Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eneolitik_istocnog_Jadrana.pdf

Eneolitik_istocnog_Jadrana.pdf

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by marielamart
Eneolitik_istocnog_Jadrana
Eneolitik_istocnog_Jadrana

More info:

Categories:Types, Research
Published by: marielamart on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

 
StudijDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHEOLOGIJENaziv kolegijaENEOLITIK ISTOČNOG JADRANAStatus kolegijaizborniGodina1912./13.
 
SemestarIIECTS5
 
Nastavnici i/ilisuradniciProf. dr. sc. Brunislav Marijanović/Kristina HorvatIshodi učenja
Pohađanjem nastave i polaganjem ispita studenti su temeljito osposobljeni zaprepoznavanje arheološke građe karakteristične za eneolitik jadranskog područja,prepoznavanje njezine promjena na prostornoj i vremenskoj razini, distinkciju oddrugih vrsta prapovijesnih nalaza, razlikovanje nalaza prema funkcionalnim,tehnološkim, tipološkim i stilskim svojstvima.Studenti su sposobni razumjeti i baviti se problematikom eneolitika ovogapodručja, posebnostima razvojnih procesa u jadranskom neolitiku s obzirom naulogu autohtonog neolitičkog supstrata u formiranju sadržaja razdoblja i uzročno-posljedičnu povezanost nastajanja partikularnih kulturno-etničkih manifestacija sprocesom indoeuropeizacije.
Preduvjeti za upisSadržaj
Kolegij daje specijalistički pregled eneolitika na istočnoj jadranskoj obali, povijestnjegovog istraživanja, razvoj i sadržaj, periodizaciju i kronologiju, povezanost sopćim povijesnim procesima, kulturološki položaj u širim prostornim okvirima, teregionalne razvojne posebnosti uvjetovane odnosima autohtonih i vanjskihčimbenika koji sudjeluju u tvorbi pojedinih oblika materijalne kulture i dr. Krozilustrativnu i autentičnu arheološku građu obradit će se naseobinski i privredniaspekti života eneolitičkih zajednica, te njihova materijalna kultura.
IspitnaliteraturaB. Marijanović,
Gudnja – višeslojno prapovijesno nalazište, Dubrovnik, 2005.
B. Marijanović,
Eneolitik i eneolitičke kulture u Bosni i Hercegovini, Mostar, 2003.
B. Marijanović,
Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale, Zadar, 2000.
B. Marijanović,
Ravlića pećina, GZM 35-36, Sarajevo 1981.
B. Čečuk – D. Radić,
Vela spila; Vela Luka, 2005.
Grupa autora,
Praistorija jugoslavenskih zemalja, III (Eneolit), Sarajevo, 1979.
DopunskaliteraturaS. Dimitrijević – N. Majnarić–Pandžić – T. Težak-Gregl,
Prapovijest, Zagreb, 1998.
B. Čović,
Eneolitska žljebljena keramika na istočnoj jadranskoj obali i njenomzaleđu, Zbornik radova posvećenih akademiku Alojzu Bencu, Posebna izdanjaANUBIH, XCV/27, Sarajevo, 1991.
B. Čović,
Vrpčasto ukrašena keramika na istočnoj jadranskoj obali i njenomzaleđu, Starinar XL-XLI, Zbornik M. Garašanina, Beograd, 1991.
 
B. Čović,
Eneolitski supstrat, PJZ IV, Sarajevo, 1979.
B. Marijanović,
Neka pitanja eneolitika istočnog Jadrana, Diadora 14, Zadar, 1992.
B. Marijanović,
Ljubljanska kultura na istočnoj jadranskoj obali, VAHD 84, Split1991.
A. Milošević - B. Govedarica,
Otišić, Vlake - praistorijsko nalazište u Vrtači I,Godišnjak CBI XXIV/23, Sarajevo 1986.
B. Čović,
Velika gradina u Varvari, GZM XXXII, Sarajevo 1978.
Oblici provođenjanastave
Nastava se izvodi kombiniranom ex-cathedra s ilustrativnom i autentičnomarheološkom građom i case based metodom. Ex-cathedra predavanja obuhvaćajuizlaganje teorijskih osnova, ukazuju na suvremena dostignuća, trendove, pravcerazvoja i otvorena pitanja. Case based nastava temelji se na razgovorima oaktualnim problemima, komparaciji arheološke građe, ciljanim posjetimaarheoloških muzeja i jednodnevnim posjetima relevantnih arheoloških nalazišta.
Način provjereznanja i polaganjaispitaUsmeni ispitJezik podukeHrvatskiNačin praćenjakvaliteteIzvješće o izvedenoj nastaviStudentske anketeIZVEDBENI PROGRAM(NASTAVNI SADRŽAJI PO TERMINIMA)TERMIN srijeda, 10,00-12,00Prostorija SK-101PREDAVANJAKonzultacijesrijeda,, 12,00-13,00, kabinetprofesoraTERMINProstorijaSEMINARKonzultacijeTERMINProstorijaVJEŽBEKonzultacije
PREDAVANJATERMIN SATI SADRŽAJSrijeda10,00-12,002
U
VOD U PROBLEMATIKU JADRANSKOG ENEOLITIKA
 
- povijest istraživanja- problemi sadržaja i periodizacijeSrijeda10,00-12,002
P
OTENCIJALI AUTOHTONOG SUPSTRATA
 
- dezintegracija kasnog neolitika- opće povijesne okolnosti na kraju neolitika

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->