Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Miscarea Literara_An IX- Nr. 1,2-2010

Miscarea Literara_An IX- Nr. 1,2-2010

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by personadue
revista de literatura - Bistrița
revista de literatura - Bistrița

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: personadue on Aug 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

 
 
 Mi
 ş
carea literar 
ă
 
1
Construc
ţ
ie sau imagina
ţ
ie?
Recenta carte de memorii a lui Adrian Marino a reiteratidiosincrazia criticului fa
ţă
de literatura noastr 
ă
, dominat
ă
, dup
ă
 cum afirm
ă
de mai multe ori, de eterna improviza
ţ
ie sus
ţ
inut
ă
de poezie sau jurnalism, de cultul fragmentului, pledînd pentru ocultur 
ă
solid
ă
 
ş
i bine organizat
ă
, fundamentat
ă
pe o ideologieînalt
ă
. Chiar dac
ă
autorul
Vie
 ţ 
ii unui om singur 
nu re
ţ
ine aproapenimic din literatura postbelic
ă
, precum nici din cea de dup
ă
’89,în ultimele decenii literatura noastr 
ă
pare c
ă
s-a mai echilibrat.
 Dic
 ţ 
ionarul General al Literaturii Române
coordonat de EugenSimion,
 Dic
 ţ 
ionarul Biografic al Literaturii Române
al lui AurelSasu, ca
ş
i alte dic
ţ
ionare de acest fel, de autor, istoriile literaturiiromâne semnate de Nicolae Manolescu, Alex
Ş
tef 
ă
nescu, MarianPopa sau chiar una mai... didactic
ă
, semnat
ă
de Ion Rotaru, dar 
ş
ialtele, incitate de sau mergînd pe urmele lui C
ă
linescu, au începuts
ă
a
ş
eze c
ă
ă
mizi temeinice la o construc
ţ
ie enciclopedic
ă
 a
ş
teptat
ă
,
ş
i asta într-o vreme cînd tendin
ţ
ele enciclopedistedispar din mode, ca
ş
i filologii din biblioteci sau arhive.În aceast
ă
perioad
ă
de învingere lent
ă
a unor tergivers
ă
riculturale, lucrurile par s
ă
fie a
ş
ezate tacit într-o alt
ă
ordine,generat
ă
de proliferarea internetului. Tot a
ş
teptînd un dic
ţ
ionar general sau o istorie... absolut
ă
, te treze
ş
ti deodat
ă
în fa
ţ
a uneienciclopedii virtuale mondiale oferite de internet. Vrei s
ă
afliceva despre un autor, îi tastezi numele pe google
ş
i ai imediat subochi o serie de informa
ţ
ii, chiar dac
ă
unele dintre acestea suntsimple improviza
ţ
ii. Ai sentimentul depozit
ă
rii informa
ţ
iei – pecare o face enciclopedia, dic
ţ
ionarul sau istoria – 
ş
i al diversit
ăţ
iiacesteia. Numai c
ă
lucrurile sînt rezolvate doar pe jum
ă
tate – acestei vaste „biblioteci” îi lipse
ş
te
ş
i îi va lipsi o cristalizarevaloric
ă
, pe care o poate realiza cercetarea, analiza
ş
i sinteza,opere ale unor subiectivit
ăţ
i mai mult sau mai pu
ţ
in credibile.Pentru literatur 
ă
, lucrurile par s
ă
se complice
ş
i s
ă
senuan
ţ
eze mai mult atunci cînd afl
ă
m c
ă
netul – prin limbajulinformatizat – poate îmbog
ăţ
i imaginarul literar sau facilita actulde crea
ţ
ie. Un nou/alt limbaj literar, mai ales poetic, generat de jocurile informatiz
ă
rii poate ambi
ţ
iona s
ă
exprime mai binelumea sau omul de azi, s
ă
fie mai u
ş
or accesat
ş
i gustat decititorul în
ţ
epenit în fa
ţ
a monitorului. Stîrne
ş
te curiozitateacreatorului
ş
i a cititorului deopotriv
ă
 
ş
i ofer 
ă
iluzia unor solu
ţ
iiinedite. Bineîn
ţ
eles c
ă
limbajul invocateste (înc
ă
) rudimentar 
ş
i artificial, dar imagina
ţ
ia se vede favorizat
ă
 
ş
i începes
ă
apese mai greu în cîntarul pe al c
ă
ruicel
ă
lalt talger e a
ş
ezat
ă
... construc
ţ
ia.F
ă
ă
a rezolva lucrurile în privin
ţ
a raporturilor dintreconstruc
ţ
ie
ş
i imagina
ţ
ie, netul mut
ă
privirea în alt
ă
parte.Problema este c
ă
, deocamdat
ă
, în lumea internetului – 
ş
i alimbajului cu care ne ispite
ş
te informatica – ne mi
ş
c
ă
m înc
ă
 empiric. Pîn
ă
vom ajunge la profesionalismul artistic
ş
i în acestdomeniu, vor mai trece prin fa
ţ
a omenirii multe genera
ţ
ii de... programe informatizate.
Olimpiu NU
Ş
FELEAN
Editorial

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->