Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INTERNET AND WWW 9. DERS

INTERNET AND WWW 9. DERS

Ratings: (0)|Views: 596|Likes:
Published by yelizoz

More info:

Published by: yelizoz on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

 
İnternet Ekonomisi-Yeni Ekonomi
1980’lerin ortasından itibaren uluslar arası alanda yaşanan gelişmelerin günümüzdeyorumlanması “Yeni ekonomi” (new economy) denilen kavramın ortaya çıkmasına nedenolmuştur. Bu kavram kimilerinin savunduğu gibi sanal bir olgu olmaktan çok uzaktadır. Sonon lda nya ekonomisi ve ABD ekonomisindeki gelişmelere baldığında, yeniekonominin verimliliği, yeniden yapılanmaya yönelik baskıları, küresel niteliği, yol açtığıkrizleri ile birlikte yeni ekonominin sistemi nasıl kökünden değiştirip sarstığı ortayaçıkmaktadır. Eski sektörler önemini, karlılığını, istihdam gücünü, üretim kapasitesini yavaşyavaş yitirirken, yeni sektörler çığ misali büyüyerek ekonomik büyümenin lokomotifikonumuna gelmektedir. Teknolojik gelişmeyle vücut bulan, büyük ölçüde dijitalleşmeye veinternete bağlı olan yeni ekonomi tıpkı dominant bir gen misali eski ekonomiyi, yani eskiorganizmayı kuşatıp yavaş yavaş yok etmektedir.
Yeni Ekonomi İle Eski Ekonomi Arasındaki Farklılıklar
DEĞİŞİM UNSURUESKİ EKONOMİYENİ EKONOMİ
Üretim ve Rekabet AlanıUlusalGlobalÖrgütsel YapıHiyerarşik-BürokratikAğ Örgüsü, ŞebekeÜretim YapısıKitlesel ÜretimTam Zamanında Üretim,Esnek ÜretimBüyümenin UyarıcılarıSermaye, İşgücüYenilik, İcatlar ve BilgiTeknolojiyi Belirleyen EtmenMakineleşmeDijitalleşmeKarşılaştırmaÜstünlüğün KaynağıÖlçek Ekonomisi, Düşük Kapsam Ekonomileri, Yenilik ve KaliteAr-Geye Verilen ÖnemDüşük, OrtaYükseDiğer Firmalarla İlişkilerTek Başına Hareket Etmeİşbirliği, Ortaklık, Sinerji, Birleşmeİşgücü Politikasının AmacıTam İstihdamYüksek Reel ÜcretGerekli EğitimMesleki Diplomaya YönelikYaşam Boyu Öğrenimİstihdamın DoğasıİstikrarlıRisk ve Fırsatlarla DoluRegülasyonlarKumanda ve KontrolPiyasa Araçlarına Dayalı, EsneBeşeri SermayeÜretim OdaklıMüşteri OdaklıİşgücüÖnemliDaha Az Önemliİşgücünün YapısıBelirli Bir Alanda UzmanBilgi,deneyim-Çok yönlü Beceri, Yenilikçi,Varlıkların ÖnemliliğiMaddi Varlıklar Görece Gayri Maddi Varlıklar Görece ÖnemliSektörel YapıTarım- Sanayi Sektörlü Hizmet Sektörü Ağırlıklı
Yeni Ekonominin Özellikleri
Yeni ekonomide sürekli değişen koşullara, uyum ve anında tepki göstermek önem taşımaktadır. Yeni ekonomide bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasında, dünya
 
çapında büyük bir hızla yaygınlaşan internet ağının çok büyük rolü vardır. Yeniekonominin genel özelliklerini aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:
Bilgi:
Yeni ekonomi, bir bilgi ekonomisidir. Bilgi ekonomisinde bilginin yaratılmasıhem bilgi işçilerine hem de, bilgi tüketicilerine yani insanlara aittir. Tüketici tercihlerive bilginin üretime yansıması sonucu, toplumun her kesiminde akıllı ürünlere olantalep giderek çoğalmaya başlamıştır.
Dijitalleşme:
Yeni ekonomi dijital bir ekonomidir. Dijitalleştirme tekniği; her türlüses, yazı, belge, müzik, görüntü, hareketli obje, dijital kameralar aracılığı ile görüntülükonferans vb. her türdeki veriyi önce 0 ve 1’lerden oluşan bilgisayar bitlerinedönüştürmek ve daha sonra telekomünikasyon teknolojisi yardımıyla başka bir yeregöndermek anlamına gelmektedir.
Sanallaşma:
Bilginin niteliği analogdan dijitale doğru değişim gösterdikçe, fizikselnesneler sanal bir boyut kazanmaktadır. Bu da kurumsal yapılanmayı, ilişkileri ve ayrıcaekonomik faaliyetlerin yapısını etkilemektedir.
Molekülleşme:
Yeni ekonomi moleküler bir ekonomidir. Eski büyük şirket yapısının parçalanıp yerine, bireysel gruplar ile dinamik moleküllere ve dolayısıyla, ekonomik faaliyetin temelini oluşturan birimlere bırakmıştır. Kitlesel yaklaşımın yerine, ekonomik vesosyal yaşamın her aşamasında moleküler bir yaklaşım hakim olmaya başlamaktadır.Buna bağolarak da, geleneksel organizasyon yapısının yeni yapıya uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
Entegrasyon- İnternet Aracılığı ile İletişim:
Yeni ekonomi bir iletişim ıekonomisidir. Analog hatlar yerine, dijital iletişim ağlarının kullanılması ve klasiana bilgisayarlardan web tabanlı sisteme yöneliş, dünyasında önemli değişimlereneden olmuştur. İletişim ağlarının band genişliğinin artması veri, metin, ses, görüntü gibiçeşitli multimedya kaynaklarına ulaşımı kolaylaştırmakta ve birtakım yeni kurumsalyapıların oluşumuna yol açmaktadır. Yeni teknoloji iletişim ağları, küçük ölçekli işletmelere büyük ölçekli işletmelerin sahip olduğu ölçek ekonomilerine ve temel kaynağa ulaşmagibi avantajlara sahip olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, büyük işletmeler de bölünüp dahaetkin çalışarak molekül kümelerine dönüştükçe, esneklik, özerklik ve hızlı hareket etme
 
yeteneği kazanmaktadırlar.
Aracısızlaştırma:
Yeni ekonomide üreticiler ve tüketiciler arasındaki arakuruluşlara dijital iletişim ağlarısayesindeihtiyaçkalmamaktadır. Özelve kamusektöründebirçokkurum, tüketicileriyle ağlar aracılığı ile doğrudan iletişim kurarak,aracıları büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadırlar.
Sektörel Değişim:
Sanayi ekonomisinde otomotiv sektörü anahtar sektör iken,yeni ekonomide hakim sektör, diğer tüm sektörlerin refah yaratmasına giden yoluoluşturan bilgisayar, iletişim ve eğlence sanayilerinin birleşmesiyle oluşan yeni medyasektörüdür. Yeni medya sektörü insanların yapma, çalışma, eğlenme ve düşünmeyöntemlerini, yaşam biçimlerini ve dolayısıyla arz-talep yapısını tamamen değiştirmektedir.
İnovasyon (Yenilikçilik):
Yeni ekonomi, inovasyon (yenilikçilik) temelinde biçimlenen bir ekonomidir. İnovasyon (İnnovation) “yeni ve değişik bir şey yapmak”anlamındaki Latince “innovare” kökünden türetilmiştir. İnovasyon, bilim ve teknolojininekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak biçimde yenilenmesi anlamına gelmektedir. Yeniekonominin temel ilkesi “kendi ürününün modasını kendin geçir” olarak ifadeedilmektedir. Eğer yeni ve başarılı bir ürün geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüş ise, hedef buürünün daha gelişmişinin ortaya çıkarılması ve böylece ilk ürünün modasınıngeçirilmesi gerekliliği olmaktadır. Eğer ürününüzü kendiniz eskitmezseniz bunu mutlaka bir başkası yapacaktır 
Üretici ve Tüketici tünleşmesi:
Yeni ekonomide üreticiler ile tüketiciler arasındaki uzaklık giderek bulanıklaşmaktadır: Kitle üretiminin yerini büyük miktarlardamüşteri isteklerine göre üretimin almasıyla birlikte üreticiler, bireysel tüketicilerin zevk vetercihlerine göre özel mal ve hizmetler üretmek zorunda kalmışlardır. Yeni ekonomideenformasyon ve bilgi bazlı ürün ve hizmetlerdeki artış nedeniyle tüketiciler, sadece bilgi ve teknoloji kullanmakla kalmayıp fiilen bilgi ve teknoloji üreticisi konumunagelmektedirler 
Hız (İvedilik):
Dijital bir ekonomide bilginin ivedi, acil bir ihtiyaç durumunagelmesi, ekonomik faaliyet ya da işletme başarısında onun temel bir faktör halinegeldiğini göstermektedir. Günümüzdemüşterilerintaleplerielektroniyoldan alınmakta,eşzamanlıolarak değerlendirilerek karşılanmakta,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->