Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihocriminalistica

Psihocriminalistica

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Ana Lui Manole
TITLUL CURSULUI: PSIHOCRIMINALISTICA
PROPUNĂTOR : CONF. UNIV. DR. IOAN BUŞ
TITLUL CURSULUI: PSIHOCRIMINALISTICA
PROPUNĂTOR : CONF. UNIV. DR. IOAN BUŞ

More info:

Published by: Ana Lui Manole on Aug 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEISECŢIA PSIHOLOGIEANUL IV, SEM. I – IDD
TITLUL CURSULUI: PSIHOCRIMINALISTICAPROPUNĂTOR : CONF. UNIV. DR. IOAN BUŞTIPUL CURSULUI – OPŢIONAL – 1 SEM. (Anul IV sem. I)MODALITATEA DE EVALUARE: EXAMEN SCRIS (RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI)PROBLEMATICA PSIHOCRIMINALISTICII:
Fenomenul de devianţă socială în general, cel de infracţionalitate în special,implică în condiţiile actuale ale societăţii noastre, o serie de probleme şi aspecte de undeosebit interes teoretic şi practic pentru cercetarea ştiinţifică. Dacă problematicateoretică se refela mecanismele etiologice, la modaliţile de producere ainfracţionalităţii şi la semnificaţiile sociale ale comportamentului infracţional, cea practică presupune, atât metode de investigare şi cunoaştere, cât şi forme şi mijloace de prevenire şi combatere a manifestărilor antisociale la nivel individual şi social.Fenomenul infracţional, prin complexitatea factorilor care îl generează şi prindiversitatea formelor în care se manifestă, nu poate fi explicat şi înţeles fără aportul psihocriminalisticii. Factorul determinant al comportamentului infracţional esteîntotdeauna de natură subiectivă, dar acest aspect nu poate fi izolat de contextul în care semanifestă: social, economic, cultural etc.Din perspectiva psihocriminalisticii, persoana trebuie acceptată ca fiind o fiinţăcare în mod obişnuit acţionează raţional, dar uneori automat şi chiar iraţional. Diverseletrebuinţe se manifestă în conştiinţa persoanei ca mobil al comportamentului, iar în cazulunui concurs de împrejurări acestea pot determina luarea unor decizii pentru săvârşireainfracţiunii. Psihocriminalistica cercetează comportamentul sub toate aspectele, deschide1
 
largi perspective explicaţiei ştiinţifice a mecanismelor şi factorilor cu rol favorizant, permiţând o fundamentare realistă a manifestărilor acestuia. Diagnosticarea profilului psihocomportamental al infractorului, evidenţierea cauzelor care au determinatcomportamentul acestuia, constituie pârghii esenţiale în conturarea programelor de prevenire.
Cele mai importante probleme care stau în atenţia psihocriminalisticii sunt:*0factorii determinanţi ai comportamentului infracţional;*1mecanismele psihologice şi psihosociale implicate în activitateainfracţională;*2particularităţile psihologice ale personaliţii infraionale;*3mecanismele psihologice implicate în fenomenul recidivării activităţiiinfracţionale;*4psihologia victimei;*5psihologia mărturiei judiciare;*6problematica psihologică a anchetei judiciare;*7structura şi mecanismele psihologice ale comportamentului simulat;*8dimensiunile psihologice şi psihosociale ale privării de libertate;*9mass-media şi infracţionalitatea;*10impliciile psihologice ale terorismului contemporan etc.*11explicarea conduitelor dizarmonice înlnite în practica judiciară;*12modaliţile de prevenire a infracţionaliţii;
PROGRAMA ANALITICĂ
Obiective:
1.Dobândirea cunoştinţelor fundamentale de psihologie judiciară;2.Formarea de tehnici şi metode de lucru solicitate de activitatea de identificareşi cercetare a infractorilor;3.Însuşirea noţiunilor de comportament simulat şi tehnică poligraf;4.Aprofundarea problematicii terorismului contemporan şi a psihopatologieicomportamentului infracţional.2
 
5.Înţelegerea implicaţiilor pe care la are mass-media asupra comportamentuluiinfracţional;6.Cunoaşterea celor mai eficiente metode de prevenire a infracţionalităţii.
TEMATICA:
Tema 1Problematica psihologică a anchetei judiciare.Tema 2Investigarea psihologică a comportamentului simulat.Tema 3Detecţia simulării prin tehnica poligraf.Tema 4Terorismul contemporan.Tema 5Abordări ale terorismului.Tema 6Principalele organizaţii teroriste.Tema 7Profilul psihologic al teroristului.Tema 8Tehnici de negociere.Tema 9Factorii care influenţează procesul de negociere în cazul luării de ostatici.Tema 10Mass-media şi comportamentul infracţional.Tema 11Abordarea cognitivă a comportamentului infracţional.Tema 12Psihopatologia comportamentului infracţional.Tema 13Strategii de prevenire a comportamentului infracţional.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->