Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dyzet hadithe në një hadith

Dyzet hadithe në një hadith

Ratings: (0)|Views: 753|Likes:
Published by Fatmir Shehu

More info:

Published by: Fatmir Shehu on Jun 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2009

pdf

text

original

 
Dyzet hadithe në një hadith
Dije se çdo gjë që Allahu ka përcaktuar për ty, gjithsesi do të realizohet, kurse atë qëAllahu nuk ka përcaktuar për ty, kurrsesi nuk do të realizohet.
Transmetohet nga Selman el-Farisiu (Allahu qoftë i kënaqur me të), i cili kishte thënë: "E kampyetur Pejgamberin s.a.v.s. për dyzet hadithe, e ai më është përgjigjur: "Cilido pjestarë iummetit tim që i mëson (dhe i praktikon në jetë) këto hadithe, do të hyj në Xhennet". Unë epyeta: "Cilat janë këto hadithe o i Dërguar i Allahut? – Ai tha:1. Të besosh në Allahun;2. Të besosh në Ditën e Gjykimit;3. Të besosh në Melaiket e Tij;4. Të besosh në Librat (e shenjta);5. Të besosh në Pejgamberët (e Allahut);6. Të besosh në Ringjalljen pas vdekjes;7. Të besosh në Përcaktimin e Allahut (Kader) dhe se çdo e mirë dhe e keqe është prej Allahuttë Lartësuar;8. Të dëshmosh se askush nuk meriton të adhurohet pos Allahut, dhe se Muhammedi (s.a.v.s)është i Dërguari i Allahut;9. Të falësh çdo namaz në kohën e vet duke qenë me abdes të plotë (d.m.th. ta përsosëshabdesin në formën më të bukur duke zbatuar të gjitha rregullat e tij);10. Të japësh Zekatin (kuptohet ai që ka pasuri dhe arrinë sasinë e caktuar);11. Të agjërosh muajin e Ramazanit;12. Të kryesh Haxhin nëse ke pasuri;13. Të falësh 12-të rekate sunnet (muekkedeh-të fortë) për çdo ditë; (sipas një hadithi tjetërkëto rekate sunnet janë: 2 rekate para farzit të sabahut, 4 rekate para dhe 2 pas farzit tëdrekës, 2 rekate pas farzit të akshamit dhe 2 pas farzit të jacisë);14. Çdo natë mos e lë pa e falë namazin e vitrit;15. Mos i bën Allahut shirk; (mos i shoqëro dikënd tjetër në adhurim, se shirku është mëkat imadh);16. Mos u bën i padëgjueshëm dhe mosrespektues ndaj prindërve tu;17. Mos e ha pasurinë e jetimit pa të drejtë;18. Mos pi alkool (pije dehëse);19. Mos bën kurvëri (zina, prostitucion);20. Mos u beto rrejshëm në Allahun;21. Mos dëshmo rrejshëm (në dëm të të tjerëve);22. Mos i ndjek epshet tua (të sëmuara);23. Mos e përgojo vëllain tënd musliman;24. Mos i akuzo gratë e ndershme për imoralitet;25. Mos ki smirë ndaj vëllait tënd musliman (dhe mos përhap fjalë të këqija për besimtarët);26. Mos bën shaka me njerëz, me qëllim që t'i fyesh dhe t'i ofendosh;27. Mos u zhyt në lojra dhe argëtime; (Pejgamberi a.s. nuk i ka ndaluar lojrat që janë tëdobishme për trupin dhe shëndetin e njeriut, përkundrazi në një hadith tjetër ka thënë:"Mësojuni fëmijëve tuaj notin, gjuajtjen me shigjetë dhe kalërimin", mirëpo qëllimi këtu ështëqë të largohesh nga lojrat e ndaluara siç janë llojet e ndryshme të bixhozit etj., dhenjëkohësisht të mos zhytesh tepër në lojra dhe sporte të ndryshme të cilat të largojnë ngaadhurimi dhe përmendja e Allahut);

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->