Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RRVBIUMhr_Tehnici de Negociere

RRVBIUMhr_Tehnici de Negociere

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Alina Gheorghita

More info:

Published by: Alina Gheorghita on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
TEHNICI
NEGOCIERE
 
I
gabrielmoldovan
 
© 2006 Gabriel Moldovan. Toate drepturile rezervate
 
tehnici de negociere
1
 
 
TEHNICI
NEGOCIERE
 
I
gabrielmoldovan
 
© 2006 Gabriel Moldovan. Toate drepturile rezervate
 
tehnici de negociere
2
 
©Gabriel MOLDOVAN
Acest material poate fi distribuit liber, cu condi
ţ
ia ca sã se pãstreze integritatea lui. Încazul în care se dore
ş
te publicarea lui pe pãr 
ţ
i sau ca întreg, se va cere consim
ţ
ãmântulautorului la adresagabriel@rrvbium.ro. Un rãspuns va fi furnizat în maxim 2 zilelucrãtoare.
 
 
TEHNICI
NEGOCIERE
 
I
gabrielmoldovan
 
© 2006 Gabriel Moldovan. Toate drepturile rezervate
 
tehnici de negociere
3
 
 
În via
ţă
exist 
ă
dou
ă
tragedii. Una este s
ă
nu ob
ţ 
ii ceea ce î 
ţ 
i dore
ş
ti. Cealalt 
ă
este s
ă
ob
ţ 
ii 
. ( Bernard George Shaw )
 
Negocierea… cu to
ţ
ii o practic
ă
m. O facem în via
ţ
a personal
ă
, atunci când încerc
ă
m s
ă
 convingem partenerul s
ă
se lase de fumat, o facem în via
ţ
a profesional
ă
atunci când rug
ă
m uncoleg s
ă
fac
ă
ceva în locul nostru. O practic
ă
m în via
ţ
a public
ă
atunci când trebuie s
ă
lu
ă
m bilet
ş
i mai avem foarte pu
ţ
in pân
ă
pleac
ă
trenul, iar la coad
ă
st
ă
o armat
ă
de oameni.Uneori este u
ş
or s
ă
negociezi, alteori îns
ă
… atunci când suntem furio
ş
i sau este o miz
ă
mare în joc, sarcina poate ap
ă
rea intimidant
ă
 
ş
i imposibil de finalizat.Vom vorbi în acest num
ă
ş
i urm
ă
torul despre negocierea eficient
ă
. Prin strategiile care
ţ
i le voipropune, vei fi capabil s
ă
lucrezi mult mai eficient cu
ş
eful, colegii, clien
ţ
ii,
ş
i de ce nu, acestetehnici le vei putea folosi
ş
i în via
ţ
a ta personal
ă
.Cursul de fa
ţă
se dore
ş
te unul introductiv
ş
i nu unul aprofundat. Dac
ă
dore
ş
ti s
ă
atingi m
ă
iestria în negociere,
RRVBIUM hr 
î 
ţ
i st
ă
la dispozi
ţ
ie cu un training special proiectat pentru negocierea în afaceri. Pentru detalii, adresaoffice@rrvbium.roî 
ţ
i st
ă
la dispozi
ţ
ie. Acum vom vorbi despre negociere ca
ş
i proces
ş
i bariere în calea unei negocieri eficiente.
N
EGOCIERE
-
PROCES
 
O defini
ţ
ie a negocierii ar putea fi formulat
ă
cam a
ş
a:
Negocierea reprezint 
ă
procesul în caredou
ă
sau mai multe p
ă
ţ 
i, care au nevoi 
ş
i obiective diferite, lucreaz 
ă
pentru a g 
ă
si o solu
ţ 
iemutual acceptabil 
ă
la o problem
ă
.
 
Ş
i deoarece prin esen
ţ
a ei, procesualitatea negocierii este denatur 
ă
inter-personal
ă
, fiecare situa
ţ
ie de negociere este diferit
ă
, influen
ţ
at
ă
de atitudinile,cuno
ş
tin
ţ
ele
ş
i abilit
ăţ
ile fiec
ă
rei p
ă
ţ
i. Pân
ă
cu ceva timp în urm
ă
, eu priveam negocierea ca peceva nepl
ă
cut, deoarece implic
ă
conflictul, de
ş
i negocierea nu trebuie s
ă
fie caracterizat
ă
prinsentimente negative sau mânie. Acum, dup
ă
ce am înteles ce este de fapt negocierea, o v
ă
d cape o provocare. În
ţ
elegerea barierelor c
ă
tre o negociere de success, ne permite s
ă
începem o negociere cu încredere. Acest lucru cre
ş
te
ş
ansele ca rezultatul final s
ă
fie pozitiv pentru ambele p
ă
ţ
i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->