Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wonder Week

Wonder Week

Ratings: (0)|Views: 584|Likes:
Published by fernandoribeiromoc
Babies behaviour throughout there first year!
Babies behaviour throughout there first year!

More info:

Published by: fernandoribeiromoc on Aug 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

 
H
i nh
ng ng
ườ
i thích ph
ươ
ng pháp
ă
n d
m Baby Led Weaning
 
https://www.facebook.com/groups/388581614523333/ 
 
TÀI LI 
Ệ 
U THAM KH 
 Ả
WONDER WEEK 
07/2013
 
 
Hội những người thích phương pháp ăn dặm Baby Led Weaning 
https://www.facebook.com/groups/388581614523333/
2
Đ
ây là tài li 
đượ 
c m 
Ong Bông Thanh L
 ị 
ch (Facebook) d 
 ị 
ch và 
đượ 
c t 
ng h 
ợ 
p, chia s 
 
i group “ 
i nh 
ữ 
ng ng 
ườ 
i thích ph 
ươ 
ng pháp 
ă
n d 
m Baby Led Weaning 
”  https://www.facebook.com/groups/388581614523333/  ).
i s 
ự 
sao chép, chia s 
ngoài group vui lòng ghi rõ ngu 
n s 
ư 
u t 
m.Xin c 
ơ 
n!! 
 
 
Hội những người thích phương pháp ăn dặm Baby Led Weaning 
https://www.facebook.com/groups/388581614523333/
3
L
ờ 
i t 
ự 
Wonder week có th 
hi 
đơ 
n gi 
n là th 
ờ 
i
ỳ 
con “b 
ng nhiên” tr 
ở 
nên “r 
t
ư 
”, hay g 
ng, hay th 
ứ 
c
y khóc lúc n 
ử 
đ 
êm, bi 
ế
ng 
ă
n.. mà không ph 
i do 
m/s 
t.
Đ
ây là giai 
đ 
ướ 
đệ
để
con chu 
n b 
 ị 
có nh 
ữ 
ng b 
ướ 
c ti 
ế
n v 
ượ 
t b 
c v 
các k 
ỹ 
ă
ng m 
ớ 
i.
Wonder Weeks (ww) là th
i gian mà các con t
p trung phát tri
n k
n
ă
ng và tinh th
ncho nên quên h
ế
t c
 
ă
n và ng
.
 
Tu
n này các m
ph
i
đươ
ng
đầ
u v
i 3 C’s_ Crying, clinginess, crankiness
.
 
Th
ườ
ng các tu
n này các con h
c cách hóng chuy
n, h
c l
y, h
c bò, h
c ng
iho
c h
c
đ
i (t
t nhiên không ph
i trung kh
p nh
ư
ng th
ườ
ng là s
kh
i
đầ
u c
a m
tb
ướ
c phát tri
n m
i).
 
Wonder weeks còn là phát tri
n v
trí não (mental leap).
 
Đ
i
n hình c
a các WW là các con c
c cáu b
n, không
ă
n không ng
.
Các m
 t
ườ
ng con b
 
m hay “b
làm sao”. Trên th
c t
ế
là các con
đ
ang vào giai
đ
o
n phát tri
n v
trínão nên b
bê phát tri
n th
ch
t. Các m
hi
u
đượ
c
đ
i
u này thì
đỡ
làm kh
mình và làm kh
 các con.
 
 
Wonder week có 10 major leaps vào các tu 
n sau: 
5-8-12-19-26-37-46-55-64-75 
.Th 
ườ 
ng 
bi 
u hi 
n
ắ 
đầ
u tr 
ướ 
đ 
ó kho 
ng 3-4 tu 
và 
ế 
t thúc vào nh 
ữ 
ng tu 
n
trên 
.Có bé s 
ớ 
m h 
ơ 
n có bé mu 
n h 
ơ 
n, có bé b 
 ị 
tháng, có bé ch 
ỉ 
 ị 
vài ngày.
ướ 
đ 
ây là m 
t vài chia s 
ủ 
a các m 
trong “H 
i nh 
ữ 
ng ng 
ườ 
i thích ph 
ươ 
ng pháp 
ă
n
m Baby Lead Weaning” ( http://www.facebook.com/groups/388581614523333 
 
 )
 Wonderweek,
đặ
c bi 
t là ph 
n
 ị 
ch tài li 
u
ủ 
a
 Ong Bông Thanh L
 ị 
ch 
ừ 
sách The Wonder Weeks c 
a Hetty van de Rijt Ph.D và Frans Plooij, Ph.D.
n d 
 ị 
ch hoàn toàn v 
ớ 
i m 
đ 
ích phi th 
ươ 
ng m 
i, dành cho các m 
tham kh 
o và tìm hi 
u.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->