Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obitelj, brak, srodstvo

Obitelj, brak, srodstvo

Ratings: (0)|Views: 4,770|Likes:
Published by Ivana Rokta Kordek
Obitelj, brak, srodstvo
Obitelj, brak, srodstvo

More info:

Published by: Ivana Rokta Kordek on May 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
- 1 -
OBITELJ, BRAK I SRODSTVOŠTO JE OBITELJ
-
obitelj – relativno trajna grupa povezana srodstvom, brakom ili usvajanjem, čijičlanovi žive zajedno, ekonomski surađuju i skrbe za potomstvo
-
u hrv. jeziku osim riječi obitelj postoji i riječ porodica – razlika – riječ obiteljdolazi od obitavati, tj. živjeti zajedno, dok se riječ porodica odnosi na srodstvo
-
teškoću definiranja obitelji predstavlja i nevjerojatna raznolikost u uređivanjuobiteljskih, srodničkih i bračnih odnosa u različitim kulturama – neke od razlikasu – 1.SASTAV OBITELJI – društ. odnosi između muškaraca i žena mogu bitiuređeni s obzirom na bračni ili na srodnički odnos- u nukl. obitelji osnova za uređenje onosa su supružnici i njihovi potomci(krvno srodstvo manje važno)- u prošitenoj ob. je važno upravo krvno srodstvo; nuklearna obitelj – značajkamodernih društava, a proširena tradicionalnih društava- većina pripadnika moder. društ. rađa se i živi u dva tipa nukl. ob. – obiteljorjentacije (tip obitelji koju čine majka, otac, braća i sestre) i obitelj prokreacije (činimo je mi (kao majka ili otac) i naša djeca
-
smatralo se da nuklearna obitelj i industrijalizacija idu zajedno; nije nužno; akousporedimo nazive rodbinskih odnosa onda možemo vidjeti kako se, npr. Hrv. pripada ind. zemljama, kod nas još uvijek rabe nazivi za proširenu obitelj – ujak,stric, tetka,... – ti nazivi govore o tome kako porodica (kao srodstvo) ima ulogu unašim životima, iako većina stan. Hrv. živi u nuklearnim obiteljima; našerodoslovno nazivlje razlikuje srodstvo po majčinoj i očevoj liniji – različito nazivamuževljeve i ženine srodnike; činjenica – precizno određivnje srodnika prisutnije je u ruralnim krajevima Hrvatske, dok se u urbanim krajevima rabe općenitijeoznake – npr. šogor ili kunjado2.NASLJEĐIVANJE – tri načina – partilinearno nasljeđivanje (priznavanje porijekla i nasljeđivanje po očevoj liniji), matrilinearno (znači isto po majčinojliniji)- ne odnosi e samo na nasljeđivanje imovine – npr. Židov je onaj kojemu jemajka Židovka- u većini modernih društava i podrijetlo i nasljeđe određuju se bilinearno (objelinije su jednako važne)3.OBITAVANJE – društva se razlikuju glede očekivanja o tome gdje ćenovovjenčani par obitavati; partilokalne obitelji žive u domaćinstvu ilizajednici obitelji mladoženje dok materilokalne obitelji kod nevjestine; umodernim društvima većina je obitelji neolokalna – obitelj obitava neovisno oroditeljima i rođacima4.ODNOSI MOĆI – ne ovise samo o osobinama ličnosti članova obitelji nego suuređeni običajima i ponekad zakonima; patrijahalnost znači da najvažnije
 
- 2 -
odluke donosi najstariji muškarac u obitelji (u povijesti – Židovi, Grci,Rimljani; u novijoj u Kini i Japanu); naš izraz GLAVA OBITELJI izražava tajodnos – to je muškarac ili dječak (ako nema odraslih muških članova); pojam patrijahal. se danas rabi za označavanje općenitog položaja žena u društvu – žene i u modernim društ. često imaju podređeni položaj, u manjoj mjerisudjelovanja u donošenju odluka, manje su plaće za istovrsne poslove- matrijaharne obitelji – poredak u kojem žene donose najvažnije odluke; ne postoje povjesni dokazi da je to prevladavalo u nekom društvu; u suvremenimdruštvima neke obitelji označujemo matrijahar. – smrt supruga ili razvod kojimse djeca dodjeluju majci znače to da žena odlučuje o najbitnijim pitanjimaživota obitelji- egalitarna obitelj – znači jednaku raspodjelu moći između supružnika; sveveći stupanj obrazovanja žena, stopa zaposlenosti žena i demokratsko ozračje,gdje svatko ima svoja prava, doprinose shvaćanju odnosa u obitelji kaoravnopravnih i partnerskih; najčešći oblik modernih obiteljiFUNKCIONALISTIČKA PERSPEKTIVA NA OBITELJI
-
obitelj ima mnogobrojne funkcije – 1.REGULACIJA SPOLNOG PONAŠANJA – svako društvo nastoji urediti spolno ponašanje svojih članova – nigdje ne postoji potpuna sloboda u tom pogledu; bračni i obiteljski sustav služi uređivanju spolnog ponašanja njegovih članova
2.
REPRODUKCIJA – da bi se održalo, društvo mora obnavljati članove iz naraštajau naraštaj; obitelj je stabilno, trajno i institucionalizirano sredstvo kojim se toosigurava3.SOCIJALIZACIJA – rađanje novi članova društva Parsons je nazvao “barbarskominvazijom”; novorođeni članovi društ. mogu postati različiti odrasli članovi, takoda je socijalizacijska funkcija obitelji izuzetno važna za društvo; u moder. društ. postoje i drugi čimbenici soc., ali obitelj je najvažnija – roditelji posvećuju posebnu pozornost djetetovu ponašanju prinoseći mu jezik, vrijednosti, norme ivjerovanja vlastite kulture; na taj način obitelj je posrednik između pojedinca i širezajednice4.SKRB, ZAŠTITA I EMOCIONALNA POTPORA – ljud. potomstvo, za razliku odživotinja, vrlo dugo ovisi o roditeljima (npr. u potrebi za hranom, odjećom iskloništem); u svim društvima je ob. najvažnije mjesto gdje se ta skrb ostvaruje;ljudi imaju i emocionalne potrebe koje mogu zadovoljiti samo u interakciji sdrugima i upravo je ob. mjesto intime; zdravi obiteljski odnosi pružaju druženje,ljubav, sigurnost i općeniti osjećaj dobrobiti5.PRIDAVANJE DRUŠTVENOG POLOŽAJA – ob. smješta svoje nove članove uodređenu mrežu društvenih odnosa pripisujući svakom članu određeni status;dijete se uči odnosima unutar obitelji i postaje svjesno pripadnosti široj društvenojgrupi
 
- 3 -
-
funkcionalistička perspektiva upravlja našu pozornost na neke nužne pretpostavkeskupnog života i na strukturalne odgovore na te zahtjeve
-
iako se u moder. društ. neke od funkc. obavljaju u specijaliziranim institucijama(npr. briga o maloj djeci), obitelj ostaje najvažnija za zadovoljavanje spomenutihfunkcija
-
neki soc. ob. smatraju sustavom niske funkcionalnosti jer je u moder. društ.izgubila svoju produktivnu funkciju iz doba trad. društ. i postala samo potrošačka jedinica društvaKONFLIKTNA PERSPEKTIVA NA OBITELJI
-
 prema navedenim funkcijama, konfliktni teoretičari drže da je obitelj mjesto gdjese očituje dominacija muškaraca
-
Friedrich Engels – brak je pozornica gdje se dobrobit jedne grupe ostvaruje potlačivanjem druge
-
am. soc. Collins – muškarci su seksualni agresori, a žene seksualne nagrade zamuškarce
-
u mnogim društvima (prema njegovom mišljenju) na žene se gledalo kao naseksualno vlasništvo identično s vlasništvom nad zemljom ili zgradama te je brak u stvari ugovor o seksualnom vlasništvu
-
u zap. tradiciji to je vidljivo – brak nije valjan ako nije seksualno konzumiran,silovanje u braku dugo se nije smatralo kriminalnim činom, a gl. razlog za razvod braka bila je seksualna nevjera
-
smatra da su se stvari u zadnje vrijeme poboljšale – položaj žena u društvu
-
očevi nemaju toliku kontrolu nad kćerima; žene na seksualnom tržištu mogu ponuditi seksualnost u zamjenu za bogatstvo budućih muževa s tim da mora bitiseksualno poželjna ali i teško dostupna (kulturna posljedica); seksualnost postaje predmetom trgovanja, a ženstvenost i djevičanstvo društveni ideali
-
s obzirom na današnji položaj – ekonomski sve neovisnije, žene u moder. društ.imaju mogućnost da odnose s muškarcima usmjere prema zabavi i užitku, a nenužno prema brakuBRAK U USPOREDNOJ PERSPEKTIVI
-
 brak je društveno prihvaćena seksualna zajednica diju ili više osoba različitogspola (u nekim kulturama je dopušteno između istog spola)
-
dva su osnovna oblika braka – MONOGAMIJA i POLIGAMIJA (podvrstePOLIGINIJA i POLIANDRIJA)1.Monogamija – brak jednog muškarca s jednom ženom; u većini zap. društava je tonormalan i prirodan oblik braka; zakonom je zabranjeno istodobno biti u braku sviše osoba, mada je prisutna uzastopna monogamija; prisutna je samo u 1/5

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vrani liked this
kata_tomic9369 liked this
Tomislav Begić liked this
Sabina Alilovic liked this
Adela Pasalic liked this
Vladimir Gundić liked this
Popic Marija liked this
muggler liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->