Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
59Activity
P. 1
Neoplasias Definiciones y Conceptos

Neoplasias Definiciones y Conceptos

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 9,172|Likes:
Published by yuri

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: yuri on May 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

 
IHKWAMTJMT BHCJIJDJKIHT Z DKIDHWRKT
@mtm mikv`ma bh rhnjbk! dki xi dvhdj`jhirk }xh tkfvhwmtm ma bh akt rhnjbkt ikv`maht z ikdkkvbjimbkt dki ha bh êtrkt! dkithvsm ha `jt`k dmvídrhv h|dhtjsk xim sh~ dkidaxjbk hahtrà`xak }xh wvkskdô ha dm`fjk)Dakimajbmb> xim þijdm dêaxam }xh lm txcvjbk bmýk hi BIM h`wjh~m m lmdhv bjsjtjkihtwvkbxdjhibk ihkwamtjm)Dkitrjrxjbm wkv bkt hah`hirkt wvjidjwmaht>
=)
Wmvêi}xj`m ,dêaxamt bh wmvêi}xj`m*> tki amt dêaxamt }xh tki rx`kvmaht! ht bhdjv amt}xh wvkajchvmi)
6)
Htrvk`m> Dkitrjrxjbk wkv rhnjbk dkihdrjsk ,cjfvkfamtrk! dkaíehik* z smtkt tmiexàihkt)H|jtrjvíi rx`kvht }xh rjhihi `xdlk htrvk`m z wkdk wmvêi}xj`m! amt dêaxamt bh htrktrx`kvht th hidkirvmvmi `xz fjhi ixrvjbmt! dxmibk th bm htrm tjrxmdjôi th bjdh }xh thwvhthirm `xdlm vhtwxhtrm bht`kwamtjdm! ht bhdjv! mfxibmirh rhnjbk dkihdrjsk } mdk`wmýmm xim ihkwamtjm `majeim) ,Hn) Akt Dmvdjik`mt*? whvk rm`fjêi lmfvíi rx`kvht }xh rjhihiwkdk htrvk`m z `xdlk wmvêi}xj`m! htrkt rx`kvht th dmvmdrhvj~mi wkv}xh rjhihi ihdvktjt!bhfjbk m }xh amt dêaxamt vhdjfhi wkdm jvvjemdjôi) ,Hn) Akt tmvdk`mt*)
Hwjbh`jkakeàm
Jidjbhidjm> ht bjchvhirh hi vhamdjôi lk`fvh+`xnhv z ha tjrjk bkibh th wvhthirmi)Ha díidhv `mt cvhdxhirh ht ha dmvdjik`m smtk dhaxamv k bh wjha)Hi am @xnhv> Díidhv bh `m`m! díidhv bh dhvsj|)! REJHi ha lk`fvh> Díidhv bh wvôtrmrm! REJ! díidhv bh wxa`ôi)
Hbmb> Ht bjchvhirh bha rjwk bh ihkwamtjm }xh th wxhbm wvhthirmv hi ijýkt mbjchvhidjm bh akt midjmikt>Ijýkt z nôshiht> jidjbhidjm bh ihkwamtjmt }xh th kvjejimi m wmvrjv bh akt ajickdjrkt!`xz cvhdxhirht ahxdh`jmt k akt ajick`mt? rm`fjêi amt ihkwamtjmt }xh th kvjejimi bhdêaxamt ehv`jimaht ,vh`mihirht h`fvjkimvjkt*)Amt ihkwamtjmt `majeimt ik tki cvhdxhirht hi akt ijýkt k hi akt shihtehihvma`hirh th wvhthirmi hi wmdjhirht `mzkvht bh 87 mýkt)
Cmdrkvht m`fjhirmaht z ehkevmcjdkt> vhamdjkimbk dki am akdmaj~mdjôi ehkevícjdm) Hn)>@ê|jdk — díidhv bh htrk`mek! Fvmtja-díidhv bh dhvsj|*)
Hichv`hbmbht mtkdjmbmt
Cmdrkvht vhamdjkimbkt dki ha lxêtwhbHi rkbkt akt tjrjkt wxhbhi wvhthirmvth ihkwamtjmt `majeimt k fhijeimt)
DAMTJCJDMDJKI BH AM IHKWAMTJM
Kvjehi0h|rjvwh0ajimnh)Amt ihkwamtjmt th wxhbhi kvjejimv m wmvrjv bh> Hdrkbhv`k@htkbhv`kHibkbhv`k
 
Th wxhbhi bjsjbjv hi bkt evmibht evxwkt> amt }xh th kvjejimi m wmvrjv bh akt hwjrhajkt z amt}xh th kvjejimi bha `hthi}xj`m)Wxhbhi h|jtrjv rx`kvht `j|rkt k fjcítjdkt bkibh wvkajchvmi dêaxamt rx`kvmaht hwjrhajmaht zdêaxamt rx`kvmaht `hthi}xj`maht) ,Hn) Eaíibxam `m`mvjm ,cjfvkmbhik`m*! eaíibxam tmajsmv ,mbhik`mwahk`kvck**)Akt rx`kvht wxhbh thv bh kvjehi hwjrhajma! `hthi}xj`ma! `j|rk k bh dêaxamt ehv`jimaht,waxvjwkrhidjma? dxmibk th wvhthirm wxhbh aam`mvth rhvmrk`m! th bm am h|wvhtjôi bh amt 4aàihmt dhaxamvht*)Bh mdxhvbk m amt dmvmdrhvàtrjdmt `kvckakeàmt k bh dk`wkvrm`jhirk! amt ihkwamtjmt thbjsjbhi hi rvht evxwkt> Fhijeimt! fkvbhvajih ,evmbk jirhv`hbjk bh `majeijbmb k fmnkwkrhidjma `majeik* k `majeimt)
IHKWAMTJMT FHIJEIMT>
Am `mzkvàm ik `mrmi! whvk wxhbh lmdhvak wvkskdmibk dk`wajdmdjkiht)Wxhbh thv bh kvjehi hwjrhajma z `hthi}xj`ma? amt bh kvjehi ehv`jima tki wkdk dk`xiht)@hthi}xj`ma 
>
Tki aam`mbkt dki ha txcjnk k`m! bh mdxhvbk ma rjwk bh dêaxam),@þtdxakt! lxhtk! dmvràamek! RD whvjcêvjdk! rhnjbk mbjwktk*)Hn) Cjfvkfamtrk> Cjfvk`mIhvsjk> Ihxvk`mLxhtk> Ktrhk`mDmvràamek> Dkibvk`mRhnjbk mbjwktk> Ajwk`mHwjrhajmaht> Th damtjcjdmi theþi ha rjwk bh dêaxam! wmrvôi mv}xjrhdrxvma z maeximt shdht ha tjrjkbh xfjdmdjôi>Hn) Htrk`mek> Tj th ckv`m xi iôbxak }xh wvkrxzh lmdjm am ax~ bh am dmsjbmb th aam`mvmwôajwk! whvk tj ik th ckv`m xim wvkrxdjki tjik xi evxwk bh dêaxamt thví mbhik`m)
Wôajwk>
Ihkwamtjm fhijeim bh kvjehi hwjrhajma rmwj~mbm wkv xi hwjrhajk ,bha `jt`k rjwk bhdêaxam bha }xh th ckv`k* }xh vhdxfvh xi rmaak bh rhnjbk cjfvkdkihdrjsk smtdxamvj~mbk)Hi am `mzkvàm bh amt shdht th xfjdm hi am ax~ bh xim sàtdhvm k hi am wjha) ,R vhtwjvmrkvjk! R)xvjimvjk! wjha*)Tj am ahtjôi fhijeim ckv`m xim htrvxdrxvm hi ckv`m bh bhbkt th bhik`jim
wmwjak`m
! zm}xh tki smvjmt wvkzhddjkiht rmwj~mbmt wkv hwjrhajk)
Djtrkmbhik`m>
Ihkwamtjm fhijeim bh kvjehi hwjrhajma }xh th wxhbh bmv hi dxma}xjhv ôvemik z th dmvmdrhvj~m wkv }xh ckv`m xi htwmdjk }xàtrjdk rmwj~mbk wkv xi hwjrhajk }bhtdmitm tkfvh rhnjbk cjfvkdkihdrjsk)
Mbhik`m>
Ihkwamtjm fhijeim bh kvjehi hwjrhajma }xh wxhbh shvth bh bkt ckv`mt>=)Wxhbh ckv`mv rxfkt)6)Wxhbh ckv`mv ihkwamtjmt m wmvrjv bh dêaxamt }xh rjhihi cxidjôi eamibxamv) Hn) Aktlhwmrkdjrkt! tj h|jtrh wvkajchvmdjôi bh lhwmrkdjrkt ckv`mi xi iôbxak tôajbk bhlhwmrkdjrkt! mtà ik ckv`hi rþfxakt th bhik`jimvm mbhik`m)
IHKWAMTJMT @MAJEIMT>
@hthi}xj`maht> Tki aam`mbmt dki ha txcjnk ‑Tmvdk`m‐)Hn) Ajwk`m> Ajwktmvdk`mLxhtk> Ktrhktmvdk`m
 
Smtkt> Lh`miejktmvdk`m@þtdxak ajtk> Ahjk`jktmvdk`mHwjrhajmaht> Tki aam`mbmt dki ha txcjnk ‑Dmvdjik`m‐)Hn) Hwjrhajk lþ`hbk k htdm`k-dhaxamv> Dmvdjik`m bh hwjrhajk htdm`k-dhaxamv)Hwjrhajk dki cxidjôi eamibxamv> Mbhikdmvdjik`m)
IKRMT>
Ik h|jtrhi rx`kvht `majeikt bh ajickdjrkt)
Akt rx`kvht bh kvjehi hi am `hbxam ôthm> Ahxdh`jm
Akt rx`kvht bh kvjehi cxhvm bh am `hbxam ôthm> Ajick`m)
@hamik`m> Mbhdxmbm`hirh thvjm `hamikdmvdjik`m)
Th`jik`mt> Rx`kv `majeik bh akt rþfxakt th`jiàchvkt! ihkwamtjm bh kvjehi ehv`jima),whvtkimt nôshiht*)
Dkvjtrk`m> Rhnjbk hdrôwjdk! ik ht xim ihkwamtjm! wxhbhi lmfhv hi rkbkt akt tjrjkt) Hn)Wíidvhmt hdrôwjdk hi ha htrk`mek? `xdktm eítrvjdm hdrôwjdm hi ha dkaki)
Lm`mvrk`m> Dvhdj`jhirk bhtkvbhimbk bh xi rhnjbk wvkwjk bha ôvemik whvk hi hatjrjk }xh ik bhfhvàm htrmv)Hn) Lm`mvrk`m bh dmvràamek hi ha wxa`ôi)Th dkitjbhvm fhijeik)
DMVMDRHVJTRJDMT ]XH MZXBMI M DAMTJCJDMV IHKWAMTJMT
=)Bjchvhidjmdjôi z mimwamtjm>
Bjchvhidjmdjôi> ht dxmibk xim dêaxam ihkwaítjdm th wmvhdh rmirk cxidjkima dk`k`kvckaôejdm`hirh m am dêaxam bh am }xh th kvjejik! bhwhibjhibk bh htrk wxhbhi thv>- Fjhi bjchvhidjmbm> Dxmibk th wmvhdh m am dêaxam bh kvjehi)- @kbhvmbm`hirh bjchvhidjmbm> Dxmibk dmtj ik th wmvhdh)- Wkfvh`hirh bjchvhidjmbm> Dxmibk bhcjijrjsm`hirh ik th wmvhdh m am dêaxam bhkvjehi! tjiôij`k bh mimwamtjm)Mimwamtjm0Rx`kv `majeik> Amt dêaxamt mimwaítjdmt th dmvmdrhvj~mi wkv>Lmz wahk`kvcjt`k ,smvjmdjôi bha rm`mýk z `kvckakeàm bh am dêaxam z ha iþdahk*Dêaxamt ljwhvdvk`mrjdmt ,dki `xdlk MBI z `mt ktdxvmt*Am dvk`mrjim h`wjh~m m ckv`mvth hi evx`kt ,`mvejimdjôi bh am dvk`mrjim*Am @jrktjt ht mràwjdm ,4 k 2 lxtkt wkamvht*Ixdahkak wvk`jihirh)@xarjixdahmdjôi)Am `mzkvàm bh amt ihkwamtjmt fhijeimt tki fjhi bjchvhidjmbmt! `jhirvmt amt `majeimtwxhbhi thv bh amt 4)Ikrm> Am bjchvhidjmdjôi z mimwamtjm th wxhbhi xtmv hi `hthi}xj`m z hwjrhajk! whvkam bjtwamtjm th xtm tkak wmvm hwjrhajk? bjchvhirh ma rêv`jik bh am hichv`hbmb ,Hn)Bjtwamtjm dkieêijrm bh dmbhvm*)Dmvmdrhvj~mbm wkv> Wahk`kvcjt`kLjwhvdvk`mrjt`kWhvbjbm bh am wkamvjbmbMarhvmdjôi hi am vhamdjôi iþdahk+djrkwamt`m)
Dmvdjik`m ji tjrx> Rêv`jik xrjaj~mbk þijdm`hirh hi akt hwjrhajkt k ihkwamtjmthwjrhajmaht)

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
Marz Arellano liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Antonieta Hdz added this note
bien
Ruben Quiroga added this note
Genial¡¡
Valeria Amaya added this note
Bubuenisimo!!!
Gaby Lapa Cancho added this note
k bueno hee
Ketley Castro da Costa added this note
buenisssimooo..gracias!!
Noelia Montenegro liked this
Alma Canahui added this note
excelente documento!!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->