Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TERAPIA-COGNITIV

TERAPIA-COGNITIV

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by editalaura
TERAPIA-COGNITIV
TERAPIA-COGNITIV

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: editalaura on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

 
 
TERAPIA COGNITIV COMPORTAMENTAL
Ă
 IN BOLILE MINTALE SEVEREJesse H. Wright , Douglas Turkington , David G. Kingdon , Monica Ramirez Basco.SUMAR 1 INTRODUCEREPUNCTE CHEIE PENTRU TERAPEU
Ţ
I
1. Terapia cognitiv comportamental
ă
are ca
ţ
int
ă
simptome
ş
i probleme care pot firezistente la farmacoterapie.2. Terapia cognitiv comportamental
ă
 
ş
i-a ar 
ă
tat eficien
ţ
a in tratamentulschizofreniei,tulbur 
ă
rii bipolare si depresiei rezistente la tratament.3. Pentru tratamentul bolilor mintale severe este utilizat un model comprehensiv
ş
iintegrativ al terapiei cognitiv comportamentale.4. Terapeutul trebuie sa fac
ă
eforturi speciale pentru a stabili o rela
ţ
ie terapeutic
ă
 eficient
ă
atunci când lucreaz
ă
cu pacien
ţ
i dificili.5. Normalizarea, destigmatizarea
ș
i psihoeduca
ţ
ia sunt esen
ţ
iale în terapia cognitivcomportamental
ă
pentru tulbur 
ă
ri mintale severe.6. Metodele standard ale terapiei cognitiv comportamentale trebuie modificate siajustate pentru acesti pacien
ţ
i: restructurare, program de activitate, expunere si prevenirea r 
ă
spunsului.7. Metodele de cre
ş
terea aderen
ţ
ei la tratament sunt folositoare pentru pacien
ţ
ii care autulbur 
ă
ri mintale severe cu evolu
ţ
ie prelungit
ă
.8. Prevenirea rec
ă
derilor este un scop important al terapiei cognitiv comportamentale pentru tulbur 
ă
ri mintale severe.
CONCEPTE
Ş
I ABILIT
ĂŢ
I PENTRU PACIEN
Ţ
I . LEC
Ţ
II DE INV
ĂŢ
AT .
1. Tulbur 
ă
rile mintale ca schizofrenia, tulburarea bipolar 
ă
si depresia sever 
ă
suntfrecvente si o mare parte din simptome se int
ă
lnesc la mul
ţ
i pacien
ţ
i.2. Stresul poate produce sau agrava simptomele : înva
ţă
sa faci fa
ţă
stresului.3. Cele mai bune rezultate în tratamentul tulbur 
ă
rilor psihiatrice se produc atunci cândfaci o echip
ă
cu terapeutul
ș
i lucra
ţ
i efectiv împreun
ă
.4. Gândurile care ne vin in minte ( gândurile automate ) pot fi neclare
ş
i pot producemult distres; TCC te poate ajuta s
ă
opre
ş
ti gândurile automate verificând validitateaacestor gânduri.5. Exist
ă
multe strategii pentru a face fa
ţă
, le po
ţ
i înv
ăţ
a ca s
ă
-
ţ
i rezolvezi problemele.6. Terapia cognitiv comportamental
ă
are la baz
ă
un mare num
ă
r de studii de cercetarecare au ar 
ă
tat c
ă
acest tip de terapie ajut
ă
în tulbur 
ă
rile mintale severe.-1-
2 SELEC
Ţ
IE
Ş
I EVALUARE
 
 
PUNCTE CHEIE PENTRU TERAPEU
Ţ
I
1. Selec
ţ
ia este un proces activ care trebuie sa depisteze influen
ţ
ele pozitive
ş
i negativeasupra pacientului.2. Procesul de selec
ţ
ie trebuie individualizat în func
ţ
ie de starea prezent
ă
a pacientului,caracteristici personale si experien
ţ
e trecute.3. O evaluare psihiatric
ă
recent
ă
 
ș
i istoricul complet sunt baze excelente pentru terapiacognitiv comportamental
ă
. Trebuie acordat
ă
aten
ţ
ie persoanelor atunci c
ă
nd apar simptomele, amplitudinii delirului si halucina
ţ
iilor precum
ş
i leg
ă
turilor dintregânduri, afecte
ș
i comportament.4. Indica
ţ
iile pentru terapia cognitiv comportamental
ă
din tulbur 
ă
rile mintale severesunt largi
ş
i sunt pu
ţ
ine excluderi absolute.
CONCEPTE
Ş
I ABILIT
ĂŢ
I PENTRU PACIEN
Ţ
I . LEC
Ţ
II DE INV
ĂŢ
AT .
1. A primi ajutor de la terapie depinde de calitatea rela
ţ
iei dintre tine ca pacient
ş
iterapeut, ca om de incredere
ş
i de n
ă
dejde.2. Po
ţ
i construi o rela
ţ
ie terapeutic
ă
eficient
ă
dac
ă
î
ţ
i exprimi gândurile, sentimenteletale
ş
i discu
ţ
i în mod deschis despre problemele tale si tratamentul lor.3. Terapia cognitiv comportamental
ă
încurajeaz
ă
munca în echip
ă
între terapeut
ş
i pacient. Amândoi trebuie s
ă
ave
ţ
i roluri active în identificarea problemelor 
ş
i s
ă
 lucra
ţ
i împreun
ă
pentru solu
ţ
ii.-2-
3 NORMALIZARE
Ş
I EDUCA
Ţ
IE
 
 
PUNCTE CHEIE PENTRU TERAPEU
Ţ
I
1. Normalizarea îmbun
ă
t
ăţ
e
ş
te colaborarea
ş
i reduce stigma.2. Normalizarea
ş
i educa
ţ
ia sunt strategii de ajutor în lucrul cu pacien
ţ
ii în fiecare zi.3. Normalizarea poate fi folosit
ă
în siguran
ţă
în toate formele clinice
ş
i nu este înantagonism cu un model medical sau cu utilizarea unei medica
ţ
ii.4. Normalizarea
ş
i educa
ţ
ia se bazeaz
ă
pe modelul vulnerabilit
ăţ
ii.5. Pacien
ţ
ii trebuie s
ă
primeasc
ă
informa
ţ
ii educa
ţ
ionale corespunz
ă
toare niveluluicognitiv
ş
i tabloului clinic individual.
CONCEPTE
Ş
I ABILIT
ĂŢ
I PENTRU PACIEN
Ţ
I . LEC
Ţ
II DE ÎNV
ĂŢ
AT .
1. Tu nu e
ş
ti singur: uneori oamenii pot vedea sau auzi ceea ce nu este în realitate, potavea g
ă
nduri paranoide, schimb
ă
ri de dispozi
ţ
ie, perioade de depresie.2. Experien
ţ
ele pe care le-ai trait tu, le-au avut
ş
i mul
ţ
i oameni renumi
ţ
i sau de succes.3. Po
ţ
i in
ţ
elege cum se produc simptomele tale
ş
i vei inv
ăţ
a cum sa le faci fa
ţă
.4. Dep
ăş
e
ş
te stresul
ş
i reconstruie
ş
te-
ţ
i propriile for 
ţ
e.5. Te po
ţ
i ap
ă
ra în fa
ţ
a bolii
ş
i î
ţ
i po
ţ
i controla simptomele dac
ă
vei lucra cu terapeu
ţ
i
ş
icu medici.-3-
4 FORMULAREA CAZULUI . PLANIFICAREA TRATAMENTULUI .

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->