Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Felsefenin sefaleti

Felsefenin sefaleti

Ratings: (0)|Views: 369 |Likes:
Published by che_1955

More info:

Published by: che_1955 on May 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2013

pdf

text

original

 
FELSEFENİN SEFALETİM. PROUDHON'UN SEFALETİN FELSEFESİ'NE CEVAPKARL MARXÇeviren Erdoğan BAŞARİÇİNDEKİLERBirinci Almanca Baskıya Önsöz, Friedrich EngelsSöze Başlamadan, Karl MarxBİRİNCİ BÖLÜM: Bilimsel bir keşif Kullanım değeri ile değişim değerinin birbirine karşıtlığıKurulmuş değer veya yapma (sentetik) değer 
 
Değerin nispîliği kanununun uygulanmasıA. ParaB. Artı-emekİKİNCİ BÖLÜM: Ekonomi Politiğin MetafiziğiMetotBirinci gözlemİkinci gözlemÜçüncü gözlemDördüncü gözlemBeşinci gözlemAltıncı gözlem Yedinci ve sonuncu gözlemİş-bölümü ve makineler Rekabet ve tekelMülkiyet veya toprak rantıGrevler ve işçilerin güç birliğiEKLERKarl Marx'tan P. V. Annenkov'a mektupSerbest ticaret üzerine konuşma, Karl MarxEkonomi Politiğinin Eleştirisine Katkı'dan bir parçaKarl Marx'tan J. B. Schweitzer'e mektupBİRİNCİ ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZELİNİZDEKİ eser 1846-47 kışında, Marx yeni tarih ve ekonomi görüşünün esasözelliklerini duruluğa kavuşturduğu zaman, meydana getirilmişti. Proudhon'unhenüz yayınlanmış olan Le Systeme des Contradictions Economiques ouPhilosophie de la Misere'i ona, bu esas özellikleri zamanın Fransız sosyalistleriarasında başlıca yeri işgal edecek olan bir adamın görüşlerine karşı çıkarmaksuretiyle, açıklamak fırsatını verdi. İkisinin, [Marx ve Proudhon'un -ç.], Paris'te sıksık sabahlara kadar ekonomik sorunları tartıştıkları zamandan bu yana, yollarıgittikçe daha fazla birbirinden ayrılmış bulunuyordu; Proudhon'un kitabı artıkaralarında aşılmaz bir uçurumun bulunduğunu göstermişti. Susmak imkânsızdı vebu cevabıyla Marx, onarılmaz kopuşu tescil etti.Marx'ın Proudhon hakkındaki genel görüşü, bu kitapta ek olarak yayınlanan ve1865'te Berlin'de Sozialdemokrat'ın 16., 17. ve 18. sayılarında çıkmış bulunanmakalede 1 bulunabilir. Makale, Marx'ın o gazete için yazdığı tek makaledir. Herr vonSchweitzer'in bu gazeteyi derebeyliğin ve hükümetin dümen suyunda yürütmeteşebbüsleri kısa zamanda meydana çıkınca bu durum, bizi, hemen birkaç haftasonra bu gazeteyle iş birliğimizin sona erdiğini açıkça bildirmek zorunda bırakmıştı.Bu eser, tam şu sırada Almanya için, bizzat Marx'ın önceden katiyengöremediği, bir önem taşıyor. Proudhon'a yüklenirken, o zaman adını bile bilmediği,bugünün mevki peşinde koşanlarının gözbebeği (idolü) Rodbertus'a vurduğununasıl bilebilirdi?Marx'ın Rodbertus'la ilişkisinin ele alınacağı yer burası değildir; bu fırsatşüphesiz çok yakında elime geçecektir. Şimdilik şu kadarını belirtmek yeter:Rodbertus; Marx'ı kendisinden "çalmakla" ve kendisinin Zur Erkenntniss, etc.
 
eserini "kendisini zikretmeden, Kapital'de serbestçe kullanmış olmakla" ithamederken, ancak anlaşılmamış bir dehanın kederi ve burukluğuyla ve Prusya dışındaolup bitenler, özellikle de sosyalist ve ekonomik edebiyat konusunda dikkat çekicibilgisizliği ile açıklanabilecek olan bir duruma, iftiracılığa düşmektedir.Rodbertus'un ne bu hücumları ne de yukarda adı geçen eseri Marx'ın gözüne hiçilişmiş değildi: Rodbertus hakkında bütün bildiği onun üç Sozialen Briefe'inden(social letters) ibaretti ve bunları da 1858 veya 1859'dan önce asla bilmiyordu.Bu mektuplardaki, Rodbertus'un "Proudhon'un kurulmuş değeri"niProudhon'dan önce keşfetmiş olmak iddiası, çok daha esaslıdır; ama burada da ilkkâşif olmakla, haksız yere övünüyor. Her halde, o, bu sebeple bu eserin tenkitlerininkapsamı içine girmiş bulunuyor, ve bu, bizi, onun 'temel' küçük eseri Zur Erkenntniss unsrer staatswirtschaftlichen Zustände, 1842, üzerinde ve bu eseriProudhon'u bilinçsiz de olsa önceden sezdirdiği ve Weitling'in komünizminihissettirdiği ölçüde, kısaca durmak zorunda bırakıyor.Çağdaş sosyalizm, hangi eğilimde olursa olsun, burjuva ekonomi politiğindenhareket ettiği sürece, hemen sadece Ricordo'nun değer teorisine bağlanır.Ricardo'nun 1817'de Principles'inin hemen başında ilân ettiği iki önemli teorem[yani -ç.] 1° herhangi bir metaın değerinin, sadece, onun üretimi için gerekli olanemek miktarı tarafından belirlendiği; 2° toplam sosyal emeğin ürününün üç sınıf arasında: toprak sahipleri (rant), kapitalistler (kâr), ve işçiler (ücret) [olarak -ç.]bölündüğü, İngiltere'de 1821'den beri sosyalist sonuçlar çıkarmak için ve öylederinlikle ve açık seçik olarak kullanılmıştır ki şimdi artık hemen tamamen ortadankaybolmuş ve büyük ölçüde Marx tarafından yeniden bulunan bu edebiyat, Kapitalçıkıncaya kadar geçilmemiştir. Bunun üzerinde başka zaman duracağım. ÖyleyseRodbertus 1842'de yukardaki bu teoremlerden kendi payına sosyalist sonuçlar çıkardıysa, bu, o zaman bir Alman için elbette çok önemli bir adımdı, fakat sadeceAlmanya için yeni bir keşif idi. Marx, Ricardo teorisinin böyle bir uygulamasının yeniolmadığını, böyle bir kuruntu içinde bulunan Proudhon'a ispat ediyor."İngilteredeki ekonomi politik eğilimini yakından tanıyan herkes, o ülkedekihemen bütün sosyalistlerin zaman zaman Ricardo teorisinin eşitlikçi uygulanmasınıönerdiklerini bilmezlikten gelemez. M. Proudhon'un okuması için biz şunları analım:Hodgskin, Political Economy, 1827; William Thompson, An Inquiry into thePrinciples of the Distribution of Wealth Most Conducive to Human Happiness, 1824;T. R. Edmonds, Practical Moral and Political Economy, 1828, vs. vs. ve daha dörtsayfa vs.. Bir İngiliz komünisti olan Mr. Bray'i konuşturmakla yetinelim. Onun dikkatçekici eseri Labour's Wrongs and Labour's Remedy, Leeds, 1839'dan..." 2Ve sadece Bray'den alınan parçalar, Rodbertus'un öncelik iddiasının büyük bir kısmına son verir.O zamanlar Marx henüz British Museum'un okuma salonuna girmemişti. Parisve Brüksel kütüphanelerinin dışında, 1845 yazında İngiltere'de birlikte yaptığımız altıhaftalık bir gezi sırasında gördüğü benim kitaplarımın, özetlerimin ve notlarımındışında, o sadece Manchester'de elde edilebilen kitapları incelemişti. Demek ki, sözkonusu edebiyat 1840'larda asla bugünkü kadar ulaşılmaz değildi. Buna rağmen,bunlar Rodbertus için hep meçhul kaldıysa, bunu sadece onun Prusyalı olmasındangelen dar görüşlülüğüne vermek gerekir. O, özgül Prusya sosyalizminin gerçekkurucusudur ve nihayet böyle tanınmış bulunuyor.Bununla beraber, Rodbertus sevgili Prusya'sında bile rahatsız edilmedenkalamadı. 1859'da Marx'ın Zur Kritik der Politischen Ökonomie, I'i Berlin'deyayınlandı. Orada, iktisatçıların Ricardo'ya itirazları arasında ikinci itiraz olarak şugörüşün ileri sürüldüğünü 40. sayfada gösterir:

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cem Şanlı liked this
quickwalker liked this
chavismo liked this
Aycem Asav liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->