Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marcuse +Um+i+Revolucija

Marcuse +Um+i+Revolucija

Ratings: (0)|Views: 265|Likes:
Published by bbg1

More info:

Published by: bbg1 on May 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2014

pdf

text

original

 
HERBERT MARCUSE
UM I REVOLUCIJA
HEGEL I RAZVOJ TEORIJE DRUŠTVA
 
Naslov originala:
 Herbert Marcuse
REASON AND REVOLUTIONHegel and the Rise of Social TheoryThe Humanities PressNew York1954Reprinted in paperback in 1983by Humanities Press Inc.Atlantic Highlands, NJ 07716S engleskog preveo
 Dr Ivo Vidan
 Maxu Horkheimerui Institutu za socijalna istraživanja
 
PREDGOVOR
 BILJEŠKA O DIJALEKTICI 
Ova knjiga je napisana u nadi da će pružiti mali doprinosobnovi ne Hegela, nego jedne duhovne sposobnosti koja je uopasnosti da nestane: moći negativnog mišljenja. Kao što ga de¬finira Hegel: »Mišljenje je, doista, u biti negacija onoga što jeneposredno pred nama.« što smatra on pod »negacijom«, središ¬njom kategorijom dijalektike?čak i najapstraktniji i najmetafizičkiji Hegelovi pojmovi za¬sićeni su iskustvom — iskustvom jednog svijeta u kojemu neum-no postaje umnim i kao takvo određuje činjenice; u koje mu jenesloboda uvjet slobode a, rat jamac mira. Ovaj svijet sebi pro-turječi. Zdravi razum i znanost izvlače se od ove protivurječ¬nosti; ali filozofsko mišljenje počinje s priznavanjem da činjeni¬ce ne odgovaraju pojmovima što ih nameću zdrav razum i zna¬nost, — ukratko, s odbijanjem da ih prihvati. U onoj mjeri u ko¬ joj ovi pojmovi prelaze preko kobnih protivurječnosti koje sači¬njavaju zbilju, oni se odvajaju od samog procesa zbilje. Negacijakoju na njih primjenjuje dijalektika nije samo kritika jedne kom-formističke logike, koja poriče zbiljnost protivurječnosti; ona jetakođer kritika datog stanja stvari kao takvoga — kritika uspo¬stavljanoga sistema života, koji poriče svoje vlastite pretpostavkei mogućnosti.Danas je ovaj dijalektički način mišljenja tuđ svemu uspo¬stavljenomu univerzumu govora i djelovanja, čini se kao da pri¬pada prošlosti i da ga pobijaju dostignuća tehnološke civilizaci¬ je. Uspostavljena zbilja kao da dovoljno obećava i proizvodi da bimogla odbiti ili apsorbirati sve alternative. Prihvaćanje — pa čaki afirmacija — ove zbilje izgleda, tako, kao jedino umstveno me¬todološko načelo. Ono, štaviše, ne isključuje ni kritiku ni pro¬mjenu; naprotiv, insistiranje na dinamičkom karakteru
statusa

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
zorangradac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->