Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Caricaturi Catavencu 2009

Caricaturi Catavencu 2009

Ratings: (0)|Views: 786 |Likes:
Published by Tomescu Dragos
Cotidian de moravuri grele :)
Cotidian de moravuri grele :)

More info:

Published by: Tomescu Dragos on May 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
Situat` pe placa tectonic` moesic`, clasa politic` romåneasc` ne amenin]` cu un mare risc fariseismic
T
Anul XIX nr. 17 (
905
) 29 aprilie – 5 mai 2009
24+16 pagini – 2,50 lei
Zgudui]i de un mic cutremur [i de o mare criz`, la dou` s`pt`m\ni dup` |nviere[i cu pu]in \nainte de \nmorm\ntarea economiei, st\lpii noii Puteri par s` ne \ndemne:
s`pt`m\naldemoravuri grele
G
w w w . c a t a v e n c u . r o
 Supliment! Top 50  Cei mai sexy Jurnali[ti 
VENI}IDELUA}IRUIN~!
Ah, ce m` bucurc` se pr`bu[e[teeconomia! Astfel vom avearuine, deci o atrac]ieturistic` \n plus.
 
Ah, ce m` bucurc` se pr`bu[e[teeconomia! Astfel vom avearuine, deci o atrac]ieturistic` \n plus.C\t?! 5,5grade? O nimicatoat`, c\t obere...
 
C\t?! 5,5grade? O nimicatoat`, c\t obere.{efu’, la cumse zguduie PIB-ul, eposibil s` cad` [i bloculPD-L-PSD, c` are bulin`ro[ie, conformultimelor sondaje.
 
{efu’, la cumse zguduie PIB-ul, eposibil s` cad` [i bloculPD-L-PSD, c` are bulin`ro[ie, conformultimelor sondaje. |nc` uncutremur ca `sta [is` moar` m`-sa dac`autostr`zile melesuspendate n-o s` cad`fix pe locul vechilor[osele.
 
 |nc` uncutremur ca `sta [is` moar` m`-sa dac`autostr`zile melesuspendate n-o s` cad`fix pe locul vechilor[osele.
 
 |n plin` criz` energetic`, pre[edintele B`sescu \l \ncurajeaz` pe premierul Boc s` dea ]`rii c\t mai multe gaze,dat fiind faptul c` activitatea guvernului PD-L-PSD se concentreaz` pe luptele intestine.
T
Emile,deocamdat` asta e: \i mail`s`m pe ru[ii `[tia s`-[i deaaere. Dar c\nd o veni c`ldura, lavar`, pe la 23 august, \ntoarcemimediat ]evile \mpotriva lor [itrecem de partea alia]ilorgermani!
 
Emile,deocamdat` asta e: \i mail`s`m pe ru[ii `[tia s`-[i deaaere. Dar c\nd o veni c`ldura, lavar`, pe la 23 august, \ntoarcemimediat ]evile \mpotriva lor [itrecem de partea alia]ilorgermani!{efu’, apreciezenorm c` te lup]i curu[ii s` ne dea gaz! De[i,dac` merge tot a[a, amimpresia c` vom lua dinnou o mare ]eav`!
 
{efu’, apreciezenorm c` te lup]i curu[ii s` ne dea gaz! De[i,dac` merge tot a[a, amimpresia c` vom lua dinnou o mare ]eav`!Fiule, nu [tiu ce v`zic `[tia la [coal` la lec]ia degeopolitic`... Hai s`-]i explic eu care-itreaba! |l l`s`m pe domnul Putin s`-[ilivreze gazul [i pe urm` fii atent cum seprocedeaz`: \l iei tu pe `la mic, iar eu m`ocup de cel ple[uv, c` `sta nu-i pentrucopii. Mirosul \mi spune c` arealcool \n s\nge.
 
Fiule, nu [tiu ce v`zic `[tia la [coal` la lec]ia degeopolitic`... Hai s`-]i explic eu care-itreaba! |l l`s`m pe domnul Putin s`-[ilivreze gazul [i pe urm` fii atent cum seprocedeaz`: \l iei tu pe `la mic, iar eu m`ocup de cel ple[uv, c` `sta nu-i pentrucopii. Mirosul \mi spune c` arealcool \n s\nge.
Anul XIX nr. 2 (
890
) 14-20 ianuarie 2009
24 pagini – 2,50 lei
s`pt`m\naldemoravuri grele
G
w w w . c a t a v e n c u . r o
Populism mare, dup` buget
To]i oameniipensiona]i,dar [i salaria]i,ai pre[edinteluiB`sescu
up` cum a]i v`zut la TV, pre[edintele B`sescu vreas`-i ]in` numai pe banca de rezerve a pensiei pe[mecherii care, de[i sco[i din terenul muncii salariate,au revenit [i joac`, precum \n prima tinere]e, la echipastatului. Cic` ar primi abuziv bani din dou` locuri, de labuget, deci cartona[ ro[u: ori rezerv` la pensie, ori ju-c`tor pe terenul salariului. Aproape l-am crede pe B`sec` e bine inten]ionat, dac` omul nu ar face ni[te blaturir`sun`toare cu ni[te rezervi[ti din ograda lui prezi-den]ial`, pe care i-a b`gat \n teren c\t ai zice Boc.
Pagina 13
HAZ DE NEGAZ
|i zice Nica, cic` n-are nimica
Vicepremierul ascundeo ditamai vila pe falezaDun`rii
an Nica, actual vicepremier \n Guvernul Boc [i propus interimar la In-terne, \[i ascunde o vil` de 300 de metri p`tra]i \nc` de c\nd era mi-nistru al Comunica]iilor \n Guvernul N`stase. C`soiul de pe falezaDun`rii a fost primit cadou de vicepremier de la Vega ’93, firm` de con-struc]ii g`l`]ean` care a spart pia]a cu ajutorul lui Nica sub guvernareaPSD. Plin de imagina]ie, Nica a plimbat vila ba pe numele socrilor, bape cel al unui fin, p\n` a ajuns s` foloseasc`drept paravan, \n acte, o familie modest`.
Pagina 3
 D D
La multe grade sub zero, Uniunea European` ajunge tot la vorba romånului:
 
Dup` ce au reu[it s` \mpart` m`laiul \ntre ministere, membrii celor dou` clanuri de la Palatul Victoriase mai tem doar c` poporul \nfometat le va adresa soma]ia: „P\inile sus!“
T
Alio, alio!{ie v-a]i sp`riet,bre, a[e? Eu nu mi-s jefuitor! Io-s portretulrobot al lu’ fotografia lu’Gorbunov [i fug s`-lprind pe adev`ratulasasin!
 
Alio,alio! {ie v-a]isp`riet, bre, a[e? Eunu mi-s jefuitor! Io-sportretul-robot al lu’fotografia lu’ Gorbunov[i fug s`-l prind peadev`ratulasasin!Pogea,`sta-i nu-i dec\t un avertisment!Ai priceput, sper, c` nu glumim [i trebuies` ne achi]i taxa de protec]ie social`! Apropo,degeaba suni la Poli]ie, c`, la Ministerulde Interne, iar nu e nimeni!
 
Pogea,`sta-i nu-i dec\t un avertisment!Ai priceput, sper, c` nu glumim [i trebuies` ne achi]i taxa de protec]ie social`! Apropo,degeaba suni la Poli]ie, c`, la Ministerulde Interne, iar nu e nimeni!Mo[ule,pentru mine nu maivreau nimic la Transporturi!Doar nu-s nebun s` fac autostrad` \n an electoral, c\nd avem cheltuieli cucampania lu’ [efu’! Da’ d`-i m`car \nc`0,02% la Cultur` lu’ Toader Paleologu,c` `sta e \n stare s` scoat`hoardele de intelectuali \nstrad` [i murim, dracu’,de r\s!
 
Mo[ule,pentru mine nu maivreau nimic la Transporturi!Doar nu-s nebun s` fac autostrad` \n an electoral, c\nd avem cheltuieli cucampania lu’ [efu’! Da’ d`-i m`car \nc`0,02% la Cultur` lu’ Toader Paleologu,c` `sta e \n stare s` scoat`hoardele de intelectuali \nstrad` [i murim, dracu’,de r\s!
Interviu cu Ioana Timofte,cea mai sexy femeie din politic`
Dup` ce a rupt gura t\rgului,
Noua ElenaUdrea rupe[i t`cerea
m cercetat, am documen-tat, am votat, am publi-cat [i am riscat s` afir-m`m, s`pt`m\na trecut`:cea mai sexy femeie dinpolitic` e Ioana Timofte,blonda de la PSD Ia[i,nepoata lui Radu Ti-mofte – pe scurt, ElenaUdrea \ntr-o nou` pre-zentare. |n plus: amplecat la Ia[i, pe ur-mele c\[tig`toarei, am \mp`rt`[it pasiuneacomun` pentru mu[-chiul de vi]el cu sosgorgonzola, am dan-sat \mpreun` \nOffice [i i-amluat un interviudin care rezult`ceea ce [tiam deja: Ioa-na Timofte e sexy. Am`-nunte [i dest`inuiri, \n
De ce a demisionat Dragnea?
Ca s` nu fie pus \n situa]ias` se aresteze singur
A
inistrul Liviu Dragnea era responsabil cu respectarealegilor. Ministrul Liviu Dragnea avea \n sarcin` bunafunc]ionare a administra]iei publice. Automat, fiindc`-l obligafunc]ia, ministrul Liviu Dragnea risca s` se autosesizeze la mai vechile pl\ngeri ale unor parlamentari (acum colegi de coali]ie)cu privire la activitatea dubioas` a lui Liviu Dragnea, pe c\ndera pre[edintele Consiliului Jude]ean Teleorman. O parte dince putea descoperi Liviu Dragnea, ministrul, \n trecutul luiLiviu Dragnea, pre[edintele CJ, citi]i \n
Pagina 3
Anul XIX nr. 5 (
893
) 4-10 februarie 2009
24 pagini – 2,50 lei
s`pt`m\naldemoravuri grele
G
w w w . c a t a v e n c u . r o
 M
Pagina 14
Haiducii de la guvernare au g`sit solu]ia bugetar`:
Ia criza de la boga]i [i d`-o la s`raci!

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anton Daniela liked this
chierputain liked this
Claudio Cojocaru liked this
Diana Fenici liked this
ddanutzz liked this
csegzi liked this
damirro liked this
aurorar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->