Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.1. Vocalismo II: vocalismo átono, hiatos e ditongos

3.1. Vocalismo II: vocalismo átono, hiatos e ditongos

Ratings:
(0)
|Views: 187|Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on May 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
3. Formación do sistema fonolóxico do galego medieval 3.1. Vocalismo II: vocalismo átono, hiatos e ditongos 
 
Historia da lingua galeg
2008/2009USC
 1
1. Vocalismo átono1.1. Introdución
1.1.1. Posicións
As vogais átonas poden ter diferente
intensidade
, dependendo de:1)
Posición
no seo da palabra:a)
 Inicial 
: máis intensa cá final.b)
 Medial 
: menos intensa e, ademais, é frecuente que se produza síncope.c)
 Final 
.1) Relación co
acento principal
da palabra:a)
Pretónica
.b)
Postónica
.Do
cruzamento
destes
dous criterios
obtemos as seguintes posicións:1) Posición
 átona inicial 
.2) Posición
 pretónica interna
.3) Posición
 postónica interna
.4) Posición
 átona final 
.
1.1.2. Características
1) Adoita ter
menos unidades
có vocalismo tónico. No caso do galego seríana)
 Posición interna
: cinco
, aínda que pode haber
excepcións
vinculadas á
derivación morfolóxica
máis cá evolución fonética.b)
 Posición final 
:
tres
, aínda que puido haber cinco arcaicas.2) Están
máis suxeitas
a procesos de
adición
,
subtracción
ou
indución
cásposicións tónicas. De aí que no galego medieval atopemos diferentes variantescoma
 pedir / pidir 
,
cobrir / cubrir 
ou
ocajón / cajón
(<
OCCAS
ĬŌNĒ
)
1.2. Posición átona inicial
1)
N
ÚMERO DE UNIDADES
:a) En xeral, na posición átona inicial atopamos
cinco vogais
:
i
(<
Ī
)
 u
(<
Ū
)
 e
(<
Ē
,
Ĕ Ĭ
)
 o
(<
Ō
,
Ŏ
,
Ŭ
)
 a
Ā
,
Ă
> [a]
ACŪCULA
> agulla
SĀPŌNE
> sabón
Ē
,
Ĕ
,
Ĭ
> [e]
V
ĔRECUNDIA
. > vergonça
SĒCŪRU
> seguro
PL
ĬCARE
> chamar
HĪBĔRNU
> inverno
Ŏ
,
Ō
,
Ŭ
> [o]
B
ŎNITĀTE
> bondade
 NŌMINĀRE
> nomear
C
ŬPIDITIA
> cobiça
Ū
> [u]
CRŪDĒLE
> cruel
 
3. Formación do sistema fonolóxico do galego medieval 3.1. Vocalismo II: vocalismo átono, hiatos e ditongos 
 
Historia da lingua galeg
2008/2009USC
 2b)
Excepcións
:
 
Cultismos e semicultisnos
, nos que non se dan as evolucións regulares
Ĭ
 > [e] ou
Ŭ
> [o]:
 
 
 Palabras con tratamentos patrimoniais na Idade Media que posteriormente foron substituídas por cultismos
:
 
Oposicións entre vogais medias en palabras derivadas nas que a sílaba tónica da palabra primitiva pasa a átona inicial na derivada
1
:
 2)
F
ENÓMENOS DE MUDANZA
: como xa apuntamos, os fenómenos de mudanzafonética son máis frecuentes nas posicións átonas ca na tónica. Algúnsexemplos de mudanzas na posición átona inicial son:Exemplo Mudanzas
EP
ĬSCOPU
> ebispo > obispo > bispo- [e] > [o]: labialización (cambio por indución).- [o] > [Ø]: aférese (interpretación do
o
comaartigo).
DERECTU
> dreyto - síncope de [e].
ECCLESI
ŎLA
> (E)Grijoa > Grijoa - Aférese da vogal átona inicial.
MEL
ĬORE
> mellor, millor- [lj] = [e] > [i]: pechamento da vogal átona inicialpor influencia do iode.
LÆSIONE
> lijón- [æ] > [i] (e non [æ] > [e], como sería a evoluciónregular), por influencia do iode.
1.3. Posición pretónica e postónica internas
1)
N
ÚMERO DE UNIDADES
. Ao igual ca na posición átona inicial, hai cincounidades posibles:
i
(<
Ī
)
 u
(<
Ū
)
 e
(<
Ē
,
Ĕ Ĭ
)
 o
(<
Ō
,
Ŏ
,
Ŭ
)
 a
1
Isto tamén se dá na formación de diminutivos. Exemplo:
h
me > h
miño
.
Ĭ
> [i]
 
D
ĬCTĀTU
> dictado, ditado
V
ĬGORE
 
> vigor
Ū
> [u]
L
ŬCRAR 
>
 patr.
lograr,
cult.
lucrar
H
ĬSTORIA
>
ev. regular 
*estoira,
med.
estoria >
act.
historia
F
ĬGURA
>
med.
fegura >
act.
figura
P
Ĕ
> p
 
PEDICADA
> peegada > p
gada
CH
ŎRDA
> c
rda*
CH
ŎRDARIU
> c
rdeiro vs. cordeiro ‘año’ (<
CORDARIU
)
 
3. Formación do sistema fonolóxico do galego medieval 3.1. Vocalismo II: vocalismo átono, hiatos e ditongos 
 
Historia da lingua galeg
2008/2009USC
 3a)
Posición pretónica
:Exemplos
GENERĀLE
> g
ẽeral
 *
ARĒNALE
> ar
ẽal
 
MEDICĪNA
> meezy
   ͂
a, meezynna
APRĪCĀRE
2
> abrigar*
ADMONESTĀRE
> amõestar
PRAECŌNĀRĪ
> pregoar
VOLUNTĀTE
> voontade
SALŪTĀRE
> saudar
b)
Posición postónica
(en latín eran moi pouco frecuentes as vogais longasnesta posición, polo que temos poucos exemplos en romance):Exemplos
VESP
ĔRA
> véspera
BIB
ĬTU
> bévedo
ARB
ŎRE
> árvore, árvor
TAB
ŬLA
> távoa
2)
F
ENÓMENOS DE MUDANZA
:
SÍNCOPE
. Nesta posición o
resultado romancemáis frecuente
é a síncope da vogal, un fenómeno que se viña producindodesde
moi antigo
:a)
Latín prehistórico
(s. III a.C.): grazas aos estudos de lingüística comparadapodemos saber que xa no nesta etapa se producían síncopes. Exemplos:Exemplos
*
AV
(
I
)
CEPS
>
AUCEPS
 *
COL
(
U
)
MEN
>
CULMEN
 *
OP
(
I
)
FIC
ĪNA
>
OFFICINA
 
(síncopevocálica + asimilación consonántica
3
)
 *
POST
(
E
)
RĪDĪE
>
POSTRĪDĪE
 *
UN
(
O
)
DECEM
>
UNCECIM
 
b)
Variación entre variantes con e sen síncope
:Exemplos
ARDUS
e
ARIDUS
 
BALNAE
e
BALINAE
 
CALDUS
e
CALIDUS
 
POSTUS
e
POSITUS
 
c)
Síncopes no latín imperial e tardío
:
 
 Posición pretónica en contacto con consoante líquida
:Exemplos
CAL
(
E
)
FACERE
>
CALFACERE
> fr.
chauffer 
, prov.
calfar 
 
2
Os verbos da primeira conxugación latina teñen
Ā
na terminación do infinitivo.
3
Na forma *
OP
FICINA
habería unha oclusiva en coda silábica, que se resolve coa asimilación.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Julio Antonio liked this
Eutipion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->