Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul de autor

Dreptul de autor

Ratings: (0)|Views: 290|Likes:
Published by Cătălin
1. Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 2. Ordonanţa de Urgenţă nr.123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 3. Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138 pe 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr.1281/30.12.2004. 5. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
1. Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 2. Ordonanţa de Urgenţă nr.123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 3. Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138 pe 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr.1281/30.12.2004. 5. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

More info:

Published by: Cătălin on Jun 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

Cuprins

Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonan\u0163ei de urgen\u0163\u0103
a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea\u015fi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor\u015fi drepturile conexe................................

3
Ordonan\u0163a de Urgen\u0163\u0103 nr.123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea
\u015fi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor \u015fi drepturile

conexe..........................................................................................................................19
Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea\u015fi completarea Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor\u015fi drepturile conexe................................36
Ordonan\u0163a de urgen\u0163\u0103 a Guvernului nr.138 pe 2004 pentru modificarea\u015fi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicat\u0103 \u00een Monitorul
Oficial nr.1281/30.12.2004.....................................................................................61

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor\u015fi drepturile conexe...................73

Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor si drepturile conexe

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 657 din data de 31 iulie 2006
Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
1.La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
\u00ab(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica,

prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.\u00bb
- La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
\u00ab(2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si

persoanele fizice, altele decat autorul.\u00bb
- La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
\u00ab(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite

identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand

consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea.\u00bb"
2.La articolul I punctul 4, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor

copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv
realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori
temporara a acesteia cu mijloace electronice."

3.La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat prin

bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit."
4.La articolul I punctul 6, alineatul (5) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate

asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi."
5.La articolul I punctul 7, literele b) si c) ale articolului 14^5 vor avea urmatorul cuprins:
"b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utilizate pentru realizarea produselor de

consum;
c) originalelor sau copiilor operelor, realizate in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un

contract;"
6.La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, realizata direct sau prin orice mijloace

tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care
depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica,
3

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Andrei Frunza liked this
Andrei Frunza liked this
Traian Penciuc liked this
Traian Penciuc liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->