Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YENİ EKONOMİ 2. DERS

YENİ EKONOMİ 2. DERS

Ratings: (0)|Views: 1,601 |Likes:
Published by yelizoz

More info:

Published by: yelizoz on May 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

 
03.03.2009YENİ EKONOMİ / 2. DERSYENİ EKONOMİ:
*
Yeni
sıfatını eklediğimizde ne oluyor?*Bu yeni nedir?*Bilgi, teknoloji ve dönüşümü düşünürseniz, çocukluğumuzdan itibaren herşey dönüşüyor ve değişiyor. Bu dünya düzeninde kaçınılmaz bir olgudur.Savaşma stratejileri dünya politikalarına dönüşüyor. Dinlediğinizmüzikler, aile ilişkileriniz, kadın erkek ilişkileri dönüşüyor. Ekonomiksistemlerin de dönüşümü kaçınılmaz. Çünkü dünyada genel olarak birdönüşüm var.*Bu dönüşüm de kaynağını, gücünü, ivmesini
teknoloji
den alıyor.Teknolojinin değişmesiyle beraber işin içine bilginin kullanımınıngirmesiyle beraber bir şeyler değişiyor.*Zamanında savaşlar oku alıp atma şeklindeydi, birisi teknolojiyikeşfedince savaşın şekli değişti çünkü daha büyük kalelere saldırmaimkanı ortaya çıktı. Yine dönüştü, roketler icat edildi. Dönüşmeyisürdürdü. Uydu sistemleriyle beraber daha kolay savaşlar ortaya çıkmayabaşladı. Bu kez insansız savaşlar olmaya başladı.*Ekonomik sistemlerde de öyledir. Çok ufak değiş tokuşla başlayanekonomik ticari sistemde paranın kullanılmasıyla paranın çok değerliolduğunu anlaşıldı. Banka, kredi, finans sistemi ortaya çıkmaya başladı.Geliştikçe bugünkü hale geldi.*Teknoloji nerede devreye girdi? Ticaret noktasında internetinkeşfedilmesiyle beraber ekonomik, faaliyetler de birtakım dönüşümeuğradılar. Aslında ekonominin bu saydığımız dört üretim faktörünün temelniteliği değişmedi. Bunlar hep aynı şeklide varlığını koruyor. Bunlarolmadan zaten üretim olmamaktadır. Bunun içine başka bir faktör dahagirmeye başladı. Güncel ekonomi kitaplarında üretimin faktörlerine
 bilgi ve teknolojiyi
de ekliyorlar.*Ekonomi dediğimiz sistem de dönüşmeye başladı. Bu dönüşüm de kaçınılmaz.*1960-70’li yıllarda bundan da bahsediliyordu. Var olan ekonomik veticari sistem de dönüşecektir deniliyordu.*Bu anlamda bahsettiğim bütün kavramların yanına ve başına elektroniğisimgeleyen e harfini getirmeye başladılar. E fakülte, e iş, e devlet.
1
*
Ekonomi dünyanın her yerinde ekonomidir. ABD, İngiltere’de tasarrufetmek anlamında da kullanılır. Ama genel olarak bir sistemin ismindenbahsediyoruz. Ticari ilişkilerin yürütüldüğü, para vb değerlerle ifadeedilebilen bir değer. Kıt kaynaklar para, sermaye, ekmek, buğdayolabilir. Bunların hepsinin genel bir ismi olarak ekonomiyikullanabiliyoruz. Ekonomik birtakım faaliyetler dünyanın her yerindevar. Çok küçük kitlelerle meydana gelmiş bir totale baktığımızda tümduvarların yıkıldığı bir ortamda herkesin kullandığı bir sistem halinegelmiştir.*Ekonominin devamının sağlanması için üretim gerekir. Üretim olmadanekonomik faaliyetlerden bahsetmek mümkün değildir.*Üretimin devamı için gereken faktörler ise:Sermaye/Emek/Girişimci/Doğal Kaynaklar.*Ekonomi anlamında baktığınız zaman bu dört faktörün bir araya gelmesigerekiyor.
 
*Demek ki hayatın her noktasında bir takım e harflerini (elektronik,dijital kavramları) görmeye başladık.*Fakat, genel olarak bakınca bu sadece teknik bir kavram olmaktan çokuzaktadır. Buna sadece teknoloji ile birlikte birtakım kavramlarındeğiştiğinden söz etmek haksızlık.*Teknolojinin değişmesini sağlayan
insan ve toplum 
faktörüdür. İnsanın vetoplumun olmadığı bir yerde dönüşüm mekanizması işlemez. Önce insan vetoplum değişmiştir.*Genel anlamıyla bütün yaşamsal faaliyet ve fonksiyonlarını web üzerindengerçekleştiren insanlar da var! Bu bir dönüşümün ifadesidir. Bu sözünüettiğim dönüşüm ivmesiyle beraber bütün hayattaki her aşamadakifaaliyetlerle beraber ekonomik faaliyetler de dönüşüyor.*Yenisi olmayan ekonomi ile yeni ekonomi arasındaki farkları da ileridekonuşacağız. Aslında ortaya çıkan temel olarak çok farklı bir şey yok amabir başka açıdan bakınca bütün sistemin tamamen değiştiğini yenidençarkın döndüğünü görüyoruz.*Gazi Üniversitesi’nden Prof. İrfan Erdoğan ve Korkmaz Alemdar’ın “ÖtekiKuram” kitaplarında yeni ile ilgili eleştirel bir yaklaşım getiriliyor.“Bir şeyin başına yeni kelimesini koymakla yeni olmaz. Yeni dediğimiz şeygereksiz bir kavramdır. Nitelendirdiği şey havada kalmaktadır. Eskininyerine ikame edilmiş bir haldir” yaklaşımını getiren ikili de semantikolarak yola çıkmıştır.*Bir başka kaynakta tam tersi açıklamalar var. Örneğin bir ekonomidüşünün. Bu kendi halinde işliyor. Anlaşıldığı üzere Korkmaz Erdoğan veİrfan Erdoğan’ın savunduğuna göre yeni kavramı bunun dışında olmalı. Akve kara gibi düşünün. Eski bir tarafta ise yeninin bir başka taraftaolduğu gerçeği ortaya çıkar. Birisi birinin zıttı gibidir.*Ama bizim yeni ekonomide savunduğumuz yeni böyle bir ayrılığın sembolüdeğildir ve olmamıştır! Bizim savunduğumuz yeni sıfatı bunu da içine alangenel bir yenidir. Eskinin üzerine inşa edilir. Eskinin bütünelementlerinden onun bütün gerçekliğinden etkilenir ve onun üzerinekurulur. Onu reddetmez.*Yeni ekonomi eski ekonominin tüm kalıplarını ya da geleneksel-klasikekonominin tüm kalıplarının yok edildiği, onun dışlandığı anlamınıgetirmeyin. Ekonomi dediğimiz kavrama eski diyorsak yeni ekonomidediğimiz kavram bundan da eskidir.*Yeni ekonomi temellerini ekonominin genel dinamiklerinden alır.Ekonomiyi dışlamaz ekonominin uzağında değildir.
2
*Yeni kavramına negatif bir yaklaşımla bakmak gerekirse onun da farklınoktaları var. “Semantik=Gösterge Bilimi”
*Çevremizde gördüğümüz her şeyin (yazının, hareketi, olgunun, olayın)altında onu oluşturan onu etkileyen, ona farklı anlamlar katan birtakımkavramlar var. Bir A harfi çizip çengelini uzattığımızda bakınca hiçbiranlama gelmez ama semantik yaklaşımla bakınca a çengelden başka şeylerüretebilirsiniz. Semantik bilimi gördüğünüz her şeye daha eleştirel farklıbakış açılarıyla bakmanızı savunur. Semantik yaklaşım tuvaletlerdeki kadınerkek figürlerinden türemiştir. Gösterge bilimsel olarak topuklu ayakkabıkadını simgeler. İlişkilendirdiğiniz zaman topuklu ayakkabı kadınısimgeler. Genel olarak semantik bilim budur ve bununla uğraşanlar da ilginçinsanlardır.
 
*Yeni ekonomi eski ekonominin bütün üretim faktörlerini getirir. Yanınabilgiyi ve teknolojiyi ekler! Dolayısıyla yeni ekonomi dediğimiz kavrambu dördünü de içselleştiren daha geniş bir bütündür.*Yeni dediğimiz kavramın felsefi çerçevesini çiziyoruz. Gözünüzde eskiekonominin dışında bambaşka bir kalıp gibi oluşmasın.*Yeni ekonomi eski ekonominin bütün dinamiklerini beraberinde getiren birsistem, ona güncelleştirmeler getiriyor.*Herkes burada internet kullanıyordur hemen hemen hepinizde belli birdönüşmüşlük var. Şöyle düşünün, internette forumlara giriyor musunuz?*Forumların alt başlıkları var. Birçok insan oraya girip bir şeylersöyler. Televizyon almadan önce markasını yazıp o televizyonla ilgiligörüntüsü şöyle, pixeli böyle şekline bilgilere ulaşabilirsiniz. Orasıgenel olarak bakınca bir komünitedir.*Bu adamlar kim? Bu adamlar sokağa çıkmıyor, yaşamıyor gibi düşünmeyin.Bunlar gayet düzgün kişiler. Çok sağlam pozisyonları olan insanlar da varama normal reel hayatın dışında da orada kendilerine second life (ikincibir hayat) yaratmışlar.*SL aslında internette bir oyun. Girdiğiniz zaman ücretli içeriği vardır.Abone olursunuz orada hayat satarlar. Yaşam tarzı vs. orası sanal biralemdir. Oranın kendine ait bir para birimi vardır. SL doları ile ABDdoları arasında bir parite vardır. Buraya para ödeyince buradan birtakımticari faaliyetler yürütürsünüz.*Dönüşüm insan hayatına ne getiriyor? Yeni dediğimiz kavramla bizimdünyamıza girmiş en önemli kelime
ETKİLEŞİM 
’dir. Ekonomide deyansımalarını görüyoruz.*Etkileşim nedir?
3
*Peki dönüşümün sonunda neler olacak? Dönüşüm bize neler getiriyor?İnternetten pizza söyledik, taksi söyledik, bilet aldık. Genel olarakdönüşüm kavramının hayatımıza girmesiyle bizde ne dönüştü? Ne değişti?Hayatımıza ne eklendi? *Anti sosyal mi olduk?*Anti sosyallik de kendi içinde sosyallik doğurur.*Asosyalleşme bu hayat için geçerlidir ama dönüşmüş insanlar için dijitalortamda da birtakım sosyalleşme alanları vardır. Yüzünü görmez. Buplatformda dolaşan kişiler kendi kimliklerini gizlerler farklı birkarakterle orada var olmayı seçerler. Belki bastırılmış duyguları vardırama bu asla bir anti sosyallik anlamına gelmez. Facebook da bir dijitalortamda sosyalleşmedir.*Hepinizin bildiği *Shenon ve Weaver’in Matematiksel İletişim Kuramı:KAYNAKMesaj-Kanal-ORTAMALICIDiyelim ki kaynak televizyon. Mesajı gönderdi siz aldınız kafanızdakodladınız ve iletişim süreci gerçekleşti. Baktığınız zaman iletişimgerçekleşti.*Yeni ortamların özelliği buna, feedback’i eklemektir! O zaman kaynak ilealıcı bir anda etkisizleşiyor, yer değiştiriyor.
Kaynak alıcı, alıcıkaynak olmaya başladığı nokta etkileşimin başladığı nokta!
*Mesaj gitti geriye feedback geldi.*Dijital platformda olur.*Örneğin Digitürk’te ankete katıldınız. Anket sonuçlarıyla size gerigelir.*Cep telefonu ile sınırsız bir etkileşim var.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->