Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
InovacioniProjekti-Upravljanje Rizikom

InovacioniProjekti-Upravljanje Rizikom

Ratings: (0)|Views: 58 |Likes:
Upravljenje Rizikom u inovacionim projektima i studija slučaja kompanije BAT
Upravljenje Rizikom u inovacionim projektima i studija slučaja kompanije BAT

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Огњен Пејовић on Aug 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

 
UNIVERZITET U BEOGRADUFAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
 
Predmet:
 
UPRAVLJANJE INOVACIONIM PROJEKTIMA
Seminarski rad:
Upravaljanje rizikom u inovacionim projektima
Mentor: Studenti:
Dr Biljana StošićOgnjen Pejović 91/09/om
 
 Nikola Rajić 151/09/om
 
Predmet:
Upravljenjeinovacionimprojektima
Seminarski rad:
Upravljanje Inovacionim projektima- Upravljanjerizikom
Ime studenta: Nikola RajićOgnjen Pejović
Beograd 2013.
Sadržaj
.........................................................................................................................................................................1Sadržaj..............................................................................................................................................................21.Uvod..............................................................................................................................................................32.Inovacioni projekti.........................................................................................................................................42.1 Definicija inovacionih projekata.............................................................................................................52.2 Upravljanje inovacionim projektima......................................................................................................52.3 Klasifikacija inovacionih projekata........................................................................................................62.4 Faze inovacionog projekta....................................................................................................................113.Metode za generaciju ideja i analize problematike u inovacionim projektima. .........................................113.1 Identifikacija problematike...................................................................................................................113.2 Opis metode projektne analize..............................................................................................................122.2.1. Teoretske analize odlučivanja.......................................................................................................132.2.2. Nefinansijske metode upravljanja rizikom...................................................................................164.Studija Slučaja- Tea Leaf Co.......................................................................................................................174.1 Čaj.........................................................................................................................................................184.2 Tea Leaf Co..........................................................................................................................................194.3 Proizvodnja čaja u Sonadoliji:..............................................................................................................194.3.1 Sonadolia činjenice................................................................................................................................................................204.4 Situacija i zadatak ....................................................................................................................................................................204.5 Rešenje studije slučaja..........................................................................................................................234.5.1 Činjenice o Sonadoliji....................................................................................................................234.5.2 Tržište toplih napitaka:..................................................................................................................254.5.3 Upravljanje rizicima .....................................................................................................................264.5.4 Strategije........................................................................................................................................274.5.5 Finansijske projekcije....................................................................................................................274.6 Microsoft Project..................................................................................................................................295.Zaključak.....................................................................................................................................................32Literatura.........................................................................................................................................................33Seminraski rad: Upravljanje Inovacionim projektima- Upravljanje rizikom
Autor: Ognjen Pejović, Nikola Rajić2
 
Predmet:
Upravljenjeinovacionimprojektima
Seminarski rad:
Upravljanje Inovacionim projektima- Upravljanjerizikom
Ime studenta: Nikola RajićOgnjen Pejović
1.Uvod
Tema ovog seminarskog rada je značaj inovacionih projekata kao strateške podrškerazvoju jedne kompanije. U promenljivom okruženju veoma je bitno da kompanijeinoviraju svoje poslovanje, ali i doprinesu inovaciji razlitih produkata (uzavisnosti od svoje delatnosti).Cilj seminarskog rada je da se istakne koliko je bitno da se upravlja rizikom kodinovacionih projekata. Kroz rad ćemo se upoznati sa samim terminom inovacionih projekata i rizikom koje oni nose sa sobom. Na kraju rada je data praktična studijaslučaja lansiranje novog proizvoda.Izvor podataka su udžbenicirelevatni sa temom, kao i radovi objavljeni u stručnimčasopisima. Kroz rad je predstavljena i praktična primena upravljanja jedniminovacionim projektom. Osnova za izradu ovog rada je knjiga Menadžmentinovacija – inovacioni projekti, modeli i metodi, prof. dr Biljane Stošić i studija
 INNOVATION PROJECT MANAGEMENT: A RESEARCH AGENDA
Sergey Filippova
i
 Herman Mooia.
Tema rada je savremena i u skladu sa najnovijim nanim i praktičnimdostignućima kako su inovacije i inovacioni projekti neminovnost pri rastu irazvoju poslovanja, bilo malog ili velikog preduzeća. Poslednjih godina se velika pažnja na državnim nivoima posvećuje inovacionim projektima kako je pokazanoda oni direktno utiču na povećanje bruto domaćeg proizvoda jedne zemlje.
Seminraski rad: Upravljanje Inovacionim projektima- Upravljanje rizikom
Autor: Ognjen Pejović, Nikola Rajić3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->