Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CRF Kalisz.12.03

CRF Kalisz.12.03

Ratings: (0)|Views: 488 |Likes:
Published by carrefour_pl

More info:

Published by: carrefour_pl on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

 
MODA I ZAKUPY
 
 Wiosna
 
2013
MAGAZYN GALERII KALIS
F]öïH
n
N
a
E
a
OHU
in
 \ 
49
PAR BUTÓW 
P
o
G
n
 \FKU]HF]\ 
 
 
174
FASONY 
69
*
 A 
'¿(
GO
a
F
i
HE
i
H
i domu
UWAGA!
 
KRZYŻÓWKA Z NAGRODAMI
 
s p i s
WUHĂF
i
 W num
HU]H
04
|
 A 
TUA 
/
NO
¥&,
 Z Galerii Kaliszi nie tylko
06
|
TR 
(
N
'
 Y 
 
Z wybiegów
LbQDV]\FKVNOHSöZ
10
|
MODA 
7DMHPQLFH
 
PÚVNLHJRVW\OX
12
|
MODA 
 L
DQ\SRQLHG]LDïHNF]\OLPRNUDURERWD
18
|
STY 
/,
ST
 A RAD
=,
 
.XOLV\VHVML
 
LSRUDG\VW\OLVWNL
19
|
HOROSKOP
20
|
 AB
&
STY 
/
U
 
(OHJDQFNLSDQ
21
|
 AB
&
STY 
/
U
 
(OHJDQFNDSDQL
22
|
AB
&
STY 
/
U
 Zielono mi
27
|
NA 
 -/(
PS
=(
T
(/(
FONY 
28
|
URODA 
32
|
=
OO
 
¥ZLQNDPRUVND
33
|
KR 
=
 Y 
¿
ÓWKA 
=
ATRAK 
&
 Y 
 -
NYM
,
 NA 
*
RODAM
,
34
|
,
NFO O
*
 A 
/(
,,
35
|
MAPA 
*
 A 
/(
,,
 
 $GUHVLJRG]LQ\RWZDUFLD
 
*DOHULL.DOLV]b
Wydawca:
Carrefour Polska Sp. z o.o. ul. Targowa 72; 03-734 Warszawa |
Produkcja:
Valkea Media S.A., ul. Elbląska 15/17; 01-747 Warszawa,
www.cp-valkea.com
|
Zespół:
Monika Adamus – koordynator projektu, Wiesława Górska,
Agata Kilarska, Ewa Maciejewska, Magdalena Zastawna |
Reklama:
Monika Barchwic, mbarchwic@valkea.com, tel. 506 019 953 |
Projekt graficzny:
Michał Mackiewicz |
DTP:
Studio Graficzne Valkea Custom Publishing |
Fotoedycja:
Jan Malinowski,Weronika Gołąb |
Dyrektor Valkea Custom Publishing:
Tomasz Opiela, topiela@valkea.com
Galeria Kalisz nie odpowiada za treść reklam oraz błędy powstałe w przygotowaniu i druku. Informacje zamieszczone w niniejszym wydawnictwie mającharakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa handlowego. Podane ceny mogą ulec zmianie.
Zdjęcia w numerze: Image(s)Copyright©2013. Used under license from Shutterstock.com.
Dom
Dekoracjei potrawy
QDZLHONDQRFQ\VWöï
fot. shutterstock.com
Ko
O
o
U
o
 ZH
d
]
i
HF
i
ZLHG]ÈFRMHVW
 najmodniejsze
2430
Bi
HJ
a
 M
s
N
a
F]
i
W
a
ñF]
Sportowe ubraniai akcesoria
QDZLRVQÚ
Bu
W\
 
E
u
W\
 
E
u
W\
 
Na eleganckie
 Z\MĂFLHLGR
pracy
23
&]\ 
Wi
HON
ano
F
 
d
]
i
H
 s
ï
on
HF]
na i
F
i
HSï
a
"
 
7HJRQLHZLHP\DOHMXĝWHUD]SRZLHP\:DPMDNLHIDVRQ\NRORU\LGRGDWNLEÚGÈPRGQHQD¥ZLÚWD
 
LQDMEOLĝV]HW\JRGQLH&REÚG]LHP\QRVLÊZLRVQÈLODWHPMDNLHNRVPHW\NLSRZLQQLĂP\NXSLÊJG]LHV]XNDÊHOHJDQFNLFKJDGĝHWöZMDNRGPLHQLÊ
wystrój mieszkania. Nasz
SU]HZRGQLNSRQDMJRUÚW
-
V]\FKWUHQGDFKVH]RQXSRPRĝH:DPRGQDOHěÊVLÚZbJÈV]F]XQRZRĂFL3DPLÚWDMFLHĝHPRGD
to zabawa i kreacja wy-
REUDěQLļRG:DV]DOHĝ\ MDNLEÚG]LHHIHNWWHJRSRïÈF]HQLD
Zapraszamy do lektury
0DJD]\QXLĝ\F]\P\XGDQ\FK]DNXSöZZbVNOH
-
SDFKJDOHULL :HVRï\FK¥ZLÈW
 Galeria Kalisz
26

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->