Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perkongsian Peer Coaching PLC

Perkongsian Peer Coaching PLC

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
Published by roszelan

More info:

Published by: roszelan on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
KOMUNITI PEMBELAJARANPROFESIONAL(PLC)
PEMBIMBINGINSTRUKSI(PEER COACHING)
LATAR BELAKANG
Bimbingan rakan sebaya ialahsatu proses yang melibatkan
dua
atau
lebih
rakan professionalbekerja bersama- sama untukmencerminkan amalan semasa,berkembang, menghalusi danmembina kemahiran baharu,berkongsi idea , mengajar antarasatu sama lain, menjalankanpenyelidikan bilik darjah ataumenyelesaikan masalah di tempatkerja.
OBJEKTIF
1.Memahami tiga prosesdalam peer coaching iaituprakonferensi,pemerhatiandan pascakonferensi.2.Mengenalpasti peranancoach dalam pelaksanaanpeer coaching3.Memberikan contoh soalanreflektif 
DEFINASI
Bimbingan Rakan Sebayaatau Pembimbing Intruksimerujuk kepada strategisecara sistematik untukmemerhatikan pengajaranguru lain denganmenggunakan kitaran
Prakonferensi
pemerhatian
pascakonferensi
PELAKSANAAN
 Terdapat 3 cara melaksanakanPeer Coaching
MODEL 1
Guru mengajar model pengajaranDalam model ini guru yangmengajar manakala coach danguru-guru lain akan memerhati.
A.Prakonferensi
Berikut adalah antara perkarayang boleh dibincangkan antaracoach dan guru Topik: Apakah topic anda?Matlamat:Apakah matlamatanda?Fokus:Apakah yang anda hendaksaya lihat?
 
Pengumpulan data:Bagaimanakah anda mahu sayamengumpul data?Membuat ringkasan:Oleh itu secara ringkasnya……….
B.PEMERHATIAN
Kaedah pengumpulan datasemasa pemerhatian
Mencatat
Merekod
Senarai semak
Carta dan jadual
Gambar dan visual
C.Pascakonferensi
-Coach meminta pengajar (guru)membuat penilaian kendiriberdasarkan apa-apa yang telahberlaku di dalam kelas
Contoh
:Apakah pendapat anda tentangpengajaran tadi?Nyatakan bidang pemfokusansemulaKongsi data dan beri komententang apa yang telah anda lihatdan dengarBeri cadangan Tanya apa yang bolehpembentang buat secara berbezapada masa akan datangBuat ringkasan
MODEL 2
Coach sebagai guru yangmengajar model pengajaran
A.
Prakonferensi Coach
Menjelaskan PDP
Menstrukturkanpemerhatian
B
. Coach melaksanakanpengajaran
C
. PascakonferensiCoach memudahcara perbualanpascakonferensi dengan gurupemerhati
MODEL 3
CO Leading/Co Teaching(pengajaran bersama)
A.Konferensi Pra –PengajaranB.Mengajar BersamaC.Pascakonferensi
Ciri-ciri positif seorangCoach
Bermotivasi tinggi
Pengurusan berkesan
Komunikasi
Keputusan tepat dancekap
Memahami tugas
Melaksanakan tugasdengan ilmu dankemahiran

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->