Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DẠNG 2- Giao thoa sóng_Quốc soạn_

DẠNG 2- Giao thoa sóng_Quốc soạn_

Ratings: (0)|Views: 694 |Likes:
Published by quocninhhai

More info:

Published by: quocninhhai on Aug 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
GV: Bùi Phú Quốc - ĐT: 0908.84 45 84 THPT Ninh Hải Diễn đàn:
http://vatlyninhhai.forumvi.com/ 
 
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ
 DẠNG 2: GIAO THOA SÓNG
 Loại 1: - Viết Phương trình tổng hợp sóng - Xác định tại một điểm bất kì dao động biên độ cực đại hay cực tiểu
Bài 1:
Cho hai nguồn kết hợp A, B dao động với phương trình u
A
= u
B
= cos(10πt) cm. Tốc độ ruyền sónglà v = 3 m/s.a)
 
Viết phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1 = 15 cm; d2 = 20 cm. b)
 
Tính biên độ và pha ban đầu của sóng tại N cách A và B lần lượt 45 cm và 60 cm.
Bài 2:
Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng cơ trên mặt nước với hai nguồn cùng pha có tần số 10 Hz, vậntốc truyền sóng trên mặt nước là v = 50 cm/s. Hỏi tại vị trí M cách nguồn 1 một đoạn d
1
= 20 cm và cáchnguồn 2 một đoạn d
2
= 25 cm, là điểm cực đại hay cực tiểu, cực đại hay cực tiểu số mấ
 
y?
Bài 3:
Âm thoa có tần số f=100hz tạo ra trên mặt nước hai nguồn dao động O
1
và O
2
dao động cùng phacùng tần số . Biết trên mặt nước xuất hiện một hệ gợn lồi gồm một gợn thẳng và 14 gợn dạng hypebol mỗi bên. Khoảng cách giữa 2 gợn ngoài cùng đo được là 2,8cm.a.Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước b.Xác định trạng thái dao động của hai điểm M
1
và M
2
trên mặt nước Biết O
1
M
1
=4.5cm O
2
M
1
=3,5cm VàO
1
M
2
=4cm O
2
M
2
= 3,5cm
Bài 4 :
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng tần số 50 Hz. Biết khoảng cáchgiữa hai điểm dao động cực đại gần nhau nhất trên đường nối hai nguồn là 5 cm. Tính bước sóng, chu kì tốc độ truyền sóng trên mặt nước
Bài 5 :
Hai nguồn song S
1
,S
2
trên mặt chất lỏng cách nhau 10cm dao động cùng pha với f=120Hz, Trên mặtchất lỏng người ta quan sát thấy có 5 gợn lồi những gợn lồi này chia S1 và S2 ra thành 6 đoạn mà hai đoạnở hai đầu bằng một nữa đoạn còn lại.a) Tìm vận tốc truyền sóng ? b) Viết phương tình sóng tại H là trung điểm S1,S2
Bài 6:
Trong TNGT khoảng cách hai nguồn sóng 11cm, người ta thấy hai nguồn sóng này gần như đứngyên. Giữa hai nguồn sóng còn có 11 điểm đứng yên khác, f =26Hza) Tìm vận tốc truyền sóng b) Tại điểm N cách nguồn thứ nhất 10cm, cách nguồn thứ hai 2,5cm. Điểm N dao động với biên độ CĐ hayCT đường thứ mấy về phía nào?
Bài 7:
Hai nguồn dao động cùng pha với f=20Hz. Điểm M cách nguồn thứ nhất 16cm và cách nguồn thứ 220cm.a)
 
 Nếu M điểm cực đại, giữa M và đường trung trực k có cực đại nào khác. Tìm vận tốc b)
 
 Nếu M điểm cực tiểu, giữa M và đường trung trực k có cực đại nào khác. Tìm vận tốcc)
 
 Nếu M điểm cực tiểu, giữa M và đường trung trực có 4 cực đại . Tìm vận tốcd)
 
 Nếu M điểm cực đại, giữa M và đường trung trực có 2 cực tiểu . Tìm vận tốc
Bài 8:
Hai nguồn dao động ngược pha với f=20Hz. Điểm M cách nguồn thứ nhất 16cm và cách nguồn thứhai 20cm.a)
 
 Nếu M điểm cực đại, giữa M và đường trung trực k có cực đại nào khác. Tìm vận tốc b)
 
 Nếu M điểm cực tiểu, giữa M và đường trung trực k có cực đại nào khác. Tìm vận tốcc)
 
 Nếu M điểm cực tiểu, giữa M và đường trung trực có 4 cực đại . Tìm vận tốcd)
 
 Nếu M điểm cực đại, giữa M và đường trung trực có 2 cực tiểu . Tìm vận tốc
Bài 9:
Hai nguồn sóng S
1
và S
2
cách nhau 50mm dđ cùng pha với w=200pi. Xét về một phía của đườngtrung trực ta thấy vân bậc K đi qua điểm M có hiệu số pha MS
1
– MS
2
=12mm và vân bậc K+3 (cùng loại) điqua điểm N có NS
1
- NS
2
= 36mm. Tìm bước sóng và vận tốc? Điểm N và M dao động cực đại hay cực tiểu?
Bài 10:
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp
1
cos(50)2
u a
  
;
2
cos(50)
u a
 
. Tốc độ truyền sóng1m/s. hai điểm P,Q thuộc hệ vân giao thoa biết PS
1
-PS
2
=5cm; QS
1
-QS
2
=7cm. hỏi P,Q là hai điểm cực đạihay cực tiểu lệch về nguồn nào?
Bài 11:
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp
1
cos(50)
u a
 
;
2
cos(50)2
u a
  
; . Bước sóng 20cm.Một điểm M trên mặt nước thỏa mãn MB – MA = 13cm. Điểm M cực đại hay cực tiểu đường thứ mấy vềnguồn nào?(ĐS: cực đại thứ 4 kể từ đường tt về nguồn A)
 
GV: Bùi Phú Quốc - ĐT: 0908.84 45 84 THPT Ninh Hải Diễn đàn:
http://vatlyninhhai.forumvi.com/ 
 
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ
 Bài 12:
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp
1
cos(50)
u a
 
;
2
cos(50)3
u a
  
. Dao động tại phần tửM cách A và B lần lược 25cm và 20cm có biên độ cực đại. biết M và đường trung tực có hai dãy cực đạikhác. Tìm bước sóng?
Bài 13:
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp
1
cos(50)
u a
 
;
2
cos(50)3
u a
  
. Dao động tại phần tửM cách A và B lần lược 11cm và 24cm có biên độ cực đại. biết M và đường trung tực có hai dãy cực đạikhác. Tìm bước sóng?
Bài 13:
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp
1
cos(50)
u a
 
;
2
cos(50)3
u a
  
. Bư
 
ớc sóng 120cm.Điểm M nằm trong vùng giao cách A và B lần lược là 170cm và 190cm là cực đại hay cực tiểu
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCâu 1
: Hiện tượng giao thoa sóng làA. giao thoa của hai sóng tại một một điểm trong môi trường.B. sự tổng hợp của hai dao động điều hoà.C. sự tạo thành các vân hình parabon trên mặt nước.D. hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.
Câu 2:
Hai sóng như thế nào có thể giao thoa với nhau?A. Hai sóng cùng biên độ, cùng tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian.B. Hai sóng cùng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian.C. Hai sóng cùng chu kỳ và biên độ.D. Hai sóng cùng bước sóng, biên độ.
Câu 3:
Chọn câu trả lời đúng khi nói về sóng cơ học?A. Giao thoa sóng là hiện tượng xảy ra khi hai sóng có cùng tần số gặp nhau trên mặt thoáng.B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có hiện tượng giao thoa.C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian là hai sóng kết hợp.D. Hai nguồn dao động có cùng phương, cùng tần số là hai nguồn kết hợp.
Câu 4:
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trênđường nối tâm hai sóng có độ dài làA. hai lần bước sóng. B. một bước sóng.C. một nửa bước sóng. D. một phần bước sóng.
Câu 5:
Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trênđường nối hai tâm sóng bằng bao nhiêu ?A. bằng hai lần bước sóng. B. bằng một bước sóng.C. bằng một nửa bước sóng.D. bằng một phần tư bước sóng.
Câu 6:
Hai sóng kết hợp là hai sóng cóA. cùng tần số. B. cùng biên độ.C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.D. cùng tần số và độ lệch pha không đổi.
Câu 7:
Nguồn sóng kết hợp là các nguồn sóng cóA. cùng tần số. B. cùng biên độ.C. Độ lệch pha không đổi theo thời gian.D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi.
Câu 8:
Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha A, B. Những điểm trênmặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽA. dao động với biên độ lớn nhất.B. dao động với biên độ bé nhất.C. đứng yên không dao động. D. dao động với biên độ có gtrị trung bình.
Câu 9:
Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp ngược pha A, B. Những điểm trênmặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽA. dao động với biên độ lớn nhất. B. dao động với biên độ bé nhất.C. đứng yên không dao động. D. dao động với biên độ có gtrị trung bình.
Câu 10:
Phát biểu nào sau đây là đúng ?A. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau.B. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.C. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biênđộ.
 
GV: Bùi Phú Quốc - ĐT: 0908.84 45 84 THPT Ninh Hải Diễn đàn:
http://vatlyninhhai.forumvi.com/ 
 
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ
 
D. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số, cùng pha.
Câu 11:
Phát biểu nào sau đây là không đúng ?A. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm dao động với biên độ cực đại.B. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, tồn tại các điểm không dao động.C. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, các điểm không dao động tạo thành các vân cựctiểu.D. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, các điểm dao động mạnh tạo thành các đườngthẳng cựcđại.
Câu 12:
Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiệ
 
n để tại điểm M cách cácnguồn d
1
, d
2
dao động với biên độ cực tiểu A. d
2
– d
1
= kλ/2.B. d
2
– d
1
= (2k + 1)λ/2.C. d
2
– d
1
= kλ. D. d
2
– d
1
= (2k + 1)λ/4.
Câu 13
: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau với biên độ a, bước sóng là10cm. Điểm M cách A một khoảng 25 cm, cách B một khoảng 5 cm sẽ dao động với biên độ làA. 2a.B. A. C. –2a. D. 0.
Câu 14
: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau với biên độ a, bước sóng là 10cm. Điểm N cách A một khoảng một khoảng 25 cm, cách B một khoảng 10 cm sẽ dao động với biên độ làA. 2a. B. a. C. –2a.D. 0.
Câu 15
: Hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng tần số f = 30 Hz, cùng biên độ a = 2 cm nhưng ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng v = 90 cm/s. Biên độ dao động tổng hợp tại điểmM cách A, B một đoạn AM = 15 cm, BM = 13 cm bằngA. 2 cm.B.2 3 (cm). C. 4 cm. D. 0 cm.
Câu 16
: Hai điểm A và B cách nhau 10 cm trên mặt chất lỏng dao động với phương trình uA = uB =2cos(100πt) cm, tốc độ truyền sóng là v = 100 cm/s. Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trungtrực của AB làA. uM = 4cos(100πt – πd) cm. B. uM = 4cos(100πt + πd) cm. C. uM = 2cos(100πt πd) cm. D. uM = 4cos(100πt 2πd) cm.
Câu 17
: Cho hai nguồn kết hợp A, B dao động với các phương trình uA = uB = 2sin(10πt) cm. Tốc độtruyền sóng là v = 3 m/s. Phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1 = 15 cm, d2 = 20 cm A.74cossin(10)1212
u
  
 B.74cossin(10)1212
u
  
 C.
72cossin(10)1212
u
  
C.
72cossin(10)126
u
  
 
Câu 18
: Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của các sóng thành phần. Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trịA. ∆φ = 2nπ.B. ∆φ = (2n + 1)π.C. ∆φ = (2n + 1)π/2. D. ∆φ = (2n + 1)λ/2.
Câu 19
: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20 Hz,tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trungtrực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?A. v = 20 cm/s.B. v = 26,7 cm/s. C. v = 40 cm/s. D. v = 53,4 cm/s.
Câu 20
: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tầnsố f = 13 Hz và dao động cùng pha. Tại một điểm M cách A và B những khoảng d1 = 12 cm; d2 = 14 cm,sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực không có dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trênmặt nước là bao nhiêu?A. v = 26 m/s.B. v = 26 cm/s.C. v = 52 m/s. D. v = 52 cm/s.
Câu 21
: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tầnsố f = 14 Hz và dao động cùng pha. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng d1 = 19 cm, d2 = 21 cm,sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB chỉ có duy nhất một cực đại. Tốc độ truyềnsóng trên mặt nước có giá trị làA. v = 28 m/s. B. v = 7 cm/s.C. v = 14 cm/s.D. v = 56 cm/s.
Câu 22
: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A, B dao động ngược pha với cùng tần số f =15 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng d1 = 22 cm, d2 = 25 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->