Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SANU - Posebna Izdanja - Vizantijski Izvori Za Istoriju Naroda Jugoslavije Tom 2

SANU - Posebna Izdanja - Vizantijski Izvori Za Istoriju Naroda Jugoslavije Tom 2

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,910|Likes:
Published by Vasko Gligorijevic
SANU - Posebna Izdanja - Vizantijski Izvori Za Istoriju Naroda Jugoslavije Tom 2
SANU - Posebna Izdanja - Vizantijski Izvori Za Istoriju Naroda Jugoslavije Tom 2

More info:

Published by: Vasko Gligorijevic on May 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

 
 ACADEMIA SCIENTIARUM SERBICA 
SEORSUM EDITA 
Lib. CCCXXIII
INSTITUTOM BYZANTINUM
Lib.
VII
FONTES BYZANTINIHISTORIAM POPULORUM JUGOSLAVIÄE
SPECTANTES
TOMUS II
Serbocroatice interpretati et commentariis ornati
a
BOŽIDAR FERJANČIĆ 
 Approbatum imprimi in VII sessione Sectionis studiorum socialium Academiae Scientiarum Serbicae 18 XI 1858Recensente
GEORGIO OSTROGORSKY 
BEOGRAD
1959
СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА 
ПОСЕБНА ИЗДАЊА 
КЊИГА CCCXXIII
ВИЗАНТОЛО1ПКИ ИНСТИТУТ
КЊИГА 7
ВИЗАНТИСКИ ИЗВОРИ3A ИСТОРИЈУ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ
TOM II
Обрадио
БОЖИДАР ФЕРЈАНЧИЋ
Прпмљено на VII скупу Одељења друштвених наука Српске академије наукаод 18 новембра 1958 год.
У p e д н и
κ
 Академик 
ГЕОРГШЕ ОСТРОГОРСКИ 
 Директор Византолошког института
ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА 
Ή Τ Α
Б
Ε Ο Γ Ρ Α 
Д
1959
 
C A Д P Ж A J
ПредговорСкраћенице .....Константин Порфирогенит .Спис o народимаСпис o темамаСпис o церемонијама . Живот Василија I
Општи регистар ....
Регистар грчких имена и појмова
 VII
IX 
1
9
74
76
79
81
95
 
ПРЕДГОВОР
Прва књига „Византиских извора за историју народа Југо-славије", коју je Византолошки институт Српске академије наукаиздао крајем 1955 г., имала je донекле пробни карактер. Поредсвог непосредног циља да саопшти најстарије вести византиских извора o Словенима, она je пружала стручњацима прилику да кажу своје мишљење o методским принципима по којима je y њој таграђа објављена и научно обрађена. Суд најпозванијих стручњакабио je веома повољан, a и сам Институт се у свом даљем раду  уверио у целисходност усвојеног начина обраде. Стога другасвеска, коју сада објављујемо, у свему задржава систем по коме je рађена прва књига.Међутим, за разлику од прве књиге, која je обухватилаподатке o Словенима у списима већег броја византиских аутораод V до X века, друга свеска je y целини посвећена вестима једног писца. Водећи рачуна o изванредном значају извештајаo нашим народима сачуваних у списима Константина Порфиро-генита, Савет Византолошког института je одлучио да се ти изве-штаји објаве у посебној књизи као једна целина. Знаменити изве-штаји у гл. 29—36 Списа o народима (De administrando imperio)o сеоби Срба и Хрвата и њиховој најстаријој историји преведенису у целини (изузев само легендарну причу o арабљанском војско-вођи Солдану уметнуту у гл. 29) и детаљније коментарисани.Коментар, на коме и у овој књизи лежи главно тежиште, настоји да пружа што свестраније тумачење ових драгоцених извештајаи да верно и концизно прикаже и критички претресе све што сеo њима у нашој и страној науци писало. Иза тога долазе веомазанимљиве вести o словенским племеннма на Пелопонезу из истогСписа o народима, a затим и вести — делом такође врло значајне— из других списа који носе име Константина Порфирогенита.Ова свеска чини природан наставак прве књиге у којој су обрађени подаци византиских извора o Јужним Словенима у пери-оду пре формирања појединих наших народа и држава. Порфи-рогенитови списи, којима je посвећена друга свеска, говоре већo Србима и Хрватима и дају податке o појединим нашим земљама.На ову грађу надовезују се опет подаци византиских писаца XI и XII века o нашим народима у доба раног феудализма. Ониhe бити сакупљени и обрађени у трећој књизи „Византиских извора за историју народа Југославије".
Г. ОсШрогорска

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->