Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Marian-Jean Marinescu - Iulie

Newsletter Marian-Jean Marinescu - Iulie

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Marian-Jean Marinescu este europarlamentar din anul 2009 fiind activ in institutiile europene inca dinainte de aderarea Romaniei in calitate de observator. In momentul de fata este vicepresedintele celui mai mare grup parlamentar, popularii europeni. Mai multe detalii despre activitatea sa pe www.eppgroup.eu
Marian-Jean Marinescu este europarlamentar din anul 2009 fiind activ in institutiile europene inca dinainte de aderarea Romaniei in calitate de observator. In momentul de fata este vicepresedintele celui mai mare grup parlamentar, popularii europeni. Mai multe detalii despre activitatea sa pe www.eppgroup.eu

More info:

Published by: Marian-Jean Marinescu on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
 Printre propunerile adresate prin
raportul votat se numără:
 
includerea unor reguli privind
siguranța, securitatea, drepturilepasagerilor, pregătirea
 
personalului și certificările în
 
IULIE 2013
Raportul Marinescu privind politica externăa UE în domeniul aviației a fost aprobat 
 
Raportul Marinescu privind politica
externă a UE în domeniul aviației a
fost aprobat. Parlamentul Europeanreunit la Strasbourg a aprobat, cu650 de voturi pentru din 709exprimate, raportul deputatuluieuropean Marian-Jean Marinescu(PPE, PDL) privind pol
itica externă a
Uniunii Europene în domeniul
aviației. Raportorul Marinescu cere
Comisiei Europene, printre altele,definirea unui set minim destandarde pentru acordurile
bilaterale, care să apere interesele și
valorile Uniunii Europene
, precum și
 cele mai bune practici în domeniu.
Conform datelor europene, aviațiasusține 5,1 milioane de locuri demuncă și contribuie cu 365 de
miliarde de euro pe an la bugetuleuropean, echivalentul a 2,4% dinPIB-ul UE. Aeroporturile europenesunt tranzitate în fiecare an de circao treime din pasagerii din întreaga
lume și aproape un sfert din
MARIAN-JEAN MARINESCU este Membru al Parlamentului European (PPE, PDL-RO) 
și vicepreședinte al Grupului PPE.
 Este membru in: 
Comisia pentru
transport şi turism (TRAN)
 
Delegaţia pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi Kosovo (DSEE)
 
Este membru supleant in: 
Comisia pentru control bugetar (CONT)
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE)
 
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
(LIBE)
Delegaţia pentru relaţiile cu țările din Asia de Sud
-
Est şi cu Asociația Naţiunilor din Asia de Sud
-Est (ASEAN)
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest (EURONEST)
 
 
activitățile de comerț extern
(import-export) ale UE se
desfășoară pe calea aerului.
 
 
V
OTUL TRANSMITE UN MESAJCLAR
C
OMISIEI
E
UROPENE
:
 EFORTURILE DEPUSE ÎN ULTIMII ANI ÎN DOMENIUL POLITICII AVIATICE EXTERNE SUNTIMPORTANTE
,
 
 ÎNSĂ NU
SUFICIENTE
.
 
P
ENTRU CA
E
UROPA SĂ FIE MAICOMPETITIVĂ ÎN ACEST
SECTOR
,
 ESTE NEVOIE DE O ABORDARE
COORDONATĂ PRIVIND P
OLITICA
EXTERNĂ
.
 
O
ASTFEL DE ABORDARE
,
 
BAZATĂ PE
RECIPROCITATE
,
 
TRANSPARENȚĂȘI CONCURENȚĂ LOIALĂ
,
VA
SPORI ȘANSELE
U
NIUNII DE A
INTRA PE NOI PIEȚE
”.
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
 A
VIAȚIA ARE O CONTRIBUȚIEFUNDAMENTALĂ LA
DEZVOLTAREA ECONOMIC
 Ă
,
LA
OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘILA CREȘTEREA TURISMU
LUI
,
 
PRECUM ȘI LA COEZIUN
EA
REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ
A
U
NIUNII
E
UROPENE
.
 
C
ONECTAREA PIEȚELOR E
STE
ESENȚIALĂ PENTRU CREȘTEREA
C
OMPETITIVITĂȚII
.
 
 A
VÂND ÎN
VEDERE DEPENDENȚA TO
T MAIMARE A
E
UROPEI DE COMERȚULEXTERN ȘI ROLUL PE C
 ARE AEROPORTURILE ÎL AU ÎNCONECTAREA
U
NIUNII CURESTUL LUMII
,
AVEM NEVOIE DE
O AGENDĂ FOARTE AMBIȚIOASĂ
 ÎN ACEST DOMENIU
”.
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
O
RGANIZAREA ACESTUI CONGRES AL
PPE
LA
B
UCUREŞTI ESTE UN FAP
T EXTREM DE POZITIV PENTRU
R
OMÂNIA ŞI UN EVENIMENT CARE A PUS ŢARA NOASTRĂ ÎN CENTRUL ATENŢIEI PENTRU TREI Z
ILE
.
 
C
RED CĂ ESTE UN CONGR
ES ISTORIC AL
PPE,
LA FEL CA CEL DIN ANUL
1992,
CÂND S
-
 A APROBAT UNDOCUMENT CARE PREVEDEA PRINTRE ALTELE EXTINDEREA
UE,
DE CARE NOI AM BENEFICIAT
 
 
acordurile externe;
finalizarea
acordurilor cu țările
vecine, precum Ucraina, Liban,
Tunisia, Azerbaidjan și Algeria și
demararea negocierilor cu Turcia,
 Armenia și Libia;
 
finalizarea, în cel mai scurt timp,a negocierilor privind acordurilecu parteneri-cheie, precum
 Australia și Brazilia, dar și cueconomii în creștere, precumChina, India, țările din Golf și
 ASEAN;
realizarea obiectivelor acordurilor 
cu partenerii importanți, în specialcu SUA și Canada, inclusiv cele
de reciprocitate privind cotele de
proprietate și controlul asupra
companiilor aeriene;
includerea unor clauze standard
privind concurența loială în
acordurile bilaterale.Deputatul european Marian-Jean
Marinescu a accentuat șiimportanța investițiilor îninfrastructură pentru creștereacompetitivității U
niunii Europene:
 Agriculturaromânească încontextul politicii agricole comune
 
Deputatul european, Marian-JeanMarinescu, a organizat la Craiova,o dezbatere despre agriculturazonei, în contextul reformelor Politicii Agricole Comune.
La evenimentul găzduit de aula„Alexandru Buia” a Facultăţii de Agricultură şi Horticultură
dinCraiova, au participat Theodor 
Stolojan, Rareş Niculescu, TraianUngureanu şi Gheorghe Flutur,
prim-
vicepreşedinte al PDL.
 Principalele subiecte de
discuție
s-au axat pe recentul acord politic,din 26 iunie a.c., dintre Comisia
Europeană, Consiliul European şi
Parlamentul European, pentrureforma politicii agricole comune
 –
 
plăţi directe, organizarea comunăa pieţei, dezvoltarea rurală şireglementarea pe orizontală a
aspectelor financiare, gestionarea
şi monitoriza
rea PAC.S-a discutat, de asemenea,despre necesitatea
cadastrăriiterenurilor intravilane şiextravilane, a clarificării
problemelor de proprietate, despre
irigaţii, creşterea randamentelor launitatea de suprafaţă, a aportului
agriculturii la PIB-
ul ţări
i. În acest context, Marian-Jean
Marinescu, a accentuat faptul căagricultura românească se poateaşeza pe un drum bun atât timpcât există posibilitatea accesării
fondurilor europene.Europarlamentarul Marian-JeanMarinescu a subliniat deasemenea,
de la anul,
cuantumul subvenț
iilor dinagricultura pentru fermierii români
va crește
, în timp ce
subvențiilor 
destinate altor state se vor diminua, înregistrându-se astfel unechilibru la acest nivel.Marian-Jean Marinescu
a adăugatcă l
a ora actual
ă
, ca
ș
i cuantum pehectar 
subvențiile
pentru fermieriidin unele state membre ale UniuniiEuropene cum ar fi Fran
ța sau
 Spania sunt mult mai mari decâtcele alocate românilor.Europarlamentarul Marian-JeanMarinescu a reamintit
și faptul
 
din bugetul de aproximativ 960 de
miliarde pe şapte ani
2014 -2020 alUniunii Europene, 360 de miliardede euro, sunt destinate pentru
agricultură
.Evenimentul, organizat sub formaunei dezbateri interactive a avut cascop informarea si atragereatinerilor spre domeniul agricol,acest lucru reprezentând
ș
i oprioritate la nivelul UniuniiEuropene.
 
T
REBUIE GĂSITĂ O SOLUȚIE LAPROBLEMA CONGESTIONĂ
RIIPRINCIPALELOR CENTRE AVIATICEEUROPENE
.
 
UE
ARE NEVOIE DE
CREȘTEREA CAPACITĂȚI
I DE
INFRASTRUCTURĂ
,
 
PRECUM ȘI DE
FOLOSIREA MAI EFICIE
NTĂ A CELEI
EXISTENTE
.M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
N
U PUTEM SĂ INVENTĂM
NOI
 APA CALDĂ
,
DECI
,
DA
,
  AGRICULTURA ARE NEVOIE DEPROPRIETATE
,
 
DE PRODUCŢIE ŞIDE PIAŢĂ
.
 
L
 A NOI PROPRIETATEA
NU E CLARĂ
,
ASTA ESTE CERT
.
 
 A
U FOST FOARTE MULTEPROGRAME CARE S
-
 AU FĂCUT ÎN
R
OMÂNIA ŞI SE POATE C
LARIFICAPROPRIETATEA
.
 
 
N
U SE POATE FACE CADASTRU LAMILIMETRU
,
DAR CLARIFICAREA
PROPRIETĂŢII SE POAT
E FACE
,
 SUNT FOARTE MULTE LUCRURICARE PUSE CAP LA CAP
POT SĂ NEDUCĂ LA CLARIFICARE
.
 
 Î 
N PRIVINŢA PRODUCŢIE
I
,
TREBUIE
INVESTIŢIE ŞI AŢI VĂZUT CĂ
,
 
DUPĂ
CE S
-
 A PRIMIT SUBVENŢIA
,
AR
 ATĂ
TOTUL ALTFEL
.
 
S
UNTEM AL DOILEA JUDE
Ţ CUPÂRLOAGĂ
,
 
DAR ÎNAINTE ERA ŞIMAI RĂU
.
 
C
 ÂT DESPRE PIAŢĂ
,
 
 AVEM NEVOIE ŞI DE PIEŢE EN
-
GROS ŞI DE CENTRE DE
 PROCESARE A PRODUSELOR AGRICOLE
.
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
 
Europarlamentarul Marian
-
 JeanMarinescu atrageatenția cu privire la fondurile europene2014
-
2020 
 
Vicepreşedintele PDL,
europarlamentarul Marian - JeanMarinescu, a criticat, în data de 22iulie 2013
, faptul că
GuvernulRomâniei
nu a semnat încă un
acord de parteneriat cu Comisia
Europeană privind atragerea de
fonduri europene pe perioada2014-
2020 şi a cerut demisiaExecutivului, atrăgând atenţia căRomânia riscă să întârzieabsorbţia banilor europeni până în
2015, în loc de 1 ianuarie 2014.Europarlamentarul Marian-Jean
Marinescu a explicat că,procedural, numai după
 încheierea acordului se pot
elabora programele operaţionale
sectoriale.
Marian
-
 JeanMarinescu, susținătorul unei ample campanii destrângere de semnături  pentru deblocareainvestițiilor 
 
Europarlamentarul Marian - Jean
Marinescu este susţinătorul unei
ample campanii de strângere de
semnături pentru deblocareainvestiţiilor 
 
la nivel local şi re
gional.
 Acţiunea a fost anunţată la finelesăptămânii trecute, la Drăgăşani,unde a avut loc întâlnirea regionalăa liderilor şi aleşilor locali ai PDL din
Oltenia.Pornind de la o propunere a
organizaţiei vâlcene, cu privire la oacţiune de strângere de semnături
pentru a crea presiune asupraguvernului în ve
derea continuăriiinvestiţiilor într 
-
o apreciată zonăturistică, de la Voineasa,preşedintele PDL Dolj, Marian
-Jean Marinescu a cerut celor 
prezenţi să treacă în revistă toateproiectele de investiţii blocate decătre guvernul actual la nivel local şi
regional.
După identificarea acestora, PDL vademara o amplă campanie destrângere de semnături în vedereadeblocării investiţiilor de utilitatepublică.
 
 
 
 AM DISCUTAT UN SUBIECT CARE
NOUĂ NI SE PARE EXTR
EM DE
IMPORTANT ŞI CU CONSECINŢE
EXTREM DE IMPORTANTE
,
 
DAR ŞI
GRAVE PENTRU
R
OMÂNIA PRINMODUL ÎN CARE ESTE ABORDAT
.
 
E
STE VORBA DE ACORDUL DEPARTENERIAT CU
C
OMISIA
E
UROPEANĂ
.
 
(…)
 
C
ONFORMNOILOR REGULAMENTE PENTRUPOLITICA DE COEZIUNE
,
 
EXISTĂ
UN ACORD DE PARTENERIATCARE TREBUIE ELABORA
T ŞI
 ÎNCHEIAT CU
C
OMISIA
E
UROPEANĂ
.
 
 A
CEST ACORD SE
REFERĂ LA ABSOLUT TO
 ATEFONDURILE EUROPENE
,
INCLUSIVFONDUL DE DEZVOLTARE
RURALĂŞI PLĂŢILE DIRECTE
.
 
E
STE VORBADE PESTE
39
DE MILIARDE DEEURO ÎN ACEST ACORD
.(….)
 
C
OMISIA TRIMITE PERIODIC UNDOCUMENT CADRU PENTRUELABORAREA ACORDULUI CARE
ŢINE CONT DE NEGOCIE
RILE ÎNTRE
P
 ARLAMENT ŞI
C
OMISIE PETOATE REGULAMENTELE
ŞI ÎN
SPECIAL PE REGULAMENTULCOMUN PENTRU TOATEFONDURILE
.
 
U
LTIMUL ASTFEL DEDOCUMENT CADRU A FOST
TRIMIS LA SFÂRŞITUL
LUI APRILIE
.
 
D
OCUMENTUL TRIMIS DE
G
UVERNUL
P
ONTA ESTE DATAT
31
MAI
.
 
D
IN INFORMAŢIILE PE
CARE EU LE AM DE LA
C
OMISIE
,
  ACEST DOCUMENT ESTE ÎNCONTINUARE IMATUR
,
 
 AŞA
CUM AFOST CARACTERIZAT LA PRIMA ÎNCERCARE ÎN FEBRUARIE
.
 
M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
E
STE O SITUAŢIE FOART
E
PERICULOASĂ PENTRU
FONDURILE EUROPENE
2014
 CARE AR PUTEA CONTRIBUIFOARTE MULT LA TRECEREA
PESTE CRIZĂ
,
 
LA CREŞTEREAECONOMICĂ
,
LA CREAREA DE
LOCURI DE MUNCĂ
,
MAI ALES
,
 LUCRURI CARE NE INTE
RESEAZĂ
FOARTE MULT
.
 
 A
CEASTĂ PROPUNERE
 A
G
UVERNULUI NU SE BAZE
 AZĂ PE
NICIUN FEL DE STRATEGIE
ELABORATĂ
,
 
 AŞA CUM AR FI
TREBUIT
,
 
 ÎN AGENŢIILE DEDEZVOLTARE REGIONALĂ
DIN
TOATĂ ŢARA
,
IAR DOCUMENTULESTE COMPLET IMATUR
,
NU ARE
NICIUN FEL DE BAZĂ
,
 
NU ŢINE
CONT DE
S
TRATEGIA
2020.
 
D
ECI
,
 
DUPĂ PĂREREA M
EA
,
 CHIAR CU EFORTURI
,
 
NU CRED CĂ
VOM PUTEA FI ÎN SITU
 AŢIA DE A
 ACCESA FONDURI DE LA
1
 IANUARIE
2014.
 
V
OM ÎNCEPE
,
PROBABIL
,
TOCMAIDIN
2015.
 
D
ECI
,
 
DUPĂ PĂREREA
MEA
,
ACEST
G
UVERN TREBUIE
-
ŞI DEA DEMISIA
,
 
TREBUIE SĂ
PLECE
,
 
PENTRU CĂ BANII
EUROPENI PE
2014-2020
SUNTUN SUBIECT FOARTE IMPORTANTPENTRU
R
OMÂNIA ÎN
URMĂTOAREA PERIOADĂ
.”
 
M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
I
DENTIFICAŢI TOATE PR
OIECTELE
BENEFICE COMUNITĂŢIL
OR LOCALE
,
 PE CARE ACTUALUL GUVERN LE
-
 ABLOCAT ÎN MOD NEJUSTIFICAT
.
 
 A
ŞA CUM LA
V
 ÂLCEA A FOST
BLOCATĂ DEZVOLTAREA TURISTICĂ
,
 SAU CUM S
-
 A FĂCUT ÎN
D
OLJ CU
DRUMUL PÂNĂ LA
C
 ALAFAT ŞI LA
C
RAIOVA CU CENTURA DE SUD A
ORAŞULUI
.
PROBABIL CĂ EXISTĂ M
ULTE ALTE
INVESTIŢII CARE AU F
OST BLOCATEPESTE TOT ÎN REGIUNE
 A NOASTRĂ
.”
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->