Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INTERNET AND WWW 6. DERS

INTERNET AND WWW 6. DERS

Ratings: (0)|Views: 332|Likes:
Published by yelizoz

More info:

Published by: yelizoz on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

 
INTERNET AND WWW6. DERS NOTU25.11.2008*Bilgi Toplumu: Bilgiyi yaratma, elde etme ve kullanmanın ön planda olduğu ve iş,eğitim, eğlence gibi tüm alanları kökten değişime uğratan toplumsal bir dönüşümdür,akımdır.*Neden bilgi toplumu da enformasyon toplumu değil?Bilgi enformasyondan yaratılıyor. Enformasyon bize sürekli akıyor. Enformasyon verininişlenmiş haliydi. Çevremizde gördüğümüz her şey de bir veriydi. Dolayısıylaenformasyon veri bilgi her zaman vardı. İlk çağlarda da vardı. Şimdi bilgi toplumundadeğişik bir şey oluyor. Değişik olan şey de bilginin artık her şeyden daha fazla ön planaçıkması.Bu toplum yapısına: Post modern-Post Fordist-Post Industrial
Society
de deniliyor.*Fordizm seri tüketim için seri üretimdi. Seri üretim sanayi toplumundaydı. Şimdi bilgitoplumundayız. Sanayi toplumundan önce tarım toplumu vardı. Dolayısıyla endüstrisonrasındaki toplum yapısı bilgi toplumu. Sanayi toplumu sırasında bilgi kullanılmıyormuydu? Tarım toplumu zamanında bilgi kullanılmıyor muydu? Bilgi her zamankullanılıyordu. Tarlasını biçen çiftçi de kullanıyor. Bir fabrikada seri üretim gerçekleştirenişçi de bilgisini kullanıyor. Ama bilgi toplumunda bilgi daha fazla ön plana çıkıyor.Endüstriyel ürünlerde bilgi yoğun ürünler var. örneğin artık akıllı arabalar yapılıyor,daha az yakıt tüketiyor.*Know-how: Ürünlerdeki bilgi bileşeni. Arabalardaki sensörlere know how diyebiliriz.*TarımEndüstriBilgi*YiyecekMakineHizmetİnsanlar para kazanmak için bu 3 toplum döneminde burada saydığımız şeyler içinçalıştılar.***Türkiye İstatistik Kurumu’nun sitesinden milli gelirde sektörlerin dağılımına bakın.Üretim-tarım-hizmet sektörü, özellikle 2000’lerden sonra hizmet sektörü dahaöncekilere göre katlanarak artmış. İnsanlar hizmeti ne ile gerçekleştiriyor? İnsanlarbilgilerini koyuyorlar oraya. Örneğin, “Eğitim sektörü bir hizmet sektörüdür. Eğitimde debilgi aktarıyorsunuz.”*Bilgi toplumunun başlangıcını 2. Dünya Savaşı’na kadar götürüyoruz. 2. Dünya Savaşısonrası soğuk savaş dönemi var. Soğuk savaş yıllarında dünyada iki kutup var. Rusya veABD. 2 kutuplu dünyada bu kutupların ne yapması gerekiyor? Dengenin bir tarafakaymaması için sürekli her alanda gelişme göstermesi gerekiyor. Özellikle de savunmaalanında. Daha önce konuşmuştuk. İnternetin başlangıcı askeri bir projeydi. Soğuksavaş yıllarında kesintisiz iletişim sağlamak içindi. İnternet, aslında Amerikanhükümetinin ve Amerikanın Ar-Ge çalışmalarının bir sonucudur. İkinci dünya Savaşısonrasındaki iki kutuplu dünyadaki Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olarak bugünkü bilgitoplumunun temelleri atılmaya başlamıştır.
1
 
*Toplumsal formların ekonomi şekilleri: Tarım Toplumu: Resource Based(Kaynak temelli)Endüstri Toplumu: Investment Based (Sermaye-Yatırım Temelli)Bilgi Toplumu: Knowledge Based (Bilgi temelli)*Tarım toplumunun ekonomi şekli olan kaynak temelli ekonominin kaynağı doğanın bizesunmuş olduğu kaynaklardır. İnsanlar doğal kaynakları işleyerek para kazanıyorlar.*Sermayede ise, sanayi toplumuna denk geliyor insanlar daha fazla refah için ve talebikarşılamak için seri üretim yapması gerekiyor. Seri üretimi kaynak temelli ekonomidekitekniklerle yapamazsınız. Makinalar geliştirmeniz gerekiyor. Makinelere desermayenizle yatırım yapıyorsunuz. Cebinizde para varsa fabrika kurarsınız üretimgerçekleştirirsiniz. Yoksa o fabrikanın işçisi olursunuz. *Tarım toplumunda herkes işçi.Sermaye toplumunda bazıları işçi bazıları patron.*Bilgi toplumunda kaynak ise bilgidir. Bilgi, enformasyonu doğru alıp işleyen,enformasyonlar arasındaki bağlantıları doğru kuran insanlar da var. Bunu da ekonomikbir faaliyet için kullanırsanız ki kullanmanız için bir engel yok dolayısıyla knowledgebase ekonomide herkes patron. Şuanda sizin internet üzerinde bir şirket sahibiolmanızda engel yok. Tek engel teknik beceri olabilir. Ama siz fikir ürettikten sonra ofikri kodlara döküp internete taşıyacak onlarca kişi var dışarıda. Siz sadece internetüzerinde neyi pazarlayıp neyi satacağınıza karar verin. Yeni ekonomi, bilgi ekonomisidediğimiz şeyde de insanlar sürekli internete taşınıyorlar.*Bilgi Toplumunun Bileşenleri:1=Yeni bilginin üretilmesi: Bilgi toplumu yenilik temelli bir toplumdur. İnovasyon diye birkavram var.2=Bilginin eğitim ile aktarılması3=İletişim araçları ile yayılması.4=Yenilik için kullanılması.*Üreteceksiniz yenilik için kullanacaksınız ama eğitim ve aktarmak da önemli. Neden?Paylaştıkça artan 2 şey var: Sevgi/ Bilgi.*Paylaştıkça artan iki şeyden biri olduğu için bilgiyi paylaşacaksınız. Bunu gizli firmasırlarını açın anlamında söylemiyoruz.*E Avrupa
+ (Plus)
: Bu 1999’da başlayan bir proje. Amacı herkesin, sınırsız bilgiye kolayve ucuz yollardan ulaşmasını sağlamak. Herkesten kastedilen AB üyesi toplumlarınbireyleridir. Bu, AB’nin geliştirmiş olduğu bir proje.*Bilgi toplumunun kaynağı ABD’dir.*AB, bilgi toplumu konusunda ABD’yle başa çıkabilmek için bir proje geliştiriyor: EAvrupa. Devam eden bir proje ve iki yılda bir toplanıyorlar.*Aday adayı ülke olarak Türkiye, bu projeye 2001’de aday adayı olarak dahil oluyor. Birstrateji geliştiriyorlar: Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010. Bu yılar arasında bilgi toplumuyaratmak için E Avrupa’ya entegre olabilmek için ne yaptılar?Bu strateji içinde şu maddeler var:1-Sosyal Dönüşüm 2-Bilişimin iş dünyasına yayılması 3-Vatandaş odaklı hizmetdönüşümü4-Kamuda modernizasyon 5-Küresel rekabetçi bilişim sektörü6-Ucuz altyapı 7-Ar-Ge’ye destek
2
 
NOT: Türkiye’nin bilgi toplumu stratejisi açısından şuan ki durumunu tartışın. Bunubir proje gibihazırlayın. Sosyal dönüşümden kastımız herkes için bilişim teknolojisi. Bu saydığımız7 madde çerçevesinde Türkiye’de neler yapılıyor? Küresel rekabetçi bilişim sektörüdiyoruz sizin bu 20 Ocak’a kadar bilişim sektörünün Türkiye’deki durumunuaraştırmanız gerekiyor. Ar-Ge yatırımlarına bakmanız gerekiyor. Rakam olarak değil,elien bir trend olduunu bilin. İstatistiklere bakın. Hanelerin internete erimesi iin
 
Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri:1-Her şeyden önce bilginin önem kazanması, her işin kaynağı olması.2-Bilgi pazarının küreselleşmesi, sahip olduğunuz bilginin daha fazla alıcı bulması.3-Bilişim sektörünün doğuşu4-Çevre koruma şuurunun gelişmesi: Artık insanlar çevreye karşı daha duyarlı. Bunlarürünlere de yansıyor. Artık daha fazla çevre dostu ürünler üretiliyor. Çevre dostu ürünlerüretebilmenin tek yolu da ona yönelik bilginizi ürünlere aktarmaktır. İnsanlar bilgilerinibu yönde daha fazla kullanmaya başlıyorlar.5-Gönüllü kuruluşların gelişmesi-etkinleşmesi. (Sivil Toplum Kuruluşları’nın gelişmesiylebilgi toplumunun ne alakası var? Bilgi toplumu destekliyor.6-Kişinin merkezi konuma gelmesi, merkezileşmesi. Firmalar bilişim teknolojilerisayesinde size ulaşmaya başladılar. Kitle olmaktan birey olmaya geçtik.7-Bilgisayarlaşma8-Örgütlü toplumun güçlenmesi. İnsanlar artık daha kolay örgütlenebiliyorlar.Bilgi Toplumunun kötü yanı yok mu?*Ürünün bireye yabancılaşması: İnsanların ürettikleri ürüne yabancılaşması. Ellerininaltından yüzlerce ayakkabı geçiyor ama o ayakkabıları giyemiyorlar, alamıyorlar. Bilgide metalaştığı, bir ürün haline geldiği ve eskiye oranla değeri yükseldiği için bireyeyabancılaşmaktadır. Her ne kadar bilgi paylaştıkça artar diyorsak da insanlar sahipoldukları bilginin paylaşmaktan çok ellerinde tutarak veya satarak daha fazla paraedeceğini düşündüklerinden bilgiyi saklamaya başlıyorlar ve o saklamaların ardındayatan neden de bilginin alınıp satılabilen bir ürün haline gelmesi.*İnternette rastlamışsınızdır bir araştırma yaparken her türlü bilgiye ücretsizerişemezsiniz. Mutlaka bazı yerlerde karşınıza üyelik adı altında bazı şeyler çıkıyor. Enbasitinden dosya paylaşım sitelerinde bile bir noktadan sonra beklemekten sıkıldığınıziçin üye olayım sınırsız yükleme yapayım diyorsunuz.*Bilişim toplumuyla gelen sloganlaşma var. Bilgi toplumunu bir slogan olarak göreneleştirel yaklaşıma göre, bilgi toplumu-bilişim toplumu olduk diyerek bilişimteknolojilerine bir gönderme yapılıyor. İnsanlar bu teknolojilerin tüketimine doğruyönlendiriliyor.*Medyada da tüketim toplumu olma yönünde sürekli pompalama var.*Eleştirel bakış açısından bakanlar, “Bilişim toplumuyla pompalanmak istenen aslındakaynağı ABD olan bilişim teknolojilerine yeni pazarlar yaratılmasıdır. Bu birkandırmacadır” diyorlar.*Faydalanmak ya da faydalanmamak ayrı ama herkesin bilişim teknolojilerine yatırımyaptığını görmezden gelemeyiz.*Cep telefonu bilgisayar bunların hepsi bilişim teknolojileri. 50 gramlık telefona 1 milyarverebiliyoruz. Oradan satılan şey “Know how”. Bilgiyi satıyor.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->