Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o Prebivalistu o Boravistu Gradjana

Zakon o Prebivalistu o Boravistu Gradjana

Ratings:
(0)
|Views: 33|Likes:
Published by drekavac27
ZAKON
O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA
("Sl. glasnik SRS", br. 42/77 - prečišćen tekst, 24/85, 6/89 i 25/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)
ZAKON
O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA
("Sl. glasnik SRS", br. 42/77 - prečišćen tekst, 24/85, 6/89 i 25/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)

More info:

Published by: drekavac27 on Aug 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

 
ZAKONO PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA
("Sl. glasnik SRS", br. 42/77 - prečišćen tekst, 24/85, 6/89 i 25/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93,67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)I OPŠTE ODREDBEČlan 1Ovim zakonom se reguliše prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta građana, promena adrese stana, nadležnost i način vođenja odgovarajućih evidencija.Član 2Građani su dužni da prijave i odjave svoje prebivalište i boravište kada je to određenoovim zakonom.Prijavljivanje prebivališta i boravišta vojnih lica koja stanuju u kasarnama, vojnimškolama ili sličnim vojnim ustanovama vrši se po posebnim propisima.Član 3Prijavljivanje prebivališta i boravišta stranaca vrši se po posebnim propisima.Član 4Prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio s namerom da u njemu stalno živi.Boravište je mesto u kome građanin privremeno boravi van svog prebivališta.Član 5Prilikom prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta i prijavljivanja adrese stana,kao i prijavljivanja boravka u inostranstvu dužeg od 60 dana, privremenog dolaska ili povratka u zemlju, građani su dužni da daju istinite podatke.U slučajevima iz stava 1. ovog člana od građanina se može zatražiti da pokaže ličnu kartuili drugu ispravu na osnovu koje se može utvrditi njegov identitet ili dokazati drugečinjenice od značaja za prijavljivanje odnosno odjavljivanje.Pod drugom ispravom u smislu stava 2. ovog člana podrazumeva se naročito ugovor okorišćenju stana, vlasnički list, ugovor o podstanarskom odnosu, izjava podnosioca prijave o nameri da stalno živi u mestu koje je prijavio kao novo prebivalište.II POSEBNE ODREDBE1. Prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta odnosno prijavljivanje adresestanaČlan 6Punoletni građani dužni su da prijave i odjave prebivalište i prijave promenu adrese stana.Prilikom prijavljivanja prebivališta, odnosno promene adrese stana punoletni građanidužni su da prijave i svoju maloletnu decu.Član 7Građani koji stanuju u hotelima za samce dužni su da prijave i odjave prebivalište i prijave promenu adrese stana.
 
Član 8Prijavljivanje prebivališta i promene adrese stana izvršiće se u roku od 8 dana od dananastanjenja, odnosno promene adrese stana.Odjavljivanje prebivališta građanin je dužan da izvrši pre napuštanja mesta prebivališta.Član 9Kazneno-popravni dom je dužan da obavesti organ unutrašnjih poslova opštine, na čijojteritoriji osuđeno lice ima prebivalište, čim to lice stupi na izdržavanje kazne, ili jeotpušteno sa izdržavanja kazne.Obavezu iz stava 1. ovog člana imaju i zavodske vaspitne ustanove, samo za punoletnalica prema kojima se izvršavaju zavodske mere.Član 10Građani su dužni da prijave boravište u svim mestima kada koriste usluge smeštaja uugostiteljskim i drugim organizacijama udruženog rada, u ugostiteljskim radnjamasamostalnih ugostitelja, kod lica koja pružaju usluge smeštaja turistima i drugim licima ilikada koriste smeštaj na radilištima organizacija udruženog rada.Prijavljivanje boravišta vrši se odmah po dolasku, a odjavljivanje neposredno prenapuštanja objekta u kome je bio građanin smešten.Prijavljivanje i odjavljivanje boravišta vrši se kod organizacija udruženog rada i lica izstava 1. ovog člana, koja pružaju usluge smeštaja.Član 11Ukoliko samostalni ugostitelji i građani pružaju usluge smeštaja turistima i drugim licima(član 10) posredstvom ugostiteljskih organizacija udruženog rada, odmarališta, turističkihi drugih organizacija udruženog rada, onda se prijavljivanje i odjavljivanje boravišta vršikod ovih organizacija udruženog rada.Član 12Građani koji borave van mesta svog prebivališta duže od 15 dana, a ne koriste uslugesmeštaja u smislu člana 10. ovog zakona, dužni su da prijave boravište i da se neposredno pre odlaska odjave.Član 13Građani koji nameravaju da borave u inostranstvu duže od 60 dana dužni su da preodlaska prijave odlazak u inostranstvo.Građani iz stava 1. ovog člana dužni su da prijave privremeni dolazak ili povratak uzemlju najkasnije u roku od tri dana od dana dolaska, odnosno povratka u mesto prebivališta.U slučajevima iz stavova 1. i 2. ovog člana građani su dužni da prijave i maloletnu decuukoliko ona putuju sa njima.Član 14Prijave i odjave prebivališta i prijave promene adrese stana, prijave odlaska uinostranstvo i privremenog dolaska ili povratka iz inostranstva u mesto prebivališta, kao i prijave i odjave boravišta iz člana 12. ovog zakona podnose se opštinskom organu
 
unutrašnjih poslova, a u mestima van sedišta opštine - mesnoj kancelariji, koja ih bezodlaganja dostavlja opštinskom organu unutrašnjih poslova.Član 15Prijavljivanje, odnosno odjavljivanje prebivališta i prijavljivanje promene adrese stanavrši se na obrascu koji pored podataka iz lične karte sadrži pol, zanimanje, mesto i adresuna koju se prijavljuje i ime stanodavca, mesto i adresu ranijeg prebivališta i mesta u kojeodlazi.Prijavljivanje odnosno odjavljivanje boravišta vrši se na obrascu koji pored podataka izlične karte sadrži pol, zanimanje, ime stanodavca, datum dolaska i datum odlaska.Prijavljivanje odnosno odjavljivanje boravka u inostranstvu dužeg od 60 dana, privremenog dolaska ili povratka u zemlju, vrši se na obrascu koji pored podataka iz ličnekarte sadrži pol, zanimanje, broj putne isprave i od koga je izdata, razlog odlaska uinostranstvo, datum odlaska u inostranstvo, kuda odlazi, datum privremenog dolaska idatum povratka.Član 15aObrazac na kojem se vrši prijavljivanje, odnosno odjavljivanje prebivališta sadrži podatke o pripadnosti narodu, odnosno narodnosti ili etničkoj grupi, kao i s tim u vezisledeću napomenu: "Građanin nije dužan da se izjašnjava kome narodu, odnosno kojojnarodnosti pripada, ni da se opredeljuje za pripadnost jednom od naroda, odnosno jednojod narodnosti (član 170, stav 2. Ustava SFRJ; član 194. stav 2. Ustava SR Srbije).Član 16Podnosiocu prijave odnosno odjave prebivališta i boravišta ili promene adrese stana, kaoi boravka u inostranstvu dužeg od 60 dana, privremenog dolaska ili povratka u zemlju,izdaje se odgovarajuća potvrda.Član 17Samostalni ugostitelji i lica koja pružaju usluge smeštaja turistima i drugim licima (član10), ukoliko usluge smeštaja ne pružaju posredstvom ugostiteljskih organizacijaudruženog rada, odmarališta, turističkih i drugih organizacija udruženog rada, dužni su da primljene prijave i odjave boravišta dostave odmah, a najkasnije u roku od 24 časa,opštinskom organu unutrašnjih poslova.Član 18Građani koji primaju na stanovanje lica koja su po ovom zakonu obavezna da prijave prebivalište, promenu adrese stana odnosno boravište, dužni su da se staraju da ta lica budu prijavljena.Član 19Kontrolu u vezi primene propisa o prijavljivanju i odjavljivanju prebivališta i boravištagrađana odnosno prijavljivanja promene adrese stana, vrše organi unutrašnjih poslova uokvirima zakonom datih ovlašćenja.2. Evidencija prebivališta, boravišta i promene adrese stanaČlan 20

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->