Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kızıl Bayrak 2007 -24

Kızıl Bayrak 2007 -24

Ratings: (0)|Views: 327|Likes:
Published by che_1955

More info:

Published by: che_1955 on May 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
2
#
KızılBayrak
İÇİNDEKİLER 
Kızıl Bayrak
Haftalık Sosyalist Siyasal Gazete
 
YönetimAdresi:
EksenYayıncılıkMollaşerefMh.TurgutÖzalCd.(MilletCd.)No:50/10
İstanbul
Tel:0(212)6217452Fax:0(212)5349590
e-mail:kb1@tnn.netWeb:http://www.kizilbayrak.dehttp://www.kizilbayrak.nethttp://www.kizilbayrak.com
Baskı:
GünMatbaacılık 
İSTANBULTel:0(212)4266330GenelDağıtım:
YAYSAT
Sayı: 2007/24
G
22 Haziran 2007Fiyatı: 50 Ykr 
SahibiveY.İşl.Md.:GülcanCEYRANEKİNCİ
EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti.Yayın türü: Süreli Yaygın
CMY
lBayrak’tanlBayrak’tan
Sosyalizmİçin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Kızıl Bayrak’tan...
Sayı:2007/24
#
22 Haziran 2007
Seçim çalışmalarımız giderek yoğunlaşıyor. Buhafta sonu yapılacak açılışlarla birlikte, seçim bürolarısorunu da büyük oranda çözülmüş olacak. Böylece,seçim bürosu için ayrılan zaman ve emeğin de, artık alanlardaki çalışmalara yoğunlaştırılması mümkünolacak.Özellikle alan çalışmalarına ilişkin bilgi ve haber akışının, gazetemizi ve sitemizi günlük olarak  besleyecek biçimde planlanabilmesi gerekiyor. Fakat bölgelerde çalışmalara katılan yoldaşların sadece kendiçalışmalarıyla değil, çevre ile de daha dikkatli biçimdeilgilenmesi, bulundukları alandaki her türlü çalışmadanhaberdar olması, birimlerine iletmesi ve bu gelişmeler  buralarda değerlendirildikten sonra, gerekiyorsa haber konusu edilmesi lazım. Biz, seçim sürecini kendiçalışmalarından ibaret gören bir bakışa sahipolmadığımıza göre, böyle gösteren bir tutum içinde deolamayız. Fakat tablodan göründüğü kadarıyla,muhatabımız, büyük oranda yine burjuvazidir, burjuva partilerdir. Bu partilerin yerellerdeki etkinliklerindende yararlanılarak yapılacak somut teşhirler içinse, buetkinliklerine ilişkin kısa haberlerin zamanında vedüzenli olarak akması son derece önemlidir.Her zaman olduğu gibi seçimlerde de sınıfa karşıdevrimci görevlerle yükümlü olduğumuzu, yani oykaygısı taşımadığımızı söylüyoruz. Bu elbettedoğrudur. Ancak bu doğru bizim oylarlailgilenmediğimiz anlamına gelmiyor. Öyle olsaydı eğer seçimlerle de ilgilenmememiz gerekirdi. Sınıfınoylarıyla çok yakından ilgilendiğimiz içindir ki, işçioylarının düzen partilerine değil, kendi sınıf partilerinedöndürülmesi için uğraşıyoruz ve döndürünceye kadar uğraşmaya da devam edeceğiz. Onlara, “düzen partilerini desteklemeyin, devrim ve sosyalizmidestekleyin” diyoruz. Bunun kendini tezahür ettiği biçimlerden biri de işçi ve emekçilerin devrimcisosyalist adaylara yani devrime ve sosyalizme verilecek oydur. Biz emekçilere “kendi parti ve programınıza oyverin” diyeceğiz. Sonuçta, yani seçimlerin sonunda, nekadar işçiyi ikna ettiğimizi biraz da topladığımız oylar gösterecek. Dolayısıyla, oylar bizim için de önemlidir.Ama bu çerçevede ve bu düzeyde.Alanlarda bu çalışmalara heyecanla katılan gençyoldaşlarımızın pek çoğu, belki de seçimler üzerine ilk kez bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma sayesinde önemli bir deneyim ve birikim edinecekler. Karşılarınaçıkabilecek pek çok konuda ilk olmanın verdiğitereddütleri aşabilmek için, önceki seçimçalışmalarımıza ilişkin değerlendirmeleri dikkatleincelemelerinde yarar var. Özellikle kitle ilişkilerindeonları fazlasıyla rahatlatacak bu metinlerin el altında bulundurulması gerekiyor.Açılışlarını başarıyla gerçekleştiren bölgelerdekiyoldaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Açılışa hazırlanan bölgelerdeki yoldaşları da başarıdileklerimizle şimdiden kutluyoruz.
 
Kapak
Kızıl Bayrak
#
3Sayı:2007/24
#
22 Haziran 2007
 İplerini emperyalist-siyonist güçlere teslim eden egemenlerin kirli planları...
Halkları düşmanlaştırmaoyununu bozalım!
Darbe tehdidi altında ağır aksak ilerleyen erkenseçim süreci, piyasaya sürülen Washington kaynaklı bir “senaryo” ile daha da gölgelendi. Bushliderliğindeki neofaşist şebeke ile siyonist İsrail’ehizmet sunan bir “düşünce kuruluşu”nda (HudsonEnstitüsü) yapılan toplantıda tartışılan “senaryo”yagöre; geçenlerde emekli olan Anayasa MahkemesiBaşkanı suikasta kurban gidiyor, Beyoğlu’nda 50kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıyı PKK üstleniyor. Bu olayları fırsat bilen Türk ordusu 50 binaskerle “Kuzey Irak”a saldırıyor. “Savaş hali”olacağı için seçimlerin ertelenmesi gündemegelebilecek. Bu senaryoda cevabı aranan soru ise;“böylesi bir durumda Amerikan rejimi ne yapar?”“Gizli” toplantının BBC Türkçe servisinde yer alan haberini hazırlayan, Washington’ın derinkatlarından bilgi devşirme yeteneği ile tanınanYasemin Çongar, toplantıya iki tuğgeneralin dekatıldığını bildirdi. Katıldığı kesinlik kazanan ikigeneralden birinin Genelkurmay Stratejik Araştırmave Etüt Merkezi’nin (SAREM) Başkanı Tuğg. SühaTanyeri, diğerinin ise Savunma Ataşesi Tuğg. Bertan Nogaylaroğlu olduğu belirtildi. Bu arada katılımcılar arasında Celal Talabani’nin oğlunun bulunması dadikkate değer bulundu.Ara sıra Washington’da arz-ı endam eyleyen bazısermaye kalemşörleri, bu tür toplantıların bir çeşit“nabız tutuma/test etme” işlevi gördüğünüdeneyimlerine dayanarak söylüyorlar. Bundan dolayıtoplantıya katılan bazı Amerikalıların, YaseminÇongar’a, “Türk askerleri bizi test etti” şeklindeyorum yapmaları, “senaryo”nun Türk generalleritarafından hazırlanmış olabileceği izlenimini yarattı.Toplantıdan aktarılan bir diğer bilgi ise, Türk generallerinin PKK liderlerinin Türkiye’ye teslimedilmesine, “AKP’nin işine yarar” diye karşıçıkmalarıdır. Amerikancı generallerin bu tutumu ilk  bakışta şaşırtıcı gibi gelebilir. Ancak öyle değil!“Teröre karşı savaşıyoruz” bahanesiyle bütçedenek ödenekler alan, ardı ardına silah ihaleleri bağlayan, asker cenazelerini ırkçı-şoven gösterileredönüştürerek Tayyip ve müritlerini sıkıştırangenerallerin, en azından belli bir süre daha PKK eylemlerine veya PKK’ye mal edilebilecek türdeneylemlere ihtiyaç duyduklarını söylemek mümkündür. Çatışma ortamı, asker cenazeleri GüneyKürdistan’a olası bir saldırı için toplumun belli bir kesiminin desteğini arkaya almak için de işlevselgörünüyor.“Emekli” generaller komutasındakikontrgerillanın cephaneliğinde açığa çıkarılan türden bombaların, eğer militarist güçlerine işineyarayacaksa İstiklal Caddesi’nde de patlatılması uzak  bir ihtimal sayılmaz. Zaten Genelkurmay başkanı da bir süre önce büyük kentlerde Ankara’dakine benzer  patlamaların olabileceğini “müjdelemiş”ti.Çankaya tepesinin eteklerine dayanan egemenler arası iktidar ve rant savaşında tarafların medyadakiuzantıları, kimi zaman birbirlerini ABD’ci diyesuçluyorlar. Taraflardan biri hakkında Washingtonkaynaklı en ufak bir olumsuz söylem bile, diğerinin peşinde koşan kalemşör takımı tarafından kalemealınan makalelerde, rakip tarafın ABD ile sıkıilişkiler içinde olduğunun gerekçesi olarak gösteriliyor. Güya böylece taraflar Amerikancıolmadıklarını kanıtlıyorlar.Bu konuda her iki taraf da tam bir riyakârlık içindedir. Zira emperyalist Amerikan rejiminin şefleride kendi içlerinde farklı kliklere ayrılmıştır. Budurumun Türkiye’deki işbirlikçi takımıyla ilişkilereyansıması da kaçınılmaz. Nitekim Washingtonkaynaklı haberler de kimi zaman hükümeti, kimizaman ise generalleri destekleyen açıklamalararastlamak mümkündür. Buna göre taraflarınWashington’da hem övücüleri, hem yericilerimevcuttur. Yani her iki tarafın da ipleri Washington’auzanıyor. Nitekim Güney Kürdistan’a dönük olası bir saldırıya yol açacak “akla uygun” bir “senaryo”nunmasaya yatırıldığı toplantının medyaya sızdırılmasıda, ABD rejimindeki farklı eğilimleri olan kliklerinişi kabul ediliyor.Bu ve daha pek çok verinin de gösterdiği üzere,hem generallerin, hem Tayyip Erdoğan vemüritlerinin ipleri sıkı sıkıya Washington’a bağladır.Ancak ipleri tutanlar arasında bazı farklar da vardır.Bu da çelişkili gibi görünen Washington kaynaklıtutum ve açıklamaların ardından yatan nedenleriaçıklıyor. Hal böyleyken, AKP’nin kullanılacak geçici bir “fenomen” olması, Washington’dakiibrenin neden genelde generallerden yana olduğunuanlaşılır kılıyor.Giderek soysuzlaşan egemenlerin ipleriniWashington’daki haydutların ellerine teslim etmeleri,dahası birbiriyle çatışırken de aynı haydutlardandestek arayışı yarışına girmeleri, Türk egemenleriniefendileri karşısında daha da iradesizleştirmektedir.Büyük Ortadoğu/Büyük İsrail projesinin Irak  bataklığına saplanması, sıranın İran veya Suriye’yegelmesini şimdiye kadar engellemiş olsa da,emperyalist-siyonist haydutların bu iki ülke ile bir şekilde hesaplaşmak istediği bir sır değil.Egemenlerin iplerini Washington’a teslim etmişolmaları, ABD-İsrail ikilisi tarafından komşuhalklara karşı girişilecek olası saldırıların aktif suçortaklığına girişmeleri olasılığını arttırmaktadır.Türk burjuvazisi ve onun gerici devletinin Kürthalkına karşı ırkçı-inkarcı politikada ısrar etmesi veiflas etmiş bu politikanın yarattığı sorunları halklar arası düşmanlığı körüklemenin olanağına çevirmemanevraları sonuç itibarıyla emperyalist/siyonistgüçlerin işine yarayacaktır. Irak’ta, Lübnan’da,Filistin’de halkları birbirine kırdırarak güçtendüşürme taktiği izleyen ABD-İsrail ikilisinin izindengiden Ankara’daki Amerikancılar da, ırkçı-şovenhisteriyi körükleyerek, Türkiye halkları arasındadüşmanlık tohumları ekmeye çalışıyorlar.Süreci bu yönde ilerleten Türk egemenlerininkirli emellerine ulaşıp ulaşmayacakları belli değil.Ancak bu gidişatın çarkına çomak sokulmazsa eğer,Türkiye halkları başta olmak üzere tüm bölgehalklarının ağır bir faturayla karşı karşıya kalmasımümkündür.Halkları köleleştirme seferini sürdürenemperyalist-siyonist güçlerin Ortadoğu’yuBalkanlaştırma planlarının kısmen hedefine ulaştığınısöylemek mümkün. Özellikle Irak, Lübnan, Filistinüçgeninde derinleştirilen sorunların yer yer çatışmaya dönüşmesi giderek vahim bir halalmaktadır. Anti-emperyalist, anti-siyonist direnişizayıflatan bu temel faktör, halklar arasıdayanışmanın örülmesini de zorlaştırıyor. Oysaemperyalizme, siyonizme ve soysuz işbirlikçilerinekarşı birleşik direnişin önemi günden güneartmaktadır. Verili tüm güçlüklere karşın, devrimcive ilerici güçler, halklar arası dayanışma ve birleşik direnişi örmek için etkin bir çaba sarfetme göreviylekarşı karşıyadırlar.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->