Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maryknoll High School of Panabo

Maryknoll High School of Panabo

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by archerie abapo
Araling Panlipunan
Araling Panlipunan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: archerie abapo on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
MARYKNOLL HIGH SCHOOL OF PANABO1st Monthly ExaminationARALING PANLIPUNAN IIIPangalan: _________________________________________________ Taon at Pangkat: _____________ Guro: _____________________________________________________ Petsa: ______________________ Test I A - Isulat ang titik T kung ang pahayag ay tama at M naman kung ito ay mali. ___ 1. Ang o historia ay tumutukoy sa mga impormasyon tungkol sa nakaraan. ___ 2. Sa pamamagitan ng mga kwento, napag-alaman natin ang pinagmulan ng ating mga ninuno. ___ 3. Ang kasaysayan ay gumising sa interes ng mga tao na nag-usisa sa mga nakaraang pangyayarihingil sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. ___ 4. Ang eograpiya ay hinubog ng kasaysayan. ___ 5. Sa paghahanap sa nakaraan, inuungkat ang mga kaganapan sa panahong histiriko. ___ 6. Ang panahong historiko ay sa tumutukoy sa mahabang panahon bago natuklasan ang sistemang pagsulat. ___ 7. Ang mga taon bago sumapit ang A.D. ay tinatawag B.C. o Before Christ. ___ 8. Ang sampong dekada ay katumbas ng 1000 taon. ___ 9. Ang Arkeolohiya ay tumutukoy sa pag-aaral sa mga nagdaang pangkat ng tao at sa kanilangkultura gamit ang mga pisikal na labi ng sinaunang tao. ___ 10. Ang mapa ay isang modelo ng mundo sa hugis at sukat.Test I B
 –
Punan ng nawalang patinig upang mabuo ang mga salita.B_g B_ng 1. Ang teoryang ang araw ay nagmula sa malakas na pagsabog.Cr_ _t_ _n_st 2. Mga taong naniwala na ang lahat ng buhay ay sa daigdig ay likha ng Diyos.N_b_l_r 3. Ang teoryang ipinakilala ni Immanuel Kant at sinang-ayunan ni Pierre Laplace.Pl_n_t_s_m_l 4. Ang teoryang nagsasabi na ang daigdig ay mula sa isang malaking bituingsumabog nang mapalapit sa araw.M_rc_ry 5. Ang planetang pinakamalapit sa araw.Test II - Pangkatin: Piliin ang kung saang panahon kabilang ang mga salita sa ibaba. Isulat ang titik ngtamang sagot.A. MesolithicB. NeolithicC. Panahon ng MetalD. Paleolithic ____ 1. Pangunahing gawain ang pangangaso ____ 2. Pagamit ng mga microlith ____ 3. Pagpapakilala ng payak na paraan ng pagsasaka ____ 4. Pagsisimula ng pagtunaw ng metal ____ 5. Pag-aalaga sa mga pananim at hayop ____ 6. Paggamit sa magagaspang na bato ____ 7. Pagtuklas ng bronse ____ 8. Pagpapaamo ng mga mababangis na hayop ____ 9. Pagtaas ng mga pamayanang agricultural ____ 10. Pagkakaroon ng kasanayan sa pagmiminaTest III
 –
Liliman ang titik ng tamang sagot.O O O O 1. Ito ang pinakamalawak na katubigan.
 
a. dagat b. karagatan c. lawa d. lookO O O O 2. Ito ay di-kalawakang dagat na di-lubusang naliligid ng lupa dahil sapagkakaroon ng isangbunganga mula sa kaugnay na karagatan.a. dagat b. karagatan c. lawa d. lookO O O O 3. Ito ay isang malawak na anyong tubig na napapaligiran ng lupain.a. dagat b. karagatan c. lawa d. lookO O O O 4. Ito ay mas maliit kaysa karagatan.a. dagat b. karagatan c.lawa d. lookO O O O 5. Ito ay tubig na nanggagaling sa bundok o iba pang mataas na lugar patungo sa dagat.a. lawa b. talon c.look d. ilogO O O O 6. Ito ay mga malalaking umbok ng lupa na as maliliit sa bundok.a. burol b. pulo c. talampas d. tangwayO O O O 7. Ito ay patag na lupa sa pagitan ng mga bundok.a. kapatagan b. lambak c. talampas d. burolO O O O 8. Ito ay masa ng lupang napapaligiran ng tubig.a. pulo b. bundok c. burol d. tangwayO O O O 9. Ito mahabang masa ng lupang halos napaliligiran ng tubig.a. pulo b. bundok c. burol d. tangwayO O O O 10. Ito ay matatas na pook na binubuo ng bato at lupa.a. pulo b. bundok c. burol d. tangwayO O O O 11. Ano ang teoryang nagpapaliwanag na ang pinagmulan ng mundo at ang lalat ngmgamatatagpuang ditto ay nilikha ng Diyos.a. Big Bang b. Nebular c. Planetisimal d. CreationistO O O O 12. Ito ay pinaniwalaang deriktang ninuno ng mga Homo Sapiens.a. Hominid c. Homo Habilisb. Homo Erectus d. Homo SapiensO O O O 13. Ano ang planetang tirahan ng tao?a. daigdig b. venus c. mars d. plutoO O O O 14. Ano ang tawag sa pag-aaral ng kapaligirang pisikal ng ibabaw ng mundo?a. biolohiya b. heolohiya c. padolohiya d. heograpiyaO O O O 15. Ano ang espesyal na parallel ang naghahati sa mundo sa Northern Hemisphere atSouthern Hemisphere?a. Equator b. Tropic of Cancer c. Tropic of Capricorn d. Arctic CircleO O O O 16. Aling yugto ng panahon ang walang sistematikong pagsusulat at pagtatala ng mgakaganapan ng tao?a. paleolitiko b. prehistoriko c. Old Age d. neolitikoO O O O 17. Alin ang Panahon ng Matandang Bato?a. paleolitiko b. neolitiko c. Asia Minor d. New AgeO O O O 18. Ito ay isang uri ng Hominid na hinihinalang nginunguya niya ang kanyang pakain tuladkasalukuyang tao.a. Australopithecus Africanus c. Australopithecus Robustusb. Ramapithecus d. Australopithecus AfarensisO O O O 19. Ito ay isang uri ng Hominid na malapit ang kanyang pagkakahawig sa tao.a. Australopithecus Africanus c. Australopithecus Robustusb. Ramapithecus d. Australopithecus AfarensisO O O O 20
. Ang mga taong ito ay tinatawag “Taong Nakakagawa ng Kasangkapan”.
 a. Hominid c. Homo Habilisb. Homo Erectus d. Homo SapiensTest iV
 –
Enumerasyon
Magbigay ng apat na tema sa pag-aaral ng heograpiya.1.2.
 
3.4.
Anu ang dalawang paraan sa pagtukoy ng lugar?5.6.
Sa paraang relatibo, ano ang dalawang sistema na ginagamit sa pagtukoy ng lugar?7.8.
Sa paraang tiyak o absolute, ano ang dalawang imahinaryong linya na ginagamit sa pagtukoyng lugar?9.10.Test V
 –
Sanaysay (5pts)
Bilang mag-aaral, paano mo mapapaunlad ang iyong kapaligiran upang makaagapay sapagsulong ng daigdig?GOD BLESS

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->