Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
2Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M._Rades_-_Dinamica_masinilor_2

M._Rades_-_Dinamica_masinilor_2

Ratings: (0)|Views: 1,267|Likes:
Published by rades3702
Dinamica masinilor cu rotor. Analiza cu elemente finite a sistemelor rotor-lagare. Diagrame Campbell. Diagrame de stabilitate. Raspunsul la dezechilibru. Orbite eliptice. Lagare radiale hidrodinamice. Caracteristici constructive si coeficienti dinamici. Lagare circulare cu cuzinet complet, cu canale axiale, cu treapta de presiune, din doua jumatati decalate, cu lobi ficsi, cu segmenti oscilanti, cu treapta Rayleigh, cu bucsa flotanta. Etansari inelare cu lichide si gaze. Etansari cu contact flotant. Amortizoare squeeze film. Instabilitatea precesiei rotoarelor. Oil whirl si oil whip. Precesia inversa datorita frecarii uscate. Arbori radial anizotropi si discuri axial asimetrice.
Dinamica masinilor cu rotor. Analiza cu elemente finite a sistemelor rotor-lagare. Diagrame Campbell. Diagrame de stabilitate. Raspunsul la dezechilibru. Orbite eliptice. Lagare radiale hidrodinamice. Caracteristici constructive si coeficienti dinamici. Lagare circulare cu cuzinet complet, cu canale axiale, cu treapta de presiune, din doua jumatati decalate, cu lobi ficsi, cu segmenti oscilanti, cu treapta Rayleigh, cu bucsa flotanta. Etansari inelare cu lichide si gaze. Etansari cu contact flotant. Amortizoare squeeze film. Instabilitatea precesiei rotoarelor. Oil whirl si oil whip. Precesia inversa datorita frecarii uscate. Arbori radial anizotropi si discuri axial asimetrice.

More info:

Published by: rades3702 on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
 
 
 
MIRCEA RADE
Ş
 
DINAMICA MA
Ş
INILOR
 
II
 
2009
 
 
Prefa
ţă
 
Lucrarea este o traducere a p
ă
ţ
ii a doua a cursului
 Dynamics of Machinery
  predat din 1993 studen
ţ
ilor Filierei Engleze a Facult
ăţ
ii de Inginerie în Limbi Str 
ă
ine (F.I.L.S.) la Universitatea Politehnica Bucure
ş
ti. Con
ţ
inutul cursului s-a l
ă
rgit în timp, pornind de la un curs postuniversitar organizat între 1985
ş
i 1990 la Catedra de Rezisten
ţ
a materialelor
ş
i continuat pân
ă
 în 2007 la cursul de masterat în specialitatea Siguran
ţ
a
ş
i Integritatea Ma
ş
inilor. Capitole din curs au fost predate din 1995 la cursurile de studii aprofundate
ş
i masterat organizate la Facultatea de Inginerie Mecanic
ă
 
ş
i Mecatronic
ă
.
 Dinamica ma
 ş
inilor 
 a fost introdus
ă
 în planul de înv
ăţă
mânt al F.I.L.S. în 1993. Pentru a sus
ţ
ine cursul, am publicat
 Dynamics of Machinery
 la U. P. B. în 1995, urmat
ă
 de
 Dinamica sistemelor rotor-lag 
ă
re
 în 1996
ş
i
 Rotating Machinery
 în 2005, ultima con
ţ
inând materialul ilustrativ utilizat în cadrul cursului. Cursul are un loc bine definit în planul de înv
ăţă
mânt, urm
ă
rind: a) descrierea fenomenelor dinamice specifice ma
ş
inilor; b) modelarea sistemelor rotor-lag
ă
re
ş
i analiza acestora cu metoda elementelor finite; c) înarmarea studen
ţ
ilor cu baza fizic
ă
 necesar 
ă
 în rezolvarea problemelor de vibra
ţ
ii ale ma
ş
inilor;
ş
i d) familiarizarea cu metodele de supraveghere a st
ă
rii ma
ş
inilor
ş
i diagnosticare a defectelor. Fiind un curs predat unor studen
ţ
i a c
ă
ror limb
ă
 matern
ă
 nu este limba englez
ă
, în versiunea în limba englez
ă
 au fost reproduse expresii
ş
i fraze din lucr 
ă
ri scrise de vorbitori nativi ai acestei limbi. Pentru studen
ţ
ii F.I.L.S. s-a definit
ş
i ilustrat în detaliu terminologia specific
ă
 limbii engleze. În prima parte se descriu fenomenele de baz
ă
 din dinamica rotoarelor,
ă
spunsul dinamic al rotoarelor simple în lag
ă
re rigide
ş
i lag
ă
re elastice, precum
ş
i  principalele etape ale unei analize dinamice a unui rotor. În aceast
ă
 a doua parte se  prezint
ă
 modelarea cu elemente finite a sistemelor rotor-lag
ă
re, lag
ă
rele hidrodinamice
ş
i etan
şă
rile cu lichid
ş
i gaz, precum
ş
i instabilitatea precesiei rotoarelor. În partea a treia se trateaz
ă
 lag
ă
rele cu rulmen
ţ
i, echilibrarea rotoarelor, m
ă
surarea vibra
ţ
iilor pentru supravegherea func
ţ
ion
ă
rii ma
ş
inilor
ş
i diagnosticarea defectelor, standarde
ş
i recomand
ă
ri privind limitele admisibile ale vibra
ţ
iilor ma
ş
inilor, precum
ş
i elemente de dinamica ma
ş
inilor cu mecanism biel
ă
-manivel
ă
 
ş
i vibra
ţ
iile conductelor aferente. Nu se trateaz
ă
 vibra
ţ
iile paletelor, discurilor  paletate
ş
i ale ro
ţ
ilor centrifuge. Iulie 2009 Mircea Rade
ş
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->