Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bidang Tugas Staf Kurikulum

Bidang Tugas Staf Kurikulum

Ratings:
(0)
|Views: 1,771|Likes:
Published by ismi

More info:

Published by: ismi on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA
PPDBS
PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN KURIKULUM
Pembangunan kurikulum merupakan proses berterusan yang merangkumipengurusan, pembangunan dan penyampaian.
Pembangunan kurikulum melibatkan penyertaan daripada semua pihak iaitu pengetua/guru besar, pakar kurikulum, guru, staf sokongan , murid, ibu bapa dan komuniti.
Pengurusan kurikulum mestilah berlandaskan objektif yang ingin dicapai untukmenghasilkan keputusan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Kurikulum hendaklah dicapai, diurus, mesra pelanggan, terkini dan mampumenggambarkan amalan terbaik dalam bidang tersebut.
Pemantauan dan penilaian kurikulum perlu dilakukan dengan kerap dalam semuaperingkat sama ada peringkat daerah, sekolah, bilik darjah atau terhadap murid.PENGETUA / GURU BESARBidang Tugas
Pengetua / Guru Besar adalah bertanggungjawab dalam Pengurusan dan pentadbiranSekolah. Pengetua / Guru Besar harus memberi keutamaan kepada penyeliaan yangbercorak akademik kerana kejayaan sistem pendidikan adalah terletak pada pendidikanyang disampaikan kepada murid-murid. Sekolah mestilah menjadikan PENDIDIKANBERMUTU sebagai matlamat pentadbirannya.
Keberkesanan pentadbiran sekolah bergantung kepada kerjasama semua pihakperingkat, dengan demikian Pengetua / Guru Besar seharusnya mengadakanpembahagian tugas dan kuasa kepada semua pegawai di sekolahnya supaya kerjadapat dijalankan secara berpasukan (Team Work).
Pengetua / Guru Besar sebagai ‘Professional Leader’ kepada pertumbuhanprofesionalisma di alam perguruan. Perkhidmatan sokongan seperti Unit Perkhidmatan(pejabat sekolah) dan yang lainnya adalah berfungsi sebagai pembantu kepadaperlaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang lebih sempurna di bilik darjah.
Semua guru dan kakitangan di bawah kepimpinan Pengetua / Guru Besar hendaklahdilibatkan dan merasa terlibat serta bersama-sama merasa bertanggungjawab dalamsemua aktiviti sekolah seperti :
1.Pentadbiran Am
i.Perkhidmatan dan perjawatan guru dan bukan guru.ii.Urusan Kewangan dan Akaun sekolahiii.Kemasukan dan pertukaran guru.iv.Disiplin guru dan bukan guru.v.Perkembangan dan penyenggaraan kemudahan fizikal sekolah.vi.Disiplin murid.vii.Pelaksanaan dan semua arahan dari Kementerian Pelajaran, JabatanPelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah.
viii.
PIBG, Lembaga Pengelola dan Pengurus Sekolah dan Ahli PengawalKewangan.ix.Kebajikan guru dan kakitangan bukan guru di sekolah.x.Hubungan Luar.
1
 
PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA
PPDBS
2.
Pengurusan Kurikulum
i.Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah,bidang pekerjaan, mata pelajaran dan kelas.ii.Pengelolaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah,bidang pelajaran dan mata pelajaran.iii.Penyeliaan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.iv.Pengawalan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran.v.Penyelarasan aktiviti pengajaran.vi.Perancangan, pengelolaan, penyeliaan, penyelarasan dan pengawalanaktiviti yang berkaitan dengan ujian dan peperiksaan di peringkatsekolah.vii.Perancangan, pengelolaan, penyeliaan, penyelarasan dan pengawalansemua aktiviti persatuan/kelab yang berkait dengan mata pelajaran disekolah.
3.Kokurikulum
i.Perancangan, semua aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah, bahagianpertubuhan dan kelab.ii.Pengelolaan semua aktiviti kokurikulum di semua peringkat di sekolah.iii.Penyeliaan dan pengawalan semua aktiviti di semua peringkat di sekolah.iv.Penyelarasan aktiviti kokurikulum di sekolah.v.Pengurusan semua aktiviti kokurikulum murid yang tidak berkait denganmata pelajaran di sekolah.vi.Pendaftaran persatuan dan kelab.
PENOLONG KANANBidang Tugas
1.
Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.2.Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.3.Bertangungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum, pentadbiran, hubunganmasyarakat dan keselamatan.4.Membantu pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.5.Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran.
6.
Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah.
Senarai Tugas1.Kurikulum
o
Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain.
o
Memastikan perjalanan panitia pelajaran
2
 
PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA
PPDBS
o
Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmaldan bengkel.
o
Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.
o
Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru pelatih,guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankantugas harian mereka.
o
Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum sertamencadangkan tindakan susulan.
o
Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaiandan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan.
o
Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan danpemulihan.
o
Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah, PPD,JPN dan KPM.
o
Membantu di dalam pemilihan buku teks, bahan Pusat Sumber dan bukubacaan.
o
Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti.
2.Pengurusan
o
Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah.
o
Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk gurudan staf sokongan.
o
Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat.
o
Membantu merancang takwim sekolah.
o
Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.
o
Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.
o
Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan.
o
Menyelaras semua kutipan yuran.
o
Menjadi Ahli Lembanga Tatatertib Sekolah.
o
Menjadi penandatangan kedua-dua cek sekolah.
o
Menjaga dan menyemak stok / inventori peralatan sekolah.
3.Pembangunan Diri Pelajar 
o
Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah , keceriaan /keindahan dan kebersihan sekolah.
o
Merancang langkah-langkah keselamatan mencegah kebakaran.
o
Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.
4.Pembangunan Organisasi
o
Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat.
o
Mengadakan kursus / latihan untuk personel.
5.Pembangunan Kendiri
o
Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.
3

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Abdul Lazim liked this
Rama Chinta liked this
Chanteq De liked this
Logika Soctrates liked this
HASNIDA BINTI MAT ISA liked this
BISTAR ADAM liked this
sims363 liked this
auni8179 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->