Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
20Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TB-17 10 Hakbang Sa Paggawa Ng Kompost

TB-17 10 Hakbang Sa Paggawa Ng Kompost

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,930|Likes:

More info:

Published by: Philippine Rice Research Institute on Jun 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
   D  e  p  a  r   t  m  e  n   t  o   f   A  g  r   i  c  u   l   t  u  r  e
   P   h   i   l   i  p  p   i  n  e   R   i  c  e   R  e  s  e  a  r  c   h   I  n  s   t   i   t  u   t  e   (   P   h   i   l   R   i  c  e   )   I   S   S   N    0   1   1   7  -   9   7   9   9   1   9   9   7   N  o .   1   7
   R   I   C   E   T   E   C   H   N   O   L   O   G   Y
      B    u      l      l    e     t      i    n
10 Hakbangsa Paggawa ngKompost
P  I  I  P  I  N  O  
 
Mga iba pang Rice Technology Bulletin: 
No. 1Released Rice Varieties (1968-1994)No. 2Pagpaparami at Pagpupuro ng Binhi sa Sariling BukidNo. 3Paggawa ng Maligaya Rice Hull StoveNo. 4PhilRice MicromillNo. 5PhilRice FlourmillNo. 6PhilRice DrumseederNo. 7PhilRice RototillerNo. 8Rice Food ProductsNo. 9PhilRice-UAF Batch DryerNo. 10Integrated Management of the Malayan Black BugNo. 11SG800 Rice Stripper-HarvesterNo. 12Dry seeded Rice-Based Cropping TechnologiesNo. 13Maligaya Rice Hull StoveNo. 14 10 Steps in Compost ProductionNo. 15Rice Tungro Virus DiseaseNo. 16The Philippine Rice Seed Industry and theNational Rice Seed Production Network
Maaaring kopyahin at paramihin ang mga nilalaman nitongbabasahin. Kilalanin lamang ang PhilRice.
Pagkilala
Si Dr. Virginia C. Cuevas ng Institute of Biological Sciences (IBS), Universityof the Philippines Los Baños (UPLB), ang gumawa ng Compost FungalActivator (CFA) technology.Si Dr. Bayani Espiritu ng National Institute of Molecular Biology andBiotechnology (BIOTECH), UPLB, ang bumuo ng BIO-ENRICHED composttechnology, na ginagamitan ng BIO-QUICK at BIO FIX.Fertilizer and Pesticide Authority, Department of Agriculture.Bureau of Soils and Water Management, Department of Agriculture.Ang babasahing ito ay ginawa sa Philippine Rice Research Institute(PhilRice) nina Dr. Teodula M. Corton
(subject matter specialist)
, Mr.Paterno Rebuelta
(soils specialist)
, Dr. Santiago R. Obien
(technical adviser)
, Roger F. Barroga
(technology synthesis at visualization)
;Constante T. Briones
(translations)
; Carlito N. Bibal
(illustrations)
; at TeresaPedro-de Leon
(layout)
.
 
Panimulang salita
Noon, mga 4 na buwan ang tagal ng pagkokompost ng mgamagsasaka. Mangilan-ngilan lamang ang nagkompost dahilsangkatutak ang kailangang sangkap, matrabaho ang paggawa atpaggamit, at matagal bago makita ang magandang epekto ngkompost sa palay.Ngayon, 3-4 na linggo na ang bilis ng pagkokompost. Maraminang gumagawa at nagbebenta ng organikong pataba dahil nais ngpamahalaang gamitin natin itong uri ng pataba bilang pandagdag samga kemikal na abono.Sa halip na bibilhin natin, makagagawa tayo ng sarili natingorganikong pataba kung nanaisin natin. Maaari na ring pagkakitaanang paggawa nito dahil suportado tayo ng pamahalaan.Sa PhilRice, aming natuklasan na maaaring tustusan ngorganikong pataba ang kalahati ng nitroheno na kailangan ng palay.Bunga nito, makatitipid na ang mga magsasaka, hindi pa gaanongaasim ang lupa.Kailangang pataasin pa ang ani nating palay, ngunit dapat dingalagaan ang lupa. Tinipon sa babasahing ito ang mga karunungan ngmga siyentipiko sa pagkokompost na sina Dr. Virginia Cuevas ngInstitute of Biological Sciences (IBS) na gumawa ng compost fungalactivator (CFA), at Dr. Bayani Espiritu ng National Institute of MolecularBiology and Biotechnology (BIOTECH) na bumuo ng bio-enrichedcomposting technology (BIO-QUICK at BIO-FIX). Sila ay mgadalubhasa sa University of the Philippines Los Baños (UPLB).
SANTIAGO R. OBIEN
 
Direktor 
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->