Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.Program Pemantauan Kurikulum Berkualit1

1.Program Pemantauan Kurikulum Berkualit1

Ratings: (0)|Views: 1,567 |Likes:
Published by ismi

More info:

Published by: ismi on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
PPDBS
PROGRAM PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI1.0Pengenalan
Penyeliaan dan pemantauan kurikulum dalam bilik darjah adalah satu proses membantuguru bagi memperbaiki keberkesanan proses P & P mengikut Glatthorn ( 1984: 2) .Penyeliaan adalah satu proses yang memudahkan perkembangan professionalseseorang guru, terutamanya dengan memberikan maklum balas mengenai pengajarandi dalam bilik darjah dan membantu guru supaya menggunakan maklum balas itu untukmeningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Untuk menjalankan penyeliaan dengan lebih berkesan lagi, Kementerian PelajaranMalaysia telah mengeluarkan Surat Pekeliling 3 / 1987 yang mewajibkan semuapengetua / guru besar menjalankan penyeliaan P & P di dalam bilik darjah secarasistematik. ( Sila rujuk lampiran )Justeru tujuan pemantauan perlulah difahami oleh guru kerana hanya dengankerjasama dan sokongan guru, proses penyeliaan dan pemantauan oleh pihak yangbertanggungjawab dapat mencapai matlamat yang diarapkan. Menyedari hakikattersebut, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Negeri Kedah telahmelaksanakan program pemantauan berkualiti mulai tahun 2001.
2.0Rasional
Pemantauan amat penting dalam sesuatu program. Walau secantik dan seindah manasesuatu program, jika tidak dipantau sudah pasti program tersebut tidak berkesan.
3.0Matlamat
Mewujudkan kecemerlangan akademik di sekolah dalam aspek perancangan P & P.Proses P & P, prestasi pelajar dan pengurusan bilik darjah. Pencapaian sekolah dalampeperiksaan awam serta mutu pendidikan dapat dipertingkatkan ke peringkat yang lebihmembanggakan semua warga pendidikan di Negeri Kedah Darul Aman serta cemerlangdan melepasi peringkat nasional.
4.0Objekti
4.1Memantapkan suasana dan proses P & P supaya lebih dinamik,memberangsangkan dan berkesan.
4.2
Menjadi pelengkap kepada program-program lain terutamanya Sekolah LimaBintang Versi 2, Perancangan Strategik Lima Tahun Peningkatan PrestasiAkademik (2006 – 2010) serta program-program utama Kementerian Pelajaran.4.3Mempertingkatkan prestasi pencapaian peperiksaan awam dari segi kuantiti dankualiti4.4Mempertingkatkan profesionalisme guru-guru dalam P & P melalui penekanankursus perkembangan staf 
1
 
PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
PPDBS
5.0Pelaksanaan Program
5.1Pihak sekolah menubuhkan jawatankuasa pelaksana.5.2Pihak sekolah menyediakan takwim sekolah.
5.3
Menggunakan borang instrumen pemantauan yang bersesuaian (borang PPSMI,SKPM dll)5.4Taklimat kepada semua guru tentang program dan proses pelaksanaan.
5.5
Mendedahkan kepada pemantau (Pengetua, Guru Besar, Penolong-penolongKanan, Penolong Kanan Petang, Guru Cemerlang, Guru Kanan Mata Pelajarandan Ketua Panitia) mengenai ilmu dan panduan tentang pemantauan yangberkesan, objektif, matlamat, pengurusan pendidikan sesuatu mata pelajaransecara am, pendekatan, kaedah,strategi, teknik P & P dan kaedah penilaian.5.6Melaksanakan Program Pemantauan Kurikulum Berkualiti dan instrumenpemantauan direkodkan/failkan secara sistematik.5.7Mengadakan sesi refleksi dan penilaian pelaksanaan program.5.8Menyedikan laporan lengkap pemantauan yang dibuat.
6.0Aspek Pemantauan
6.1
Pemantauan Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (RPP).
Perancangan tahunan bagi sesuatu mata pelajaran perlu disediakan awal tahundan rancangan ini mestilah bersesuaian dengan tahap kebolehan pelajar.6.1.1 Bagi memudahkan pentadbir mengesan tajuk-tajuk pengajaran yangdibuat maka rancangan tahunan hendaklah disediakan dalam bentuk CartaGantt.6.1.2Rekod pengajaran hendaklah ditulis mengikut Pekeliling 3/99.Pemantauan boleh dibuat dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan bagimemastikan rancangan yang tersedia digunakan bagi faedah pelajar. Sekiranya,apabila dibuat pemantauan, rancangan yang tersedia tidak dapat dijalankanmengikut masa yang ditetapkan maka guru bertanggungjawab mencari masalain agar pelajar mendapat manfaatnya. Contoh borang, jadual dan rekodpemantauan rujuk Lampiran A1, A2 dan A3)6.2
Pemantauan Kekerapan Latihan Pelajar 
Kekerapan latihan pelajar harus disepadukan agar tugasan yangdiberi dapat dilaksanakan. Contoh jadual dan rekod pemantauan Rujuk LampiranB1, B2 dan B3.6.3
Pemantauan Pengajaran Guru dan Pembelajaran Pelajar ( Pencerapan )
Pemantauan ini mesti dilakukan kepada guru oleh pihak pentadbir. Jadualpencerapan perlu disediakan sebelum sesi persekolahan bermula. Pencerapanboleh menggunakan instrumen yang sediada seperti Elemen 9 dalam SKPM.Selepas pencerapan dibuat, tindak ikut seterusnya mestilah dilakukan. Contoh jadual pencerapan dan instrumen rujuk Lampiran C1, C2, C3 dan C4.
2
 
PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI
PPDBS
6.4Pemantauan Prestasi Pelaja
Disamping menggunakan kad kemajuan pelajar, borang pengesanan sepertilampiran D1 boleh digunakan untuk tujuan rekod dan pemantauan. Berdasarkanborang ini pemantauan secara berterusan sejak daripada pelajar memasukisekolah hingga tamat persekolahan dapat dilakukan. Setiap kali ujian dibuat,borang akan diisi bagi dan bagi pelajar yang tidak mencapai keputusan yangdiharapkan, pelajar ini harus dipanggil untuk pemulihan dan kaunseling. RujukLampiran D1, D2 dan D3.
6.5Pemantauan Bilik Darjah
Bilik darjah yang bersih, tersusun rapi, canti dan ceria mampu merangsangpembelajaran pelajar di samping menyediakan suasana yang kondusif kepadapelajar. Oleh itu keseronokan belajar perlu juga diberi keutamaan dan manualprosedur pengurusan bilik darjah yang tersedia seperti Lampiran E1 bolehdigunapakai bagi tujuan ini. Untul jadual dan rekod sila rujuk Lampiran E2 danE3.
7.0Penutup
Pelaksanaan program ini terbukti dapat membantu dalam aspek penyeliaan kurikulumsekolah. Dengan adanya instrumen khas dan panduan pemantauan sudah tentupelanksanaan pemantauan P & P akan menjadi lebih efisyen dan efektif.
3

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amizanina liked this
Nardir Latiff liked this
romizah liked this
Mahenthiran liked this
Mel Odella liked this
Hana Farhanah liked this
Santoso Priyatno liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->