Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neolitik_istocnog_Jadrana

Neolitik_istocnog_Jadrana

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:
Published by marielamart
Neolitik_istocnog_Jadrana
Neolitik_istocnog_Jadrana

More info:

Categories:Types, Research
Published by: marielamart on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

 
StudijDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHEOLOGIJENaziv kolegijaNEOLITIK ISTOČNOG JADRANA
 
Status kolegijaizborniGodina2012.
 
SemestarIECTS5
 
Nastavnici i/ilisuradniciProf. dr. sc. Brunislav Marijanović/Kristina HorvatIshodi učenja
Pohađanjem nastave i polaganjem ispita studenti su temeljito osposobljeni zaprepoznavanje arheološke građe karakteristične za neolitik jadranskog područja,prepoznavanje njihovih promjena na prostornoj i vremenskoj razini, distinkciju oddrugih vrsta prapovijesnih nalaza, razlikovanje nalaza prema funkcionalnim,tehnološkim, tipološkim i stilskim svojstvima.Studenti su sposobni razumjeti i baviti se problematikom neolitika ovoga područja,razumjeti posebnosti razvojnih procesa u jadranskom neolitiku i njihovu ovisnostio ambijentalnim posebnostima prostora, uzročno-posljedičnim posljedicama tihodnosa u svim aspektima realnog života: razvoj proizvodne privrede (stočarstva izemljoradnje), načina života i stanovanja, razvoj sredstva za proizvodnju iprivredno-društvenih odnosa, umjetnosti, kolektivne svijesti i religioznosti i sl.).
Preduvjeti za upisSadržaj
Kolegij daje specijalistički pregled neolitika na istočnoj jadranskoj obali kroz tritematske cjeline koje odgovaraju užim vremenskim odsjecima neolitika (stariji,srednji i mlađi) i pripadajućim kulturama (impresso, danilska i hvarska), njegovrazvoj, povezanost jadranskog neolitika s općim povijesnim procesima, kulturološkipoložaj u širim prostornim okvirima, te regionalne razvojne posebnosti uvjetovanegeomorfološkim i klimatološkim svojstvima, prirodnim potencijalima i resursima,komunikacijskim pravcima i sl.. Kroz ilustrativnu i autentičnu arheološku građuobradit će se privredni aspekti, način života i stanovanja neolitičkih zajednica, tenjihova materijalna i duhovna kultura.
IspitnaliteraturaB. Marijanović,
Crno vrilo, Zadar, 2010.
B. Marijanović,
Gudnja – višeslojno prapovijesno nalazište, Dubrovnik, 2005.
B. Marijanović,
Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale, Zadar, 2000.
B. Marijanović,
Ravlića pećina, GZM 35-36, Sarajevo 1981.
Z. Brusić,
Pokrovnik, naselje iz neolitika, Šibenik, 2008.
 B. Čečuk – D. Radić,
Vela spila; Vela Luka, 2005.
Grupa autora,
Praistorija jugoslavenskih zemalja, II (Neolit), Sarajevo, 1979.
Š. Batović,
Stariji neolit u Dalmaciji, Zadar, 1966.
 
DopunskaliteraturaJ. Müller,
Das ostadriatische Frühneolithikum, Berlin, 1994.
S. Dimitrijević – N. Majnarić–Pandžić – T. Težak-Gregl,
Prapovijest, Zagreb, 1998.
Č. Marković,
Neolit Crne Gore, Beograd, 1985.
J. Korošec,
Neolitska neseobina u Danilu-Bitinju, Zagreb, 1958.
G. Novak,
Prehistorijski Hvar, Grapčeva spilja, Zagreb, 1955.
Oblici provođenjanastavePredavanja:
Nastava se izvodi kombiniranom ex-cathedra metodom s ilustrativnom iautentičnom arheološkom građom i case based metodom. Ex-cathedra predavanjaobuhvaćaju izlaganje teorijskih osnova, ukazuju na suvremena dostignuća,trendove i pravce razvoja. Case based nastava temelji se na razgovorima oaktualnim problemima, komparaciji arheološke građe, ciljanim posjetimaarheoloških muzeja i jednodnevnim posjetima relevantnih arheoloških nalazišta.
Način provjereznanja i polaganjaispitaUsmeni ispitJezik podukeHrvatskiNačin praćenjakvaliteteStudentske anketeIZVEDBENI PROGRAM(NASTAVNI SADRŽAJI PO TERMINIMA)TERMIN
srijeda, 10,00-12,00
Prostorija
SK-101
PREDAVANJAKonzultacije
srijeda, 12,00-13,00, kabinetprofesora
TERMIN
srijeda, 9,00-9,45
Prostorija
SK-101
SEMINARKonzultacije
srijeda, 13,00-14,00, kabinetasistenta
TERMINProstorijaVJEŽBEKonzultacije
PREDAVANJATERMIN SATI SADRŽAJ10,00-12,002
U
VOD U PROBLEMATIKU JADRANSKOG NEOLITIKA
 
- povijest istraživanja- kulturološki položaj u širim prostornim okvirima10,00-12,002
R
ANI NEOLITIK
-
PROBLEM NEOLITIZACIJE
- teorijski modeli neolitizacije
-
 
razvojne osnove i uloga autohtonog mezolitičkog supstrata
 
10,00-12,002
R
EGIONALNE RAZVOJNE POSEBNOSTI
 
- geomorfološki i klimatološki faktori- prirodni potencijali i resursi- prostorna disperzija i komunikacijski pravci10,00-12,002
N
ASEOBINSKI ASPEKTI RANOG NEOLITIKA
 
- prostorno-naseobinske zone- naselja i nastambe10,00-12,002
K
ULTUROLOŠKI ASPEKTI
 
- tipološka i stilska obilježja ranog neolitika
-
regionalni varijeteti10,00-12,002
P
ROBLEMATIKA PERIODIZACIJE RANOG NEOLITIKA
 
10,00-12,002
S
REDNJI NEOLITIK
 -
 
razvojne osnove
-
prostorna disperzija i komunikacijski pravci
-
prostorno-naseobinske zone10,00-12,002
K
ULTUROLOŠKI ASPEKTI
 -
tipološka i stilska obilježja srednjeg neolitika
-
porijeklo slikane keramike10,00-12,002
K
ULTUROLOŠKI ASPEKTI
 -
posebnosti kolektivne svijesti i religioznosti
-
posebnosti kolektivne svijesti i religioznosti10,00-12,002 -
K
ULTUROLOŠKI ASPEKTI
 -
Gudnja – kulturološka posebnost srednjeg neolitika10,00-12,002
K
ASNI NEOLITIK
-
 
razvojne osnove
-
prostorna disperzija i komunikacijski pravci
-
prostorno-naseobinske zone10,00-12,002
K
ULTUROLOŠKI ASPEKTI
 -
tipološka i stilska obilježja kasnog neolitika
-
regionalni varijeteti10,00-12,002
K
ULTUROLOŠKI ASPEKTI
 -
simbolika i realizam ukrasnog sustava10,00-12,002
P
ROBLEMATIKA DEZINTEGRACIJE KASNOG NEOLITIKA
 
10,00-12,002
P
OVIJESNA INTERPRETACIJA
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->