Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALEGEREA SISTEMULUI DE OPERARE

ALEGEREA SISTEMULUI DE OPERARE

Ratings: (0)|Views: 1,653 |Likes:
Published by catalinoo9
INSTALAREA WINDOWS ME
INSTALAREA WINDOWS XP HOME EDITION
INSTALAREA WINDOWS VISTA HOME BASIC
INSTALAREA WINDOWS ME ŞI WINDOWS XP HOME EDITION
INSTALAREA WINDOWS XP ŞI WINDOWS VISTA
INSTALAREA DRAIVERELOR
1. DRAIVERUL PLĂCII DE BAZĂ
1.1 CIPSET VIA
1.2 CIPSET NVIDIA
1.3 CIPSET INTEL
2. DRAIVERUL PLĂCII DE SUNET INTEGRATE
3. DRAIVERUL PLĂCII VIDEO
3.1 CIPSET NVIDIA
3.1 CIPSET ATI
4. DRAIVERUL MONITORULUI
5. DRAIVERUL MODEMULUI


INSTALAREA WINDOWS ME
INSTALAREA WINDOWS XP HOME EDITION
INSTALAREA WINDOWS VISTA HOME BASIC
INSTALAREA WINDOWS ME ŞI WINDOWS XP HOME EDITION
INSTALAREA WINDOWS XP ŞI WINDOWS VISTA
INSTALAREA DRAIVERELOR
1. DRAIVERUL PLĂCII DE BAZĂ
1.1 CIPSET VIA
1.2 CIPSET NVIDIA
1.3 CIPSET INTEL
2. DRAIVERUL PLĂCII DE SUNET INTEGRATE
3. DRAIVERUL PLĂCII VIDEO
3.1 CIPSET NVIDIA
3.1 CIPSET ATI
4. DRAIVERUL MONITORULUI
5. DRAIVERUL MODEMULUI


More info:

Published by: catalinoo9 on May 29, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ALEGEREA SISTEMULUI DE OPERARESistemul de operare este singurul soft care poate fi considerat esenţial, pentru căel "însufleţeşte" calculatorul şi îl face apt să funcţioneze în conformitate cu dorinţeleutilizatorului. Rolul sistemului de operare într-un calculator este să asigure ofuncţionare eficientă şi stabilă a tuturor componentelor, fie ele hardware sausoftware. Pentru îndeplinirea acestui rol, sistemul de operare gestionează resurselecalculatorului şi acţionează ca o interfaţă între componentele hardware (procesor,placa video, hardisc, etc.) şi software (editor de text, explorator de internet, jocuri,etc.), pentru a le ajuta să conlucreze în mod optim. Definiţia termenului de "sistem deoperare" şi explicarea mai pe larg a rolului acestuia într-un calculator sînt prezentate în Manualul de Utilizare Windows.Cele mai folosite SO pentru calculatoarele personale sînt cele de tip Windows şi eleexistă în mai multe versiuni (în ordinea apariţiei : Windows 95, 98, ME, XP şi Vista). Îngeneral trebuie să ne decidem dacă dorim să instalăm cea mai nouă versiune(numită Windows Vista) sau una din versiunile mai vechi din familiile NT (WindowsXP) sau 9x (Windows ME sau Windows 98 SE). Windows Vista este cel mai bun SOWindows apărut pînă acum, însă deoarece este nou apărut există încă probleme decompatibilitate hardware (unele companii ce produc componente PC nu au scos încădraivere speciale pentru Vista) sau software (unele softuri mai vechi pot să nu fiecompatibile cu Vista). Din această cauză Windows XP este la ora actuală cel maiindicat SO pentru un calculator personal, situaţie care se va menţine probabil pînă lasfîrşitul anului 2008.În ciuda reputaţiei lor în mare parte nemeritată, Windows ME şi Windows 98SE sîntnişte SO stabile şi eficiente care pot fi încă folosite, însă nu sînt recomandate decîtpentru calculatoare mai vechi, pe care XP sau Vista nu ar putea rula. Dacă avem încalculator un procesor avînd frecvenţa de tact mai mare de 1 GHz şi o cantitate dememorie RAM de cel puţin 512 MB este recomandat să instalăm Windows XP sauWindows Vista (XP şi Vista rulează şi cu 256 MB memorie RAM însă se mişca un picmai greu). Sistemele de operare Windows trebuie folosite cu o licenţă care secumpără de la magazinele care vînd calculatoare.O altă opţiune este să instalăm unul din SO bazate pe UNIX (Linux sau BSD).Aceste SO sînt gratuite în varianta de bază şi pot fi descărcate de pe internet(recomandat) sau instalate de pe CD-urile unor reviste de calculatoare. Dezavantajulacestor SO este dat de faptul că există mai puţine aplicaţii pentru ele decît pentruWindows (totuşi numărul aplicaţiilor existente este foarte mare) şi că majoritatea jocurilor nu funcţionează cu aceste sisteme de operare.În mod obişnuit este suficient să avem instalat pe hardisc un singur sistem deoperare şi această configuraţie a sistemului ("single boot" - monobutare) esterecomandată utilizatorilor începători. Pe de altă parte este posibil să avem mai multesisteme de operare instalate pe hardisc, iar mulţi dintre utilizatorii avansaţi preferăacest tip de configuraţie a sistemului ("multiboot" - multibutare). În această parte amanualului va fi explicată pe rînd crearea unui sistem cu monobutare (Windows ME |Windows XP | Windows Vista) şi a unuia cu dublă butare (Windows ME şi Windows XP |Windows XP şi Windows Vista). INSTALAREA WINDOWS MEÎn această secţiune va fi expus procesul de creare a unui sistem cu monobutare("single boot") prin instalarea sistemului de operare Windows ME. Pentru ca lucrurilesă fie înţelese mai uşor va fi luată ca exemplu instalarea pe hardiscul partiţionat cuutilitarul FDISK, prezentată în partea a patra a manualului.
 
După partiţionarea hardiscului (cu FDISK sau cu Disk Manager) pornim calculatorulcu butare de pe discheta de pornire, care va trebui setată în BIOS ca prim-dispozitivde butare, aşa cum a fost explicat anterior în partea a patra a manualului. În cazul căam partiţionat hardiscul cu FDISK, discheta de pornire ("boot disk") se află deja încalculator, însă dacă am folosit Disk Manager trebuie să o introducem înainte de areporni calculatorul (evident, scoţînd în prealabil discheta pe care se află DiskManager).Va apare un ecran negru cu titlul "Microsoft Windows Millenium Startup Menu" pecare ne sînt prezentate patru opţiuni. Alegem opţiunea "Start computer with CD-ROMsupport" (pornire cu posibilitatea de a folosi unitatea CD-ROM sub mediul DOS)apăsînd tasta "3" şi apoi tasta Enter. După cîteva minute va apare promptul liniei decomandă care este " A:\> " (fără ghilimele). Ni se spune şi ca CD-ROM-ul estedesemnat prin litera H.Introducem CD-ul de instalare a Windows ME în unitatea CD-ROM. În cazul de faţăaceasta este desemnată prin litera H pentru că avem patru partiţii pe hardisc ( C, D,E, F ) şi la pornirea de pe dischetă se creează un disc virtual căruia i se dă litera G. Nemutăm cu promptul liniei de comandă pe unitatea CD-ROM, tastînd litera unităţii CD-ROM şi anume h: şi apăsînd tasta Enter. Promptul se schimbă din " A:\> " în " H:\> ".Apoi scriem (tastăm) la promptul liniei de comandă " dir/p " (fără ghilimele) şiapăsăm tasta Enter. Va fi afişat conţinutul CD-ului. Între fişierele acestuia se află şiunul numit " setup.exe " care este fişierul ce iniţiază şi controlează procesul deinstalare a sistemului de operare.Scriem setup.exe la promptul liniei de comandă şi apăsăm tasta Enter. Urmează unproces de verificare a integrităţii partiţiilor prin scanarea hardiscului. Acest proces vadura cîteva minute şi este declanşat în momentul în care apăsăm tasta Enter. Vaapare un ecran albastru unde urmărim progresul scanării pe rînd a tuturor partiţiilor.La sfîrşitul acesteia apăsăm tasta X (sau selectam butonul Exit de pe ecran şi apăsămtasta Enter) şi va începe procesul propriu-zis de instalare a sistemului de operare.Va apare o fereastră pe care scrie "Welcome to Windows Me Setup". Facem clic pebutonul "Next" din josul ferestrei. Va apare o fereastră care prezintă termeniicontractului ce se stabileşte între compania Microsoft (producătorul SO) şicumpărătorul SO. Citim contractul şi dacă sîntem de acord facem clic în cerculeţul delîngă textul "I accept the Agreement " (sînt de acord cu termenii contractului) şi apoifacem clic pe butonul "Next". Va apare o fereastră unde trebuie să introducem înnişte căsuţe codul produsului cumpărat ("Windows Product Key"). După ce terminămfacem clic pe butonul "Next".În următoarea fereastră sîntem întrebaţi ce tip de instalare dorim. Alegem opţiuneaselectată deja şi anume "Typical" (instalare obişnuită) şi facem clic pe butonul "Next".În continuare apare o fereastră cu două cîmpuri unde trebuie să completăm numeleşi compania la care lucrăm. La nume putem trece numele real sau o poreclă (de ex.porecla folosită în adresa de poştă electronică). La companie putem să trecemnumele companiei la care lucrăm, numele unei companii fictive sau să lăsăm cîmpulgol. Facem clic pe butonul "Next". În fereastra următoare sîntem întrebaţi care sîntcomponentele SO Windows care dorim să fie instalate. Alegem opţiunea selectatădeja şi anume "Install the most common components" (instalează componenteleobişnuite) şi facem clic pe butonul "Next". În fereastra următoare trebuie să alegemtara în care locuim. Putem să derulăm lista şi să alegem România dar acest lucru nuare importanţă în funcţionarea SO, deci putem să alegem ce ţară dorim sau să lăsămopţiunea deja selectată. Facem clic pe butonul "Next".
 
Urmează etapa de creare a unei dischete de pornire. În mod normal nu avemnevoie de aşa ceva, din moment ce avem deja o dischetă de acest fel cu ajutorulcăreia am pornit calculatorul şi în plus putem să ne facem cîte dischete dorim dupăinstalarea SO. Scoatem discheta de pornire din unitatea de dischetă şi facem clic pebutonul "Cancel" din fereastră.Urmează etapa de copiere a fişierelor necesare pentru instalarea Windows de peCD pe hardisc. Facem clic pe butonul "Finish" din partea de jos a ferestrei cu titlul"Ready to begin copying files" (sistemul e pregătit să înceapă copierea fişierelor).Această etapă este automată şi nu trebuie să intervenim. În partea din stînga aecranului putem urmări progresul acţiunii. Aceasta durează între 15 şi 30 de minute.După terminarea copierii apare o fereastră în care sîntem anunţaţi ca sistemul vareporni automat în 15 secunde sau cînd apăsăm butonul "Restart". Este recomandatsă lăsăm sistemul să repornească automat.Urmează prima etapă de punere la punct ("setting up") a componentelor hardware"Plug and Play" pe care le avem în sistem. În această etapă sînt copiate pe hardisc şi încărcate în memorie nişte programe speciale numite draivere ("drivers") careasigură bună funcţionare a componentelor hardware sub Windows. La un moment datapare o minifereastră în care sîntem anunţaţi că trebuie să furnizăm un nume pentrucalculatorul nostru şi pentru grupul de calculatoare ("workgroup") din reţeaua căruia îi aparţine acesta. Facem clic pe butonul OK. Dacă avem calculatorul inclus într-oreţea, în fereastra următoare completăm numele adecvate în cîmpurile respective.Dacă nu avem calculatorul inclus într-o reţea, completăm un nume fictiv în cîmpul"workgroup" iar numele calculatorului îl stabilim în funcţie de preferinţele personale.În cîmpul "computer description" putem completa o descriere a calculatorului care săajute la identificarea mai uşoară în reţea sau nu scriem nimic. Facem clic pe butonulNext.Urmează etapa de punere la punct ("setting up") a componentelor hardware "nonPlug and Play" pe care le avem în sistem. Putem observa progresia acestei acţiuniautomate sub forma unei linii albastre formate din mici dreptunghiuri. Dupăterminarea acţiunii calculatorul va reporni singur. Dacă ni se pare că acţiunea dedetectare s-a blocat (evidenţiată de faptul că progresia stagnează pentru o perioadămare de timp) trebuie să repornim manual calculatorul apăsînd în acelaşi timp petastele Ctrl, Alt şi Delete. După repornire acţiunea se va relua şi este foarte probabilcă va fi dusă la bun sfîrşit.Urmează etapa de punere la punct a unor elemente importante din SO Windows şianume panoul de control, programele care sînt prezente în meniul de start, ajutorul şi în final configurarea sistemului. La sfîrşitul acestor acţiuni sistemul va reporniautomat. Instalarea este terminată.La repornirea sistemului apare o minifereastră în care sînt două cîmpuri. În primulse află completat numele specificat de noi iar cel de-al doilea este gol. Completareaacestui cîmp gol este opţionala. Dacă dorim ca Windows să pornească numai dupăintroducerea unei parole scriem o parolă şi apăsăm butonul OK. Dacă nu dorim săintroducem mereu parola ori de cîte ori pornim Windows lăsăm cîmpul gol şi apăsambutonul OK. Va apare o minifereastră cu titlul "updating system settings"(actualizarea parametrilor sistemului) unde urmărim progresia acestei acţiuni caredurează cîteva minute.Este posibil să apară un mic film de prezentare a sistemului de operare. Putem să îllăsăm să ruleze şi la sfîrşit să-l închidem sau apăsăm în acelaşi timp pe tastele Alt şi

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sillo Paul liked this
Anada Buda liked this
Dan liked this
nadiuska_19 liked this
nadiuska_19 liked this
Medeea liked this
sicavelicu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->