
kajian
 
tindakan
 
dalam
 
pendidikan,
 
maka
 
ia
 
dijadikan
 
salah
 
satu
 
kursus
 
asas
 
untuk
 
program
 
DPLI
 
di
 
institusi
 
pengajian
 
tinggi
 
awam
 
(IPTA).
 
Berdasarkan
 
pengalaman
 
penulis
 
sebagai
 
penyelia
 
projek
 
penyelidikan
 
pelajar,
 
latihan
 
mengajar
 
di
 
sekolah
 
dan
 
tenaga
 
pengajar
 
untuk
 
kursus
 
ini,
 
serta
 
penyelaras
 
program
 
DPLI
 
didapati
 
guru
guru
 
pelatih
 
tidak
 
dapat
 
memahami
 
melaksanakan
 
kajian
 
tindakan.
 
Pepatah
 
Cina
 
ada
 
menyatakan,
 
Saya
 
dengar
 
 
dan
 
saya
 
lupa;
 
saya
 
lihat…dan
 
saya
 
ingat;
 
saya
 
buat…dan
 
saya
 
 faham
”.
 
 Justeru,
 
kursus
 
yang
 
dilaksanakan
 
selama
 
12
 
minggu
 
ini
 
perlu
 
dibuat
 
penambahbaikan
 
dari
 
segi
 
strategi
 
P&P
 
agar
 
guru
 
pelatih
 
selepas
 
mempelajari
 
teori
 
kajian
 
tindakan,
 
maka
 
mereka
 
perlu
 
melaksanakan
 
sendiri
 
kajian
 
tindakan
 
 bagi
 
mendapatkan
 
pengalaman
 
dan
 
kemahiran.
 
Kursus
 
ini
 
 juga
 
perlu
 
diselaraskan
 
dengan
 
Kerangka
 
Kelayakan
 
Malaysia
KKM
 
(Agensi
 
Kelayakan
 
Malaysia
 
2007)
 
yang
 
menekan
 
lapan
 
domain
 
hasil
 
pembelajaran
 
iaitu:
 
 
Pengetahuan
 
;
 
 
Kemahiran
 
praktikal;
 
 
Kemahiran
 
dan
 
tanggungjawab
 
sosial;
 
 
Nilai
 
 ,
 
sikap
 
dan
 
profesionalisme;
 
 
Kemahiran
 
komunikasi,
 
kepimpinan
 
dan
 
kerja
 
 berpasukan;
 
 
Kemahiran
 
penyelesaian
 
masalah
 
dan
 
kemahiran
 
saintifik;
 
 
Kemahiran
 
pengurusan
 
maklumat
 
dan
 
pembelajaran
 
sepanjang
 
hayat;
 
dan
 
 
Kemahiran
 
mengurus
 
dan
 
keusahawanan.
 
Dengan
 
itu,
 
satu
 
kajian
 
tindakan
 
dijalankan
 
 bertujuan
 
untuk
 
mendapatkan
 
strategi
 
P&P
 
yang
 
 berkesan
 
untuk
 
kursus
 
kajian
 
tindakan
 
dalam
 
pendidikan
 
mengikut
 
KKM.
 
Bagaimana
 
kursus
 
ini
 
membantu
 
guru
 
pelatih
 
supaya
 
dapat
 
memahami
 
dan
 
mengaplikasi
 
pengetahuan
 
tentang
 
kajian
 
tindakan
 
dalam
 
 bilik
 
darjah
 
 berdasarkan
 
KKM?
 
Untuk
 
menjayakan
 
domain
 
hasil
 
pembelajaran
 
KKM,
 
strategi
 
pembelajaran
 
 berasaskan
 
masalah,
 
kolaboratif,
 
kontekstual,
 
eksperiensial,
 
 bermakna
 
dan
 
aktif
 
 boleh
 
dilaksanakan.
 
Bagaimana
 
strategi
strategi
 
ini
 
digunakan
 
dalam
 
pengendalian
 
kursus
 
kajian
 
tindakan?
 
Dengan
 
itu,
 
adalah
 
diharap
 
guru
 
pelatih
 
mendapat
 
pengalaman
 
dan
 
kemahiran
 
menjalankan
 
kajian
 
tindakan
 
dan
 
seterusnya
 
mereka
 
melaksanakannya
 
semasa
 
menjadi
 
guru
 
novis.
 
Berdasarkan
 
sorotan
 
literature,
 
 banyak
 
kajian
 
tindakan
 
untuk
 
guru
guru
 
pelatih
 
di
 
luar
 
negera
 
dilakukan.
 
Rock
 
dan
 
Levin
 
849

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nurul Husna liked this
juzroy91 liked this
Geetha Vijay liked this
Tou Aii Harajuku liked this
Nor Haslinda Othman liked this
Ummie Alya liked this
Kooi Heong Ng liked this
zanarul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->